A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

Krystyna Królowa Szwecji -Hamburg -Bruksela-Warszawa

 

20 październik 1650 r koronacji 24 letniej Królowej Krystyny

praprawnuczki Albrechta Hohenzollerna 

prawnuczki Króla Gustawa 

Abdykacja 6 czerwca 1654 r praprawnuczki Albrechta Hohenzollerna,znanego z hołdu pruskiego złożonego przez Alberta swojemu wujowi Zygmuntowi Staremu wywołała szok w całej Europie 

( Król Zygmunt Stary był  wnukiem  Króla Władysława Jagiełły ,dziadkiem 44  Króla Polski Zygmunta III Wazy )

10 kwietnia 1525 r w Krakowie w czasie składania hołdu pruskiego Albrechtowi towarzyszyła delegacja stanów pruskich.

Albrecht odebrał z rąk króla proporzec z herbem Prus Książęcych jako symbolem lenna..

Oznakę zależności od króla i Korony symbolizowała umieszczona na piersi czarnego pruskiego orła litera S (Sigismundus) oraz korona na jego szyi.

24 grudnia 1654 r Bruksela praprawnuczka Albrechta Hohenzollerna - Krystyna Szwecka została Katoliczką .

http://mariat.gazetawarszawska.com/2012/01/05/hamburg-warszawa-rzym-1668-r-listy-krolowej-krystyny-z-monsiniore-marescotti/

http://mariateresa.pl/ksiazki/44-listy-krolowej-krystyny

24 grudnia roku 1654, o północy w Brukseli złożyła wyznanie wiary katolickiej

”Krystyna Waza Królowa Szwedów, Gotów i Wandalów.

Miała wówczas 28 lat, a na tronie szwedzkim zasiadała aż 22 lata.

Nim dotarła do Rzymu, zgodnie z wolą papieża, musiała publicznie ogłosić zmianę wyznania. ,co uczynila 3 listopada 1655 w Insbruku..przed wyslannikiem Papieza

Krystyna ur. 8 grudnia 1626 r. w Sztokholmie, zm. 19 kwietnia 1689 r. w Rzymie)

 córka Gustawa II Adolfa, królowa Szwecji w latach 1632-1654.

Przyczyniła sie do zakończenia wojny 30 letniej pokojem w Westwalii 24 października 1648 ,

została głową koscioła Katolikiego w Hamburgu.

6 czerwca 1654 r Krystyna abdykowała na rzecz jej niedoszłego męża Karola Gustawa.

Powitanie Krystyny 23 grudnia 1655 r w Rzymie swoim blaskiem przewyższało powitania panujących królów, cesarzy, w tym przed ośmiuset laty Karola I Wielkiego.

25 grudnia 800.......Rzym Watykan koronacja Karola Wielkiego

http://www.ultramontes.pl/holzwarth_karol_wielki_3.htm

24 grudnia 1655 r wielkie święto w Rzymie

Krystyna...Z bożej łaski królowa Szwecji, Gotów i Wenedów, wielka księżna Finlandii, księżna Estonii, Karelii, Bremy, Verden, Szczecina, Pomorza, Kaszubów, Wenedów i Rugii, pani Ingrii i Wismaru.

Jako Księżna Estonii 24 grudnia ustanowiła świętem Pokoju w Estonii

24 grudnia każdego roku prezydent Estonii ogłasza święta Bożego Narodzenia czasem pokoju i uczestniczy w uroczystym nabożeństwie tego dnia.

Krystynie Szweckiej i Matce Bożej Królowej Polski zawdzięczamy odejscie Szwedów spod Jasnej Góry ..

18 listopada 1655 r w drodze do Rzymu w Lorreto oddała Matce Bożej berło i koronę ..

18 listopada 1655 r kuzyn Królowej Krystyny napadł na Czestochowę ..

18 listopada 1655 r bł O Marko Aviano otrzymał święcenia kapłańskie .........

20 grudnia 1655 r Krystyna przybywa do Rzymu ..

Od Jasnej Góry rozpoczął się wielki odwrót wojsk szwedzkich- upokorzony Karol Gustaw musiał zostawić Koronę Polską w spokoju.

Długo po opuszczeniu Częstochowy opowiadali Szwedzi o niezwykłych wydarzeniach, jakie towarzyszyły oblężeniu.

Widzieli postać kobiecą w niebieskiej szacie, przechadzającą się po murach.

Jej widok budził paniczny lęk w szeregach szwedzkiego wojska.

Innym razem ukazywała się im osoba w białej szacie, która trzymała w ręku miecz.

Kiedy przystępowali do ostrzału armatniego, owa tajemnicza postać otaczała mgłą Jasną Górę. Niekiedy wystrzelone kule armatnie odbijały się od murów i wpadały z powrotem do obozu szwedzkiego, czyniąc w nim zamęt i spustoszenie.

Opowiadano, że dowódcom szwedzkich oddziałów ukazała się niewiasta o boskim obliczu i nakazała pozostawienie klasztoru w spokoju.

Po abdykacji 6 czerwca 1654 r przybyła do Hamburga 13 lipca 1654   w drodze do Brukseli  gdzie 24 grudnia 1654 r została Katoliczką

Po abdykacji Jana Kazimierza w 1688 r mieszkając w Hamburgu starała sie przez Ks Michała Hackiego o elekcję na króla Polski.


W Hamburgu 12 lutego 1546  wydano dekret  / 132 przepisy /wprowadzony 15 maja 1546 znoszacym   religie katolicka w tym miescie

 

Bazylika św Piotra Krystyna składa wyznanie wiary na ręce wysłannika Papieskiego  -Konwertyty z Hamburga Lukasa Holsteniusa  3 listopada 1655 r

Na zaproszenie papieża Aleksandra VII ktory wyslal na jej spotkanie do Innsbruku biblotekarza Watykanu  Lukasa Holsteniusa z Hamburga konwertyte przybyła do Rzymu (zm. tam 19 kwietnia  1689), zaopatrując zapisem Bibliotekę Watykańską w cenny zbiór rękopisów i książek

W stolicy, Sztokholmie, mieszka połowa wszystkich szwedzkich katolików.

Każdy emigrant zatrzymuje się bowiem, przynajmniej na początku, w tym mieście.

Druga połowa zawędrowała do Uppsali, skąd swój początek bierze chrześcijaństwo w Szwecji.
Chrześcijaństwo zawitało do Szwecji w IX wieku dzięki św. Ansgarowi.
Podczas reformacji w XVI wieku Kościół szwedzki prawie w całości odłączył się od Rzymu i przyjął wyznanie augsburskie (luterańskie). Bardzo szybko też luteranizm stał się religią państwową, a jedynym śladem po Kościele katolickim było kilka klasztorów zależnych bezpośrednio od papieża oraz kilka małych regionów będących w rękach możnowładców, którzy świadomie odrzucili Reformację. W 1783 roku Rzym nawiązał z luterańską Szwecją stosunki dyplomatyczne i ustanowił wikariat apostolski dla garstki żyjących tam katolików.
Do 1952 roku konwersja z luteranizmu na katolicyzm była zabroniona przez prawo państwowe. Złamanie tego porządku traktowane było jako poważne przestępstwo i surowo karane przez sąd królewski.
. „Pierwsi katoliccy emigranci przyjechali tutaj w latach 70-tych z Chile. Następnie Polacy w latach 80-tych, po nich Chorwaci i wreszcie – niedawno- katoliccy mieszkańcy Unii Europejskiej.

Polacy są najbardziej wpływową grupa wśród szwedzkich katolików. Połowa księży to Polacy, a reszta Włosi, Niemcy i my – jezuici – ze wszystkich zakątków krajów anglojęzycznych”.
Krolowa Krystyna Szwecka ..glosna na swiecie rezygnacja z Krolestwa Szwecji dla  przyjecia wiary Katolickiej

Przez 2 lata mieszkala w Hamburgu zwracajac uwage swoja katolicka  postawa w protestanckim miescie .

Radosc z wyboru nowego Papieza  Clemensa IX  na ktorego czesc  24 lipca 1667 roku przygotowala festyn atak protestantow ,okreslajac pobyt w  Hamburgu jako czysciec ..
Królowa Krystyna pisze  do nuncjusza papieskiego w Warszawie  (Hamburg), 4 lipca 1668

Poleca mu swego wysłannika, ojca Hackiego, Polaka z zakonu Ojców Cystersów i prosi o zajęcie się sprawą, którą przedstawi, a którą popiera Jego Świątobliwość(. Klemens IX, papież (1667-1669).
2. Nuncjusz do królowej Krystyny.Warszawa, 20 lipca 1668
Zawiadamia,że otrzymał list z 4 lipca, ustosunkowując się do poruszonej w nim sprawy.
3. Królowa Krystyna do nuncjusza. (Hamburg), 24 sierpnia 1668
Nie wątpi, że ojciec Hacki zakomunikował mu treść jej ostatnich listów, w których wyjaśniła swoje stanowisko w sprawie jej małżeństwa.Do króla2 nie pisze z obawy, aby sprawa nie wyszła na jaw przedwcześnie; do arcybiskupa3 też nie, gdyż jest on zwolennikiem partii francuskiej. Uważa, że najlepszym orędownikiem jej sprawy będzie ojciec Święty. Prosi nuncjusza, aby sprawy nie ujawniać przed abdykacją króla.
4. Królowa Krystyna do nuncjusza.(Hamburg), 31 sierpnia 1668
Pisze, że wysyła mu memoriał w sprawie podnoszonych przeciwkowyborowi Krystyny przeszkód płci i celibatu.
5. Memoriał (instrukcja) w sprawie przeszkód płci i panieństwa. (Hamburg, sierpień 1668)
Przedstawia argumenty, głównie historyczne, przeciwko dwóm zasadniczym zarzutom sprzeciwiających się jej kandydaturze do korony polskiej, płci niewieściej i panieństwa.
6. Nuncjusz do królowej Krystyny.Warszawa, 31 sierpnia 1668
2 Jan Kazimierz, król Polski (1649-1668).
3 Mikołaj Prażmowski, arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski.Potwierdza odbiór szyfru, który przysłała mu Krystyna.
7. Nuncjusz do królowej Krystyny.Warszawa, 31 sierpnia 1668
Ojciec Święty polecił mu wnieść kandydaturę Krystyny do korony polskiej. Przyrzekł mu działać w sposób, nie narażający Krystyny na niepowodzenie.
8. Królowa Krystyna do nuncjusza.(Hamburg), 11 września 1668
Powołując się na list ojca Hackiego z 24 sierpnia, dziękuje mu za wszystko co zrobił w jej sprawie.
9. Nuncjusz do królowej Krystyny.Warszawa, 13 września 1668
Załącza szyfrowaną odpowiedź na list Krystyny z 24 sierpnia. Potwierdza odbiór listu z 31 sierpnia, który otrzymał ubiegłego wieczoru.Nie został on jeszcze odszyfrowany. Zaznacza, że ojciec Hacki winien koniecznie powrócić do Warszawy.-
10. Nuncjusz do królowej Krystyny.Warszawa, (13 września 1668)
Ojciec Hacki przedstawi królowej, że nie byłoby dogodne ujawnienie jej kandydatury, zanim sprawa innych kandydatów nie przybierze
niepomyślnego obrotu. Dodaje, że koniecznie potrzebuje breve Ojca Świętego oraz listów Krystyny dla szlachty i senatorów.
11. Nuncjusz do królowej Krystyny. Warszawa, 13 września 1668 Rkps: H 258 t.IX, k. 60 r.v., kopia w języku włoskim.Dr.: MCh III, s. 370-371, streszczenie.
Zgadza się z Krystyną, że niepotrzebne byłoby prosić o pomoc dla niej króla polskiego {Jana Kazimierza) i arcybiskupa gnieźnieńskiego.Uważa za konieczne, aby dostarczyła mu dwa listy, jeden do senatorów, drugi do stanu rycerskiego.
12. Królowa Krystyna do nuncjusza.    Hamburg), 14 września 1668 Rkps: H 258 t. IX, k. 7 r. - 8 r., minuta z poprawkami Krystyny,w języku włoskim.Dr.: MCh III, s. 365-366, druk w przekładzie francuskim.
W odpowiedzi na jego list z 31 sierpnia sugeruje mu, aby przedstawił jej kandydaturę jak najszybciej, zanim Rzeczpospolita zaangażuje się na rzecz innych. Co do przeszkód płci i panieństwa, odpowiedziała,jak sądzi wystarczająco, do prywatnej wiadomości nuncjusza.
13. Królowa Krystyna do nuncjusza.(Hamburg), 18 września 1668 Rkps: H 258 t. IX, k. 9 r.v., minuta w języku włoskim.Wypowiada się w sprawie przeszkód, na jakie natrafić może jej kandydatura.
14. Nuncjusz do królowej Krystyny.Warszawa, 19 września 1668 Rkps: H 258 t. IX, k. 62 r., oryginał w języku włoskim.
Przesyła jej zaszyfrowaną odpowiedź na list z 31 sierpnia, informu jąc ponadto o abdykacji króla Polski.
15. Nuncjusz do królowej Krystyny. Warszawa, 26 września 1668 Rkps: H 258 t. IX, k. 63 r., kopia w języku włoskim.
Informuje królową o złym wrażeniu, jakie spowodowało w Polsce wzięcie w posiadanie przez elektora brandenburskiego  placu w Drain (la place de Drain). Dodaje, że powrót hr. de Bezieres jako ambasadora Francji wywołał również złe wrażenie; prałat ten jest bardzo źle widziany.
16. Królowa Krystyna do nuncjusza.Hamburg, 28 września 1668 Rkps: H 258 t. IX, k. 10 r.v., minuta w języku włoskim.Dr.: MCh III, s. 366, w przekładzie francuskim.
Zawiadamia go o przybyciu ojca Hackiego, od którego otrzymała jego listy; odpowie na nie po powrocie Hackiego do Polski. Ma nadzieję,że otrzymał już breve papieża do Rzeczypospolitej. Listy do stanów napisze po francusku.
17. Nuncjusz do królowej Krystyny.Warszawa, 2 października 1668 Rkps: H 258 t. IX, k. 64 r. - 65 r., kopia w języku włoskim.Dr.: MCh III, s. 371-372, przekład francuski.
Wyjaśnia jej powody, dla których uważa, że słuszniejsze jest ujawnienie kandydatury Krystyny później, kiedy dojdzie do konfrontacji między innymi pretendentami i wówczas jej osoba, zgłoszona w imieniu papieża, będzie miała większe szanse powodzenia, jako propozycja kompromisowa, sprzyjająca pokojowi publicznemu.
18. Nuncjusz do królowej Krystyny.Warszawa, 10 października 1668 Rkps: H 258 t. IX, k. 66 r.v., kopia w języku włoskim.Dr.: MCh III, s. 372, streszczenie..
We wcześniejszym liście swoim z 5 października, wysłanym do Hamburga pisał, że otrzymał od kardynała Azzolino breve Jego Świątobliwości, adresowane do Rzeczypospolitej. Po zakończeniu sejmu w sprawie elekcji nie ma nic do roboty, jak śledzić tych, którzy są pod ręką. Elektor brandenburski6 wrócił na Pomorze, aby móc wspierać kandydaturę księcia Neuburskiego ( wnuka Wilhelma V i Renaty scena ich ślubu 22 lutego 1568 uwieczniono w ratuszu w Monachium )
19. Królowa Krystyna do nuncjusza.(Hamburg), 10 października 1668 Rkps: H 258 t. IX, k. 11 r. - 13 v., minuta w języku włoskim,z poprawkami królowej.Dr.: MCh III, s. 372-374, druk w przekładzie francuskim.
Przekazuje nuncjuszowi listy do senatorów i szlachty, pisane pofrancusku, który jest językiem powszechnie stosowanym. Prosi go, by nie doręczał ich zanim breve papieskie do Rzeczypospolitej nie zostanie doręczone. Ze wszystkich innych konkurentów najbardziej obawia się księcia Conde, który ma majątek oraz zasługi. Sama decyduje się poprzestać na poparciu samego papieża. Nie chce pieniędzmi zdobywać sobie stronników. Zna Polaków, którzy zewsząd biorą pieniądze,robiąc tylko to, co obraca się na ich korzyść.Pomocy oczekuje tylko od Boga i Jego Świątobliwości8.
20. Nuncjusz do królowej Krystyny. Warszawa, 17 października 1668 Rkps: H 258 t. IX, k. 66 v. - 67 v., kopia w języku włoskim.
W odpowiedzi na jej list z 28 września radzi, aby listy do Rzeczypospolitej napisała po łacinie, gdyż język francuski jest u Polaków znienawidzony. Uważa też za konieczne, aby królowa udzieliła jemu albo też innej osobie pełnomocnictwa do przyjęcia warunków, jakie zostałyby jej przedłożone przez Rzeczpospolitą w razie jej wyboru.Krystyna, królowa Szwecji   dokonała konwersji, która stała się szczególnie głośna w swiecie . Wszechstronnie wykształcona córka bohatera protestantyzmu, Adolfa Gustawa, została wychowana przez jednego z późniejszych biskupów szwedzkich, zwolennika irenizmu, miała też bezpośrednie kontakty z uczonymi tej miary, co Hugo Grotius i Rene Descartes. Z nauką katolicką zapoznał ją jezuita Anton Maceda, przebywający w Szwecji z poselstwem portugalskim, następnie dwaj jezuici, przybyli z Rzymu na jej zaproszenie.

 

 

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack