A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

13 stycznia 2016 Hamburg -Dachau Rok Bożego Miłosierdzia

 

13 stycznia 2016   Hamburg  Rok Bożego Miłosierdzia 

Brońże nas, broń o Panienko święta!
Do niepokalanych stóp Twoich skłaniamy się my wszyscy, my biedni, my słabi, my grzeszni, my nędzni!
U Ciebie szukają pociechy, orędownictwa, obrony ci, których Królową Polską zostałaś.
Do Ciebie, Królowo Polski, w 360 rocznicę tego jubileuszu wołają biednej Polski synowie:
Monstra Te esse Matrem, okaż nam się Matką!
Przyczyń się Panno, a Twoją obroną
Pokaż łaskę Twą nad Polską koroną,
Bo nieprzyjaciel na to się usadził,By sługi Twoje z Ojczyzny wygładził!

13 stycznia 2011 w Kz Dachau czwartek godz 7.00

13 stycznia  2011 r. o 7.00 rano w Klasztorze sióstr karmelitanek pw.,,Najświętszej Krwi  Chrystusa ,,

na  terenie byłego obozu koncentracyjnego Dachau zostanie  odprawiona Msza św w intencji wszystkich ofiar  obozów koncentracyjnych ,wszystkich ofiar stanu wojennego, w intencji milionów Polaków wygnanych z  Polski, o wieczną szczęśliwość śp Zbigniewa Łabędzkiego twórcy portalu ,,Ojczyzna.pl" jego żony Jadwigi i syna Jacka zmarłych na wygnaniu w Kanadzie

zdjęcia

Msza świeta  została zamówiona 7 grudnia 2010 r w Dachau  na 13 grudnia 2010 r  
 8 stycznia 2011 –w dniu  urodzin św Maxymiliana Kolbe otrzymałam z Dachau wiadomosc że 

została przeniesiona na 13 stycznia 2011 r w 69 rocznicę meczeńskiej śmierci w Dachau

bł Ks .Emila Szramka- zamordowano go strumieniami lodowatej wody

16 lipca 1176 zmarła Jadwiga Wittelsbach -babcia św Jadwigi z Andeks 

13 stycznia 1942 r w Kz Dachau  w pobliżu rezydencji Teresy Kunegundy Sobieskiej

-od 17 sierpnia 1704 r regentki Bawarii urodzonej 4 marca 1676 r na Wawelu

po koronacji rodziców 2 lutego 1676 r na Wawelu został zamordowany

55 letni  Ks Emil Schramek świadek Polskości Papieża Piusa X 

Obóz  KZ Dachau zaplanowanym 3 maja 1915 r w Igolstadt

na miejscu pomniczek żyda z Auschwitz)

przebywało 35.606  Polaków wsród nich 1777 duchownych ,zamordowano 10.000 Polaków ,w tym 858 duchownych 

Stolica Apostolska 1939/1940 r. starała się o zwolnienie z obozów koncentracyjnych uwięzionych duchownych

i  skierowania ich do Ameryki Południowej.

8  grudnia 1940 zdecydowano  że wszyscy duchowni  umieszczeni zostaną w KL Dachau, 

13 grudnia   1940 r  wywieziono 527 numerów .490 księży było narodowości polskiej, poza tym niemieckiej, austriackiej i czeskiej.

204 osoby z tego transportu poniosły śmierć,, a 266 zostało do planowanego zakończenia programu  w KL Dachau  29 kwietnia 1945 r.

8 grudnia 1940   Fatima

 Dzieci Pastuszkowie Hiacynta Franciszek Łucja Fatima Dzieci Fotografie Objawienia FatimskieDzieci Pastuszkowie Hiacynta Franciszek Łucja Fatima Dzieci Fotografie Objawienia Fatimskie

Portugalia ponowiła akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi.Państwo to zachowało neutralność podczas II wojny światowej

8 grudnia 1940 decyzja wysłania  duchownych do KZ Dachau  

8 grudnia 1940 Ks Emil Szramek ponownie trafił do KZ Dachau 

Polscy księża w niemieckich obozach koncentracyjnych. Transport 527 duchownych.

3 maja 2015 r -100 lecie  powstania obozu  uczciła   Angela Merkel 

urodzona 17 lipca 1954 r w Hamburgu 

(17 lipca 1954  ..22 rocznica Krwawej Niedzieli w Hamburgu 17 lipca 1932 

gdy 7 tys ludzi z SA zapoczątkowało likwidację  niepokornych niemców 

A Geli tak się starała i się stara! Ten semicki incydent o akcencie antysemickim jest dla prymitywnego goja absolutnie niezrozumiały!a

8 grudnia 2015   Rzym -Watykan Bazylika św Piotra sprofanowana  

W Bazylice pomnik Królowej Krystyny urodzonej 8 grudnia 1626 r -

 

Dachau 15 sierpnia 805 -15 sierpnia  2015 - 1210 lat Dachau

Kraków  15 sierpnia 1943   śluby Ks Ks. Jerzego Smolińskiego z  Kahlenbergu 

Kraków 15 sierpnia 1943  gdy Królem Polski na Wawelu był Hans Frank

Dachau 15 sierpnia 1943      Polscy Kapłani mają  wykład o Matce Bożej 

Cud nad Wisłą  15 sierpnia 1920 rbył znakiem Bożej interwencji i odpowiedzi na modlitwy Polaków.

( 15 sierpnia 1920 urodziny Ksiecia Konstantyna Wittelsbacha wieznia KZ Dachau)

 

Polscy Kaplani  15 sierpnia 1943 w Dachau Niedziela  i uroczystość Wniebowzięcia NMP.  

Wittelsbachowie w KZ Dachau 

Albert    Księżna Antonina z dziecmi 

Emil Szramek.pngKs. Emil Szafranek - akwarela Ireneusza BotoraPlik:Szramek tabl katedra1.jpg

Ks Emil Szramek  czytaj 

Urodził się 29 września 1887 roku w Tworkowie koło Raciborza.Uczył się w gimnazjum w Raciborzu

Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1911 roku we Wrocławiu.

Jego pierwszą placówką wikariuszowską była parafia Krzyża Świętego w Miechowicach koło Bytomia.

Rozpoczął  zbierać polskie pieśni ludowe.

Od stycznia 1912 roku pracował w w parafii św. Marii Magdaleny w Tychach, gdzie pogłębił zainteresowania folklorem i historią Śląska.

Następnie duszpastrzował w parafiach: św. Franciszka z Asyżu w Zaborzu koło Zabrza i św. Wojciecha w Mikołowie.

Szczególnie wartościowe były rozprawy ks. Szramka dotyczące historii Śląska i jego związków z Macierzą.

Był jednym z założycieli Towarzystwa Oświaty im. św. Jacka w Katowicach.

Po utworzeniu Administracji Apostolskiej Polskiego Śląska z siedzibą w Katowicach, w 1923 roku został jej pierwszym kanclerzem

 Natychmiast wprowadził w korespondencji język polski. W kwietniu 1926 roku, mimo protestów Niemców,

Ksiądz Biskup August Hlond mianował go proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach.

W tym samym roku ks. Szramek został kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej w Katowicach

Od 1927 roku kierował budową śląskiej katedry.

 Był także organizatorem i inspiratorem życia kulturalno-oświatowego na Śląsku.

Należał do najpłodniejszych na Górnym Śląsku badaczy kultury i historii polskiej.

Opublikował liczne prace biograficzne.

W latach 1932-1938 jego staraniem ukazało się pięć tomów„Fontes” – źródeł do historii Śląska.

Był jednym z inicjatorów założenia w Katowicach Biblioteki Śląskiej.

Stale współpracował z Akademią Umiejętności.

Biskupi katowiccy: August Hlond, Arkadiusz Lisiecki i Stanisław Adamski zaliczali go do grona najbliższych doradców.

W swej katowickiej parafii opiekował się różnymi, polskimi i niemieckimi, organizacjami katolickimi;

wśród nich: Katolickim Stowarzyszeniem Abstynentów, III Zakonem św. Franciszka z Asyżu,

Bractwem Pocieszenia, Strażą Honorową, Kongregacją Mariańską Panien, Chórem Kościelnym,

Bractwem Najświętszego Sakramentu Ołtarza, Stowarzyszeniem Mężów Katolickich,

Dziełem Dziecięctwa Jezusowego, III Zakonem Karmelitańskim, Bractwem Różańcowym,

Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Męskiej i Żeńskiej, Krucjatą Eucharystyczną, Bractwem Szkaplerza,

Stowarzyszeniem św. Wincentego a Paulo, Papieskim Dziełem Rozkrzewiania Wiary,

Bractwem Matek Chrześcijańskich i Stowarzyszeniem Kobiet Zarobkujących.

Był także wizytatorem nauki religii dla szkół powszechnych znajdujących się na terenie parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.

już we wrześniu 1939 roku, dotknęły go represje niemieckich władz okupacyjnych:

zabroniono mu głoszenia polskich kazań oraz wydano nakaz opuszczenia parafii i przeniesienia się do Generalnej Guberni.

Ks. Szramek licząc na praworządność niemiecką bezskutecznie odwoływał się od tych decyzji.

Na początku kwietnia 1940 roku został aresztowany i wywieziony do obozu w Dachau, a potem na krótko do Mauthausen.

Przygotowywał się na śmierć przez cierpliwe znoszenie cierpień, modlitwę różańcową i brewiarzową.

Podnosił więźniów na duchu, głosił kazania dające wyraz przekonaniu o niezniszczalności chrześcijańskiej misji w świecie i nadziei na odrodzenie Polski.

W korespondencji obozowej do rodziny nieustannie pytał o swoja katowicką parafię.

Ks. Emil Szramek zginął 13 stycznia 1942 roku w Dachau.

Odszedł do wieczności w 55 roku życia 31 roku kapłaństwa.

Znalazł się w gronie 108 polskich męczenników  wyniesionych na ołtarze 13 czerwca 1999 roku w Warszawie 

 

 

 

List Biskupa Gawilny do Kardynała Hlonda 

Katowice, 25 IV 1937  

a) Sprawa pochodzenia górnośląskiego Piusa X staje się verisimilima.

Ks. [Emil] Szramek zwrócił się do W. Płużnic z prośbą o bliższe szczegóły co do matki O. Leopolda Moczygemby.

Otrzymał odpowiedź, że nazywała się Ewa z d. Krawiec.

Równocześnie proboszcz od siebie pisze ks. Szramkowi, że od dawna krążą pogłoski jakoby to była ciotka Piusa X.

Przypomina sobie ks. Szramek sam, że jego proboszcz śp. ks. [Józef] Gregor, historyk, mówiąc o O. Moczygembie,

wspomniał o pewnym wuju O. Moczygemby, Kanoniku czy Biskupie w Mantui, którego tenże często odwiedzał.

Podobno uchodził wiadomy krawiec w 1872, uchylając się przed poborem do wojska, ożenił się w Riese dosyć późno,

gdy się zaaklimatyzował. Ks. [Emil] Szramek zresztą Eminencji wszystko dokładnie opisze.

Warto by zwrócić się do proboszcza w Riese o badania metrykalne i do Mons. Bressana.

Najracjonalniejsze byłoby wysłanie listu przez Waszą Eminencję, której ani jeden ani drugi adresat nie odmówi odpowiedzi.

Do Texas już napisałem modo non suspecto.

Ks. Konstanty Michalski zwrócił się do Ks. Metrop. [Adama] Sapiehy, który był szambelanem Piusa X.

Quod deus bene vertat.

Warto by sprawdzić obszerniejsze monografie o Piusie X, których ja nie znam.

Całując pierścień Waszej Eminencji łącze wyrazy najgłębszej czci.

 

(-) + Józef Gawlina

 Jesteśmy zmuszeni bronić ludo polskiego od zarazy żydów i frankomasonów

którzy pod płaszczem patriotyzmu chcieliby dostać moc kierowania ludu polskiego

 

 Rok   2016      1050 rocznica chrztu Polski 

 

Chrzest Polski 14-kwietnia -966 Kosciół na miejscu chrztu - Regensburg

 

Cud Siostry Faustyny

15 sierpnia 1945 r uzdrowienie Barbary Kloss za przyczynę Siostry  Faustyny 

15 sierpnia 1945 więzień Dachau 45 letni Ks Bp Edmund Nowicki został mianowany

administratorem kamieńskim, lubuskim i prałatury pilskiej

zdjęcie

Kim była Barbara Kloss?Hanna Barbara Otylia Kloss urodziła się 23 czerwca 1902 roku. O cudzie dowiedział się  ks. Michał Sopoćko. Przyjechał do Barbary i kazał jej złożyć świadectwo na piśmie do kurii na ręce kardynała Augusta Hlonda. Barbara Kloss zrobiła to wobec jego sekretarza ks. BaraniakaJesienią 1948 roku Opatrzność Boża zetknęła Barbarę z Anatolem Kaszczukiem,osłańcem Legionu Maryi z Irlandii do Polski.

 

MODLITWA ANIELSKA O OTWARCIE UPUSTÓW ŁASK NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

Matko Łaski Bożej, Matko Miłosierdzia, Matko nad dziećmi swymi płacząca! W Twoim Sercu Niepokalanym Pan złożył wszystkie łaski nam potrzebne. Wylej je, prosimy pokornie, na grzeszników,na tych, którzy o nie proszą i którzy ich przyjąć nie chcą – ale przyjmą,na więźniów i prześladowanych, którzy mogą ulec pokusie rozpaczy,na bezsilnych i nieświadomych, którym grozi zwątpienie,na bojaźliwych i małego serca, którym grozi odstępstwo,na pysznych i zaślepionych, którym grozi błądzenie i wodzenie innych na manowce,na cierpiących i udręczonych, którzy nie wiedzą, gdzie szukać ulgi i ratunku,na żarliwych, wiernych i miłujących Cię, którym grozi niebezpieczeństwo,na oderwanych od Boga przemocą wskutek zgorszenia, którzy nieświadomi swego dziecięctwa Bożego nie tęsknią za Tobą,na uwikłanych w błędach herezji, a pełnych dobrej woli, którym nie ma kto wskazać drogi, na tych, co zginąć mają, a nie wiedzą godziny i chwili,na tych, którzy się wszystkiego spodziewają od Ciebie i przez Ciebie, bo są z Tobą związani sercem w niewolnictwie miłości,i na tych, którzy gorejąc w płomieniach oczyszczającej miłości, tęsknią za Tobą, za chwilą, której pewność już mają, na ten naród nasz, którego Królową byłaś, jesteś i będziesz, Królowo Polski,i na te narody, które Ciebie sercem najlepszych synów i córek zawsze miłowały i wielbiły,i na te narody, które się Matki własnej zaparły, i na te biedne ludy, które nie wiedzą, żeś Ty też ich Matką,i na Papieża i wszystkie rodziny zakonne i wszystkich, którzy otrzymali sakrament kapłaństwa i którzy życie swe oddali Bogu na służbę. Och, Pani! Na tych racz wylewać najhojniej Swe łaski, bo oni byli i teraz są najstraszniej przez wroga znienawidzeni, dręczeni i do zguby przeprowadzeni.Maryjo, ustawicznie Cię o to błagamy, niech każde uderzenie naszych serc puka do Twego Złotego Serca, otwierając Je do upustu tych łask dla wszystkich, wszystkich! Przez miłość i upodobanie całej Trójcy Przenajświętszej, przez miłość Boskiego Serca Twego Syna, przez miłość i uwielbienie wszystkich Aniołów, przez miłość wszystkich tych serc ludzkich, które były, już są i jeszcze będą zdobyczą miłości Twego Niepokalanego Serca Macierzyńskiego – błagamy Cię, wysłuchaj nas, zawsze wysłuchaj nas, bo my ufamy – ufamy tak, że nasza ufność nie może być zawiedziona. Więc serca nasze w spokoju i miłości pragną Ci – o Pani Przedziwna – każdym uderzeniem śpiewać Magnificat wdzięczności teraz i na wieki. Amen.

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack