A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

17 stycznia 2016 Rok Bożego Miłosierdzia Dni Judaizmu Henryka Muszyńskiego

 

 

17  stycznia 2016   dni Judaizmu w Toruniu 

 Dni Judaizmu 2016 w Polsce   

Gnieźnieńskie Dni Judaizm 12 do 19 stycznia 2016 w Instytucie Kultury Europejskiej UAM. 

WOJTYŁA W SYNAGODZE

17 stycznia 2009 dni Judaizmu w Krakowie 

Trzeba w końcu skończyć z tym wstrętnym chrześcijaństwem!Żydomason Dziwisz i Naczelny Kudłacz Galicji Edgar Gluck

17 stycznia 2009 r   Toruń  pogrzeb Generał Zawadzkiej  agentki polskojęzycznego gestapo z Koscierzyny 

przemawia agent Bartoszewski 

Zawacka była znana na Pomorzu jako szpieg niemiecki i dlatego pracowała w Warszawie gdzie współpracowała z grupą polskojęzyczną Gestapo

Utrzymywała ścisłe kontakty z Gestapo przy ul. Szucha. Już po wojnie Zawacka działała aktywnie w zacieraniu śladów zbrodni niemieckich

26 maja 1947 roku, w Kościerzynie, organizuje uroczystość na którą przyjeżdża płk NKWD i agent Gestapo w jednej osobie Bolesław Bierut.

wraz z  – Edwardem Osóbką MorawskimUroczysty zjazd był poświęcony nadaniu honorowego obywatelstwa Kościerzyny– B.Bierutowi i M.Roli Żymierskiemu 

Uroczystość została uświęcona mszą polową. Arend i jego grupa zakładają Zrzeszenie Kaszubskie w Wejherowie 12-13 stycznia 1946r. 

Po rozwiązaniu UB , w 1957roku. A.Arend mianuje E.Zawacką prezesem nowo przekształconej organizacji Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego , oddziału w Toruniu przy ul. Wielkie Garbary 2. 

[ po połączeniu z Zrzeszeniem Kociewskim w 1964r.]http://www.pl.wikipedia.org/wiki/Zrzeszenie_Kaszubskie

 

 

17 stycznia 1649   Kraków Wawel  koronacja Króla Polski Jana II Kazimierza Wazy.
17 stycznia 1734 - Kraków Wawel koronacja Króla Polski  Augusta  III i  Królowej Marii Józefy.
Proces Króla Francji Ludwika XVI prawnuka Króla Polski  Augusta II Sasa ,wnuka Króla Polski Augusta III Sasa i Marii Józefy .
 
 17 stycznia 1793 roku 59 rocznica Koronacji dziadków na Wawelu farsa procesu dobiegła końca, zapadł wyrok.
Jednym głosem przesądzono karę śmierci  czytaj 

 

Spowiedź króla odbyła się w jego więziennej celi 20 stycznia 1793 roku.

 "Jakże jestem szczęśliwy, że zachowałem moje uczucia religijne! Gdzieżbym był w tej chwili, gdyby Bóg nie użyczył mi tej łaski?

Tuż przed egzekucją król zwrócił się jeszcze raz do zgromadzonego ludu:

 "Francuzi! Umieram niewinny zarzucanych mi zbrodni.

Przebaczam moim nieprzyjaciołom.

Modlę się do Boga z całego serca, aby im wybaczył, aby nie spadła na Francję krew, która będzie przelana.

A ty, ludu nieszczęśliwy..."

czytaj 

17 stycznia 1945 roku wobec zbliżającej się do Krakowa Armii CzerwonejHans Frank uciekł doBawarii,

 17 stycznia 1944 roku, rozpoczęła się barbarzyńska akcja  Monte Cassino we Włoszech.

17 stycznia 1944  Akcja Monte Cassino 

 

17 stycznia 1945 roku, do Warszawy weszły wojska radzieckie-zmiana okupanta 

17 stycznia 1945  Rosjanie bombardują Wawel 

17 stycznia 1945 Amerykanie ( 400 bombowców) bombardują Padeborn  ginie 240 osób 

17 stycznia 1945 Aliańci  bombardują Viterbo  Klasztor gdzie odbyła się Kanonizacja św Jadwigi 

 

17 stycznia 1945  Kaplica Mariacka  na Wawelu  po zrzuceniu przez sowieckie lotnictwo bomby lotniczej na dziedziniec Stefana Batorego

17 stycznia 2011  Kraków -Wawel -Bronisław Maria Komorowski nagradza Noblistkę Szymborską 

czytaj 

 

Oświęcim 2015 : promocja książki abp. Muszyńskiego

Prawdziwym promotorem dialogu katolicko-żydowskiego w Polsce był arcybiskup Krakowa kard. Karol Wojtyła

– podkreślił abp Henryk Muszyński podczas promocji swojej książk

i „Początek wspólnej drogi.

Dialog katolicko-żydowski w Polsce w latach 1986–1994”.

Styczeń 2015

W spotkaniu w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu w przededniu Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu

udział wzięli m.in. kard. Stanisław Dziwisz,  bp Mieczysław Cisło, bpTadeusz Rakoczy

i ks. dr Manfred Deselaers z Centrum Dialogu i Modlitwy.

 książka stanowi pokłosie dialogu, który w latach 1986-1994 Komisja Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem podjęła ze środowiskami żydowskimi.

Jeżeli ktoś jest promotorem tego dialogu, to jest nim jest kard. Karol Wojtyła na ziemi krakowskiej, a potem jego następca kard. Franciszek Macharski

Abp Muszyński – nestor dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce – położył solidne podwaliny pod instytucję tego dialogu.,

coraz większego znaczenia nabierają organizowane od 1997 roku Dni Judaizmu.

Abp senior Henryk Muszyński, urodził się 20 marca 1933 roku w Kościerzynie na Kaszubach.

Ślady przeszłości miasta Koscierzyna  sięgają 1284, kiedy to "Costerina" wraz z 21 innymi miejscowościami ziemi Pirsona
została nadana przez księcia pomorskiego Mściwoja II 
księżniczce Gertrudzie – najmłodszej córce księcia Sambora II z Tczewa.
( 10 kwietnia 1315 r w Razenburgu( Raciborzu ) zmarła prawnuczka Sambora II -
3 Polska Królowa koronowana 26 czerwca 1295 r w Gnieznie -Małgorzata Brandenburska)
 
Podczas wojny Koscierzynie działało polskojęzyczne gestapo
 

 

Zbrodnie polskojęzycznej grupy Gestapo przemianowanej po 1945 r. na UB w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej
w Polsce 

Zbrodnie polskojęzycznej grupy Gestapo przemianowanej po 1945 r. na UB w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej w Polsce

polskojęzyczne gestapo 

Święcenia kapłańskie przyjął 28 kwietnia 1957 roku w katedrze w Pelplinie

W 1985 roku Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji chełmińskiej.

Dwa lata później  ordynariuszem diecezji włocławskiej,

a w 1992 roku arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim.

Abp Henryk Muszyński jest zasłużony dla dialogu polsko-żydowskiego i polsko-niemieckiego.

Pełnił także wiele ważnych funkcji w Kościele powszechnym. Był m.in. wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, członkiem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan oraz członkiem watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, w której pracował z kard. Josephem Ratzingerem, późniejszym papieżem Benedyktem XVI.

 

11 do 13 marca  2016  X Zjazd Gnieźnieński.

pod hasłem "Europa nowych początków.

Wyzwalająca moc chrześcijaństwa"

pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy.

Będzie on ważnym wydarzeniem obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Przewodniczący Zjazdu prymas Polski abp Wojciech Polak powiedział, że X Zjazd Gnieźnieński będzie poświęcony refleksji,

która wiąże się z rocznicą Chrztu Polski i jego konsekwencjami dla dzisiejszego człowieka,

dla ludów i narodów dzisiejszej Europy, zwłaszcza dla chrześcijaństwa Europy Środkowo-Wschodniej.

Dodał, że X Zjazd Gnieźnieński jest pierwszym spotkaniem w kontekście obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski

Nawiązując do tematu X Zjazdu Gnieźnieńskiego abp Polak powiedział, że będzie on stanowił szczególną okazję, by zastanowić się "nad nowymi początkami”.

Jak przypomina papież Franciszek - "powinniśmy z nową siłą, z nową energią, przeżywając naszą rzeczywistość, patrzeć ku temu co przed nami".

wybór takiego tematu nawiązuje również "do wyraźnej potrzeby głębokiej odnowy, jaką da się odczuć we współczesnym życiu Kościoła, Polski i Europy"

 

Polska po ponad 26 latach wolności wydaje się coraz bardziej zmęczona.

Jak poinformowali organizatorzy X Zjazdu Gnieźnieńskiego, do udziału w nim zostali zaproszeni wierni różnych Kościołów chrześcijańskich, uczestnicy ruchów i wspólnot religijnych, a także członkowie stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych, które za cel stawiają sobie pracę na rzecz dobra wspólnego.

Do udziału w debatach inicjatorzy Zjazdu zaprosili specjalistów z całej Europy, przywódców religijnych, polityków, ludzi kultury, socjologów, ekonomistów, praktyków i działaczy społecznych.

W marcu 1000 roku do Gniezna, do grobu św. Wojciecha, przybył cesarz Otton III

. Zjazd ten i spotkanie cesarza z Bolesławem Chrobrym były znakiem przyjęcia Polski do grona państw europejskich.

 

Tradycję organizowania Zjazdów Gnieźnieńskich kontynuował abp Henryk Muszyński.

W 1997 r., w tysięczną rocznicę śmierci św. Wojciecha, odbył się II Zjazd Gnieźnieński z udziałem Jana Pawła II i siedmiu prezydentów Europy Środkowej i Wschodniej.

III Zjazd Gnieźnieński zorganizowano w 2000 r. z okazji jubileuszu chrześcijaństwa, odbył się z udziałem pięciu prezydentów europejskich państw.

Kolejne spotkania miały miejsce w 2003, 2004, 2005, 2007, 2010 i 2012 roku. (PAP)

 

Zjazdy gnieźnieńskie

Synod gnieźnieński; 7 marca do  15 marca 1000

 

Pielgrzymka cesarza Ottona III do grobu biskupa Wojciecha i  spotkanie z księciem Bolesławem Chrobrym i jego synami

 Otton III pragnął pozyskać Bolesława wychowywanego w Kwidlenburgu dla realizacji swych planów uniwersalistycznego cesarstwa zachodniego, na które miały złożyć się prowincje GaliaRomaniaGermania iSclavinia.

Podczas zjazdu Otton III nałożył na głowę Bolesława diadem cesarski oraz obdarował go kopią Włóczni św. Maurycego – jednym z symboli władzy cesarskiej

 

Najdonioślejszym efektem zjazdu było utworzenie,  planowanej  od 999 r., metropolii gnieźnieńskiej, na czele której postawiono brata św. Wojciecha – Radzima Gaudentego

 oraz powołanie podległych jej nowych biskupstw-sufraganii w Krakowie z biskupem Popponem, w Kołobrzegu z biskupem ReinbernemWrocławiu z biskupem Janem.

Biskupstwo w Poznaniu,  powołane do życia, pozostało poza metropolią gnieźnieńską aż do śmierci biskupa Ungera.

II Zjazd gnieźnieński (3 czerwca 1997)

Zorganizowano w tysięczną rocznicę śmierci św. Wojciecha

z udziałem papieża Jana Pawła II i siedmiu prezydentów krajów Europy Środkowej i Wschodniej

(Polski – Aleksandra KwaśniewskiegoNiemiec – Romana HerzogaCzech – Václava HavlaSłowacji – Michala KovaczaWęgier – Arpada GönczaUkrainy – Leonida KuczmyLitwy – Algirdasa Brazauskasa). Przesłaniem zjazdu stały się papieskie słowa: „Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha!”.

Organizatorem II i kolejnych zjazdów gnieźnieńskich jest Forum św. Wojciecha pod patronatem metropolity gnieźnieńskiego,

późniejszego prymasa Polski abp Henryka Muszyńskiego.

 

 

Abp Henryk Muszyński pierwszym ambasadorem Gniezna

Abp Henryk Muszyński pierwszym ambasadorem Gniezna

Zjazd Gnieznieński   2016 

 

14 listopada 2015 Gdańsk Fałszywa Solidarność

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack