A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

3 styczeń 2016 Hamburg Rok Bożego Miłosierdzia

 

3 styczeń 2016          Hamburg  

Rok Bożego Miłosierdzia  Swięte Imię Jezus 

stycznia 1995 papież Jan Paweł II powtórnie erygował (po 1100 latach)

 arcybiskupstwo w Hamburgu a kościół Mariacki został podniesiony do rangi katedry.

W tym czasie nauczona przykładem mojego śp Taty Bernarda,Pawła,Jana 

Apostoła Bożego Miłosierdzia codziennie uczestniczyła w porannej mszy ćwiętej 

w Nowej Katedrze Mariackiej przy ul Gdańskiej w Hamburgu 

3 stycznia 1995 r przebudziłam się dopiero o godz 8.00(zaspałam)

smutek mój zamienił się w dziekczynnienie gdy dowiedziałam się 

że Boża Opatrzność oszczędziła mi tragedi 3 stycznia 1995 r gdy 

na mszy świętej o 7.00 doszło do zabójstwa siekierą starszej kobiety  

7 stycznia 2007   Warszawa Ingres Arcybiskupa Stanisława Wielgusa 

 

 

Najświętsze Imię Jezus Imię Jezusa Chrystusa, jest  skarbcem tysiąca dóbr

Adoracja Najświętszego Imienia Jezus

Św. Bernardyn ze Sieny nosił ze sobą tablicę,
na której złotymi głoskami był wypisany monogram Pana Jezusa;
w każdym kazaniu Bernardyn adorował to Imię:
"O Imię Jezusa, wyniesione ponad wszelkie imię!
O Imię zwycięskie!
Radości aniołów, szczęście sprawiedliwych, przerażenie potępionych...
Umysł się miesza, język drętwieje, wargi niezdolne są wyrzec słowo,
gdy się ma sławić Najświętsze Imię Jezusa".
Syn duchowy św. Bernardyna, bł. Władysław z Gielniowa,
każde swoje kazanie rozpoczynał od Imienia Jezusa.
Św. Władysław z Gielniowa
W 1504 r. Władysław został gwardianem przy kościele św. Anny w Warszawie
 Tutaj umarł 4 maja 1505 r., w kilka tygodni po ekstazie, jaką przeżył podczas kazania w Wielki Piątek. wymawiał Imię Jezus, wpadł w zachwytu
Uniósł się wówczas na oczach tłumu wypełniającego świątynię w górę ponad ambonę
i zaczął wołać: "Jezu, Jezu!".
Gdy mówimy o Cudzie nad Wisłą,  zwycięstwo Polaków nad wojskami bolszewickimi 15 sierpnia 1920 r
( dzień urodzin Konstantego Wittelsbach -więznia KZ Dachau)Prawie nigdy nie mówimyo poświęceniu naszej ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa,
 27 lipca 1920 r. na Jasnej Górze. W niedzielę 8 sierpnia we wszystkich kościołach Warszawy miała miejsce całodniowa adoracja
Najświętszego Sakramentu z wieczornymi procesjami na plac Zamkowy, gdzie wystawiono relikwie bł. Władysława z Gielniowa i bł. Andrzeja Boboli. 
27 lipca 1944 w dniu gdy aresztowano Królewską rodzinę Wittelsbachów-uwięziono ich w KZ Dachau
-urodził się Biskup Ignacy Dec -w Moswie powstał antypolski rząd .
Św. Wawrzyniec Justynian pisze: "W przeciwnościach, w niebezpieczeństwach, w lęku - w domu, na drodze, 
na pustkowiu, na falach - gdziekolwiek się znajdziesz, wszędzie wzywaj Imienia Zbawiciela".
Św. Redegunda, bł. Henryk Suzo i św. Joanna de Chantal ,Marianna Marchocka na swoich piersiach
wyryli Imię Jezusa.
Św. Ignacy Loyola umieścił w herbie założonego przez siebie zakonu jezuitów monogram imienia Jezus.
Pan Jezus ma jeszcze imię drugie, nadane Mu przez proroków i Jego wiernych wyznawców.
Jest nim greckie imię Chrystus (hebrajskie - Mesjasz)..

Jezus Chrystus

Święci bardzo kochali Imię Jezus.
Dokonywali cudów w Imię Jezusa, wypędzali złe duchy i przynosili ukojenie ludziom.
Gdy św. Grzegorz z Tours był chłopcem, jego ojciec poważnie zachorował i był bliski śmierci.
Grzegorz modlił się gorąco w intencji jego uzdrowienia. Pewnego razu w nocy przyśnił mu się Anioł Stróż,
który polecił chłopcu, aby napisał Imię Jezus na kartce i położył ją pod poduszkę używaną przez chorego.
Tak też zrobił. Ojciec powrócił do pełni zdrowia.
I my możemy napisać Imię Jezus na kartce i umieścić na widocznym miejscu,
aby pamiętać o Nim!
Św. Franciszek Salezy nie wahał się powiedzieć, że ci, którzy wypowiadają Imię Jezus,
mogą być pewni, że spotka ich dobra śmierć. Wielu świętych w ostatnich dniach życia powtarzało nieustannie: „Jezu, Jezu”. 
Św. Bernard z Clairvaux, który s przyczynił się do rozszerzenia czci Najświętszego Imienia Jezusa mówił: „Do mnie nie przemawia żadne pismo, żadna książka, w której na każdej stronie nie widnieje Imię Jezusa. To Imię (…) podnosi i leczy”.
Pierwsza część litanii wychwala Zbawiciela i wyjaśnia, co uczynił dla nas.
Przepiękne są inwokacje, które mówią o relacji Chrystusa do aniołów, świętych i do nas.
Część druga litanii wymienia nieszczęścia, których pragniemy uniknąć przez wezwanie Imienia Jezus.
 

Jezus Miłosierny ukazał się pierwszy raz w Krakowie  13 grudnia 1707 r,

gdy zatrwożeni zakonnicy odmawiali Litanię do Imienia Jezus

- w klasztorze  zmarło już 5 kapłanów i 3 braci -o. Jakubowi Mikowskiemu

 ukazał się Pan Jezus w postaci, jaką utrwalił artysta na obrazie 

Misericordia Domini - Miłosierdzie w Najstarszym Kosciele Bożego Miłosierdzia 

w Krakowie ul Smoleńsk-Bożego Miłosierdzia-Felicjanek 

 

 

Tajemnicę Bożego miłosierdzia można właściwie pojmować w

jedynie ścisłej więzi z Bożą sprawiedliwością.

W prawdzie i mocy Miłosierdzia, zaczynamy rozumieć,

dlaczego Bóg jest tak konsekwentnie sprawiedliwy.

Boże Miłosierdzie za przyczyną siostry Faustyny przyprowadziło mnie 17 lipca 1981 r

 z Gdańska do Hamburga .Umacniana modlitwą i listami mojego Taty Bernarda ,Pawła ,Jana Tuszyńskiego 

 Hamburg 

 

czytaj 

3 stycznia wspomagają nas 

św. Anteros (papież)
św. Genowefa z Paryża (dziewica)
bł. Alan de Solminhac (biskup)
św. Cyriak Eliasz Chavara (prezbiter)
bł. Marianna Cope (tercjarka i misjonarka)
św. Piotr Balsamos-Apselamos (męczennik)
św. Zdzisława Czeska (tercjarka dominikańska)

Najświętsze Imię Jezus  Moc Imienia Jezus

JEZUS: 
„Moje dziecko, jeśli cierpienia cię doświadczają i nie zamierzasz modlić się,
jeśli  jesteś zniechęcona i nie wiesz co zrobić,uzbrój się w miłość i zaufanie i mów:
„Jezu, Jezu!”
Na echo mego Imienia święci i święte w raju, a także moja Niepokalana Matka,
upadają na kolana i adorują mnie.
Piekło wówczas się zamyka, ponieważ ono również jest pod moją władzą i nie może inaczej postąpić jak skłonić się przed mocą mego Imienia.
To tak tłumaczy się Pismo św., które zapowiada, że na Imię Jezusa zgina się wszelkie kolano w niebie, na ziemi i w piekle [Flp 2,9-10].
 
 
 
 
-----------------Wydarzenia 
3 stycznia  936 – Leon VII został papieżem.
3 stycznia 1117 – W trzęsieniu ziemi w północnych Włoszech zginęło ok. 30 tys. osób.
3 stycznia 1431 – Joanna d’Arc została przekazana w ręce trybunału biskupiego.
3 stycznia 1521 – Papież Leon X ekskomunikował Marcina Lutra.
3 stycznia 1841  – We Fromborku został zamordowany 78 letni biskup warmiński Andrzej Stanisław von Hatten.
Papież Franciszek napisał kiedyś książkę o dialogach między Janem Pawłem II a Fidelem Castro 
3 stycznia  1995 -Hamburg  Nowa Katedra Mariacka  została zamordowana siekierą 78 letnia kobieta przez psychicznie chorą 
nauczycielkę
 
 
Urodziny 
3 stycznia 1694 – Paweł od Krzyża, włoski duchowny katolicki, pasjonista, święty (zm. 1775)
3 stycznia 1738 – Kazimierz Narbutt, polski duchowny katolicki, pijar, filozof, pedagog (zm. 1807)
3 stycznia 1778 – Antoni Melchior Fijałkowski, polski duchowny katolicki, teolog, arcybiskup warszawski (zm. 1861)
Zmarli 
3 stycznia  236 – Anteros, papież, święty (ur. ?)
3 stycznia   500 –  Genowefa z Paryża, francuska mistyczka, święta (ur. ok. 422)
3 stycznia 1225 – Adolf III, hrabia Holsztynu (ur. 1160) przodek 3 Polskiej Królowej Małgorzaty 
1328 – Jan z Montecorvino, włoski duchowny katolicki, franciszkanin, misjonarz, arcybiskup Pekinu, błogosławiony (ur. 1247)
1830-Tomasz Nowina-Nowiński, polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy krakowski (ur. 1746)
3 stycznia 1838 – Maksymilian Wettyn, książę saksoński (ur. 1759) wnuk Króla Polski Augusta III Sasa 
3 stycznia 1841 – Andrzej Stanisław von Hatten, polski duchowny katolicki, biskup warmiński (ur. 1763)
3 stycznia 1871-Cyriak Eliasz Chavara, indyjski zakonnik, święty katolicki (ur. 1805)
 
 
 
 
 
 
Papież Leon VII OSB (łac. Leo VII ur. w Rzymie, zm. 13 lipca 939 roku – papież w okresie od 3 stycznia 936 do 13 lipca 939
Urodził się w Rzymie; był benedyktynem, kardynałem prezbiterem kościoła św. Sykstusa,
a papieżem został dzięki panującemu w Rzymie księciu Alberykowi II ze Spoleto.
Leon, zaprosił do Rzymu Odona, opata Cluny, któremu poprosił o pomoc w reorganizacji życia monastycznego, począwszy od klasztoru przy Bazylice Św. Pawła
Papież odnowił przywileje dla opactwa w Subiaco, gdzie znajdowała się grota św. Benedykta
W 937 roku mianował arcybiskupa Moguncji, Fryderyka, legatem dla Niemiec, powierzając mu reformę duchowieństwa; zezwolił na usuwanie z miast Żydów do czasu przyjęcie przez nich chrztu, chociaż zabronił nawracania ich siłą.Leon VII zmarł w Rzymie, a pochowano go w Bazylice św. Piotra.
 
 
 
Adolf III Holsztyński (ur. w 1160, zm. 3 stycznia 1225) – hrabia szauenburski i holsztyński, jedyny syn hrabiego Adolfa II z dynastii Schaumburgów.
Był założycielem osiedla handlowego i targowego na prawym brzegu Alster (obecnie centrum Hamburga),
co dało, wraz z późniejszymi przywilejami, początek rozwojowi miasta Hamburg.
Władcą Holsztynu był w latach 1164-1203. 
Hrabia Adolf III był pierwotnie podporą Henryka Lwa,
któremu towarzyszył w walkach przeciwko Filipowi I von Heinsbergowi, arcybiskupowi Kolonii.
Walczył u boku Bernarda I von Ratzeburga i otrzymał decydujące prawa od Henryka Lwa na obszarze środkowej Wezery.
Obszary te zostały włączone do hrabstwa Schaumburg wzmacniając tym pozycję Adolfa.
W 1180 odłączył się od Henryka, za co ten przegnał go z Holsztynu.
Wtedy Adolf postanowił stanąć u boku Fryderyka I Barbarossy,
który pomógł mu po upadku Henryka Lwa w 1181 odtworzyć jego panowanie w Holsztynie.
Fryderyk I ograniczył jednak prawa Adolfa do Lubeki w 1188 na podstawie tzw. przywileju Barbarossy.
U boku Barbarossy brał udział w III wyprawie krzyżowej. W 1190 osiągnął Tyr,
ale musiał opuścić wyprawę, żeby wrócić do domu broniąc ponownie swoich ziem przed Henrykiem Lwem,
który wrócił z wygnania i zagarnął ziemie hrabstwa.
W 1203 został usunięty z Holsztynu przez króla Danii Waldemara II;
hrabstwo odzyskał dopiero w 1225 jego syn Adolf IV.
 
Biskup Warmiński Andrzej Stanisław von Hatten (Hattyński) (1763 – 1841) – biskup warmiński (w latach 1838-1841), kapelan biskupa Ignacego Krasickiego.
Urodził się w 1763 roku w Lemitach (Kalkstein) k. Ornety. Pochodził z warmińskiego rodu szlacheckiego Hatten-Hattyńskich, którego przodkowie przybyli na Warmię już w XVI w. Był synem Gottfryda i Marii z Gąsiorowskich. 
1 kwietnia 1786 w bazylice laterańskiej otrzymał święcenia kapłańskie.
Po powrocie na Warmię przez sześć lat pracował w kancelarii księcia biskupa Ignacego Krasickiego.
W 1800 papież Pius VIII mianował go biskupem pomocniczym warmińskim
W 1801 przyjął sakrę biskupią w katedrze oliwskiej z rąk księcia biskupa Karola von Hohenzollerna
26 kwietnia 1837 wybrany został przez kapitułę na biskupa warmińskiego.
Znał języki: niemiecki, polski, włoski, francuski i łaciński.
Doskonale mówił po polsku. Sympatyzował z Polakami.
Wprowadził nauczanie języka polskiego w Liceum Hosianum w Braniewie.
3 stycznia 1841 został zamordowany przez szaleńca. Został pochowany w katedrze fromborskiej.
 
 „Kiedy szatan dojdzie wszędzie do władzy, kiedy zawładnie większością dusz,kiedy jego niezmierzona pycha pozwoli mu uwierzyć,
że może unicestwić dobro,stworzenie, a nawet dusze, kiedy prawdziwa wiara przetrwa tylko w kilku duszach,
bo światłość zostanie ograniczona do jednego lub dwóch ognisk,gdyż wszyscy wahający się ulegną pokusom szatana,
 
wówczas dokona się decydujące zwycięstwo boskiego miłosierdzia,
które położy kres królestwu kłamstwa i przygotuje drogę powszechnemu pokojowi.
W momencie gdy szatan będzie sobie wyobrażał, że jest „Panem świata”
i będzie się przygotowywał, by zasiąść na tronie, wyrwę mu łup z rąk.
Ostateczne zwycięstwo będzie należeć wyłącznie do Mego Boskiego Syna i do mnie.”
Unikniemy zasłużonej kary, chroniąc się pod płaszczem Maryi i błagając o Jej matczyną pomoc.
Widziałam Trójcę Przenajświętszą, jak zastanawiała się nad losem świata pogrążonego w grzechu. 
Cały niebiański dwór aniołów i świętych klęczał i adorował Trójcę Przenajświętszą w głębokim milczeniu.
„Pogrążony w grzechu świat musi, zgodnie z moją sprawiedliwością, być unicestwiony.”
Wówczas zobaczyłam, jak Jezus – Miłość miłosierna skłonił się przed Swym Ojcem Przedwiecznym i błagał o łaskę dla świata. 
Rzucił się do stóp Swego Ojca (chociaż stanowi jedno z Nim, jest odrębną Osobą) mówiąc: „Ojcze, jestem Twoim Synem.
To Ty chciałeś, abym umarł za świat.”
Jezus  uczynił znak do Swej Matki, by przyszła Mu z pomocą i powiedział Jej
 „Moja Niepokalana Matko, przyjdź mi pomóc wstrzymać odpłacającą rękę mego Ojca, moje ręce nie wystarczają!”
 
Skoro tylko Święta Dziewica włożyła swe ręce pod ręce Jezusa.
Ojciec Przedwieczny uniósł rękę sprawiedliwości i powiedział:
„Mój Synu, miłosierdzie zwyciężyło.
Grzeszny świat poznał łaskę przez modlitwy Niepokalanej Matki Bożej.
To Przenajświętszej Dziewicy zawierzymy zbawienie świata.
Zbawienie świata koniecznie potrzebuje istnienia Mocy.
Dlatego oblekamy Ją w moc Królowej.
Stała się Zwycięską Królową świata.
Stała się dla świata pogrążonego w grzechu Współodkupicielką.
Niech za Jej pośrednictwem ludzkość osiągnie łaskę i świętość!
Jej rozkazom poddajemy również anielskie zastępy!”
Na te słowa wypowiedziane przez Ojca Przedwiecznego,
zastępy anielskie wybuchły radością i oddały cześć Maryi.
Maryja otrzymała królewską koronę Trójcy Przenajświętszej.
Korona była potrójna.
Symbolizowała Ojca, i Jej Syna i Ducha Świętego.
Kiedy przyniesiono Jej królewski płaszcz, zauważyłam, że w klamrze było życie
 Ona symbolizowała Jej związek z Trójcą Przenajświętszą, jako córki Ojca,
matki Syna i oblubienicy Ducha Świętego. Osoby Trójcy Przenajświętszej
działały w Błogosławionej Dziewicy. Na nowo Duch Święty osłaniał Ją, aby mogła dać światu swego Syna Jezusa;
Ojciec Przedwieczny rozciągał nad Nią pełnię Swych łask, a Syn promieniował radością na wzór gratulacji.
Jezus powiedział jej: „Moja Niepokalana Matko, Zwycięska Królowo świata, ukaż Twoją władzę!
Odtąd jesteś Zbawicielką grzesznej ludzkości.
Ponieważ zgodnie z moją wolą, brałaś udział w zbawieniu ludzkości,
udzielam ci udziału w mojej władzy.
Od tego momentu powierzam ci zbawienie ludzkości i jako Królowa
możesz sprawować tę władzę od teraz. Potrzebuję dzielić wszystko z tobą, ponieważ chcę,
abyś była we wszystkim podobna do mnie
Jesteś Współodkupicielką ludzkości.”
 
Zobaczyłam, że płaszcz Maryi jest skąpany we krwi Jezusa i połyskuje szkarłatem i purpurą
Jezus wyjaśnił mi, że Jego Niepokalana Matka zwycięża grzech dzięki swej władzy Królowej
i że lilia oznacza oczyszczenie świata,
przyszłą niebiańską erę, w której ludzkość będzie żyć bez grzechu.
Ogłosił mi nowy świat, nadejście nowej epoki, tego czasu, który ludzie utracili w ziemskim raju. 
 
 
Siostro Marianno Marchocko patronko nasza wstawiaj się za nami 
 
2
0 lutego 1641 r Małżonkowie Teofila z Daniłowiczów i Jakub Sobiescy

( rodzice pózniejszego Króla Jana III Sobieskiego )

uzyskali pozwolenie papieskie na założenie klasztoru karmelitanek bosych we Lwowie.

Sobiescy przeznaczyli na klasztor drewniany dwór na wzgórzu poza murami miasta, odziedziczony po Żółkiewskich

, obok którego zbudowali drewniany kościół pod wezwaniem Matki Bożej Loretańskiej
 21 maja 1642 roku, prowincjał podał do publicznej wiadomości imiona wybranych sióstr.
Zostały nimi m. Teresa Marchocka i s. Teresa Maria od św. Józefa( krewna Króla Jana Kazimierza ).
Sobiescy już wcześniej ustalili z arcybiskupem Stanisławem Grochowskim
datę uroczystego wprowadzenia karmelitanek do klasztoru na wtorek po Zielonych Świętach (10 czerwca).
Do tego terminu trzeba było dostosować całą podróż.
W sobotę, 24 maja, obie fundatorki zostały pożegnane przez zgromadzenie,w  pożegnaniu wzięli  udział obaj synowie Sobieskich:
czternastoletni Marek oraz o rok młodszy Jan, który później jako król kontynuował budowę klasztoru i kościoła,
spełniając w ten sposób testament swoich rodziców.
W podróży towarzyszyli im prowincjał oraz Teofila Sobieska .
Droga prowadziła przez Wawrzyńczyce, Rogów ,Nowe Miasto, Osiek, Sandomierz, Bełżyce.
Do Lublina przyjechały w wigilię święta Wniebowstąpienia Pańskiego (28 maja).
Czekał tu na nie list Jakuba Sobieskiego nalegający do pośpiechu.
W 1648 roku, z powodu Powstania Chmielnickiego, karmelitanki musiały uchodzić do Krakowa,
skąd następnie przeniosły się do Warszawy,gdzie 2 czerwca w uroczystym wprowadzeniu zgromadzenia wzięli
udział król Polski Jan Kazimierz oraz nuncjusz apostolski.Od 1650 roku zdrowie m. Teresy zaczęło się pogarszać,
Zmarła 19 kwietnia 1652 r w Warszawie Życie Marianny Marchockiej,  przedstawia pisany żywot.
Został spisany na polecenie spowiednika,od  3 maja 1647 roku.
Zbieranie dokumentacji historycznej do procesu beatyfikacyjnego rozpoczął św. Rafał Kalinowski.
Proces beatyfikacyjny rozpoczął się 21 grudnia 2007 w Krakowie czytaj 
Teofila SobieskaMarek SobieskiJan III Sobieski
 
 
 
Nowa Katedra Mariacka w Hamburgu gdzie 3 stycznia 1995 r doszło do zabójstwa
siekierą jest położona w dzielnicy Sankt Georg przy ulicy Danziger Straße.
Wzniesiony w latach 1890-1893 kościół parafialny jest pierwszą od czasów reformacji budowlą katolicką wzniesioną w Hamburgu.
Projekt kościoła wykonał architekt Arnold Güldenpfennig z Paderborn.
Dwuwieżowa,neoromańska fasada świątyni nawiązuje do katedry w Bremie wskazując przez to na rok 831,
kiedy to zostało w Hamburgu założone pierwsze arcybiskupstwo; założycielem zaś był św. Ansgar,
Po powtórnym erygowaniu arcybiskupstwa w roku 1995 kościół stał się
katedrą arcybiskupstwa w Hamburgu i siedzibą Kapituły Metropolitalnej.
Na początku XIX wieku w Hamburgu żyło niewielu katolików.
Podczas industrializacji i rozbudowy portu liczba katolików wzrosła, zwłaszcza w dzielnicy St. Georg.
W 1861 siostry zakonne założyły tu dom sierot.
Na terenie ogródka, obok domu sierot, zaplanowano wybudowanie kościoła.
Ludwig Windthorst, jeden z ówczesnych wpływowych polityków chadeckich, apelowal w swoim wystąpieniu z
29 grudnia 1887:
"Hamburg to brama Niemiec na świat. 
Dlatego powinien on [kościół] nazywać się Mariacki – Stella Maris!"
Budowa kościoła trwała 4 lata. 
28 czerwca 1893 roku gotowa budowla została poświęcona przez biskupa Hötinga
i otrzymała wezwanie Najświętszej Marii Panny.
Kościół Najświętszej Marii Panny jest pierwszą budowlą kościelną w Hamburgu
od czasów zapanowania reformacji w mieście (od 1517; w 1529 zabroniono odprawiana mszy katolickich)
i jest symbolem odrodzenia świadomości katolickiej w diasporze
Podczas drugiej wojny światowej zostały zniszczone wszystkie okna w katedrze, część dachu i sklepień.
Zniszczeniu uległy też budynki stojące przed kościołem
7 stycznia 1995 papież Jan Paweł II powtórnie erygował (po 1100 latach)
arcybiskupstwo w Hamburgu a kościół Mariacki został podniesiony do rangi katedry.
7 stycznia 2007 
23 kwietnia 2007 z inicjatywy Polskiej Misji Katolickiej poświęcono pomnik papieża Jana Pawła II,
ustawiony w okolicach kaplicy św. Ansgara.Rzeźbę z brązu,, wykonał artysta-plastyk Józek Nowak.
Rzeźba papieża ma  być:
"Znakiem wdzięczności dla Człowieka, który zmienił świat na lepsze"
(arcybiskup Werner Thissen)
 
 
12 rocznica gdy papież Jan Paweł II powtórnie erygował (po 1100 latach) arcybiskupstwo w Hamburgu -
kościół Mariacki został podniesiony do rangi katedry.
23 kwietnia 2007 z inicjatywy judeomasonerii  poświęcono pomnik papieża Jana Pawła II
, ustawiony w okolicach kaplicy św. Ansgara.
23 kwietnia  2007 urodziny Arcybiskupa Wielgusa 
 Ingres Arcybiskupa Wielgusa   Warszawa 7 stycznia 2007- 14 stycznia 2007 płonie obraz Chrystusa Króla( Hamburg orkiestra z Polski )
 
 
Pomnik Jana Pawła II-JPII  
 
Rzeźba papieża ma upamiętniać powtórne erygowanie przez niego arcybiskupstwa w Hamburgu
a także jego wysiłki na rzecz kształtowania nowej Europy i pojednania polsko-niemieckiego.
Ma być:
"Znakiem wdzięczności dla Człowieka, który zmienił świat na lepsze"
(arcybiskup Werner Thissen)
 
 
23  kwietnia 2007 
 
 
6  grudnia 2006 
Biskup diecezji płockiej Stanisław Wielgus został nowym arcybiskupem metropolitą warszawskim.
Decyzję papieża Benedykta XVI ogłosił  o godz 12.00 nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk
67-letni hierarcha zastąpił sprawującego tę funkcję od 25 lat Józefa Glempa, prymasa Polski.
6 grudnia 2006  godz 12.00 jestem w KZ Dachau prosząc zamęczonych Kapłanów o wsparcie ,
o godz 15 .00 jestem  w Kosciele św Jakuba w Dachau 
6 grudnia 2006 godz  18.00 jestem w Kosciele Trójcy św w Monachium  powstałym przez pośrednictwo
 Marii Anny Linmayr  zmarłej 6 grudnia 1726 r 
modlącej się za rodzinę Króla Polski  Jana III Sobieskiego .
Nie miałam noclegu -Maria Anna Linmayr pomogła nie tylko w noclegu 
 
 
 
 
Prałat Stanisław Budyń  23 kwietnia 2007 nie chciał złożyć życzeń Arcybiskupowi Wielgusowi ... uczestniczył w
ukamieniowaniu Arcybiskupa Wielgusa 
23 kwietnia 2008 dozwolił na akcję pedofilską przeciw Ks Jackowi ....obecnie odpowiedzialnemu za PMK w Hamburgu
 
Patrz 4 czerwiec 2007  PMK -Hamburg  Ks Budyń  po akcji Wielgus -przed akcją pedofilską 23 czerwca 2008
 
 
 
 
 
 
23  kwietnia 2008  Akcja Pedofilska Strobińskiego                     instrukcja zachowania w odpowiedzi na akcję  Strobinskiego 
                                                                                                               pisana 26 czerwca 2008 godz 11.19 -ks Silwański już zmarł 
 
"Jego zasługi są nie do przecenienia" - stwierdził w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" przyjaciel księdza prałata i - 
ze względu na ciężką chorobę - jego pełnomocnik Krzysztof Tobiański.Był bardzo dumny z hamburskiego pomnika 
polskiego Papieża - powiedział nam Tobiański, czytaj 
 
 
 
Od lipca 2007 dotychczasowa budowla została przebudowana
23 listopada 2008 wraz z poświęceniem ołtarza ponownie otwarto katedrę jako nową katedrę Mariacką.
Modernizacja miała tez na celu uczynienie z katedry centrum katolicyzmu w północnych Niemczech
 
 
10 stycznia 1964 roku w kościele  w Maciejowej
 podczas odprawiania mszy św. został zamordowany ks. Józef Górszczyk z zakonu pijarów

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack