A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

8 grudnia 1940 -13 grudnia 1940 Dachau program likwidacji Kapłanów

 

 

8 grudnia 2015   Rzym -Watykan 

Bazylika św Piotra sprofanowana 

8 grudnia 1940   Fatima

 

Portugalia ponowiła akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi.

Państwo to zachowało neutralność podczas II wojny światowej

8 grudnia 1940 decyzja wysłania  duchownych do KZ Dachau  

Polscy księża w niemieckich obozach koncentracyjnych. Transport 527 duchownych.

8 grudnia 2014 - Katowice pogrzeb Pana Kazimierza Switonia wyelimiowanego

4 grudnia 2004.....

Świętej pamięci Kazimierz Świtoń bolejąc na zdradą oświęcimską modlił się do Boga za wstawiennictwem Świętego Maximiliana
 
Pogrzeb Kazimierza odbył się 8 grudnia 2014 r w godzinie łaski i w 160 rocznicę ogłoszenia dogmatu
Niepokalanego Poczęcia NMP w Rzymie,w 75 rocznicę pozornego wypuszczenia św Maksymiliana  Kolbe  z aresztu ,
 
Brońże nas, broń o Panienko święta!
Do niepokalanych stóp Twoich skłaniamy się my wszyscy, my biedni, my słabi, my grzeszni, my nędzni!
U Ciebie szukają pociechy, orędownictwa, obrony ci, których Królową Polską zostałaś.
Do Ciebie, Królowo Polski, w 160 rocznicę tego jubileuszu wołają biednej Polski synowie:
Monstra Te esse Matrem, okaż nam się Matką!
Przyczyń się Panno, a Twoją obroną
Pokaż łaskę Twą nad Polską koroną,
Bo nieprzyjaciel na to się usadził,By sługi Twoje z Ojczyzny wygładził!

Kazimierz Świtoń na Żwirowisku_East News_fakt.pl

Przez wiele lat Kazimierz Świtoń walczył w obronie krzyża na Żwirowisku (przy obozie Auschwitz),

8 grudnia 1854 z  Rzym  z dwustu z różnych krajów i z dalekich zamorskich ziem przybyłych Biskupów
otoczyło Piusa IX   ,,Króla Polaków w Rzymie ,,
 
Wielki Papież zasiadł na katedrze Piotrowej,na tej samej, na której zasiadało dwustu pięćdziesięciu i ośmiu jego poprzedników.
 
Pięćdziesiąt tysięcy Rzymian i dziesięć tysięcy różnej narodowości pielgrzymów zapełniło olbrzymią bazylikę
Śpiewacy papiescy zanucili Veni Sancte Spiritus; sześćdziesiąt tysięcy ludu pada na kolana i
głosem swoim zagłusza śpiewaków.
Aliści sklepienie pięknych włoskich niebios ciemnieje, czarne chmury zasłaniają promienie słońca,
w bazylice robi się ciemno, ustał śpiew i słychać tylko szlochania ludu,i dziwny szum,
jakby szum bałwanów morskich, powstały ze szmeru.
Pius IX pada na kolana, wznosi w górę swe ręce..Czytają bullę Ineffabilis Deus.
Wiara w Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny dogmatycznie ogłoszoną została.
Dreszcz przenika obecnych, wzrusza ich duszami, wywołuje z piersi jakby jeden grom wielki okrzyk:
E viva Immacolata Vergine!
Huk armat z zamku św. Anioła, dźwięk odzywających się w trzystu rzymskich kościołach dzwonów,
ogłasza światu radość z określenia dogmatu Niepokalanego Poczęcia.
Polska nasza składała hołd Maryi, w której Niepokalane Poczęcie bez żadnego zamącenia tak wierzyła,
że od św. Wojciecha począwszy aż do ostatnich czasów śpiewała i śpiewa:
Za to życie dajemy, wszystko ofiarujemy,
Żeś jest święta i poczęta Niepokalanie!
W tym czasie, kiedy w innych krajach toczyły się na katedrach uniwersyteckich gorące w tej sprawie spory,
to u nas cała Polska śpiewała do Niepokalanej Dziewicy godzinki,
te cudowne cacka rzewnej,a głęboko religijnej poezji,jaką żaden naród poszczycić się nie może.
Pius IX wezwał świat cały do uczczenia Dziewicy Niepokalanej !
I rozległ się głos Jego w najodleglejszych zakątkach świata.
Niebo i ziemia odpowiedziały jego wezwaniu, schylając swe czoła przed Majestatem Maryi.
I wystąpiła Niepokalana Panna, nową niejako okolona od Kościoła chwałą,
aby świętą swą stopą zmiażdżyć łeb piekielnego potworu.
I zazieleniła się pustynia.
Nowe powstało i życie i siła i męstwo.
Brońże nas, broń o Panienko święta!
Do niepokalanych stóp Twoich skłaniamy się my wszyscy,my biedni,my słabi,my grzeszni,my nędzni!
U Ciebie szukają pociechy, orędownictwa, obrony ci, których Królową Polską zostałaś.
Do Ciebie, Królowo Polski, w 160 rocznicę tego jubileuszu wołają biednej Polski synowie:
Monstra Te esse Matrem, okaż nam się Matką!
Przyczyń się Panno, a Twoją obroną
Pokaż łaskę Twą nad Polską koroną,
Bo nieprzyjaciel na to się usadził,
By sługi Twoje z Ojczyzny wygładził!

Profanacja Bazyliki św Piotra  8 grudnia 2015

Stolica Apostolska na przełomie 1939/1940 r. podjęła j starania o zwolnienie z obozów koncentracyjnych uwięzionych duchownych

i  skierowania ich do Ameryki Południowej.

8  grudnia 1940 zdecydowano  że wszyscy duchowni dotychczas rozproszeni w różnych obozach koncentracyjnych umieszczeni zostaną w KL Dachau, 

 Wywieziono 527 numerów .490 księży było narodowości polskiej, poza tym niemieckiej, austriackiej i czeskiej.

204 osoby z tego transportu poniosły śmierć,

48 zostało zwolnionych, trzech przeniesiono do więzień lub innego obozu, a 266 zostało wyzwolonych w KL Dachau

29 kwietnia 1945 r.

Książka z Auschwitz zawiera kopie dwóch oryginalnych niemieckich list transportowych (alfabetycznej i numerowej)

z datą 13 grudnia 1940 r. 

 

8 grudnia 

 
 
1201 – Henryk I Brodaty został księciem wrocławskim.
1506 – Zygmunt I Stary został wybrany na Sejmie w Piotrkowie na króla Polski.
1854 – Papież Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
1863 – Około 2,5 tys. osób zginęło w pożarze kościoła Jezuitów w stolicy Chile Santiago.
1864-Papież Pius IX wydał encyklikę Quanta cura potępiającą rozdział Kościoła od państwa.
1881-Klara z Montefalco, Benedykt Józef Labre, Wawrzyniec z Brindisi i Jan Chrzciciel de Rossi zostali kanonizowani przez papieża Leona XIII.
Około 400 osób zginęło w wyniku pożaru Ringtheater w Wiedniu.
1923 – Powstała polska YMCA.
1939 -zwolniono św Maxymiliana Kolbe zlikwidowanego 14 sierpnia 1941

 

1941 – Niemcy utworzyli obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem
 
1933-Papież Pius XI kanonizował Bernadetę Soubirous.
1933-W Saragossie rozpoczęła tzw. rewolucja libertarna, która objęła głównie hiszpańskie prowincje: Aragonia, Katalonia, Huesca i Teruel.
1938 – Ławrientij Beria zastąpił Nikołaja Jeżowa na stanowisku szefa NKWD.
1941-USA, Wielka Brytania i jej dominia oraz sojusznicy wypowiedzieli wojnę Japonii.
 
1943-Alianckie samoloty zbombardowały stację kolejową L’Aquila we Włoszech, powodując setki ofiar cywilnych i wojskowych.
 
8 grudnia 2015 r.-Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
administracja watykańska urządziła  pokaz filmów przyrodniczych, które zostały wyświetlone na fasadzie Bazyliki Św. Piotra

8 grudnia 2015 r

 

zdjęcia
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack