A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

13 grudnia 2015 Rzym -Hamburg Rok Miłosierdzia

 
 
 

13 grudnia 2015   Boża Opatrznosci Serca Jezusa wspomóż nas

13 grudnia 2015 Rzym  Bazylika św Jana na Lateranie   podczas konsekracji Bazyliki na Lateranie

9 listopada 924 r  św Papież Sylwester zobaczył Chrystusa

Lateranbasilika – Hauptfassade

Papież Franciszek 

Papież Franciszek podczas Mszy św. w bazylice świętego Jana na Lateranie  otworzył Drzwi Święte

a10

26 maja 2014 papież Franciszek odwiedzał Instytut Yad Vashem w Jerozolimie  ucieszył Rabina Lau ,,Lolka,,

Film

Kim jest Rabin Izraela Israel Meir Lau przewodniczący Yad Vashem zwany,, Lolkiem,,

który razem z synem Rabinem Dawidem Lau uczestniczył 

27.01.2014 r w Krakowie  w obradach  Knesetu zapraszając obecnego Prezydenta Polski 

Andrzeja Dudę ?  czytaj 

Polscy księża w niemieckich obozach koncentracyjnych.

8 grudnia 1940 zdecydowano że wszyscy duchowni zostaną umieszczeni w Dachau 

8 grudnia 2015 Landshut 

5 listopad 1943 dlaczego bombardowano Watykan ?

8 grudnia 2015  Rzym sprofanowano Bazylikę św Piotra 

 
 
Watykan pomnik nagrobny Stuartów
Watykan pomnik nagrobny  wnuczki Króla Jana III Sobieskiego Królowej Anglii i Szkocji
 Marii Klementyny i  jej męża i synów Stuartów w bazylice św. Piotra 

13 grudnia 1940-transport 527 duchownych do Dachau 

Stolica Apostolska na przełomie 1939/1940 r.  starała się o zwolnienie z obozów koncentracyjnych uwięzionych duchownych
i wystąpiła m.in. z sugestią skierowania ich do Ameryki Południowej.
8 grudnia 1940 r zdecydowano że wszyscy duchowni umieszczeni zostaną w KL Dachau
Wykaz duchownych zamieszczony w książce Jolanty Adamskiej i Jana Szilinga zawiera 527 nazwisk
 Wśród nich nie zidentyfikowano 6 osób. 490 księży było narodowości polskiej, poza tym niemieckiej, austriackiej i czeskiej.
204 osoby z tego transportu poniosły śmierć, 48 zostało zwolnionych, trzech przeniesiono do więzień lub innego obozu,
a 266  dożyło zakończenia  akcji  KL Dachau 29 kwietnia 1945 r.
Książka zawiera kopie dwóch oryginalnych niemieckich list transportowych (alfabetycznej i numerowej) z datą 13 grudnia 1940 r.
oraz opracowaną przez autorów polską listę duchownych z tego transportu przedstawioną w formie notek biograficznych zidentyfikowanych osób.
 w publikacji zamieszczono fragmenty relacji polskich duchownych z pobytu w niemieckich obozach koncentracyjnych oraz kopie dokumentów i
zdjęć związanych z tematem książki.
 

 

 

W Instytucie Jad Waszem całował rękę każdego z sześciorga ocalałych z Zagłady, których mu przedstawiono

Maurice Pinay

 Iluminacja na fasadzie bazyliki św. Piotra podczas widowiska „Fiat lux” („Niech się stanie światłość”), 8 grudnia 2015 r

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP na Bazylice św. Piotra.8 grudnia 2015 

wczesniej w Polsce 

1 lipca 2007 Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa zamieniono na światowy dzień psa.. Płock - Rzym-Wewelsburg-Warszawa

ostanie święta Lecha Kaczyńskiego  życzenia  Bożego  Narodzenia do Narodu Polskiego 

13 grudnia 2015 Franciszek mówi 

Wezwanie skierowane przez proroka do mieszkańców miasta Jerozolimy,

dzisiaj odnosi się także do całego Kościoła i do każdego z nas: “Ciesz się i wesel!”

Módlmy się za nas i za tych wszystkich, którzy przejdą przez Drzwi Miłosierdzia

 
13  grudnia 1707 w w Krakowie pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego 
 za  panowania
Króla   Polski Stanisława Leszczyńskiego i jego żony Królowj Polski Katarzyny Opalińskiej
koronowanych 4 października 1705 r w Warszawie 
Król Stanisław I Leszczyński-Z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki,
smoleński, siewierski i czernihowski, książę Lotaryngii i Barrois.
jego przeciwnikiem jest
wnuk Króla Danii
Z Łaski Bożej król Polski, wielki książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki,
Smoleński, Siewierski, Czernichowski oraz książę Saksonii i książę elektor, itd., itd.
Rok 1707   
Papieżem jest Klemens XI 
Papież ustanowił w 1708 święto Niepokalanego Poczęcia Maryi, obchodzone 8 grudnia
Królowa Polski Marysieńka córka Kardynała Henryka de la Grange d'Arquien przebywa w Rzymie 
Regentka Bawarii Teresa Kunegunda córka Króla Polski Jana III Sobieskiego i Marysieńki
koronowana na Wawelu w łonie matki  2 lutego 1676 znajduje się na wygnaniu w Wenecji 
13 grudnia 1707 wtorek  Kraków   Klasztor  św Kazimierza ukazał się Jezus Miłosierny
 
 z kopii obrazu z najstarszego Koscioła Bożego Miłosierdzia w Krakowie
-ul Bożego Miłosierdzia -ul Smoleńsk -ul Felicjanek
 
 
 
 
 
8 maja 1853 Pius IX ustanwia Niedzielę Bożego Miłosierdzia 
 8 maja 1868 roku, w wynajętej plebani przy kościele
otworzyły  drugi ( drugi (po warszawskim)
Dom Schronienia dla kobiet upadłych. Kościół na Smoleńsku
był bardzo zaniedbany i zamknięty dla kultu – sprawowano tam Mszę świętą jedynie raz w roku, w święto Podwyższenia Krzyża.
Duchową opiekę nad siostrami i pokutnicami sprawowali ojcowie jezuici, a wkrótce dojechał także z Warszawy ks. Zygmunt Golian
. Mimo wynajęcia sąsiedniego domu z ogródkiem i połączeniu go krytym korytarzem z plebanią,
dom mógł pomieścić tylko dwadzieścia pokutnic. Zgłaszających się zaś było więcej.

26 lipca 1871 roku siostry wraz z wychowankami przeprowadziły się do domu przy zbiegu ulic Straszewskiego i Zwierzynieckiej

Nieruchomość od kamieniarza Gallego nabyła wdowa po zmarłym profesorze Uniwersytetu Jagiellońskiego Antonim Zygmuncie Helclu,

a wypełniając wolę męża podarowała dom  Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia 

300 lecie  Objawienia Jezusa Miłosiernego uczczono w Lizbonie 
i w Krakowie 
w klasztorze Braci Mniejszych Reformatów w Krakowie kard. Stanisław Dziwisz powiedział:
- Cześć oddawana Jezusowi Miłosiernemu w obrazie Misericordia Domini
z kościoła Ojców Reformatów rozpoczyna kult Bożego Miłosierdzia w Krakowie, 
 
Objawienie miało związek z panującą w Krakowie w latach 1707-08 zarazą tyfusu,
która pochłonęła prawie 20 tys. ofiar.
13 grudnia 1707 r., gdy zatrwożeni zakonnicy odmawiali Litanię do Imienia Jezus
- w klasztorze bowiem od października do listopada 1707 r. zmarło 5 kapłanów i 3 braci
- o. Jakubowi Mikowskiemu ukazał się Pan Jezus w postaci,
jaką utrwalił artysta na obrazie nazwanym Misericordia Domini - Miłosierdzie Boże.
Po zakończeniu litanii Zbawiciel powiedział trzykrotnie: „Dosyć, dosyć, dosyć!”.
Zaraza zaczęła wtedy ustępować, a zakonnicy odważnie posługiwali chorym,
nie zapadając już na śmiertelną chorobę. 
 

Stan Wojenny dla Polaków 

13 grudnia 1830 Stan wojenny  na Ziemich Zabranych

Premierem Królestwa Polskiego jest syn Mikołaja Repnina Mason Adam Czartoryski

Francja zdetronizowano Króla Karola X prawnuka Królów Polskich

Augusa II Sasa i  Stanisława Leszczyńskiego 

Brat Ludwika XVI i Ludwika XVIII, oraz Madame Klotyldy i Madame Elżbiety,

Inscenizacja szturmu na Arsenal w 173 rocznice wybuchu Powstania Listopadowego /Rucinski/REPORTER /East News

13 grudnia 1938  Hamburg złożenie KZ Neuegamme 

13 grudnia 1970  Niedziela ogłoszenie podwyżek -pretekst do masakry Polaków i ogłoszenia stanu wojennego 

13 grudnia 1970  zablokowano Stocznię Gdańską im. Lenina, do  robotników, wojsko otworzyło ogień

13 grudnia 1981 Niedziela -Gustrow spotkanie towarzyszy 

13 grudnia 1981  Niedziela -Ogłoszenie Stanu wojennego 

wprowadziła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, z generałem Wojciechem Jaruzelskim na czele.
operacja, w której uczestniczyło 80 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, 1750 czołgów,
1900 wozów bojowych i 9 tys. samochodów. W ciągu kilku dni zatrzymano 5 tys. osób
 
13 grudnia 1938 Hamburg otwarto KZ Neuegamme 
Od 13 grudnia 1938 r. do Neuengamme trafiło  ok. 100 tys. więźniów, którzy w obozie macierzystym lub w jednym z ponad 80 jego podobozów poddani byli terrorowi SS.
Nie przeżyło go ponad 40 tys. osób. Od 1940 r. SS systematycznie rozbudowywało KZ Neuengamme, przede wszystkim jako obóz koncentracyjny dla Polaków.
więźniów
13 grudnia 1981  Niemcy  patrz  Schmidt  z Hamburga i  Honecker odwiedzili Güstrow-przygtowany teatr pilnowało 12 tys Stasi 
Schmidt und Honecker winken 1981 vom Balkon in Güstrow
 
 

Bazylika św. Jana na Lateranie

Papieska arcybazylika Najświętszego Zbawicielaśw. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na Lateranie.

Matka i Głowa Wszystkich Kościołów Miasta i Świata.

Bazylika była częścią rezydencji kolejnych papieży od roku 313.

konsekrowana 9 listopada 924 r w obecnosci Chrystusa którego widział Papież Sylwester 

Sw Sylwester ujrzał triumf, jaki krzyż odniósł nad nikczemnością pogaństwa, kiedy cesarz Konstanty Wielki

28 października  312

pokonał Maksencjusza i pozwolił na swobodne wykonywanie religii. 

Cesarz Konstanty zwołał za zgodą papieża w roku 325 powszechne zgromadzenie przedstawicieli Kościoła do Nicei. 

Cesarz Konstantyn przybył na sobór. "Podobny do anioła, odziany w purpurowe szaty, stanął wśród biskupów". 

 biskupi oswiadczyli  jednomyślnie: 

Chrystus jest prawdziwym, jednorodzonym Synem Bożym, a nie tylko stworzeniem Boga.

Jest Bogiem z Boga, światłością z światłości, nie stworzony,

lecz współistotny z Bogiem Ojcem.

22 maja 964 r Rzymianie wybrali Papieża Benedykta V

23 czerwca 964 r zdetronizowano  Benedykta V w Bazylice Laterańskiej

św Papieża  Benedykta V  zmarłego 4 lipca 965 r na wygnaniu w Hamburgu

 

Transept jest połączony z baptysterium Świętego Jana u Źródła na Lateranie.

Zostało zbudowane w latach 314-320 przez adaptację

istniejących tu wcześniej term Domu Faustyny. 

Pierwszym  i jedynym  honorowym  protokanonikiem  bazyliki laterańskie był Król Francji Ludwik IV

od 5 sierpnia 1600 r mąż Marii Medycejskiej- świadkiem  śmierci Króla Henryka 14 maja 1610 r

w Paryżu był  Jakub Sobieski ojciec Króla  Polski  Jana III Sobieskiego - 

MariadeMedici07.jpg

Praprawnuczka Króla Polski Kazimierza Jagielończyka

Maria Medycejska, (ur. 26 kwietnia 1575 we Florencji, zm. 3 lipca 1642 w Kolonii

1604 król Francji Henryk IV otrzymał tytuł: pierwszego i jedynego honorowego protokanonika bazyliki laterańskiej

 w podzięce za ofiarowanie kapitule laterańskiej dobrze uposażonego opactwa benedyktyńskiego w Clairac.

Ponadto kanonicy zobowiązali się do corocznego odprawiania Mszy św. za Francję w dniu urodzin królewskich czyli 13 grudnia.

Z czasem taka Msza św. — zwana Missa pro felici statu Nationis Galliae — weszła do stałego „kanonu” uroczystości celebrowanych w bazylice,

i przetrwała do czasów nam współczesnych. Tytuł honorowego kanonika natomiast przysługiwał kolejnym monarchom francuskim. 

Król  Francji Henryk IV Wielki (ur. 13 grudnia 1553 w Pau w Nawarze, zm. 14 maja 1610 w Paryżu) –

król Nawarry od 1572 (jako Henryk III) i Francji od 1589 r., pierwszy z dynastii Burbonów,

najmłodszej gałęzi Kapetyngów.

Dynastia ta została zapoczątkowana przez Hugona Kapeta, syna Hugona Wielkiego wnuka Henryka Ptasznika 

Herb Burbonowie

Pierwszy Burbonem na tronie Francji był Henryk IV

Ród de Burbon-Vendôme wywodził się z dynastii Kapetyngów, syna króla Ludwika IX Świętego i królowej Małgorzaty Prowansalskiej:

 Papież któremu ukazał się Chrystus 

Pius XII był 3 Papieżem który widział Chrystusa który przyszedł go uzdrowić czytaj 

2  grudnia 1954 r Rzym  Watykan umierającemu Fatimskiemu Papieżowi Piusowi XII ukazał się Jezus ,

Eugenio Paccelli   Fatimski Papież  urodził się 2 marca 1876 r w Rzymie -13 maja 1917  wyswięcony na Biskupa w Rzymie -

13 października 1917 w Monachium w Kosciele Trójcy Swiętej spotyka się z Ks Rupertem Mayerem

12 kwietnia 1937  w Rzymie Luigina Sinapi przekazuje mu wiadomość od Matki Bożej  że bedzie Papieżem -

2 marca 1939 r w 63 rocznicę urodzin zostaje wybrany Papieżem 

Chrystus przy łóżku Papieża Piusa XII  to tytuł artykułu w ,, Spiegel ,, w Hamburgu 

Christus am Bett  DER SPIEGEL 49/1955

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41960774.html

http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/41960774

 

10 lutego 1944 r Aliancji zbombardowali Castel Gandolfo 

 

 Dziadek Piusa XII 

 

Trzej Papieże widzieli Chrystusa w Rzymie 

Sw Piotr 

Sw Sylwester

Papież Pius XII 

Pierwszym Papieżem który widział Chrystusa w Rzymie  był św Piotr   Bild in Originalgröße anzeigen

Przed swoim odejściem do nieba Pan Jezus przekazał Piotrowi obiecany prymat nad Jego Kościołem 

PiotrAnnibale Carracci (1560-1609): Domine, quo vadis?

Quo vadis (łac. dokąd idziesz) – słowa, które wypowiedział św. Piotr do Jezusa uciekając z Rzymu przed prześladowaniami. 

Gdy ty opuszczasz lud mój, do Rzymu idę, by mnie ukrzyżowano po raz wtóry.

 

2 Papieżem  Który widział Chrystusa  9 listopada 494 r podczas konsekracji Bazyliki Laterańskiej był  św Sylwester 

31 grudnia 2015 -1680 rocznica narodzin dla Ojczyzny Niebieskiej św Sylwestra 

Sylwester,  ujrzał triumf, jaki krzyż odniósł nad nikczemnością pogaństwa,kiedy cesarz Konstanty Wielki pokonał Maksencjusza i pozwolił na swobodne wykonywanie religii

Święceń kapłańskich udzielił mu papież Marcelin zanim Dioklecjan nakazał dziesiąte, najkrwawsze prześladowanie chrześcijan.po śmierci papieża Melchiadesa duchowieństwo wraz z ludem jednogłośnie wybrało go papieżem; stało się to w roku 314.Papież i cesarz Konstanty zwołali sobór wszystkich biskupów świata katolickiego w 325 r Nicei 

Przy pomocy cesarza zbudował Sylwester nad grobem świętego Piotra wspaniały kościół watykański,wsparty na 80 marmurowych kolumnach.Przez 1100 lat zbierały się w tym przybytku Pańskim miliony pielgrzymów, aby oddać hołd księciu, apostołów,aż wreszcie na jego miejscu stanęła teraźniejsza bazylika świętego Piotra

​(8 grudnia 2015 r sprofanowana przez Papieża Franciszka w 50 rocznice zakończenia zbójeckiego Soboru Watykańskiego II

( rewolucji francuskiej w kosciele Katolickim )

Św. Sylwester, papież

Swięty Sylwester I, (ur. w 2. poł. III wieku w Rzymie, zm. 31 grudnia 335 tamże) –
papież w okresie od 31 stycznia 314 do 31 grudnia 335
Sylwester urodził się w Rzymie.Był synem Rufina – kapłana, który w czasie prześladowań dioklecjańskich
przechowywał księgi liturgiczne i Pismo Święte należące do Kościoła w Rzymie-
po wczesnej śmierci ojca, jego matka Justa oddała go na wychowanie do pewnego uczonego i cnotliwego kapłana
W wieku trzydziestu lat Sylwester został wyświęcony na diakona, w 314 roku został wybrany papieżem
Jego pontyfikat przypada na czas po ogłoszeniu edyktu mediolańskiego gwarantującego swobodę wyznania chrześcijanom
– od 31 stycznia 314 do 31 grudnia 355 roku
W Liber Pontificalis (VII-VIII w.) i u Anastazego znajduje się o nim niewiele więcej niż spis darowizn udzielonych Kościołowi przez Konstantyna Wielkiego.
Papież polecił rzymski dzień słońca (dies solis) jako Dzień Pański (pamiątka zmartwychwstania Chrystusa)
a Konstantyn Wielki dekretem w 321 roku ogłosił niedzielę wolną od pracy.
Na synodzie w Arles (Arelate), zwołanym przez Konstantyna Wielkiego, był reprezentowany przez kapłanów Klaudiusza i Wita oraz diakonów Eugeniusza i Syrycjusza
Na Soborze Nicejskim I zaś był reprezentowany przez kapłanów Wincentego i Wita. 
Dokonał uroczystej konsekracji bazylik św. Piotra na Watykanie (18 listopada 326) i św. Jana na Lateranie (324),
które zostały ufundowane przez Konstantyna Wielkiego, a to dało początek uroczystym konsekracjom podobnych budowli.
Sylwester zmarł w Rzymie i został pochowany na cmentarzu św. Pryscylli przy Via Salaria.
W VII w. wybudowano tam bazylikę ku jego czci.
Jego imię związane jest z Orderem Świętego Sylwestra oraz nocą sylwestrową.
 

31 stycznia 314 roku objął Stolicę Piotrową po papieżu Melchiadesie, posługę biskupa Rzymu pełnił bardzo długo, bo 21 lat.

 

 

13 grudnia 1938  w   Hamburgu  powstał  -Kz Neuegamme  gdzie pracował dziadek Donalda Tuska 

 

Józef Tusk 1 września 1938 został mianowany na stanowisko telegrafisty kolejowego.
 Józef Tusk uczestniczył w budowie baraków obozu Stutthof –
na jednej z zachowanych drewnianych tabliczek znalezionych w tym obozie odkryto podpis J. Tusk 24 września 1939
Od 19 marca 1940 praował  w tym obozie, a następnie w obozie koncentracyjnym Neuengamme (nr obozowy 5939)
w którym przebywał do 26 sierpnia 1942- pod koniec 1943 powrócił do żony i dzieci w Gdańsku. 
2 sierpnia 1944 Józef Tusk został  wcielony do Wehrmachtu stacjonował w Kurlandii  
12 października 1944 w niewoli angielskiej.Do Gdańska Józef Tusk wrócił przez Szczecin 15 października 1945.
Donald Tusk i Angela Merkel, fot. AFP

 

 

Kim były matki D.Tuska i L.Wałęsy

Merkel honored by EU rabbisAvrupa<div id=

Donald Tusk ucisza dziennikarzy, którzy towarzyszą mu podczas wizyty przy Ścianie Płaczu w Jerozolimie. W ręku premier trzyma kartkę, którą za chwilę wetknie w Ścianę. Obok: rabin Szmuel Rabinovitz, opiekun najświętszego miejsca Żydów

Żydowskie pochodzenie D.Tuska

a

 

kim była babcia Wałęsy… Franciszka Glonek?

 

 

 

Aby powiększyć KLIKNIJ

 

 

 

7 stycznia 2007  nie dopuscili  do Ingresu Arcybiskupa Stanisława Wielgusa 

 

Łucja dos Santos urodziła się 22 marca 1907 

W 1915 r. wraz z dwiema innymi dziewczynkami widzi dwukrotnie ponad drzewami postać białą jak śnieg,
błyszczącą w promieniach słonecznych.
Rok później anioł znowu objawił się Łucji, kiedy pasła owce ze swymi kuzynami Franciszkiem i Hiacyntą.
Dzieciom trzykrotnie objawił się anioł, który nazwał się Aniołem Pokoju.
Zapowiedział, że Jezus ma wobec nich "wielkie zamiary miłosierdzia".
13 maja 1917 r. zaczęły się objawienia Maryi.
Po zakończeniu ostatniego objawienia, w dniu 13 października 1917 r., 
W 1925 r. Łucja dostępuje łaski nadzwyczajnej.
Objawia się jej Matka Najświętsza, która ogłasza, że przyjmuje ją za swoją córkę
. Siostra Łucja nie przestaje mieć nadprzyrodzonych kontaktów i objawień.
Podczas jednego z nich 13 czerwca 1929 r., ujrzała tajemnicę samej Trójcy Przenajświętszej
Zaczynają się listy adresowane do Papieży...
Żądanie z nieba było bardzo natarczywe-fatimskie nabożeństwo do Serca Maryi upowszechni się na świecie
tak samo szybko, jak np. Cudowny Medalik objawiony27 listopada  1830 r. św. Katarzynie Laboure.
Siostra Łucja stoi u początku dwóch cudów z historii swej Ojczyzny.
Portugalia dwukrotnie - za sugestią wizjonerki - poświęciła się Niepokalanemu Sercu Maryi.
Pierwszy raz uczyniła to 13 maja 1931 r.
, dzięki czemu rządy komunistów,  w cudowny sposób nie rozszerzyły się na Portugalię.
Kraj ten ponowił swe poświęcenie 8 grudnia 1940 r.
Na mocy tego aktu Portugalia zachowała neutralność podczas całej II wojny światowej.
W grudniu 1940 r. Siostra Łucja pisze do Papieża Piusa XII słynny list,
w którym zapewnia, że każdy kraj, który poświęci się Niepokalanemu Sercu Maryi otrzyma niezwykłe łaski:
 
"Ojcze Święty, jeśli nie mylę się w swym zjednoczeniu duszy z Bogiem, to Pan nasz obiecał roztoczyć specjalną opiekę nad Portugalią
w czasie tej wojny ze względu na poświęcenie narodu Niepokalanemu Sercu Maryi przez biskupów portugalskich,
jako dowód łask, jakie będą udzielone innym narodom, jeżeli - jak Portugalia - poświęcą się Jemu".
 z przykładu tego skorzystała Polska, która 8 września 1946 r. poświęciła się Niepokalanemu Sercu Maryi
i dzięki temu zachowała wolność Kościoła i religii w kraju opanowanym całkowicie przez ateistyczny komunizm, wojujący z Bogiem. 
 

 

Oszustwo w synagodze łagiewnickiej – List ks. Michała Sopoćko

Kazimirowski_Eugeniusz_Divine_Mercy_1934-2

                      Kazimirowski………………                                         ………….. Hyła

Uwielbiony Bóg Miłosierdziu!

Wielce  Szanowny Panie,

Uprzejmie dziękuję za pamięć i życzenie, a najbardziej za modlitwy.

Do Krakowa  na  dzień 5.Х. b.r. najprawdopodobniej nie przyjadę z następujących powodów:

a/ Ma być konfrontacja obrazu Sługi Bożej S. Faustyny z książki francuskiej  P. Winowskiej

z właściwą jej fotogra­fią wręczoną mi przez nią samą za parę tygodni przed jej zgonem.

Już wielokrotnie wypowiadałem swoje oburzenie na Matkę Ksawerę za sfałszowanie

podobizny Sługi Bożej i nie chcę jeszcze raz to samo powtarzać.

b/ Podobnież sfałszowany został obraz Najmiłosierniejszego Zbawiciela.

S.p. Hyła malował obrazy według własnego widzimisię, a szczególnie ten,

co się znajduje w Łagiewnikach nie odpowiada myśli S.Faustyny — i

Arcybiskupia Komisja Liturgiczna w Krakowie dn.29.ѴІ.1954 r. oceniła go b. ujemnie, że —  “trzeba się od niego odwracać”,

ze względu na niedopuszczalny w obrazach kultowy ; feminizm” i niezgodność z liturgią Niedzieli Przewodniej.

Dlatego ja przed nіm od tego czasu Mszy św. odprawiać nie mogę wbrew życzeniom SS. Matki Boskiej Miłosierdzia i Księży Palotynów,

którzy nadal mają ten obraz w W. Ołtarzu w Częstochowie i Poznaniu.

—  Ten obraz można zawiesić w salonie jak to uczyniły SS. Karmelitanki w Częstochowie

, ale nigdy w Kościele.

Św. Officjum już dwakroć wypowiedziało się, że święto Miłosierdzia Bożego nie może być ustanowione,

a tylko może być Święto Najmiłosierniejszego Zbawiciela Miłosierdzia Bożego,

albowiem przedmiotem każdego kultu może być tylko osoba.

Otóż zanim [można] wystąpić oficjalnie do Stolicy Apostolskiej z jakąś prośbą,

trzeba nasamprzód uzgodnić nasze stanowisko w tych sprawach zasadniczych. Inaczej próżne będą nasze wysiłki.

Łączę pozdrowienie wszystkim Czcicielom Miłosierdzia Bożego czyli Najmiłosierniejszego Zbawiciela i pozostaję najoddańszy w Panu.

 (-)Ks. Michał Sopoćko

Białystok 30.IX.1969 r.

 

 

 

 

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack