A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

Królowa Polski Oswięcim Siostra Teresa od Jezusa -Matka Teresa Marchocka Patronka Karmelu w Oświęcimiu wysłana przez Sobieskich na fundację Karmeludo Lwowa

 
 
15  sierpnia 1936 r 
W czasie sumy przed duszą przesunęła się znowu słodka, przecudna postać Matki Niepokalanej,
ale w innej koronie, niż Ją widziałam z rana.
Zdziwiona wpatrywałam się w tę koronę i odczytałam „Polonia" - litery ułożone były z jasnych, jak gwiazdy, drogich kamieni.
 
Maryja z majestatem królewskim błogosławiła Polskę na cztery strony, nazywając ją miłym Jej Sercu królestwem.
 
 „Kiedy szatan dojdzie wszędzie do władzy, kiedy zawładnie większością dusz,
kiedy jego niezmierzona pycha pozwoli mu uwierzyć,że może unicestwić dobro,stworzenie,
a nawet dusze, kiedy prawdziwa wiara przetrwa tylko w kilku duszach,
bo światłość zostanie ograniczona do jednego lub dwóch ognisk,
gdyż wszyscy wahający się ulegną pokusom szatana,
wówczas dokona się decydujące zwycięstwo boskiego miłosierdzia,
które położy kres królestwu kłamstwa i przygotuje drogę powszechnemu pokojowi.
W momencie gdy szatan będzie sobie wyobrażał, że jest „Panem świata” i będzie się przygotowywał,
by zasiąść na tronie, wyrwę mu łup z rąk.
Litania do Niepokalanego Serca Maryi
Ostateczne zwycięstwo będzie należeć wyłącznie do Mego Boskiego Syna i do mnie.”
Unikniemy zasłużonej kary, chroniąc się pod płaszczem Maryi Królowej Polski i błagając o Jej matczyną pomoc.
Widziałam Trójcę Przenajświętszą, jak zastanawiała się nad losem świata pogrążonego w grzechu. 
Cały niebiański dwór aniołów i świętych klęczał i adorował Trójcę Przenajświętszą w głębokim milczeniu.
„Pogrążony w grzechu świat musi, zgodnie z moją sprawiedliwością, być unicestwiony.”
Wówczas zobaczyłam, jak Jezus – Miłość miłosierna skłonił się przed Swym Ojcem Przedwiecznym i błagał o łaskę dla świata. 
Rzucił się do stóp Swego Ojca (chociaż stanowi jedno z Nim, jest odrębną Osobą) mówiąc:
Ojcze, jestem Twoim Synem.To Ty chciałeś, abym umarł za świat.”
Jezus  uczynił znak do Swej Matki, by przyszła Mu z pomocą i powiedział Jej
„Moja Niepokalana Matko, przyjdź mi pomóc wstrzymać odpłacającą rękę mego Ojca, moje ręce nie wystarczają!”
Skoro tylko Święta Dziewica włożyła swe ręce pod ręce Jezusa.
Ojciec Przedwieczny uniósł rękę sprawiedliwości i powiedział:
„Mój Synu, miłosierdzie zwyciężyło.Grzeszny świat poznał łaskę przez modlitwy Niepokalanej Matki Bożej.
To Przenajświętszej Dziewicy zawierzymy zbawienie świata.Zbawienie świata koniecznie potrzebuje istnienia Mocy.
Dlatego oblekamy Ją w moc Królowej.Stała się Zwycięską Królową świata.
Stała się dla świata pogrążonego w grzechu Współodkupicielką.
Niech za Jej pośrednictwem ludzkość osiągnie łaskę i świętość!
Jej rozkazom poddajemy również anielskie zastępy!”
Na te słowa wypowiedziane przez Ojca Przedwiecznego,
zastępy anielskie wybuchły radością i oddały cześć Maryi.
Maryja otrzymała królewską koronę Trójcy Przenajświętszej.
Korona była potrójna.
Symbolizowała Ojca, i Jej Syna i Ducha Świętego.
Kiedy przyniesiono Jej królewski płaszcz, zauważyłam, że w klamrze było życie
 Ona symbolizowała Jej związek z Trójcą Przenajświętszą, jako córki Ojca,
matki Syna i oblubienicy Ducha Świętego. Osoby Trójcy Przenajświętszej
działały w Błogosławionej Dziewicy. Na nowo Duch Święty osłaniał Ją, aby mogła dać światu swego Syna Jezusa;
Ojciec Przedwieczny rozciągał nad Nią pełnię Swych łask, a Syn promieniował radością na wzór gratulacji.
Jezus powiedział jej:
„Moja Niepokalana Matko, Zwycięska Królowo świata, ukaż Twoją władzę!
Odtąd jesteś Zbawicielką grzesznej ludzkości.Ponieważ zgodnie z moją wolą, brałaś udział w zbawieniu ludzkości,
udzielam ci udziału w mojej władzy.
Od tego momentu powierzam ci zbawienie ludzkości i jako Królowa możesz sprawować tę władzę od teraz.
Potrzebuję dzielić wszystko z tobą, ponieważ chcę,abyś była we wszystkim podobna do mnie. 
Jesteś Współodkupicielką ludzkości.”
 
Siostro Marianno Marchocko patronko nasza wstawiaj się za nami 

Zobaczyłam, że płaszcz Maryi jest skąpany we krwi Jezusa i połyskuje szkarłatem i purpurą
Jezus wyjaśnił mi, że Jego Niepokalana Matka zwycięża grzech dzięki swej władzy Królowej
i że lilia oznacza oczyszczenie świata,przyszłą niebiańską erę, w której ludzkość będzie żyć bez grzechu.
Ogłosił mi nowy świat, nadejście nowej epoki, tego czasu, który ludzie utracili w ziemskim raju. 
 
 
20 lutego 1641 r
Małżonkowie Teofila z Daniłowiczów i Jakub Sobiescy rodzice 14 letniego Marka i 13letniego Jana 
(pózniejszego Króla Jana III Sobieskiego )uzyskali pozwolenie papieskie na założenie klasztoru karmelitanek bosych we Lwowie.
Sobiescy przeznaczyli na klasztor drewniany dwór na wzgórzu poza murami miasta, odziedziczony po Żółkiewskich
 obok którego zbudowali drewniany kościół pod wezwaniem Matki Bożej Loretańskiej
 21 maja 1642 roku, prowincjał podał do publicznej wiadomości imiona wybranych sióstr.
Zostały nimi m. Teresa Marchocka i s. Teresa Maria od św. Józefa( krewna Króla Jana Kazimierza ).
Sobiescy już wcześniej ustalili z arcybiskupem Stanisławem Grochowskim datę uroczystego wprowadzenia
karmelitanek do klasztoru na wtorek po Zielonych Świętach 10 czerwca 1642 
W sobotę, 24 maja 1642 robie fundatorki zostały pożegnane przez zgromadzenie,w  pożegnaniu wzięli  udział obaj synowie Sobieskich:
czternastoletni Marek oraz o rok młodszy Jan, który później jako król kontynuował budowę klasztoru i kościoła,
spełniając w ten sposób testament swoich rodziców.
W podróży towarzyszyli im prowincjał oraz Teofila Sobieska .
Droga prowadziła przez Wawrzyńczyce, Rogów ,Nowe Miasto, Osiek, Sandomierz, Bełżyce.
Do Lublina przyjechały w wigilię święta Wniebowstąpienia Pańskiego (28 maja).
Czekał tu na nie list Jakuba Sobieskiego nalegający do pośpiechu.
W 1648 roku, z powodu Powstania Chmielnickiego, karmelitanki musiały uchodzić do Krakowa,
skąd następnie przeniosły się do Warszawy,gdzie 2 czerwca 1648 r w uroczystym wprowadzeniu zgromadzenia wzięli
udział król Polski Jan Kazimierz oraz nuncjusz apostolski.
Od 1650 roku zdrowie m. Teresy zaczęło się pogarszać,
Zmarła 19 kwietnia 1652 r w Warszawie
Życie Marianny Marchockiej,  przedstawia żywot.spisany od 3 maja 1647 r na polecenie spowiednika
Jan III SobieskiTeofila SobieskaMarek Sobieski
Król Polski Jan III Sobieski                    Teofila Sobieska -wnuczka Zółkiewskiego     Brat Króla Jana -Marek 
od 11 listopada 1703 w niebie wizja  sługi bożej Karmelitanki Marii Anny Linmayr  w Monachium
Karmelitanka Maria Anna Linmayer  nazywana Aniołem ratującym  Monachium urodziła się w  niemieckim Rzymie
-miescie Maryji 24 wrzesnia 1657 r ...w pobliżu miejsca gdzie 10 marca 1610 r urodziła się
Karmelitanka Klara Wittelsbach wysłana przez Sobieskich do Lwowa
Od 1702 r otrzymała zadania od Boga modlitwy za córkę Króla Jana III Sobieskiego-Teresę Kunegundę Sobieską  
i jej rodzinę  w Monachium 
2 listopada 1983 r  w Kaplicy Różańcowej Koscioła Trójcy św w Krakowie ufundowanej przez syna
wnuczki Hetmana Stanisława Żółkiewskiego-mamy Króla Polski Jana III Sobieskiego 
babci Regentki Bawarii Teresy Kunegundy Sobieskiej  której dusza od od 26 lutego 1704 godz 4.00
znajduje się w Ojczyznie Niebieskiej  ( wizja Karmelitanka  Maria Anna Linmayr)
Objawienie Jezusa Miłosiernego w Krakowie 13 grudnia 1707 
Jezus Miłosierny ukazał się pierwszy raz w Krakowie  13 grudnia 1707 r,
za panowania Króla Polski Stanisława Leszczyńskiego 
gdy zatrwożeni zakonnicy odmawiali Litanię do Imienia Jezus- w klasztorze  zmarło już
5 kapłanów i 3 braci -o. Jakubowi Mikowskiemu
 ukazał się Pan Jezus w postaci, jaką utrwalił artysta na obrazie Misericordia Domini
 kopii obrazu z Koscioła Bożego Miłosierdzia w Krakowie ul Smoleńsk-Bożego Miłosierdzia-Felicjanek 
 
Zbieranie dokumentacji historycznej do procesu beatyfikacyjnego
Siostry  Marianny Marchockiej rozpoczął św. Rafał Kalinowski.
2 Polskich Królów urodzonych w Olesku    11 listopada  1673 r 

Król Michał urodził się 31 maja 1640 r w Olesku .Kilkutygodniowe niemowlę przewieziono do Zamościa,
gdzie do 1642 wychowywał się w domu jego babki Katarzyny z Ostrogskich Zamoyskiej.
Później przebywał wraz z matką,  w Łubnie i Przyłuce, a od 1646 r. w Białym Kamieniu i Wiśniowcu na Wołyniu.
W 1648 r. opuścił wspomniane miejscowości i wraz z rodzicami pędził los egzulantów, czyli wygnańców z Kresów.
4 czerwca 1652  zamordowano  pod Batohem towarzyszy jego Ojca 
Zmarł 11 listopada 1673 r we Lwowie 
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack