A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

Królowe Polski z Poznania mądlcie się za nami

 

 

Litania do Niepokalanego Serca Maryi

 Polska jest moim królestwem... naród polski jest Mi szczególnie drogi.
Jam jego Królową.
Niech będzie w nim uwielbiany i kochany Syn mój Jezus Chrystus Król.
 
 
Królowa Polski Małgorzata, macocha młodziutkiej Ryksy, kuzynka jej matki była  siostrą jej narzeczonego, Ottona.
Mniszką a następnie ksienią w tymże klasztorze była ciotka Ryksy, imieniem Anna, siostra Przemysła II.
Pobyt młodziutkiej Piastówny w rodzimej fundacji (klasztor owiński założył dziad Ryksy, Przemysł I)
miał wywrzeć doniosły wpływ na jej późniejsze zainteresowania malarstwem miniaturowym.
W Owińskich bowiem zetknęła się z bogato iluminowanym modlitewnikiem, tak zwanymi Godzinkami Panny Marii.
26 czerwca 1295 roku ojciec Ryksy z Małgorzatą koronował się w Gnieźnie na króla Polski.
 
8 lutego 1296 roku został zamordowany w Rogoźnie-opuszczająca Wielkopolskę wdowa po Przemyśle,
Małgorzata, zabrała ze sobą Ryksę na dwór swego ojca.
Mányoki Catherine Opalińska.jpg
                                                                          Prawnuczka Królowej Bł Teresa od św Augustyna 
 
 

15  kwietnia 1947  znalazłam się u stóp najukochańszego Ojca niebieskiego,

Rozmawiałam z Nim poufnie jak mała dziecina ze swym ukochanym Ojcem.

W pewnej chwili, lekko jak obłok, zbliżyła się Matka Najświętsza.

Pochyliła się przed Ojcem niebieskim, a potem oparła na Jego Sercu swą głowę, otoczoną królewską koroną i patrząc w oblicze Ojca, rzekła:

Ojcze, wypełnij Twoją wolę nad moim Królestwem. Ojciec niebieski zapytał: Któreż Twoje królestwo, Córko umiłowana?

Jesteś Królową nieba i ziemi.

Maryja położyła dłoń na mapie świata.

Zauważyłam, że wskazała miasto Poznań i rzekła: Polska jest moim królestwem.

Syn mój [jest] Królem wszystkich narodów - z woli Twojej

Jam ich Królową, lecz naród polski jest Mi szczególnie drogi.

Jam jego Królową.

Niech będzie w nim uwielbiany i kochany Syn mój Jezus Chrystus Król

Widzenie znikło, tylko moja dusza, przedtem trapiona oschłością odżyła nowym życiem nadprzyrodzonego szczęścia, pokoju i miłości.

Fragmenty objawienia Jezusa i Maryi (1934-1939r) - S.B siostra Leonia Nastał

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

 

 Obraz Matki Bożej Królowej Polski znalazł  22 marca 1609 w Rzymie w dniu urodzin Królewicza

Jana Kazimierza w Krakowie na Wawelu -Karmelita Dominik od Jezusa Maryji 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack