A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

13 stycznia 2016 Hamburg -Dachau .O obowiązku Kapłana-Polaka szerzenia czci świętych Polskich

 

 

O Obowiązku Kapłana -Polaka  szerzenia czci  świętych Polskich 

29 kwietnia 2015 -70 lat zakonczenia programu Dachau I

3  maja 2015 -100 lat programu Dachau 

15 sierpnia 2015 -1210 rocznica Dachau 

bł. ANTONI REWERA

Błogosławiony Ks. Antoni Rewera

                                           Męczennik za Prawdomówność                         Ks Emil Szramek                                                               

 

Jüdin Angela Merkel hat als
         Bundeskanzlerin mit jüdischem Pass von 2008 bis 2014
         Deutschland verschenkt

7 listopada 1939 Wocławek  

44 duchownych w tym Biskupa Michała Kozala 

aresztował Burmistrz Dachau ( Cramer)

 dlaczego wbito oswietlenie w głowę Biskupa Michała Kozala 

z którego diecezji zamordowano 245 Kapłanów 

6 grudnia 2006 r godz 12.00

w chwili ogłoszenia wyboru Arcybiskupa Stanisława Wielgusa

na Arcybiskupa Warszawy byłam w Dachau .

Kim Jest Kardynał Nycz ???

Przerażony złem,spragniony miłosci

Kim jest Piotr Cywiński www.cwi.pl

7 do 18 lutego 2007w Instytucie Pamięci Yad Vashem 

w Jerozolimie odbyło się seminarium dla polskich księży katolickich,,

 ,,Przerażeni złem,spragnieni miłosci,,Wzięło w nim udział 30 osób.

 19 lutego 2007r. w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego – Bobolanum w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 61Operacja „Jezuici” zbliżona do operacji „Dominikanie” kontynuacja operacji „Wielgus”.

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie zaprosilina dyskusję panelową pt

 Prawda siłą Kościoła - Kościół po niedoszłym ingresie”.

 

 Ul Rakowiecka 61   2 sierpnia 1944 r zamordowano 30 Jezuitów film

 

                              2 sierpnia 1944 zamordowano 600 więźniów  Polaków

                               z więzienia przy ul. Rakowieckiej

 

                   Dyskusję prowadził  www.cwi.pl Piotr Cywiński

Przed wyjazdem uczestnicy spotkali się w Oświęcimiu przewodniczył Bp Kazimierzem Nyczem i www.cwi.plPiotr Cywiński......................................

Po ukamieniowaniu Arcybiskupa  Stanisława Wielgusa 7 styczeń 2007 

 

W 2013  wybrano w Izraelu Papieża Franciszka .

Angela Merkel  od 12 -10-1986 r ( jego pobyt w Hamburgu )jest zaprzyjazniona z Franciszkiem 

Przez Dachau przeszło około 250 tys. więźniów z wszystkich krajów podbitej przez Niemcy Europy,

40 tys. z nich stanowili Polacy.

W dniu wyzwolenia było około 33 tys. więźniów, w tym około 10 tys. Polaków.

Liczba więźniów i ofiar nie jest dokładnie znana,

gdyż w spisach obozowych nie uwzględniono osób skierowanych do obozu przez gestapo celem wykonania egzekucji.

W latach 1939–1945 Dachau stało się miejscem martyrologii duchowieństwa,

ze szczególnym okrucieństwem – duchowieństwa polskiego.

W obozie tym uwięziono w sumie 2720 księży katolickich,

najwięcej Polaków – 1777 z których zmarło 868.

Angela Merkel w Dachau: nie zapomnimy o zbrodniach        ???                    

reklamowe zdjęcia Dachau 1933 r 

Ilu z tych kapłanów zostało ?

Czy  Frankista Adam Mickiewicz jest zadowolony ?

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack