A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

13 grudnia 1707 Objawienie Jezusa Miłosiernego w Krakowie

13 grudnia 1707 Kraków  objawienie Jezusa Miłosiernego  

podczas zarazy za  panowania

Króla  Stanisława Leszczyńskiego i jego żony Katarzyny Opalińskiej 

koronowanych 4 października 1705 r w Warszawi

Jezus Miłosierny ukazał się pierwszy raz w Krakowie 

13 grudnia 1707 r, gdy zatrwożeni zakonnicy odmawiali Litanię do Imienia Jezus

- w klasztorze  zmarło już 5 kapłanów i 3 braci -

o. Jakubowi Mikowskiemu ukazał się Pan Jezus w postaci, jaką utrwalił artysta na obrazie 

Misericordia Domini - Miłosierdzie Boże

( kopia obrazu z koscioła Bożego Miłosierdzia ul Smoleńsk )  

 

Królowa Polski z Poznania Katarzyna Opalińska - Leszczyńska

Jedynaczka Zofii i Jana Karola Opalińskich przyszła na świat 13 października 1680 r  w Poznaniu .

 odziedziczyła po ojcu około 60 miast i 150 wsi.

Kandydat do jej ręki mógł być jeden – Stanisław, pochodzący z równie bogatego i wpływowego rodu Leszczyńskich.

Ślub magnackich dzieci odbył się 25  maja 1698 roku w Krakowie.w kościele fundacji jej praprababci Anny Branickiej  

 

 

Cześć oddawana Jezusowi Miłosiernemu w obrazie Misericordia Domini z kościoła Ojców Reformatów rozpoczyna kult Bożego Miłosierdzia w Krakowie,

Objawienie miało związek z panującą w Krakowie w latach 1707-08 zarazą tyfusu, która pochłonęła prawie 20 tys. ofiar.

13 grudnia 1707 r., gdy zatrwożeni zakonnicy odmawiali Litanię do Imienia Jezus -

w klasztorze bowiem od października do listopada 1707 r. zmarło 5 kapłanów i 3 braci - o. Jakubowi Mikowskiemu

ukazał się Pan Jezus w postaci, jaką utrwalił artysta na obrazie nazwanym Misericordia Domini - Miłosierdzie Boże.

Po zakończeniu litanii Zbawiciel powiedział trzykrotnie: „Dosyć, dosyć, dosyć!”.

Zaraza zaczęła wtedy ustępować, a zakonnicy odważnie posługiwali chorym, nie zapadając już na śmiertelną chorobę. 

 

 

https://picasaweb.google.com/116489769566438160153/KrakowKosciolBozegoMilosierdzia1Maja2010

 

 

13 grudnia 1938 Hamburg otwarto KZ Neuegamme 

Obóz koncentracyjny Hamburg-Neuengamme należał do „nowej generacji” obozów, w których systematycznie wyzyskiwano siłę roboczą więźniów – np. w cegielni

Od 13 grudnia 1938 r. do Neuengamme trafiło w sumie ok. 100 tys. więźniów, którzy w obozie macierzystym lub w jednym z ponad 80 jego podobozów poddani byli terrorowi SS.

Nie przeżyło go ponad 40 tys. osób. Od 1940 r. SS systematycznie rozbudowywało KZ Neuengamme, przede wszystkim jako obóz koncentracyjny dla Polaków.

Dopiero później liczba radzieckich więźniów przewyższyła liczbę co najmniej 15 184 tys. polskich więźniów

13 grudnia 1981  Niemcy  patrz  Schmidt  z Hamburga i  Honecker odwiedzili Güstrow-

przygtowany teatr pilnowało 12 tys Stasi 

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack