A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

Piłsudzki i masoneria

św. Maksymilian Kolbe - "Dzisiejsi wrogowie Kościoła" (1922) Kraków, przed 22 X 1922]

Masoneria, zorganizowana przez wolnomyślicieli angielskich w Londynie w r. 1717, już w 6 lat potem w Konstytucjach Generalnych wytknęła sobie jasno cel, którego nikomu zmienić nie wolno


Masoneria, zorganizowana przez wolnomyślicieli angielskich w Londynie w r. 1717, już w 6 lat potem w Konstytucjach Generalnych wytknęła sobie jasno cel, którego nikomu zmienić nie wolno

Nazwisk obecnych członków nie znamy , ale na pewno do masonerii należy u nas Piłsudski.
Oto dowód:
Na dziesięć dni przed obaleniem gabinetu Ponikowskiego rozeszła się po Rzymie pogłoska, że ten gabinet upadnie, bo
tak masoneria rozkazała Piłsudskiemu.
Słyszałem o tym z ust wiarogodnych, bo sekretarza ks. biskupa Teodorowicza, [tj.] ks. Bogdanowicza, który właśnie wtedy był w Rzymie.
Masoneria wynosi na piedestał osoby, które chce, i strąca, kiedy one zapragną działać na własną rękę.
Tego bardzo dotkliwie doświadczył na sobie
Napoleon.

Józef Piłsudski ( JP II ) w oczach wnuka Rotszylda Adolfa Hitlera  zasłużył na wszelkie wyrazy uznania. Potwierdza to obecność kanclerza III Rzeszy na Mszy żałobnej w intencji marszałka Piłsudskiego 18 maja 1935 r w katedry berlińskiej pod wezwaniem św. Jadwigi prowadzonej przez bł. Ks Bernharda Lichtenberga.Potwierdza to uczestnictwo hitlerowców ( Hansa Franka )  w uroczystościach pogrzebowych 18 maja 1935 r na Wawelu oraz wystawienie warty honorowej SS po zajęciu Wawelu w 1939 r właśnie przy krypcie Piłsudskiego.


Jak Piłsudski obudził talizman na Wawelu
 Piłsudski -SILNY JAK SMOK WAWELSKI   twierdzą teozofowiehttp://www.gwiazdy.com.pl/12_01/4.html 
 Tradycja ezoteryczna głosi, że czakram wawelski obudzić go mogła  śmierć wielkiego człowieka.Tak się stało w tydzień po śmierci Józefa Piłsudskiego - w dniu jego pogrzebu, 18 maja 1935 roku, dokładnie o godz. 10.57. Energia myśli połączonego w smutku narodu dotarła do Talizmanu, budząc go do życia. Twierdził tak przyjacie Piłsudzkiego Kazimierz Chodkiewicz -teozof ,legionista ,członek
loży „Orzeł Biały" zakonu Le Droit Humain
był uczestnikiem pogrzebu.. Od
1940 r. członek Towarzystwa Teozoficznego w Edynburgu.Od 1945 r. członek loży „International Concord" tego zakonu.. W 1947 r. założyciel i prezes polskiego Ogniwa „Wawel" Towarzystwa Teozoficznego w Anglii, W latach 1963-1968 członek Rady Rzeczpospolitej. słynny ezoteryk 20-lecia międzywojennego, był uczestnikiem pogrzebu. Zwłoki Marszałka zostały przeniesione do Katedry Wawelskiej dokładnie o 10.57. Talizman Apoloniusza przebudził się (...)."


 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack