A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

6 grudnia 2015 9 rocznica akcji Wielgus

 

 

Naród polski nie nosi w sobie nienawiści i dlatego zdolny jest wiele przebaczyć,ale tylko za cenę powrotu do prawdy.

Bo prawda i tylko prawda jest pierwszym warunkiem zaufania.

Naród Polski tak boleśnie doświadczony już nie uwierzy żadnym gołosłownym deklaracjom.

Bł Ks Jerzy Popiełuszko  zamordowany rytualnie w 1984 r 

Kim Jest Kardynał Nycz- Przerażony złem,spragniony miłosci

Kim jest Piotr Cywiński www.cwi.pl  czytaj 

 
6 grudnia 2006
Wrocław o godzi. 12.00 w ratuszu miejskim odbyło się zaprzysiężenie Rafała Dutkiewicza na prezydenta Wrocławia.
W 2015 był jednym z założycieli komitetu wyborczego Bronisława Mari Komorowskiego w wyborach prezydenckich
6  grudnia 2006 
Biskup diecezji płockiej Stanisław Wielgus został nowym arcybiskupem metropolitą warszawskim.
Decyzję papieża Benedykta XVI ogłosił  o godz 12.00 nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk
67-letni hierarcha zastąpił sprawującego tę funkcję od 25 lat Józefa Glempa, prymasa Polski.
 
6 grudnia 2006  godz 12.00 jestem w KZ Dachau prosząc zamęczonych Kapłanów o wsparcie ,o 15 .00 w Kosciele św Jakuba w Dachau
 
6 grudnia 2006 godz  18.00 jestem w Kosciele Trójcy św w Monachium  powstałym przez pośrednictwo  Marii Anny Linmayr 
modlącej się za rodzinę Króla Polski  Jana III Sobieskiego .Nie miałam noclegu -Maria Anna Linmayr pomogła nie tylko w noclegu
 
 
Arcybiskup Stanisław Wielgus 
19 grudnia 2006 został oskarżony przez redakcję „Gazety Polskiej” o trwającą 20 lat współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa PRL
 komisja powołana przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Kościelna Komisja Historyczna ustaliły, że Wielgus był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa PRL
 5 stycznia 2007 kanonicznie objął archidiecezję warszawską
6 stycznia 2007 jestem w Niepokalanowie zdjęcia
7 stycznia 2007 Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że tego dnia Wielgus złożył rezygnację z urzędu, którą papież Benedykt XVI przyjął
7 stycznia 2007 r. „nagle zjawili” się u  Arcybiskupa Stanisława Wielgusa  nuncjusz Kowalczyk, prymas Glemp i abp. Michalik.
Warszawa 7 stycznia 2007 zdjęcia 
zaplecze przygotowane                                                                            Biskupi idą na Ingres prowadzi Bp Wojciech Polak 

Plac Zamkowy  -niebo płacze -7 stycznia 2007 

 

 

przed pałacem biskupim Arcybiskupa Wielgusa

 

 

 8 stycznia 2007 

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej wydało komunikat informujący, że rezygnacja została przyjęta z dniem 6 stycznia 2007
 
Atak przeprowadzony został  na rozkaz światowej masonerii,

Nuncjusz apostolski abp Kowalczyk, przygotował w imieniu abp Wielgusa treść „Odezwy” do kapłanów i wiernych archidiecezji warszawskiej,

„Odezwa” została opublikowana w mediach-abp Wielgus nie był autorem rzekomo własnej odezwy do wiernych

Abp Wielgus opisuje naradę zwołaną w tych dniach przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Arcybiskup miał się o niej dowiedzieć już post factum: „na rozkaz (czy życzenie?) prezydenta Kaczyńskiego w nocy z 6 na 7 stycznia stawiali się u niego przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Józef Michalik, nuncjusz arcybiskup Józef Kowalczyk i ówczesny sekretarz Konferencji biskup Piotr Libera.

Prezydent ustalił z nimi, że w czasie przewidywanej Mszy świętej ingresowej zrzeknę się urzędu  arcybiskupa metropolity warszawskiego.

Według relacji ks. arcybiskupa Józefa Michalika on nie wyraził na to zgody i opuścił zebranie.

Kilkanaście godzin wcześniej Jarosław Kaczyński wysłał Przemysława Gosiewskiego do Rzymu, by wraz z ambasadorem Polski przy Stolicy Apostolskiej Hanną Suchocką (dawną adiunkt na KUL, którą jako rektor przyjmowałem do pracy) uzyskali akceptację Ojca Świętego dla mojej rezygnacji, o której jeszcze nie miałem pojęcia.

(…) W nocy z 6 na 7 stycznia liczni ludzie, w tym  niektórzy biskupi, wiedzieli już o tym, że ingresu nie będzie.Tymczasem ja przygotowywałem się do wystąpienia inauguracyjnego w katedrze warszawskiej”.        Kiedy rankiem 7 stycznia 2007 r. abp Wielgus gotował się do wyjazdu do warszawskiej katedry na ingres, „nagle zjawili” się u niego nuncjusz Kowalczyk, prymas Glemp i abp. Michalik. Abp Kowalczyk miał powiedzieć, że złożona kilka dni temu „propozycja rezygnacji z arcybiskupstwa warszawskiego jest teraz aktualna, bowiem ustalono ze Stolicą Apostolską”, że „ewentualne zrzeczenie się zostanie przyjęte dziś na Mszy świętej w katedrze”. Kowalczyk – pisze dalej abp Wielgus – „podsunął mi do podpisania tekst zrzeczenia, który miałem wygłosić w katedrze. Podpisałem je machinalnie, ale gdy w kilka chwil później przeczytałem je, zmieniłem jego treść, ponieważ i tu przypisano mi winą za cały skandal”.

 Abp Wielgus usunął ten fragment i już w nowej formie odczytał w katedrze składając na ręce papieża swój biskupi urząd. Robiono wszystko, by pozbyć się arcybiskupa emeryta z Warszawy. 

Abp S. Wielgus, Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Historia mojego życia, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2014.

Stanisław Wielgus

„Przysięgam na Boga w Trójcy Świętej Jedynego”

Urodził się 23 kwietnia 1939 Wierzchowiskach Święceń prezbiteratu udzielił mu 10 czerwca 1962 w Lublinie tamtejszy biskup diecezjalny Piotr Kałwa

W latach 1973–1975 i 1978 pogłębiał specjalizację na Uniwersytecie Monachijskim jako stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta

 za swoich wrogów  Arcybiskup uważa Tomasza Terlikowskiego i Tomasza Sakiewicza,  za patronów  medialnej awantury uznaje Lecha i Jarosława Kaczyńskich.

Na liście arcybiskup umieścił też m. in.: Stanisława Janeckiego „wroga Kościoła katolickiego”!), Pawła Milcarka, Piotra Semkę, Roberta Krasowskiego, Dorotę Kanię, ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, Mikołaja Lizuta, Rafała Ziemkiewicza, Roberta Mazurka, Marcina Przeciszewskiego, Andrzeja Friszke, Pawła Lisickiego, Monikę Olejnik, ojca Wacława Oszajcę, Piotra Zarembę, Jerzego Jachowicza, Krzysztofa Zanussiego, Andrzeja Zolla, Władysława Bartoszewskiego, Wiesława Chrzanowskiego, Marka Jurka i Jana Żaryna:

„to on w grudniu 2006 r. przeprowadził ze mną wywiad, mający charakter prokuratorskiego przesłuchania, który nie wniósł nic poza moje późniejsze oświadczenie”.  

www.b16.pl - pielgrzymka papieska w internecie

Małgorzata Terlikowska

Stronę internetową przygotowuje Katolicka Agencja Informacyjna wspólnie z Polską Agencją Prasową. 

Terlikowski z żoną

Małgorzata i Tomasu Terlikowscy 2015 organizotorka  pielgrzymki B-16 i kamieniujący Arcybiskupa S Wielgusa 

 

26 czerwca 2007

z radością witano w dniu 

 

9 września 2007 roku reaktywowanie żydowsko-masońskiej loży B’nai B’irth”. 

 

 

13 lutego 2007  Arcybiskup Stanisław Wielgus złożył do Sądu Lustracyjnego wniosek o przeprowadzenie procesu autolustracyjnego

10 października 2007 poinformował o wycofaniu wniosku o przeprowadzenie procesu autolustracyjnego

 „Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Historia mojego życia recenzja książki

26 maja 2014  kazanie które wygłosił  Arcybiskup Stanisław Wielgus w czasie bierzmowania w parafii Maksymiliana Kolbego mieszczącej się 200 metrów od mojego miejsca zamieszkania. słuchaj 

 Sw Mikołaja  6 grudnia 
 

urodziła się 21 stycznia 1865 roku w warmińskiej wsi Woryty. Od 27 czerwca do 16 września 1877 roku w Gietrzwałdzie miała objawienia Matki Bożej.

Maria z Góry Karmel Sallés y Barangueras założycielka Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego poczęcia od św. Dominika
6 grudnia 1726 r  w Monachium umiera  Karmelitanka Maria Anna Linmayr  
6 grudnia 1784 powstaje pierwsza loża masońska czysto żydowska w Hamburgu,  ...
6 grudnia 1884 – W Waszyngtonie ukończono budowę Pomnika Waszyngtona.
6 grudnia 1904 – Prezydent USA Theodore Roosevelt zapowiedział w dorocznym orędziu stosowanie tzw. "doktryny grubej pałki" w polityce zagranicznej.
6 grudnia 1906 – Otwarto Dworzec Główny w Hamburgu.
1917-W porcie w kanadyjskim Halifax doszło do eksplozji 2400 ton materiałów wybuchowych transportowanych na francuskim statku Mont Blanc. Zginęły 1963 osoby, 9 tys. zostało rannych, a prawie 400 straciło wzrok.
6 grudnia 1942 – W Ciepielowie koło Radomia miejscowi żandarmi niemieccy, w odwecie za ukrywanie Żydów, spalili żywcem 34 Polaków.
6 grudnia 1945 – Rozpoczął się I zjazd PPR.
1960 – Odbył się spis powszechny.
6 grudnia 1971 – Rozpoczął się VI zjazd PZPR.
6 grudnia 1989 – Nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk złożył listy uwierzytelniające na ręce prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego.

Urodziny 

6 grudnia 1677 -Gdańsk Aleksander Sobieski -syn Króla Jana III Sobieskiego 

1685 – Maria Adelajda Sabaudzka, księżniczka sardyńska, księżna burgundzka, delfina Francji (zm. 1712)

1734 – Klaudiusz Antoni Rudolf de Laporte, francuski jezuita, męczennik, błogosławiony (zm. 1792)

1752 – Andrzej Hubert Fournet, francuski duchowny katolicki, święty (zm. 1834)
1786 – Jan Dekert, polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy warszawski (zm. 1861)
1916-Józef Stanek, polski ksiądz pallotyn, kapelan Zgrupowania "Kryska" AK, błogosławiony (zm. 1944)
1921-Marceli Callo, francuski męczennik, błogosławiony katolicki (zm. 1945)
zmarli 
1352 – Klemens VI, papież (ur. 1291)
1759 – Maria Ludwika Elżbieta Burbon, księżniczka francuska, księżna Parmy (ur. 1727)
1829 – Jan Paweł Woronicz, polski duchowny katolicki, biskup krakowski, arcybiskup warszawski, prymas Królestwa Polskiego, poeta (ur. 1757)
1861 – Józef Nguyễn Duy Khang, wietnamski męczennik, święty katolicki (ur. ok. 1832)
1936 – Luiza Maria Frías Cañizares, hiszpańska działaczka Akcji Katolickiej, męczennica, błogosławiona (ur. 1896)
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack