A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

Karmelita Dominik od Jezusa Maryji który 22 marca 1609 znalazł w Rzymie obraz Matki Bożej Królowej Polski

 

Wszyscy, którzy szukają Mojej opieki,pobożnie oddając cześć temu obrazowi zostaną wysłuchani

i otrzymają ode mnie łaski.

W sposób szczególny wysłucham modlitw o ulżenie duszom w czyśćcu cierpiącym.

słowa te usłyszał z  obrazu  znalezionego

22 marca 1609 r w Rzymie w dniu urodzin 22 marca 1609 r  na Wawelu 46 Króla Polski Jana Kazimierza

50 letni Karmelita Dominik od Jezusa Maryji RUZZOLA

2 obrazy Matki Bożej znalezione przez Karmelitę Dominika od Jezusa Maryji  

Pierwszy obraz Matki Bożej znalazł  22 marca 1609 w Rzymie w kosciele Matki Bożej na Schodach

 w dniu urodzin Królewicza Jana Kazimierza w Krakowie na Wawelu 

Kościół Matki Bożej na Schodach

Kościół Matki Bożej na Schodach. Santa Maria della Scala,

Król Jan KazimierzWiedeń 

Rokitno  najbardziej znana kopia obrazu Matki Bożej  Królowj Polski 

Karmelita -sługa boży  O. Dominik Ruzzola  od Jezusa i Marii, karmelita bosy urodził się w Calatayud 16 maja 1559 r był 9 lat młodszy od św Stanisława Kostki ,jego matka Hieronima tak jak matka św Stanisława przed jego urodzinami miała wiele mistycznych przeżyć .Od urodzenia towarzyszył mu Anioł Stróż którego widziała jego matka i jego siostra Jako 12 latek wstąpił do nowicjatu Karmelitów w Saragossie .w 1571 r. przyjął habit zakonu karmelitów trzewiczkowych w swoim mieście, po czym przeszedł do karmelitów bosych w Pastranie, gdzie złożył profesję w 1590 r.

Teresa of Avila dsc01644.jpgNa zlecenie Boga przyjoł reforme zmarłej w 1582 r  św Teresy z Avila.Przez relikwie ( chustkę św Teresy z Avila )

został uzdrowiony z zarazy,mając wielki wpływ w procesie jej kanonizacji 22 marca 1622 r   

15 sierpnia 1568 r w Rzymie umiera św Stanisław Kostka .

Po okresie pełnienia różnych funkcji w swoim zakonie, został w 1605 r. wysłany do Włoch. Od 1606 r  był nauczycielem nowicjuszy w klasztorze de la Scala w Rzymie , następnie zaś przeorem i definitorem generalnym. W 1617 r. został wybrany generałem na trzy lataW 1620 r. towarzyszył z rozkazu papieża wojskom cesarskim i był obecny przy zwycięstwie pod  Białą Górą Powrócił do Włoch przez Niemcy, Belgię, Francję, poprzedzony wielką sławą i czczony przez wszystkich. Po powrocie do Rzymu przyczynił się do przyspieszenia procesu kanonizacyjnego św. Teresy (22 marca 1622). Był wielokrotnie wzywany przez papieży Grzegorza XV i Urbana VIII. Za rządów tego pierwszego miał do czynienia z początkami Kongregacji Rozkrzewiania Wiary.

Sw Kalasancjusz poznał D. Ruzzolę w Hiszpanii,  w Rzymie ich stosunki stały się bardziej zażyłe.  był spowiednikiem i doradcą duchowym Świętego.Jeśli chodzi o związki wybitnego karmelity Dominika od Jezusa Maryji  ze Szkołami Pobożnymi, to można je streścić następująco: wspomógł je on wiele razy jałmużną, bronił dzieła kalasantyńskiego wobec papieży; w chwili opresji przydzielił Świętemu grupę sześciu współpracowników, na której czele stał Gliceriusz Landriani; wziął udział w zakupie domu św. Pantaleona, wywierał nacisk na Kalasancjusza, by ten zjednoczył Szkoły Pobożne z kongregacją lukkańską; zgodził się przewodniczyć kongregacji generalnej w 1627 r., podczas której miano określić pozycję zakonu wobec ubóstwa

P. Dominicus von Jesus Maria Ruzzola OCD, ein Karmelit im Feuer Gottes, ein in Vergessenheit geratener spiritueller Schatz Wiens (16. Mai 1559 – 16. Februar 1630) 

8 listopada  1620   przewodniczył Armii Katolickiej uzbrojony  w maleńki obrazek zawieszony na szyi, przedstawiający Matkę Boską adorującą Dzieciątko.
 
Bitwa zakończyła sięklęską obozu protestanckiego.Wszyscy zgodnie przypisali zwycięstwo nadprzyrodzonej interwencji Maryi. 
Maleńki ten obrazek, znaleziony przez karmelitę na czeskim zamku Strakonitz,  okaleczony  przez  protestantów poprzez wydłubanie oczu świętym postaciom,
został przeniesiony do Rzymu i  w 1622 roku   jako cudowny uroczyście umieszczony w głównym ołtarzu . Na tę okazję ukończony właśnie kościół dedykowali karmelici Matce Boskiej Zwycięskiej.Zwycięstwo ligi katolickiej pod Białą Górą miało ogromne znaczenie w historii całego Kościoła.
8 listopada 1620 roku armią Kadolicką dowodził  cesarz Ferdynand II Walczyło 15 tys. protestantów przeciw ok. 5 000 katolików
Hasłem wojsk cesarza Ferdynanda, idącego do boju, było: Maryja! Maryja!
Do wzywania Imienia Najświętszej Panny zachęcał świątobliwy ojciec Dominik od Jezusa i Maryi z maleńkim obrazkiem Matki Bożej Adorującej dzieciątko 
Towarzyszył on armii katolickiej, przygotowywał żołnierzy na śmierć, gorliwie udzielał pomocy duchowej rażonym przez kule nieprzyjaciół, lub ciężko dotkniętym grasującą zarazą. Ojciec, Dominik był uważany za anioła, zesłanego przez Opatrzność. 
Książę Bethlen został zmuszony do odwrotu przez polskich lisowczyków, którzy napadli na Siedmiogród (pierwsza odsiecz wiedeńska).
Tryumfowały wojska Ligi Katolickiej, zasilone oddziałami księcia Maksymiliana Bawarskiego.
Książę Saksonii Jan Jerzy Wettin (1585-1656 pradziadek Króla Polski Augusta II Sasa ) zadeklarował pomoc. 
Wspierał katolickich Habsburgów, mimo iż był protestantem. 
Dowództwo nad armią objął „mnich w zbroi”, wychowanek jezuitów, gorliwie walczący za katolicyzm generał lejtnant Johan von Tilly'ego  
Nastąpiła paniczna ucieczka wojsk protestanckich  
Pragę pośpiesznie opuścił książę Fryderyk, tzw. "zimowy król".
Zwycięstwo Ligi Katolickiej  umożliwiło Ferdynandowi II ponowne sięgnięcie po władzę. 
Po bitwie pod Białą Górą, rozpoczął się okres intensywnej rekatolizacji, zwalczania protestantyzmu .
Na podziękowanie za zwycięstwo, które Matce Bożej zawdzięczano, wystawił Ferdynand II kilka klasztorów dla Zakonu Najświętszej Panny Maryi z Góry Karmelu.

22 marca 1622 r. razem z Teresą z Avila, Janem od Krzyża,Franciszkiem Ksawerym oraz Ignacym Loyolą został kanonozowany św Filip Neri 

W  1622 r wybudowano KoscióŁ  Matki Bożej Zwycięskiej w Rzymie   
Santa Maria della Vittoria. Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej w sąsiedztwie Termini.  
Kościół Matki Bożej Zwycięskiej
 
Obrazek z bitwy pod Białą Górą  jako cudowny uroczyście umieszczono w głównym ołtarzu. 

W Kosciele  w zachrystii  znajduje się grób  Filipa Wittelsbach  prawnuka Maksymiliana  Bawarskiego I i

 wnuka Króla Polski Jana III Sobieskiego Księże Filip Moritz Bawarski  urodzony 5 sierpnia 1698 r w Brukseli 

który zmarł w Rzymie 12 marca 1719 r jako  wybrany jako Biskup Munster i Padeborn 

 

 

Na przeciwnej ścianie w zachrystii koscioła Matki bożej Zwycięskiej znajduje się portret Karmelitank

bł Teresy od św Augustyna -wnuczki Króla Polski Stanisława Leszczyńskiego 

 

Panoramiczne zdjęcie  Koscioła  Matki Bożej Zwycięskiej w Rzymie 
 
Od roku 1655 Szwedzi opanowali niemal całą Polskę, zalewając ją falą niespotykanego dotąd zniszczenia i grabieży.
Zwycięski pochód wrogich wojsk zatrzymała dopiero Matka Boża Królowa Polski z  Loreto ,
objawiając się na Jasnej Górze
 
 
29 letnia Królowa Krystyna 
z Bożej łaski królowa Szwecji, Gotów i Wenedów, wielka księżna Finlandii, księżna Estonii, Karelii, Bremy, Verden, Szczecina, Pomorza, Kaszub, Wenden i Rugii, pani Ingrii i Wismaru etc
18 listopada 1655 r w dniu obleżenia Jasnej Góry oddala berło i koronę Matce Bożej w Loretto ..
18 listopada 1655 r Bł Marko Aviano otrzymał święcenia Kapłańskie 
18 listopada 1655 r  15 letni Michał Hacki ( póżniejszy Król Polski )na polecenie króla Jana Kazimierza wyjechał do Nysy, gdzie pobierał nauki w Kolegium Jezuickim Carolinum
 
kaplica loretańska
                                                                             Głogówek                                                  Loretto 
Jednym z polskich propagatorów domuk Loretańskiego był Jakub Sobieski, ojciec króla Jana III Sobieskiego.
 
 
Orginał obrazu   Matki Bożej Królowej znaleziony w Rzymie   przez Karmełitę  
Dominika od Jezusa Maryji znajduje się w Kosciele Karmelitów św rodziny we Wiedniu 
Kopia obrazu którą miał  zawsze przy sobie  O Dominik od Jezusa Maryji powielana
stokrotnie przybyła do Polski wraz z Królową Cecylią Renatą będącą przy śmierci
Karmelity Dominika od Jezusa Maryji którego poznał również w 1626 podczas pobytu we Wiedniu 
 

 

Orginał obrazu Matki Bożej znajduje się we Wiedniu   w bocznym ołtarzu  patrz w Kosciele  Karmelitów  św Rodziny  

 

 

 
Związani z Karmeltą Dominikiem od Jezusa Maryji 
 
 
Michał van Ballaert – znany jako Michał od św. Augustyna – urodził się w Brukseli 15 kwietnia 1621 r. Dar powołania do służby Bożej jest owocem szczególnej łaski Ducha Świętego, jak również przykładnego życia rodziców i wysokiego poziomu wartości chrześcijańskich w rodzinie. Dwaj bracia – Mariusz i Michał wstąpili do zakonu karmelitów. Mariusz otrzymał przy obłóczynach predykat Mariusz od św. Franciszka, a jego brat – Michał od św. Augustyna.Autor życiorysu o. Michała przekazał znamienną uwagę, że matka odradzała synowi wstąpienie do zakonu karmelitów, ponieważ w Niderlandach zakon ten przechodził kryzys upadku karności. Przyczyną upadku karności zakonów w Europie w XIV i XV wieku były: "czarna śmierć", czyli dżuma, która pochłonęła ok. 40 milionów mieszkańców zachodniej Europy, oraz schizma zachodnia (niewola awiniońska), która doprowadziła do rozbicia jedności nie tylko wśród wiernych Kościoła, ale również w poszczególnych zakonach. Dopiero sobór trydencki (1545–1563) przywrócił w pełni karność w Kościele i polecił odnowę życia w zakonach. Inicjatorem reformy tureńskiej był o. Piotr Behourt (1572–1633). Do przeprowadzenia reformy znalazł odpowiednich współpracowników w osobach o. Ludwika Charpentier († 1640) i o. Filipa Theobalda (1572–1638)..Początkowo Filip Theobald przebywał przez rok w nowicjacie karmelitów bosych w klasztorze Santa Maria della Scala w Rzymie, dla zdobycia odpowiedniej formacji duchowej i organizacyjnej. -papież Klemens VIII wysłał go do Francji i powierzył mu pracę nad reformą Karmelu.  W roku 1615 opracował konstytucje dla reformy,zredagowane przez o. Dominika od św. Alberta (Wincenty Leschart, 1596–1634) i przejrzane przez o. Dominika od Jezusa (Ruzzola OCD, 1559–1630) zatwierdził papież Urban VIII w roku 1639, a następnie Innocenty X w roku 1646. Rozpowszechniła się ona w Belgii, Niemczech i w Polsce. Jej promotorami w Belgii byli Marcin z Hooghe († 1637), Levin od Trójcy Świętej († 1641), a szczególnie Michał od św. Augustyna.Michał van Ballaert po odbyciu nowicjatu złożył śluby zakonne w klasztorze w Brukseli 14 X 1640 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 VII 1645 r. Był wykładowcą filozofii i teologii w seminarium zakonnym, mistrzem nowicjatu, kilka razy definitorem (radnym) prowincji, asystentem prowincjała, przeorem klasztoru w Gandawie, Brukseli i trzykrotnie w Malines (Mechelen). Utrwalił i pogłębił całe dzieło reformy, doprowadzając prowincję Flandro-Belgijską do rozkwitu życia karmelitańskiego i zakonnej karności.
 
 
 Cesarz Ferdynand  II -praprawnuk Króla Polski Kazimierza Jagielończyka brat dwóch żon Króla Zygmunta III Wazy-Anny (1573-1598) Konstancji (1588-1631) 
 Ferdynand, z Bożej łaski uświęcony i wybrany cesarz rzymski, po wieki August, król Niemiec, Węgier, Czech, Dalmacji, Chorwacji, Slawonii, etc. etc. arcyksiążę Austrii, książę Burgundii, Brabancji, Styrii, Karyntii, Karnioli, margrabia Moraw, książę Luksemburga, Górnego i Dolnego Śląska, Wirtembergii, Teck etc. książę Szwabii, hrabia Habsburga, Tyrolu, Ferreti, Kyburga, Gorycji etc. landgraf Alzacji, margrabia Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Burgau, Górnych i Dolnych Łużyc etc. pan Marchii Wendyjskiej, Salin, Port Naon etc. etc. etc.
23 kwietnia 1600 roku poślubił swoją kuzynkę księżniczkę bawarską Marię Annę Wittelsbach,
córkę księcia bawarskiego Wilhelma V Wittelsbacha i Renaty Lotaryńskiej,
Ich dzieci to 
 
 
 
urodził się 1 marca 1891 .W roku 1908 wstąpił do nowicjatu karmelitów bosych w Czernej koło Krakowa i przyjął imię Alfons Maria od Ducha Świętego.
Złożywszy śluby zakonne studiował w Krakowie, Linzu i Wiedniu  w Karmelu gdzie znajduje się orginał obrazu Matki bożej znaleziony 22 marca 1609 w Rzymie i gdzie  znajduje się grób O. Dominika od Jezusa i Maryji ,  
16 lipca 1916 roku w katedrze św Stefana we Wiedniu otrzymał święcenia kapłańskie -22 lipca 1916 w tej katedrze moi dziadkowie otrzymali ślub.
Zamordowany rytualnie 28 sierpnia 1944 r na rozkaz Koppego 
 
28 sierpnia 1944 Karmel Borne Sulinowo i Bł Ks Alfons Mazurek 
 
Miasto bez Boga -Borne Sulinowo -Siostry karmelitanki pojawiły się w Bornym Sulinowie rok po wyjściu z miasteczka wojsk radzieckich.Na terenie Klasztoru pochowano dwie siostry   Fundatorki s. M. Immakulata od Ducha Świętego  ur 11 lipca 1922 r i  s. M. Teresa od Jezusa  urodzona 28 sierpnia 1944 r w Warszawie w dniu gdy w Czernej  zamordowano rytualnie Karmelitę Bł  O Alfonsa Marię Mazurka p
We wszelkich uciskach, stra­pieniach, dolegliwościach i pokusach uciekać się będę do najlepszej i najukochańszej mej Matki, Maryi,której cały się ze wszystkimi sprawami oddaję"
Oddziały sowieckie bezczynnie przypatrywały się konaniu Warszawy w wywołynym 1 sierpnia 1944 powstaniu Warszawskim ,a w Krakowskiem Niemcy wmawiali ludziom, że w obronie chrześcijańskiej cywilizacji i samej Polski trzeba stawić wspólnie opór Rosjanom .Zlecenie  mordu Kapłana 28 sierpnia 1944 w wydał  Wilhelm Koppe 5 lat młodszy od O .Mazurka .
Po wojnie w 1945 Wilhelm Koppe został dyrektorem fabryki czekolady w  Hamburgu pod fałszywym nazwiskiem Lohmann.Zmarł nagle w 1975 w Bonn
 
W  1939-1945 -w Polsce  zamordowany ok. 2500 kapłanów, zakonników, zakonników dziś  paronującym nam z NIEBA 
 
13 czerwca 1999 r w  Warszawie a  Jan Paweł II  zaliczył Karmelitów  O. Alfonsa Mazurka ,O. Hilarego Januszewskiego  wsród  108 innymi męczennikami w poczet błogosławionych.
 
13 czerwca 1999 r w Padeborn poznałam życie  Karmelity
,,Augustyna Marii od Najświętszego Sakramentu ,,
żyda z  rodu Aarona Hermana Cohena urodzonego 10 listopsda 1820 r w Hamburgu nawróconego mocą Eucharystii i ochrzczonego 28 sierpnia 1847 r w Paryżu 
przez Teodora Radisbone 

Pianista, który został karmelitą 
Herman Cohen (1820-1871) Nawrócony przez Sakrament

W okresie oczekiwania na chrzest czytał mistyków: Teresę od Jezusa i Jana od Krzyża. Przemówiły do niego szczególnie Żywy płomień miłości i Pieśń duchowa św. Jana od Krzyża.15 sierpnia 1847 r Herman był obecny podczas chrztu czterech Żydów w kaplicy klasztornej Naszej Pani Syjońskiej. Ceremonia była dla niego tak silnym przeżyciem, że prawie nie mógł ustać na swoim miejscu i najchętniej wyskoczyłby przed ołtarz i poprosił o chrzest również dla siebie.Wielu przyjaciół i znajomych Cohena mogło wyraźnie zauważyć, jak radykalne nawrócenie stało się jego udziałem, że coś prawdziwie istotnego się z w nim dokonało. Wszystko mówiło o tym. Jego nauczyciel hiszpańskiego, Chavalier Asnarez kilka miesięcy wcześniej zauważył, w jak prosty sposób urządzony był jego pokój: żelazne łóżko, fortepian, krucyfiks, mała figurka Maryi i dwa święte obrazki: Teresy od Jezusa i Augustyna.Na chrzest Hermana Cohena ustalono datę 28 sierpnia (1847), wspomnienie św. Augustyna, biskupa i Doktora Kościoła.

Siostra Immakulata Adamska tłumaczyła  historię Hemana Cohena czytaj  

zdj

 

Moja Kochana Przyjaciółko  Siostro Immakulato            Bildergebnis für siostra immakulata adamska                                                                                              11 lipiec 2015 r Hamburg 

połączyła nas św Edyta Stein,połączyli nas święci św  Tereska moja patronka,nasz O Augustyn Maria od Najswiętszego Sakramentu .Hermann Cohen ,św Rafał Kalinowski   

pamiętam naszą pierwszą niezwykłą rozmowę telefoniczną ,nasze spotkanie w Borne Sulinowie,problem z książkami  które anioły przysłały do Hamburga 

Jeden z listów Siostry Imakulaty 

4 )From: Janina Immakulata Adamska

To: Maria i Janusz

Sent: Friday, February 25, 2005 9:02 PM

Subject: Re: Hermann Cohen

Droga Pani!

Serdecznie dziękuję za tak szybką odpowiedź.

I ja ucieszyłam się bardzo Pani listem.

"Zarazila" mnie Pani swoją miłością do o. Cohena.

Proszę sobie wyobrazić, że uczynił autentyczny cud z komputerem, który był już prawie nie do użycia.

Powiedziałam Ojcu Cohenowi, że chcę napisać do Pani i prosilam, aby zadziałał.

Obiecałam mu, że szybko zabiorę się do przekładu książeczki biograficznej, którą mi Pani przysłała.

I proszę sobie wyobrazić. komputer zaczął nagle funkcjonować. ......

Mnie te książeczki o Eucharystii prawie już się kończą i mam zamar nakład ponowić, poszerzając go o O. Hermana i M. Kandidę.

Bardzo Panią kocham i proszę o modlitwę.

Serdecznie pozdrawiam - s. M. Immakulata OCD

Marka  Teresa Kieniewicz urodzona 28 sierpnia 1944 r w Warszawie -. Przeorysza Karmelu pw. Maryi Matki Pojednania w Bornem Sulinowie opowiada o zmarłej Siostrze Imakulace Admskiej , która była fundatorką klasztoru, powstałego na terenie byłych koszar radzieckich.

Klasztor O.O. Karmelitów na Piasku w Krakowie zamordowani podczas wojny 

O. Hilary Paweł Januszewski, O.Carm 
W 1940 roku miały miejsce aresztowania zakonników z konwentu krakowskiego.
O. Hilary  przebywał poza klasztorem. Po powrocie udał się na Gestapo twierdząc, że to on odpowiada za wszystkich.Osadzony w więzieniu przy ul. Montelupich, a później na ul. Pomorskiej w Krakowie.Wiosną 1941 roku przewieziony do KZ Sachsenhausen jako nr  37088.
19 września 1941 roku przeniesiony do   Dachau  jako nr  27648.
Tutaj odnalazł współbraci, za którymi wstawiał się na Gestapo w Krakowie..
Po pięciu dniach agonii zmarł 25 marca 1945 roku ( dzień objawienia się Matki Bożej a Amsterdamie )  
Miał 37 lat. 
O. Antoni Szymon Buszta, O.Carm ur 27 grudnia 1907 roku.Aresztowany 13 września 1939 roku w klasztorze oborskim, więziony w Rypinie, Grudziądzu i Gdańsku.
Przebywał w obozach koncentracyjnych Stutthof i Sachsenhausen.14 grudnia przewieziony do o Dachau. Numer obozowy 22390 zmarł  3 czerwca 1942 roku w Dachau 
O. Bruno Makowski, O. Carm ur 24 czerwca 1890 roku w Koszycach. Aresztowany zimą 1939 roku w oborskim klasztorze.Osadzony w więzieniu w Rypinie, przewieziony do KZ  Sachsenhausen, skąd po kilku miesiącach do Dachau. gdzie zmarł w 1942 roku
O. Leon Michał Koza, O. Carm...ur 15 lipca 1909 roku w Strzelcach Wielkich. Aresztowany  19 września 1940 roku, więziony w Krakowie na Montelupich, Oświęcimiu nr 6613.13  grudnia 1940 roku przewieziony do obozu w Dachau, nr  22213  gdzie zmarł  14 maja 1942 roku w wieku trzydziestu trzech lat. 
O. Bartłomiej Piotr Czosnek, O.Carm ur 25 grudnia 1911 roku we wsi Bielcza, powiat Brzesko.13 Listopada 1942 roku  został wysłany do klasztoru w Bołoszowcach,-W czasie prześladowań ze strony nacjonalistów ukraińskich zorganizował ucieczkę miejscowej ludności polskiej do Stanisławowa, a sam pozostał w klasztorze w Bołoszowcach,
Banderowcy uprowadzili go w biały dzień zadając mu okrutne męki,zamordowany 13 marca 1944 roku na cmentarzu położonym obok kościoła, którego strzegł.
Br. Gerard Kowalski, O.Carm ur  6 lipca 1901 roku w Skępem.Aresztowany w Krakowie 19 września 1940 roku, więziony  na Montelupich,Zamordowany 24 listopada 1940 roku w Oswięcimiu 
O. Bolesław Augustyn Huczyński, O.Carm ur  4 grudnia 1904 roku w Brodach, województwo lwowskie..Od 1939 przeor w  klasztorze w Rozdole.17 listopada 1939 r aresztowany przez NKWD więziony w Kijowie i Moskwie.Skazany 21 września 1940 roku na osiem lat łagrów.W roku 1941 wstąpił do Wojska Polskiego,które formował w Rosji gen. Anders i został kapelanem VI Brygady Strzelców Lwowskich.Zginąl w bitwie pod Monte Cassino 8 maja 1944 roku, ugodzony odłamkiem granatu. 
 

Czekają na nas w Niebie 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack