A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

15 listopad 2015 Solidarnosc w Hamburgu

15 listopada 2015  w Hamburgu  i Polska Solidarność

14 listopad 2015    Hamburg 

 Miłosierdzie( z serduszkiem ) w Islamskim Centrum zaproszenie w kosciele katolickim (?)

Papież Franciszek był  w Hamburgu 12 pazdziernika 1986 r 

chciałabym wspomnieć  Polskiej Solidarnosci 

o rocznicach 15 listopada

15 listopada 1907 w Wadowicach zmarł św Rafał Kalinowski 

który nas pouczał 

Wiara święta-nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele katolickim

Sprawcą tu sam Bóg.O. Herman Cohen z Hamburga rozpoczął w 1898 r swoją misję w Polsce, gdzie jest tylu Żydów;

wnosi radość, pociechę i odwagę w serca tych synów Izraela, którzy powrócili do owczarni Piotrowej i wszystkich dusz pokutujących.
Św .Rafał Kalinowski chciał przypomnieć Polakom zadanie, jakie mają do spełnienia wobec Kościoła
i ożywić w ich sercach uczucia wiary, szlachetności i poświęcenia, które im zjednały tyle chwały.
Tym zadaniem Polski, dla którego przodkowie,tyle krwi przelali,jest obrona Kościoła i przyprowadzenie do niego dusz,
trzymanych z daleka przez prawosławie i herezje, „(...)
 
12 kwietnia 1947 r w Wadowicach  Zbrodniarz Rudol Hess  ( torturowany przez Brytyjczyków )prosi Naród Polski o przebaczenie 
12 kwietnia 1947 r w Rzymie ukazuje się Matka Boża przepowiedziana 12 kwietnia 1837 r w Rzymie Luiginie Sinapi 
 
15 listopada 2004 r w Ratuszu w Hamburgu ,otwarcie wystawy -Solidarnosci 
15 listopada 2005  Kraków Rabin Galicji Edgar Gluck z Hamburga przy wsparciu Arcybiskupa  Dziwisza
rozpoczyna swoją antypolską działaność 
 15 listopada 2014 patrz 

W Katedrze Narodowej USA w Waszyngtonie zorganizowano spotkanie modlitewne muzułmanów

Sama jedna przeciwko setkom muzułmanów (Wideo)Katedra

Christine Weick występuje w obronie chrzescijaństwa

 

15 listopada 2004 r Hamburg Ratusz  otwarcie wystawy Solidarność-Drogi do Wolnosci 

15 listopada 2004 r mogłam jako świadek Polskiej Solidarnosci powstałej 17 sierpnia 1980

dzięki Pani Annie Walentynowicz przekazać o świadectwo o Polskiej Solidarności 1980 w Gdańsku  

i wystawie Solidarności w 1990 r w Hamburgu 

Burmistrzowi Hamburga Ole von Beust

 obecnosci Burmistrza Gdańska  Pawła Adamowicza .

Wszyscy obecni na otwarciu wytawy otrzymali Cudowne MedalikiImages: cudowny_medalik.jpg

(akcję Cudownego Medalika zaczełąm 7 czerwca 1999 r wsród policjantów w Toruniu podczas  beatyfikacji

Bł Ks Frelichowskiego- rozdałam 400 cudownych Medalików -pomogli męczennicy KZ Dachau )

Stefan Wincenty Frelichowski1.jpgBłogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski

Betyfikowany Ks Wicek  przyszedł na świat 22 stycznia 1913 roku w Chełmży był  sekretarzem biskupa Stanisława Okoniewskiego ,wikariuszem w parafii 

Wniebowzięcia NMP w Toruniu

21 marca 1940 r w Stuthofie  Bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski organizował ostatnia mszę św  zamordowanego rytualnie 22 marca 1940 

Ks Bronisława Komorowskiego 

 

16 czerwca 1913 r w Moskwie 

połączyło się 60 zakładów w ogólnomoskiewski Związek Zawodowy

,,Solidarnosc ,,

Związek Zawodowy "Solidarność" w Moskwie w 1913 r.,
 
"Rocznik Łódzki" 2001, t. XLVII  prof. dr hab. Edward Wiśniewski

 

17 sierpnia 1970 r w Gdańsku  powstała Polska Solidarność kontynuowana dziś w ruchu 17 sierpnia 1980 

 

15 listopada 2004 r w Hamburskim Ratuszu -

Burmistrz Hamburga Ole von Beust otrzymał dokumentację wystawy

,,Solidarność,, MKG   7 wrzesnia 1990-3 październik 1990

plakaty i zdjęcia oraz Nowennę do św Expedyta w języku niemieckim 

Wychodząc z Ratusza byłam zdziwiona czemu odważyłam się dać nowennę Burmistrzowi 

oficjalnie przyznającemu się do Homoseksualizmu .

Jako świadek,znając  atmosferę Polskiej Solidarnosci w Gdańsku przekazałam do wystawy  w Hamburgu zdjęcia,

plakaty,grafikę i chełmy stoczniowców otrzymane od moich przyjaciół z Gdańska . 

(jako fotograf robiłam piersze reprodukcję zdjęć wykonywanych w stoczni i przemycanch w negatywach przez granicę)

Odwagę do przekazu prawdy jako świadek otrzymałam wsparciem modlitewnym ,przyjaciółek w Karmelu w Polsce i

 świętego Kapłana śp Ks Jerzego Smolińskiego  we Wiedniu 

  wspomagał nas  św Rafał Kalinowski 

                                                                                                               na którego powałanie do Karmelu wpłynoł Karmelita Hermann Cohen z Hamburga 

Ks. Jerzy Smoliński  na Kahlenbergu 

Pierwsze śluby złożył 15 sierpnia 1943 roku, zaś 2 kwietnia 1949 roku w Krakowie otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Stanisława Rosponda.

Zasłużony rektor kościoła Maryi Królowej przy Rynku Wildeckim w Poznaniu, a następnie mistrz nowicjuszy w Radziwiłłowie Mazowieckim.

W latach 1976-1982 przełożony prowincjalny Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców.

Od 27 kwietnia 1984 roku do śmierci, tj. do 29 lipca 2013 roku, rektor kościoła św. Józefa i kustosz sali pamięci

  Wiktorii Wiedeńskiej na Kahlenbergu w Wiedniu.

Dziś w 2015 r  wiem że dzień pierszych ślubów był dniem modlitwy Polskich Kapłanów w Dachau

15 sierpnia 1943 Dachau – Maryjo Królowo Polski- Ty Panią na­szą, Orędowniczką, Królową Apostołów i Królową kapła­nów !

 

15 listopada  2005 r w Krakowie zaczynał swoją karierę Rabin Edgar Gluck z Hamburga 

Nowojorski rabin z wizytą u abp. Dziwisza

jako Nowojorski Rabin który słyszał o Papieżu JP II  ochotnik w akcji ratunkowej po zamachach na

WTC 11 września 2001 roku,pomagał też podczas powodzi w Nowym Orleanie.

 

 
13 grudnia 1981 r  przygotowano stan wojenny w Polsce  i  Niemczech  patrz 

 

Bundeskanzler Helmut Schmidt (l, SPD) und der Staatsratsvorsitzende der DDR, Erich Honecker, posieren am 11.12.1981 im Schloß Hubertusstock am Werbellinsee für die Fotografen.

 

13 grudnia 1981 r. Helmut Schmidt przebywał z oficjalną wizytą w NRD. Teatr zabezpieczało 35 tys STASI 
Schmidt und Honecker winken 1981 vom Balkon in Güstrow
 
Z chwilą wprowadzenia stanu wojennego Honecker i jego towarzysze wsparli  towarzyszy
 dostawami środków i sprzętu do zwalczania demonstracji ulicznych i strajków. 
Pierwsza dostawa miała miejsce  14 grudnia 1981 r. i zawierała 350000 „Reizwurfkörper”
(świece dymne i inne środki miotające do zwalczania demonstracji) oraz dziesięć samochodów pancernych.
16 grudnia 1981 r towarzysze z NRD dostarczyli 20 000 pałek policyjnych,1000 tarcz i inny sprzęt dla milicji oraz oddziałów ZOMO.
Całość dostaw osiągnęła wartość 6,6 mln marek wschodnioniemieckich.

Jednym z pierwszych dziennikarzy zachodnich, którzy przeprowadzili wywiad z Lechem Wałęsą w latach 80.

był dziennikarz ,,Sterna ,,Niklas Frank syn zbrodniarza Hansa Franka

23 września 1997 r dla ,,Sterna ,,przeprowadził wywiad z Wojciechem Jaruzelskim

Jaruzelski wyraził swą wdzięczność dla Henriego Nannena, redaktora naczelnego „Sterna”, za wykazanie na łamach pisma „zrozumienia” dla wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Podobnie zareagowali inni szefowie mediów.

Rudolf Augstein, redaktor magazynu „Der Spiegel”, wspierał na łamach swego pisma rozbicie „Solidarności”, podkreślając

„Niespokojna Polska oznacza zawsze zagrożenie wojną dla Europy […], nawet w czasach atomu”.

Bankierzy niemieccy z zadowoleniem przyjęli wprowadzenie stanu wojennego, obawiali się o los swoich kredytów,

których udzielili reżimowi w Polsce.

Wystawa.. Grafika Solidarnosci ,, 1990 r w Hamburgu  

Naród polski nie nosi w sobie nienawiści i dlatego zdolny jest wiele przebaczyć,
ale tylko za cenę powrotu do prawdy.
 
Bo prawda i tylko prawda jest pierwszym warunkiem zaufania.
 
Naród Polski tak boleśnie doświadczony już nie uwierzy żadnym gołosłownym deklaracjom.
 
Bł Ks Jerzy Popiełuszko  
 
Żoliborz osiedle założone przez Bolesława Bieruta było miejscem, gdzie mieszkał i pełnił swoją kapłańską posługę ,
kapelan warszawskiej „Solidarności ksiądz JerzyPopiełuszko.
Rytualnie zamordowany kapelan Polskiej Solidarnosci  14 wrzesnia 2012 r we Francji przyczynił
się do cudu uzdrowienia umierającego francuza .
14 wrzesnia 1947 r w dniu urodzin Ks Jerzego
14 wrzesnia 1947  w dniu urodzin Ks Bernarda Briena 
14 wrzesnia 1947 r  w Hamburgu zmarł 40 letni Polak Franciszek Stachowiak 

 

Hamburg -miasto gdzie 4 lipca 965 r zmarł na wygnaniu  św Papież Benedykt V kanonizowany 10 kwietnia 988 r w obecnosci 

Mieszka I i jego syna Bolesława Chrobrergo 

W pobliskim Ratzeburgu  ( Raciborzu )10 kwietnia 1315 r zmarła  3 Polska Królowa Małgorzata Branenburska ,

praprawnuczka św Jadwigi Sląskiej ,praprawnuczka Msciwoja I 

prawnuczka Sambira II ,brata Swiętopełka ( przyczynił się do praw miejskich Gdańska .

Sw Adelajda i Cesarz Otton I byli pradziadkami pierwszej Polskiej Królowej Bł Ryczezy 

Wiecej historii Hamburga 

Napisy ,,Solidarnosc ,, MKG w Hamburgu 

Ikony fotografowane w MKG Hamburg  rok 2000

 

13 grudnia 1981... w Gustrow spotkali się solidarnie towarzysze ustalając pomoc dla Generała Jaruzelskiego

spotkanie zabezpieczało  35 tys  STASI 

Miasto  Güstrow w 1222 r. założył 

Prapradziadek Królowej Polski Małgorzaty -Henryk Borwin II  potomek Mieszka I wnuk Henryka Lwa

 

Niklas Frank (ur. 9 marca 1939 w Monachium) –dziennikarz niemieckiej gazety Stern  z Hamburga , korespondent wojenny.
Od roku 1983 Niklas Frank wielokrotnie odwiedzał Polskę jako dziennikarz "Sterna".
Był jednym z pierwszych dziennikarzy zachodnich, którzy przeprowadzili wywiad z Lechem Wałęsą w latach 80.
wiele razy spotykał się z  żydowskimi  politykami, historykami, a także z polskimi dziećmi, biorąc udział w wystawach i spotkaniach
W trakcie wywiadu dla „Sterna” z 23 września 1997 r., który przeprowadził dziennikarz tego pisma Nicolas Frank syn zbrodniarza Hansa Franka  
Jaruzelski wyraził swą wdzięczność także dla Henriego Nannena, redaktora naczelnego „Sterna”, za wykazanie na łamach pisma „zrozumienia” dla wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.Podobnie zareagowali też inni szefowie mediów. Rudolf Augstein,  redaktor magazynu „Der Spiegel”, wspierał na łamach swego pisma rozbicie „Solidarności”, podkreślając na końcu:
„Niespokojna Polska oznacza zawsze zagrożenie wojną dla Europy […], nawet w czasach atomu”. 
bankierzy niemieccy z ulgą i zadowoleniem przyjęli wprowadzenie stanu wojennego, ponieważ obawiali się o los swoich kredytów,
których udzielili wcześniej reżimowi w Polsce.

W MKG  i były w 2000 r fotografowane Ikony które Szmidt otrzymał od Breżniewa 

17 sierpnia 1980 r. Ks Jankowski odprawił na terenie stoczni nabożeństwo dla strajkujących. 
Anna Walentynowicz 
 "Płakałam, bo jeszcze nigdy nie przeżywałam tak głęboko radości z uczestniczenia w nabożeństwie; cieszyłam się za tych wszystkich, którzy powrócili do Boga; czułam ogromną ulgę, że udało się pokonać >tor przeszkód< i wymusić zgodę tych, co rządzą, na odprawienie Mszy świętej w stoczni" 
 17 sierpnia 1980 r. powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, a Anna Walentynowicz weszła w skład jego prezydium.
 
 
KIM jest JAN MARIA ROKITA
2 SIERPNIA 1989 R. SEJM KONTRAKTOWY POWOŁAŁ NADZWYCZAJNĄ KOMISJĘ DO ZBADANIA DZIAŁALNOŚCI MSW. OD NAZWISKA JEJ SZEFA, ZNANA JEST POD NAZWĄ "KOMISJI ROKITY".
17 sierpnia  1989 roku Rokita zostaje szefem sejmowej komisji mającej badać zbrodnie i przestępstwa z czasów stanu wojennego  patrz 
W sierpniu 2009 zakończył współpracę z „Dziennikiem” z HAMBURGA ; w marcu 2012 został felietonistą „Dziennika Polskiego”
W grudniu 2013 został felietonistą tygodnika „W Sieci”
 
Minister-szef Urzędu Rady Ministrów  żyd Izaak Goldwich   jako JAN MARIA ROKITA życiorys z wikopedi 
Polak  Jan Rokita lat 23 został zamordowany w 1949 r w Krakowie na Montelupich 
 

 czytaj 

Pierwsza żona Jana Marii Rokity żydówka Katarzyna Zimmerer (ur. 1961 w Krakowie) – córka niemieckiego dziennikarza Ludwika Zimmerera z Hamburga 

Tesc  Jana Marii Rokity Ludwig Zimmerer (ur. 1924 w Augsburgu, zm. 1987 w Warszawie  korespondent  mediów  z Hamburga .Pracował dla gazety "Die Welt", telewizji ARD i radia Norddeutscher Rundfunk.W 1978 Andrzej Wajda poświęcił mu film dokumentalny Zaproszenie do wnętrza produkowany w  Hamburgu. 
W 2013 prezydent Bronisław Maria Komorowski, za wybitne zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce, za dawanie świadectwa prawdzie o sytuacji w Polsce w czasie stanu wojennego, za osiągnięcia w działalności dziennikarskiej i na rzecz zbliżenia polsko-niemieckiego, pośmiertnie odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.Był mężem żydówki Joanny Olczak-Ronikier i ojcem Katarzyny Zimmerer.
2 żona  żyda Jana Marii Rokity żydówka  Nely Arnold -Rokita
z rodziny Menachema Begina 
dla którego zorganizowano Armię Andersa 

 

 

5  maja 2004  gościł w Gdańsku burmistrz Hamburga Ole von Beust.- spotkał się z prezydentem Pawłem Adamowiczem.

Rozmowa dotyczyła współpracy obu miast. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie słynnej gdańskiej wystawy multimedialnej "Drogi do Wolności".

 Burmistrz Hamburga nawiązał do walki "Solidarności" o wolną Polskę. " Wszystko wyszło z Gdańska powiedział Ole von Beust 

 Dziękuję Wam za to, że wywalczyliście wolność dla całej Europy.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz  w  Hamburgu 2015

 

 

17 sierpnia 1980 r.,czytaj 

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy ustanowił 22 postulaty, które dawały podstawę do uzyskania Wolności i Niepodległości Polski.

Borusewicz na rozkaz Jacka Kuronia wykreślił samowolnie 22 postulat o wolnych wyborach do Sejmu i Rad Narodowych.

Wezwanie do Samouwłaszczenia Narodu Polskiego na Stoczni Gdańskiej SA.

Wezwanie opieramy na art. 4 Konstytucji, który mówi: „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

                                                                           2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.”

ROK 2014 

Ruch 17 sierpnia’ 80 - napadnięty i wyrzucony z budynku Solidarności

 

Hamburg 4 marca 2009  -86 Biskupów Niemieckich otrzymało informacje o  Niedzieli Bożego Miłosierdzia 

Papież Franciszek był w Hamburgu w 1986 r  

 

 

 

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack