A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

1 listopad 1946 Ks Karol Wojtyła Wawel i matka Boża w Rzymie

1  listopada 1941 – W Krakowie odbyło się pierwsze przedstawienie konspiracyjnego

Teatru Rapsodycznego.

1 listopada 1946-  Wawel     Karol Wojtyła otrzymał święcenia kapłańskie.

 

1 listopada 1946  Rzym koronacja płaczącego (9 lipiec 1796 )obrazu Matki Bożej

Od lip­ca 1796 r.po­sta­cie Matki Najświętszej na 101 ob­ra­zach w Rzy­mie były „oży­wio­ne”: poruszały ocza­mi, war­ga­mi oraz pła­ka­ły.

W  Rzymie cud ten po raz pierwszy w so­bo­tę 9 lip­ca 1796 r., oko­ło godz. ósmej rano. Ma­don­na dell’Ar­chet­to.

 na wą­skiej ulicz­ce via dell’Ar­chet­to,  z via dell’Umiltà,przed pla­cem della Pilotta,gdzie znaj­du­je się Uni­wer­sy­tet Gre­go­riań­ski.

 

  w którym w 2003 r usunięto kult sługi bożej Nimfy Kazimiery Suchońskiej 
 
 
Biskup  Teodor  Kubina  udzielił święceń kapłańskich 80 absolwentom seminarium duchownego z Częstochowy .Do tej niezwykłej uroczystości w opanowanym przez Hitlerowców Krakowie przyczynił się cudownie uzdrowiony przez Matkę bożą z Lourdes  -47 letni Ks. bp dr Stanisław Czajka (1897-1965)

Matka Najświętsza wzywa wszystkie serca ofiarne na ratunek Ojczyzny, świata!  Będę głosił chwałę Matki Bożej do końca swego życia    Ksiądz biskup Stanisław Czajka urodził się 13 listopada 1897 r.ukończył naukę w  Liceum Piusa X we Włocławku

1 stycznia 1943 r. Papież Pius XII poświęcił cały świat Niepokalanemu Sercu Maryi,,ksiądz rektor  Stanisław Czajka poświęcił 2 lutego 1943 r. Niepokalanemu Sercu Maryi częstochowskie seminarium duchowne w Krakowie .Na początku roku akademickiego 1943/1944 umierającego Ks Czajkę uzdrowiła Matka Boża wodą z Lourdes  “Odtąd będę głosił chwałę Matki Bożej do końca swego życia”, stały się dewizą jego postępowania.

Na Jasnej Górze 28 października 1944 r otrzymał święcenia Biskupie -w herbie  umieścił zdjęcie fragmentu ołtarza Mariackiego w Krakowie na tle zbombardowanej kolegiaty wieluńskiej.

12 października 1959 r. Episkopat Polski został powiadomiony przez premiera Józefa Cyrankiewicza o nadzorze państwowych władz oświatowych i Urzędu do spraw Wyznań nad seminariami duchownymi.Zmarł 4 lipca 1965 r.  w Częstochowie. Przy umierającym byli Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński i biskup częstochowski ks. Stefan Bareła

Sługo Boża Nimfo Kazimiero Suchońska  zmarła 6 czerwca 1709 wstawiaj się za Polską

Bł Ks Jerzy Popiełuszko      beatyfikowany      6 czerwca 2012 r wstawiaj się za Polską

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack