A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

1 listopada 1937 objawia się Matka Boża Królowa Dusz Czyśćcowych. Ks Karol Wojtyła

 
 
 
 
 
Gnadenbild Heede1 listopad 1937 Heede  objawia się : Królowa Wszechświata i Królowa Dusz Czyśćcowych. 

1 listopada 1937 roku cztery przyjaciółki w wieku 12–14 lat: Anna Schulte, Greta i Maria Ganseforth oraz Susanna Bruns udały się do kościoła w Heede, małej wsi niedaleko granicy holenderskiej. Chciały pomodlić się za dusze czyśćcowe i ofiarować za nie odpusty. Gdy po nabożeństwie wracały do domów, w pobliżu parafialnego cmentarza ukazała im się świetlista postać Kobiety z Dzieckiem na ręku. 

Działo się to w smutnym czasie, gdy od 1933  zbudowano na tych terenach 15 obozów KZ i wnuk Rotszylda Adolf Hitler był u szczytu władzy

19 marca 1937 r ukazała się Encyklika   czytaj    
Od 1 listopada 1937 r w małej niemieckiej wiosce Heede-w-Emsland- na terenach misyjnych Arcybiskupa Klemensa Augusta -wnuka Króla Polski Jana III Sobieskiego ,
przez trzy lata Matka Boża, a potem również Chrystus,objawili sie  czterem dziewczynkom. 
 
Klemens August Wittelsbach
 

 Arcybiskup Klemens August Ferdynand Maria Hiacynt Wittelsbach OT urodził się 17 sierpnia 1700 w Brukseli( 71 rocznica urodzin dziadka Jana  Sobieskiego  w Olesku ) arcykanclerz Włoch, arcybiskup Kolonii w latach 1723-1761, biskup Ratyzbony, Münsteru, Paderborn, Hildesheim, Osnabrück -doradczynią  Arcybiskupa była zmarła 5 kwietnia 1744 r św  Maria Crescentia Höss     czytaj 

Wieś Heede leży w północno-zachodnich Niemczech, nad rzeką Ems, blisko granicy holenderskiej.

W wiosce są dwa kościoły: p.w. św. Piotra w Okowach (St. Petrus in Ketten) wybudowany w r. 1464 oraz p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Wszechświata (Maria, Regina Universorum) konsekrowany 22 sierpnia 1977 r.To dość niezwykłe, by w małej miejscowości na zachodzie Europy stały aż dwa kościoły.
Ale Heede jest wioską niezwykłą.
Nowy kościół wybudowano bo stary nie mógł pomieścić tysięcy pielgrzymów, którzy przybywają tam z całego świata. 
Od 1 listopada 1937 r. do 3 listopada 1940 r. Matka Boża ukazywla  się czterem dziewczynkom: 12-letniej Grecie Gansenforth oraz 14-letnim Marii Gansenforth, Annie Shulta oraz Susanne Bruns.
Wizjonerki z Heede
Maryja kazała nazywać się Królową Wszechświata i Królowa Dusz Czyśćcowych (Królową Biednych Dusz).  
Dziewczynki zobaczyły Matkę Bożą po raz pierwszy 1 listopada 1937 niedaleko swych domów.
Trzymała na ręku Dzieciątko. Podobnie jak w innych miejscach objawień, apelowała o pokutę i modlitwę, zwłaszcza różańcową.
Nazwała się Królową Wszechświata i Królową Dusz Czyśćcowych.
Właśnie pod wezwaniem Królowej Wszechświata wybudowano później, w latach siedemdziesiątych, nowy kościół w Heede. 
W Niemczech w tym czasie od czterech lat rządził Adolf Hitler.
Na tym terenie  istniały   od 1933 r   15 obozów  obozy koncentracyjnych ,.
W jednym z orędzi przekazanych dziewczynkom w Heede, zastanawiały następujące słowa: 
"Wściekłość piekła przeistoczy się w przemoc i spowoduje ogromne zniszczenia.
Ale to dlatego, że piekło widzi, jak wielu ludzi zgromadziło się wokół mnie.
Nie ma nad nimi władzy, aczkolwiek zabije ciała wielu".
Nikt nie chciał uwierzyć dziewczynkom, a władze hitlerowskie postarały się, żeby informacje o objawieniach nie wydostały się poza gminę Dörpen.
Wizjonerki wywieziono na badania psychiatryczne do Getyngi. Żadnej choroby nie stwierdzono. Pod koniec wojny wszystkie wizjonerki, już wówczas dorosłe, skierowano do niemieckiego wojska jako sanitariuszki.Po powrocie do domu w 1945 r. ukazał im się Chrystus, który potwierdził wypowiedziane kilka lat wcześniej słowa Swej Matki.  
Wówczas sprawa objawień stała się głośna w całych, okupowanych przez aliantów Niemczech.
Biskup Osnabrueck powołał specjalną komisję, która stwierdziła prawdziwość objawień.
Dzieci spytały się jej „w jakiej modlitwie chciałaby być czczona?”, na co odpowiedziała że w Litanii Loretańskiej.
24 października 1939 roku nakazała dzieciom, oznajmić duchownym to, co im powiedziała.
Pewnego dnia Maria Ganseforth zobaczyła, że Maryja płacze. Na pytanie dlaczego, odpowiedziała tylko: „Dzieci módlcie się”.
3 listopada 1940 roku dziewczynki ujrzały Matkę Bożą po raz ostatni.
Ponownie przekazała każdej z nich tajemnicę, pobłogosławiła i rzekła:
„Bądźcie oddane Bogu i dzielne. Odmawiajcie często różaniec!
Żegnajcie moje dzieci, do zobaczenia w niebie”.
Objawienie w Heede - Królowa Wszechświata
Do Heede pielgrzymowało coraz więcej ludzi. Chociaż gestapo usiłowało zatrzymać ten napływ pielgrzymów okazało się to niemożliwe.
22 września 1945 roku Grete Ganseforth otrzymała przesłanie od Jezusa:
„Jest moim pragnieniem, by wypowiedzi mojej Najświętszej Matki i moje były znane możliwie na całym świecie. Ludzie w większości będą się z tego cieszyć.
Jednak wielu nie skorzysta z tej łaski.
Tego, co mówiła w Fatimie moja Najświętsza Matka i co Ja mówiłem, wysłuchało bardzo niewielu.
Jest moim życzeniem, by to, co tobie powiedziałem, poznał każdy z osobna, tak, aby ludzie mogli to rozważyć. […]
Kiedyś będą musieli zdać przede Mną rachunek i rozliczyć się z otrzymanych ode Mnie łask” (Schmertzing 2008: 97).
Królowa Wszechświata i Królowa Dusz Czyśćcowych z Heede źródło: www.sankt-petrus-heede.de
21 listopada 1945 roku Grete objawiła się również Maryja i powiedziała:
„Ludzie powinni szczególnie modlić się w Heede i odbywać pokutę za grzeszników abym mogła uratować jak najwięcej osób.
Heede stanie się głównym ośrodkiem nawracania grzeszników.
Chorych będę uzdrawiać tylko wówczas, gdy wykażą się prawym charakterem. Ludzie będą odczuwali wielką tęsknotę za Heede” (tamże: 97-98).
Należy zaznaczyć, że objawienia wszystkich dziewczynek nie były jednakowe.Grete Ganseforth była połączona z Maryją aż do śmierci poprzez głos wewnętrzny. Ona także ofiarowała swoje życie jako pokutę za ludzi błądzących.
W pobliżu miejsca objawień znajdował się jeden z 15 obozów KZ założonych w 1933 r ..
W tym obozie  w 1944 r umieszczono  Polskie Kobiety z Powstania Warszawskiego 
Obóz został zbudowany we wrześniu 1933 r. jako obóz karny (niem. Straflager) dla Niemców -w maju 1940 r. po więźniów wywieziono do obozów koncentracyjnych, a w czerwcu przywieziono z innych obozów jenieckich około 1 400 polskich oficerów z kampanii wrześniowej 1939.W kwietniu roku 1941 wywieziono polskich oficerów do innego oflagu,przywieziono ponad 2 000 jeńców sowieckich-większość zmarła.We wrześniu 1943 r.przyjechało około 5 000 włoskich oficerów uwięzionych po kapitulacji Włoch.,we wrześniu 1944 włoscy oficerowie zostali wywiezieni do obozów pracy w całych Niemczech..W listopadzie roku 1944 (tym razem był to Stalag VI-C) przyjechało 1720 Polek  z powstania warszawskiego.-do obozu nie docierały paczki z pomocą MCK.
Plik:Stalag VIc liberation.jpg
Warunki bytowe były bardzo ciężkie dla kobiet. Niemcy nie chcieli uznać polskiej komendantki obozu, por. Ireny Mileskiej pseud.Jaga
Zdjęcia z  12 kwietnia 1945 patrz 
12 kwietnia 1945 r  gdy Kanadyjczycy bombardowali  Sogel i pałac  Clemenswerth wybudowany przez  Arcybiskupa Klemensa Augusta -wnuka Króla Jana III Sobieskiego ,

Plik:Stalag002.jpg

Archiwum Oberlangenkomendantka stalagów kobiecych w Fallingbostel i Oberlangen – por. Maria Irena Mileska ps. Jaga.przekazała dokumentację obozową w 1946 roku  do Ośrodka Wojskowego w Hange (Inspektorat Armii Krajowej), następnie do Anglii, aby ostatecznie znaleźć się w Polsce.6 maja 2008 roku zasoby Archiwum Oberlangen zostały oficjalnie przejęte przez Archiwum Akt Nowych  założonego 7 lutego 1918 r przez Leona ojca Wandy Wasilewskiej i Piłsudzkiego 
12 kwietnia 1945 roku, w Warm Springs zmarł mason  Franklin Delano Roosvelt
12 kwietnia 1945 roku, w Warm Springs zmarł Franklin Delano Roosvelt
Amerykański polityk, 32. Prezydent Stanów Zjednoczonych. Był jedynym prezydentem USA w latach 1933-1945. 
Był zwolennikiem ścisłej współpracy z Józefem Stalinem,i Churchilem - uczestnikiem spotkań wielkiej trójki w Teheranie (1943) i w Jałcie (1945). 
miał 63 lata. Jego następcą został Harry Truman. 
 
12 kwietnia 1945 -radziecka operacja  Królewiec  czytaj 
 
Jeńcy niemieccy w Królewcu, 12 kwietnia 1945
straty niemieckie wyniosły 42 000 zabitych i 92 000 wziętych do niewoli (w tym 1800 oficerów) . Straty wśród cywilów były bardzo wysokie:  jedna czwarta ze 100 000 tych, którzy nie zostali ewakuowani z miasta, zginęła podczas bitwy.
W nocy z 11 na 12 kwietnia 1945 roku linię okopów, przebiegających pomiędzy Bielawą Dolną a Przewozem, opuścili żołnierze sowieccy patrz 
 
12 kwietnia 1945 r
 
 Święta Maria Krescencja Höss   ratuje rodzinne miasto Kaufbeuren przed bombami Aliantów 
Święta Maria Krescencja Höss
Crescentiakloster Kaufbeuren - Blick in den Innenhof
 
Franciszkanka Maria Krescencja Höss urodziła się 20 października 1682 r. w Kaufbeuren w Bawarii
W 1703 r.została przyjęta do Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego; rok później złożyła śluby.
W latach 1726-1741 była mistrzynią nowicjatu;
Siostra Maria była  doradczynią dla wszystkich, którzy zwracali się do niej po pomoc i pociechę, o czym świadczą liczne zachowane listy
Głównymi punktami jej programu odnowy domu były: nieograniczone zaufanie do Bożej Opatrzności,nabożeństwo do Jezusa Ukrzyżowanego, Eucharystii i Matki Najświętszej.
Maria Krescencja zmarła w Wielkanoc 1744 r.Beatyfikowana została 7 października 1900 r w dniu urodzin Henryka Himmlera - 25 listopada 2001 r  kanonizowana  w 101 rocznicę urodzin nawróconego 12 kwietnia 1947 r  w Wadowicach Rudolfa 
Hössa.  
Po miescie Lwowie -Maczkowie pozostało świadectwo  Książka nauczyciela   Tadeusza Nowakowskiego 

"Obóz Wszystkich Świętych"  w Haren ( Emsland) w pobliżu Heede 

W pobliskim Meppen znajdowała się polska księgarnia sprzedająca miesięcznie ok. 15-18 tysięcy książek. Wydawana była polska prasa, gazety „Dziennik” i „Defilada” osiągały początkowo łączny nakład 90 tysięcy egzemplarzy. Powstało kilkanaście polskich przedszkoli i szkół, a w samym  Lwowie (Maczkowie) gimnazjum, liceum oraz Polskie Gimnazjum Mechaniczne. Zarejestrowano 289 ślubów i 101 pogrzebów. 490 Polaków miało świadectwa urodzenia wskazujące jako miejsce urodzenia Maczków - miasto, którego nie można było znaleźć na żadnej mapie

Tadeusz Nowakowski  syn Stanisława  zamordowanego 24 czerwca 1942 r w Dachau Losy głównego bohatera, Stefana Grzegorczyka, zawierają elementy biografii autora. Powieść jest swoistym rachunkiem sumienia, pokazuje z jednej strony okrutne, a z drugiej niejednokrotnie wręcz groteskowe zachowania ludzi - Polaków, Niemców, Amerykanów, których los rzucił do obozu dla wysiedleńców - "dipisów".Akcja powieści rozgrywa się w miasteczku Papenburg na pograniczu niemiecko - holenderskim.Na obrzeżach miejscowości znajduje się obóz, w którym baraki po wyzwoleniu zostały nazwane imionami świętych kościoła rzymsko-katolickiego.Stąd tytuł książki "Obóz Wszystkich Świętych". Wydarzenia z obozowego życia przeplata autor obszernymi wspomnieniami Stefana Grzegorczyka z młodości spędzonej w Bydgoszczy. Zaczyna się II wojna światowa-Do Bydgoszczy wkraczają żołnierze zwycięskiej III Rzeszy. Bezpardonowo rozprawiają się z polską elitą miasta, do której zalicza się także ojciec Stefana.Opisy okrucieństwa Niemców wobec Polaków we wrześniu 1939 roku przechodzą w opisy makabrycznych scen, które rozegrały się podczas wyzwalania obozu w Papenburgu przez Amerykanów.Chce w Papenburgu zacząć nowe życie w wyzwolonej Europie. Fakt zawarcia związku małżeńskiego z Polakiem powoduje, że Urszula zostaje odrzucona przez środowisko, w którym żyje.Po długich zmaganiach z samym sobą wraca do obozu - zamieszkuje w swoim baraku, oczekując na ewentualną emigrację za ocean. 

W międzyczasie  przygotowywano zmianę historii -Polski - Niemiec -Rzymu i Koscioła Katolickiego ..

JAK BRYTYJCZYCY ZDOBYWALI ZEZNANIA RUDOLFA HESSA czytaj 

15 kwietnia 1946 r. stanął przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w charakterze świadka.Jego zeznania były fałszywe, wymuszone przez tortury,  w 1983 roku,  poznano tożsamość oprawców i rodzaj zadawanych mu tortur.Hess był torturowany przez brytyjskich żołnierzy z 92. Sekcji Bezpieczeństwa,Potwierdzenie to znalazło się w publikacji w Anglii książki, podającej nazwisko głównego kata (brytyjski sierżant pochodzenia żydowskiego), oraz opis okoliczności aresztowania Hessa, jak i jego przesłuchania 3-go stopnia.Autorem książki opublikowanej w 1983 r  jest Rupert Butler. Na początku książki, wyraża swoją wdzięczność m.in. dwu osobom, z których jedną jest Bernard Clarke(„który złapał komendanta Auschwitz Rudolfa Hessa”). Nie ma dokumentu, który dowodzi, że Niemcy zamierzali przeprowadzić zagładę Żydów.Oczywiście, podpisałem oświadczenie, że zabiłem 2.5 mln Żydów. Ale równie dobrze mogłem powiedzieć, że było ich 5 pięć mln. Istnieją pewne metody, przy pomocy których można uzyskać każde zaznanie, czy prawdziwe czy nie.”Brytyjscy oprawcy Rudolfa Hessa po zmuszeniu go do podpisania dokumentu, NO-1210 o 2:30 rano, l4 lub l5 marca 1946 roku, uzyskali od niego nowy podpis 16 marca, tym razem pod tekstem w języku angielskim, napisanym ręcznie, z pustym miejscem pozostawionym tam, gdzie powinna być podana nazwa miejscowości. Strażnicy zmusili go do podpisania prostej notatki napisanej w języku angielskim:Oświadczenie sporządzone dobrowolnie w _ _ _ _ _ przez Rudolfa Hessa, byłego komendanta obozu koncentracyjnego Auschwitz 16 marca 1946 roku. Zgodnie z rozkazem otrzymanym od Himmlera w maju 1941 roku, osobiście zagazowałem 2 mln osób między czerwcem i lipcem 1941 roku, oraz w końcu 1943 roku, kiedy byłem komendantem Auschwitz. Podpisano  Rudolf Höss,SS-Stubhr.od początku do końca, historia pochodzi  wyłącznie ze źródeł żydowskich. Dwaj żydowscy kłamcy (Vrba i Wetzler) ze Słowacji przekonali, Żydów z Węgier, Szwajcarii, USA, W. Brytanii i Polski. To jest  historia narodzin przekonań religijnych: mit Auschwitz, centrum religii holokaustu.

Potwierdzeniem zmiany historii i nadal  w 2015 r utrwalanego kłamstwa ,unikanie przekazu faktów wydarzeń z 12 kwietnia 1947 r w Wadowicach i w Rzymie  gdzie przebywał 27 letni Ksiądz Karol Wojtyła 

Naród Polski proszę o przebaczenie,,12 kwietnia 1947   w Wadowicach  Rudolf Höss komendant obozu KZ Auschwitz  prosił Naród Polski o przebaczenie

tego dnia

12 kwietnia 1947 r w Rzymie gdzie przebywa 27 letni ks Karol  Wojtyła   objawia   się Matka Boża aby przekazać swoje orędzie protestantowi Brunonowi Cornacchioli który nienawidził Kościoła i  papieża  Piusa XII.

 Fatimski Papież Pius XII podczas święceń biskupich 13 maja 1917 r 

12 kwietnia 1980 r., w rocznicę objawień, podczas Mszy św. odprawianej przy grocie w Tre Fontane zgromadzeni ludzie byli świadkami spektakularnego cudu wirowania słońca, który trwał 30 minut. Cud ten zapowiedziała Matka Boża pięć miesięcy wcześniej.Cud słońca w Tre Fontane powtarzał się wielokrotnie, między innymi

 12 kwietnia 1982 r.

12 kwietnia 2006 r

12 kwietnia 1997 Ojciec Święty Jan Paweł II z Wadowic zatwierdził nazwę tego miejsca „Święta Maryja Trzeciego Tysiąclecia przy Trzech Fontannach”. 

Objawienie Matki Bożej 12 kwietnia 1947 r   przepowiedziała  Matka Boża już 12 kwietrnia 1937 r  Luiginie Sinapi  czytaj

 
Rzym 12 kwietnia 1947   patrz 
 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack