A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

Siostra Marianna Marchocka Karmel w Oswięciumiu

Karmelitanki Bose 

Święta Teresa

Służebnica Boża s.Teresa od Jezusa (Marianna Marchocka)

Żywot S. Marianny Marchockiej OCD

Marianna Marchocka, zakonie Teresa od Jezusa urodziła się 25 czerwca 1603 r., we wsi Stróże koło Zakliczyna  nad Dunajcem jako drugie dziecko Pawła i Elżbiety z Modrzejowskich. Starsza siostra Elżbieta była klaryską w Starym Sączu, młodszy brat Mikołaj studiował w Akademii Krakowskiej. Jeszcze przed urodzeniem dziewczynka doświadczyła szczególnej opieki Maryi, gdy Jej matka podczas podróży spadła z wozu i dotkliwie się potłukła. Istniała wielka obawa o życie dziecka, które nosiła pod sercem. W trwodze Elżbieta zwróciła się do Matki Bożej,  a kilka miesięcy później Marianna urodziła się zdrowa. Rodzice, Paweł i Elżbieta, byli ludźmi bardzo pobożnymi. Matka wychowywała Mariannę  oraz Jej starszą siostrę ucząc je modlitwy, zaufania w Bożą opiekę. Marianna w wieku 5 lat odprawiła pierwszą spowiedź, a w wieku 7 lat przyjęła Komunię św. 

Jej ulubionym zajęciem było budowanie kościołów

Często zanosiła do Boga prośbę: „Krzyż Panie Jezu Twój, niech to będzie żywot mój.”

Podczas pobytu w Krakowie wraz z rodzicami odwiedziła karmelitanki bose, które niedawno przybyły do Polski.

Pod wpływem przeciwności Marianna postanowiła zostać w świecie. Wtedy doświadczyła za wstawiennictwem Św. Józefa doświadczyła wielkiej łaski.Widzenie św Józefa uspokoiło Ją i dodało sił,

 26 kwietnia 1620 r. wstąpiła do klasztoru Św. Marcina w Krakowie,  a po roku złożyła śluby zakonne.

Rodzice Jana -Sobiescy poprosili o przyjazd karmelitanek do Lwowa. Siostry, Klara Wittelsbach wraz z M. Teresą Marchocką , jako przełożoną wyjeżdżają tam w maju 1642r. Po kilku latach pobytu we Lwowie zmuszone są do ucieczki ze względu na niebezpieczeństwo zajęcia miasta przez Tatarów i Kozaków. W czasie podróży wiele razy na pomoc przychodził im Św. Józef.  „Tak w każdej potrzebie mniszki doznawały pomocy od Św. Józefa. Dziwili się temu wszyscy, którzy z nimi jechali, a kiedy słyszeli słowa „Józefie, Synu Dawida…”rozglądali się mówiąc, „gdzież jest ten Józef, którego te siostry ciągle wołają?

Wróciły do Krakowa lecz nie na długo, ponieważ już w kwietniu 1649 wyjechały  na fundację do Warszawy. Dotarły tam po wielkich trudach i 2 czerwca zostały uroczyście wprowadzone do prowizorycznego klasztoru przez 40 letniego króla  Jana Kazimierza, fundatora Ossolińskiego i nuncjusza apostolskiego. Król Jan Kazimierz i królowa Ludwika Maria często zwracali się do Matki z prośbą o modlitwę i doświadczali Jej skuteczności, zarówno w sprawach państwowych, w działaniach wojennych i walkach, jak i w troskach i problemach osobistych i rodzinnych. Od 1650 roku Teresa stale chorowała. 16 września 1651r otrzymała stygmaty.

19 kwietnia 1652  zmarła  Ciało  zachowywało ono swą świeżość, było nieskazitelne. Siostry fundacji warszawskiej wiele razy musiały uciekać z klasztoru, bądź to z powodu epidemii, najazdu Szwedów czy wojen. Wszędzie zabierały ze sobą ciało Matki. W 1818 r.  przybyły z nim do Krakowa, gdzie znajduje się po dziś dzień.

 

 

herb_miasta

Na historii  najmłodszego miasta Polski odcisnął  się  jednoznacznie militarny charakter.  W 1993 r , gdy Borne powróciło do Polski i z wolna zaczęło pojawiać się na polskich mapach, wyznaczając  jego cywilny początek.

Do XV wieku, tereny obecnej gminy Borne Sulinowo zamieszkiwane były przez Pomorzan. Pierwsze historyczne wzmianki datowane są na rok 1587. Wtedy to osadnicy z Dolnej Saksonii i Westfalii założyli wieś o nazwie Gross Born, co w przybliżeniu można tłumaczyć jako Wielki Zdrój, czy Wielka Studnia.

W tym samym czasie na terenie Bornego powstała wieś Linde – Lipa, drzewo, które znalazło swoje miejsce na współczesnym herbie Bornego.

W latach 1934 – 1936 decyzją rządu III Rzeszy przekształcono Borne w miasto wojskowe,

Od września 1939 roku istniał tu także obóz dla jeńców szeregowych (Stalag), a od 1 czerwca 1940 roku przekształcony w oficerski Oflag II D Gross Born. Przetrzymywani tu jeńcy wojenni (ok. 5 tys. żołnierzy francuskich, rosyjskich i polskich z okresu kampanii wrześniowej 

Tutaj przebywał też stryj jednej z  sióstr założycielek , po wojnie osiadły w Szkocji, który z korespondencji zorientował się, że wspominane przez s. Teresę Borne Sulinowo to znane mu Gross Born. Napisał przejmująceświadectwo, które zamieszczamy poniżej.

W latach 1934-1937 zbudowano przebiegający także w rejonie Bornego Sulinowa pas fortyfikacji zwany Wałem Pomorskim.

 

Fotografie z lat 1934-45 – z „okresu niemieckiego” w historii miasta:

http://www.bornesulinowo.pl/?page_id=479&album=1&gallery=35

Po II wojnie światowej, gdy żołnierze niemieccy opuścili miasto bez walki, natychmiast przejęły je stacjonujące w okolicznych lasach jednostki Armii Czerwonej i utrzymały jego militarny charakter przez kolejne 50 lat, tworząc bodaj najlepiej strzeżoną bazę Północnej Grupy Wojsk

Miasto pozostało zamknięte, nieobjęte jurysdykcją polską, wycięte z terytorialnej struktury Polski.

Fotografie z lat 1945-92 – z „okresu radzieckiego” w historii miasta:

http://www.bornesulinowo.pl/?page_id=479&album=1&gallery=36

Po opuszczeniu Bornego przez ostatnie jednostki wojsk rosyjskich (październik 1992 roku) miasto rodzi się dla Polski.

W sobotę 5 czerwca 1993 roku, w samo południe zostaje uroczyście, oficjalnie otwarte.

15 września 1993 roku Rada Ministrów RP nadaje miejscowości Borne Sulinowo status miasta.

Rozpoczyna się proces zasiedlania Bornego

Pierwsze spotkanie z polskim Bornem nie było przyjemne: puste oczodoły budynków wewnątrz zupełnie zniszczonych, zabite deskami drzwi… Jedynie wysokie sosny, wśród których znajdują się swobodnie porozrzucane budynki miasta, łagodziły ten przytłaczający widok.

A przyroda w Bornem rzeczywiście urocza. 

Borne Sulinowo zimą:

http://www.bornesulinowo.pl/?page_id=479&album=1&gallery=45

Borne Sulinowo w okresie przedwiośnia:

http://www.bornesulinowo.pl/?page_id=479&album=1&gallery=61

Fotografie lotnicze miasta i gminy Borne: http://www.bornesulinowo.pl/?page_id=479&album=1&gallery=40

Fotografie z dzisiejszego Bornego Sulinowa:http://www.bornesulinowo.pl/?page_id=479&album=1&gallery=31

W samym Bornem mieszka około 5 tys. mieszkańców.

Jedną z pierwszych zameldowanych osób był ksiądz Remigiusz Szrajnert, proboszcz powstającej parafii pw. Św. Brata Alberta, który rozpoczął prace nad przekształceniem poradzieckiego kina w kościół…- na ścianie, na której wyświetlano filmy  promujące ideowy ateizm, teraz znajduje się Tabernakulum, z którego Jezus przemawia językiem miłości, jedności i prawdziwego pokoju…

Szczegółowa historia Bornego Sulinowa na stronie Urzędu Miasta i Gminy:

http://www.bornesulinowo.pl/?page_id=88

 Gross Born Oflag IID wspomnienie jednego z kilku tysięcy polskich oficerów,

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack