A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

31 sierpnia 2015 Sprawa Ks Piotra Natanka Sakramentki

31 sierpnia 2015  Kraków pismo Kardynała Stanisława Dziwisza do Ks Piotra Natanka  czytaj 

31 sierpnia 1944 r Moskwa PKWN wydał dekret O wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy.

31 sierpnia 1944 r  Warszawa na skutek bombardowania zniszczony został klasztor  Sakramentek-Siostry oddały się w ofierze za Polskę Chrystusową.Pod gruzami zginęło ponad 1000 osób, w tym  4 kapłanów i  35 sióstr zakonnych

 Warszawa 31 sierpnia 1944 , godzina 15  czwartek – dzień ustanowienia Eucharystii. czytaj 

Kan. 1371 - Powinien być sprawiedliwie ukarany:2° kto w inny sposób okazuje nieposłuszeństwo Stolicy Apostolskiej, ordynariuszowi lub przełożonemu, którzy zgodnie z prawem coś nakazują lub czegoś zakazują, i po upomnieniu trwa w nieposłuszeństwie.


Kan. 1373 - Kto publicznie wzbudza niechęć lub nienawiść podwładnych względem Stolicy Apostolskiej lub ordynariusza z powodu jakiegoś aktu władzy lub posługi kościelnej albo prowokuje podwładnych do nieposłuszeństwa wobec nich, winien być ukarany interdyktem lub innymi sprawiedliwymi karami.

Kan. 1378 -
§ 1. Kapłan, który działa wbrew przepisowi kan. 977, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej.

§ 2. Podlega wiążącej mocą samego prawa karze interdyktu lub, jeśli jest duchownym, suspensy:

1° kto nie mając święceń kapłańskich usiłuje sprawować liturgiczną czynność Ofiary eucharystycznej;
2° kto oprócz wypadku, o jakim w § 1, nie mogąc dać ważnie absolucji sakramentalnej, usiłuje jej udzielić albo słucha sakramentalnej spowiedzi.

§ 3. W wypadkach, o których w § 2, można odpowiednio do ciężkości przestępstwa dołączyć inne kary, nie wyłączając ekskomuniki.

Kan. 1384 - Kto oprócz wypadków, o których w kan. 1378-1389, niezgodnie z prawem sprawuje zadanie kapłańskie lub inną świętą posługę, może być ukarany sprawiedliwą karą.

Kan. 1393 - Kto narusza obowiązki nałożone mu karą, może być ukarany sprawiedliwą karą.

Kan. 977 - Rozgrzeszenie wspólnika w grzechu przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu jest nieważne, poza niebezpieczeństwem śmierci.

źródło: www.regnumchristi.com.pl/index.php
(publikowane za zgodą ks. Piotra)

 

Sprawa  Ks Natanka czytaj 

4 wrzesnia 2015  Grzechynia 

Bogurodzica.jpg4 września 1939 r. "Krwawy poniedziałek" w Częstochowie 

4 września 1939 Częstochowa zamordowano 500 Polaków .

4 wrzesnia 1665 -1939 Częstochowa nieznana rzeż Polaków

słuchaj 

Sw Stanisława Kostki 

Grzechynia 19 wrzesnia 2015 

Istnieje w Neapolu krew, która nie może doczekać się zmartwychwstania..."

Krew św Januarego zamęczonego 19 wrzesnia 305 r

odżyła niespodziewanie  22 marca 2015 ( 75 lat rytualnego mordu Ks Bronisława Komorowskiego )w rękach Franciszka

który nie nazywa się Papieżem 

Papież Franciszek uczcił relikwie św. Januarego - patrona Neapolu. Ampułka z jego krwią przechowywana jest w katedrze, w którejKs Piotr Natanek 19 wrzesnia 2015

19 wrzesień 1939 - Pierwsze aresztowanie o. Maksymiliana Kolbego i 35 zakonników.

Sw Maxymilianie Kolbe i wszyscy zamęczeni Kapłani wstawiajcie się za nam

Sługo Boża Rozalio Celakówna w dniu Twoich 114 urodzin wstaw się za nami 

 

 

 

Rozalia urodziła się w Jachówce, kilka kilometrów od Makowa Podhalańskiego, 19 września 1901, jako najstarsza w gromadce ośmiorga dzieci

Sw January w 1710 rocznicę  Towjego męczeństwa wstawiaj się za nami 

Święty Józef z KupertynuSw Józefie z Kupertynu doradco i powierniku Kardynała Jana Kazimierza -któremu przepowiedział że będzie Królem  Polski wstawiaj się za nami i

 Błogosławiony Gerhard HirschfelderBł Gerardzie męczenniku Dachau  w 5 rocznicę Twojej betafkacji w Munster  19 wrzesnia 2010 wstawiaj się za nami 

Święta Emilia Maria Wilhelmina de RodatSw Emilio wstawiaj się za nami 

Akt poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu   Ks Michał Sopoćko 

Pamiętam nasze spotkanie 2 lipca 2011 we  Wiedeniu  i cierpienie Ks.Jerzego Smolińskiego któremu zabroniono wpuscić

Rycerzy do Koscioła na Kahenbergu 

 

 

11 listopad  1703 r dusza  Króla Polski Jana III Sobieskiego znalazła się w Niebie ,

wizja  sługi bożej Karmelitanki Marii Anny Linmayr  w Monachium 

czytaj 

Niezwkły Kochany umacniający mnie modlitwą w Hamburgu  Kapłan śp Ks. Jerzy Smoliński-

Ks.Jerzy Smolinski

Urodził się 16 października 1922 r.  W roku 1941 wstąpił do Zgromadzenia Zmartwychwstańców w Krakowie. Pierwsze śluby złożył 15 sierpnia 1943 r., zaś 2 kwietnia 1949 r. w Krakowie otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Stanisława Rosponda. Po święceniach kontynuował studia w krakowskim konserwatorium muzycznym (klasa fortepianu i śpiewu solowego). Pracował jako wikariusz w Złocieńcu, Drawsku Pomorskim i Kościerzynie. Był nauczycielem języka łacińskiego w konserwatorium muzycznym oraz wicerektorem Niższego Seminarium Duchownego Zmartwychwstańców w Krakowie. Zasłużony rektor kościoła Maryi Królowej przy Rynku Wildeckim w Poznaniu, a następnie mistrz nowicjuszy w Radziwiłłowie Mazowieckim. W latach 1976-82 przełożony prowincjalny Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców. Od 27 kwietnia 1984 r. do śmierci, tj. do 29 lipca 2013 r., rektor kościoła św. Józefa i kustosz sali pamięci Wiktorii Wiedeńskiej na Kahlenbergu w Wiedniu.

Pamiętam nasze spotkanie 22 wrzesnia 2011  w Berlinie gdzie 25 sierpnia 1270

urodziła się 3 Polska Królowa Małgorzata 

 

Berlin 22 -09-11 Rycerze Chrystusa Króla Ks Piotr Natanek

 

 zniszczony dom Rozali Celakówny 

Ks Natanek 

20 stycznia 2015 

20 stycznia 40 r Matka Boża w Saragossie obiecała pomóc św Jakubowi
20 stycznia 250 roku w Rzymie umiera Papież św Fabian
20 stycznia 1842 r w Rzymie ukazuje się Matka Boża -dzień chrztu św Biskupa Józefa Pelaczara
20 stycznia 1917 r nasz święty Maxymilian w Rzymie postanawia założyć Rycestwo Niepokalanej

20 stycznia 2013 w Rzymie otworzono Muzeum Masonerii

 

20 stycznia 1610 Matka Boża przepowiada rok 2015

 

 20 stycznia 40 r  Matka Boża żyjąc jeszcze w Jerozolimie ukazuje się Apostołowi Jakubowi w Saragossie -obiecując pomoc  

Our Lady of good Success

Matka Boża  objawia się 20 stycznia 1610 r   w Ekwadorze  47 letniej Siostrze Mariannie  przepowiadając... dojdzie do zupełnego zepsucia obyczajów, bo Szatan prawie całkowicie panował będzie przez masońskie sekty. Wykorzystując osoby posiadające władzę, diabeł starać się będzie zniszczyć sakrament spowiedzi (...) To samo będzie z Komunią świętą. Niestety! ..mówi Matka Najświętsza o lekceważeniu sakramentu ostatniego namaszczenia Sakrament małżeństwa, symbolizujący związek Chrystusa ze swoim Kościołem, będzie przedmiotem ataków i profanacji w najściślejszym znaczeniu tego słowa. Masoneria, która będzie wówczas sprawować rządy, zaprowadzi niesprawiedliwe prawa mające na celu zniszczenie tego sakramentu, a przez to ułatwi każdemu życie w stanie grzechu, oraz spowoduje wzrost liczby dzieci urodzonych w nielegalnych związkach, nie włączonych do Kościoła. Skutki zeświecczonego wychowania będą się nawarstwiać, powodując m. in. niedostatek powołań kapłańskich i zakonnych.Sakrament kapłaństwa będzie ośmieszany, lżony i wzgardzony. Diabeł prześladować będzie szafarzy Pana w każdy możliwy sposób. Będzie działać z okrutną i subtelną przebiegłością, odwodząc ich od ducha powołania i aby uwodząc wielu. Owi zdeprawowani kapłani, którzy zgorszą chrześcijański lud, wzbudzą nienawiść złych chrześcijan oraz wrogów Rzymskiego, Katolickiego i Apostolskiego Kościoła, którzy zwrócą się przeciwko wszystkim kapłanom. Ten pozorny tryumf Szatana przyniesie ogromne cierpienia dobrym pasterzom Kościoła.W owych nieszczęśliwych czasach, nastąpi niepohamowany zalew nieczystości, która popychając resztę ludzi do grzechu, pociągnie niezliczone lekkomyślne dusze na wieczne potępienie. Nie będzie można znaleźć niewinności w dzieciach, ani skromności u niewiast. W owych chwilach największej potrzeby Kościoła, ci, którzy mają mówić, będą milczeć!..

Matka Boża objawia się 8 maja 1610 r na Wawelu  ogłaszając się Królową Polski

20 stycznia 1320 r  pierwsza Koronacja na Wawelu

20 stycznia 1320 r. w Krakowie na Wawelu  nastąpiła upragniona koronacja  Władysława  I Łokieteka  i jego żona Jadwigi kaliskiej.

Koronę królewską  Jadwiga córka Bolesława Pobożnego( prawnuczka Mściwoja Gdańskiego -praprawnuczka Mieszka III Starego ) otrzymała z rąk

arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława oraz biskupów krakowskiego i poznańskiego.

Jadwiga odtąd przyjęła tytuł "totius Poloniae regina" (królowa całej Polski)

Jadwiga zmarła 10 grudnia 1339 w Starym Sączu i została pochowana w tamtejszym klasztorze klarysek

Działają ...działają ...od 13 sierpnia 1704 r dziś już bez  tajemnic ...

Bóg wszystko widzi ...

Polski Papież  Pius X  przepowiedziany 3 maja 1863 r 

Ostatni fatimski Papież Pius XII przepowiedziany 12 kwietnia 1937 r 

Drogi Księże Piotrze dziekuję w imieniu wszystkich przesladowanych  Kapłanów ,

połączona modlitwą  

Maria Teresa z Hamburga 

 

4 lipca 965 Hamburg św Benedykt V 4 lipca 1965 Częstochowa Biskup Czajka    

10 czerwca 1962 r  dzień mojej I komuni św w Kosciele Sw Michała Archanioła w Gdyni był dniem  święceń Kapłanskich Arcybiskupa Stanisława Wielgusa 

10 czerwca 2010  mój wujek i śp ciocia zostali przyjęci na audiencji u Kardynała S Dziwisza -

6 grudnia 2006 godz 12.00 gdy ogłoszono wybór Arcybiskupa Warszawy byłam w Dachau

W rodzinie Oswięcimskiej  nr 17 542  P Auschwitz 

31 maja 1894 Matka Boża ukazuje się w Oświęcimu

 

132 Papież Benedykt V wybrany 22 maja 964 r w Rzymie  zmarł na wygnaniu 4 lipca 965 r w Hamburgu 

Tu w Regensburgu był chrzest  Polski 14 kwietnia 965 Z Regensburga pochodziła żydowska rodzina Radisbone 

Królowa Polski 

Były Papież Benedykt XVI -zmiana prawdy

Przyjaciele mojego taty  Anatol Kaszuk których poznałam  i  Ks  Adam Lenik słuchaj 

Kraków  1940-1945  Plac wnuka Rotszylda Adolfa Hitlera od 14 sierpnia 1943 Mesjasza  Hitlera 

Wawel 17 stycznia 1945 

17 stycznia  1945 dlaczego Aliaci burzli Bazylikę w Viterbo ?

dlaczego 17 stycznia 1945  Aliańci  bombardowali Padeborn ?

Dom Sląski Kraków 17 stycznia 1945 -Niemców zastąpili wrodzy Katolickiej Polski-Mieczysław Kotlarczyk ... gdy mordują i torturują Polaków  gra Teatr Rapsodyczny 

Aliańci bombardują Rzym 19 lipca 1943 

czytaj

 

19 lipca 1943 r., amerykańskie samoloty zbombardowały Rzym: 9125 bomb zostało zrzuconych przez 690 samolotów, łączna waga materiału wybuchowego wynosiła 930,30 ton; ofiar śmiertelnych było blisko 1800. - See more at: http://www.osservatoreromano.va/pl/news/pius-xii-wzia-w-ramiona-zraniony-rzym#sthash.cy9RsLNj.dpuf

19 lipca 64 roku wybuchł wielki pożar Rzymu trwał do 24 lipca 64 roku

19 lipca 1943 Amerykanie bombarują Rzym ... 22 maja 964 r  Rzym  wybrano Papieża Benedykta V

24 lipca 1943 Alianci bombarują Hamburg .......4 lipca 965 r  Benedykt V umiera w Hamburgu

19 lipca 1870 wybuchła wojna prusko-francuska wywołana depeszą wysłana 13 lipca 1870 z Bad Ems ,gdzie 8 sierpnia 1847 w Bad Ems żyd z rodu Aarona Hermann Cohen z Hamburga poznaje moc Eucharystii.kliknij

19 lipca 1943 r Moskawa 20 letni Wojciech Jaruzelski ( matrioszka)dostał skierowanie do Szkoły Oficerskiej 1 Korpusu Sił Zbrojnych w Riazaniu ( Polak Wojciech Jaruzelski zginoł )

19 lipca 1943 Warszawa Matka Boża w Siekierkach objawiająca się od 3 maja 1943 r dyktuje litanię kliknij

19 lipca 1943 Warszawa.wprowadzono pierwszych 300 więźniów do "Konzentrationslager Warschau.kliknij

19 lipca 1943 Rzym w dziennym nalocie 700 amerykańskich samolotów zrzuciło 1100 ton bomb na Rzym kliknij kliknij

19 lipca 1943 Rzym spotkanie wnuka Rotszylda Adolfa Hitlera z agentem brytyjskim Mussolinim kliknij ,klik

19 lipca 1943 Rzym -Bombardamento di San Lorenzo gdzie pochowano Króla Polaków w Rzymie Bł Papieża Piusa IX  kliknij

 

Papież Pius XII i bombardowanie Rzymu

 

Defensor Poloniae Bł Papież Pius IX    

Polski Papież św Pius X i jego  kuzyn Patriarcha Poloii w Ameryce O Leopold Moczygęba 

Sługa Boża patronka Karmelitanek z Oswięcimia Siostra Marianna Marchocka wysłana na fundaje do Lwowa przez rodziców Króla Jana III Sobieskiego 

 

Odważna Niemka przeciwstawia się islamowi patrz

3 maja 2015 Dachau Angela Merkel  świętuje  100 lecie projektu KZ Dachau

3 maja 1915   rozkaz z Ingolstadt  zapoczątkował  wzorcowy projekt  likwidacji Katolików w Dachau 

Dachau 

7 grudnia 2010

8 grudnia 2011

15 sierpnia 1943 Polscy Kapłani w Dachau wykładali o Maryji Niepokalanej -

Płacz nasz obróciłaś w radość, przyobłekłaś nas w wesele, aby śpiewała Tobie dusza nasza!

Maryjo!   czytaj

Wybór Papieża Franciszka w Izraelu 2013

Monachium 2015 Pomnik Maxymiliana Emmanuela męża Teresy Kunegundy Sobieskiej

17 wrzesnia 2015 r Boża Opatrznosci Serca Jezusowego wspomóż Polskę Królestwo Maryji .   

17 września 1179 roku, o czwartej nad ranem, na wygwieżdżonym niebie, niedaleko Bingen, daje się zobaczyć tajemnicze zjawisko świetlne. Wśród ciemności na firmamencie rozbłyskają dwie promienne tęcze, które w najwyższym punkcie krzyżują się pod kątem prostym. W miejscu ich przecięcia widoczny jest okrąg i wpisany w niego krzyż. Rośnie on stopniowo, by w końcu sięgnąć ramionami aż po horyzont.


Olbrzymi jaśniejący krzyż długo jeszcze widnieje na nocnym niebie, a po pewnym czasie zaczyna stopniowo maleć, by wreszcie stać się świetlnym punktem na wschodnim krańcu nieba. Właśnie wówczas, 17 września 1179 roku, około piątej nad ranem umiera przeorysza, Matka Hildegarda.

17 wrzesnia 1939  AKCJA zaplanowana przez frankomasonerię świata ..zaczęta 1 wrzesnia 1939 zbombardowaniem Wielunia  czytaj-

12 września  1939 r  na konferencji w Abbeville, przedstawiciele - Anglii i Francji uznali, że żadna pomoc materialna nie ma sensu wobec szybkości z jaką wojska niemieckie posuwały się w głąb terytorium państwa polskiego.

17 wrzesnia 1939 Lwów  -180 rocznica  chrztu Frankistów we Lwowie "..

.Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy i zanim zmilkł zagrzmiały działa, to w bój z szybkością nawałnicy Armia Czerwona wyruszała..."O 3:00 nad ranem, 17 września 1939 r. wojska sowieckie przekroczyły granicę polską.-do agresora z zachodu, dysponującego prawie 2 milionami żołnierzy, 10 tys. dział, 2800 tys. czołgów oraz 2 tys. samolotów, dołączył nieprzyjaciel, który rzucił do walki ponad 300 tys. żołnierzy, 4 tys. dział, 5 tys. czołgów oraz tysiąc samolotów. Polskie oddziały– stawiały zacięty opór, broniąc  polskiej granicy państwowej w walkach trwających do 1 października 1939 roku, spotkały się dlatego ze szczególną bezwzględnością sowieckiego agresora. Rannych żołnierzy dobijano, albo umierali oni z zadanych ran bez pomocy lekarskiej, a wziętych do niewoli oficerów i szeregowych mordowano bestialsko na miejscu.. Podobny los spotkał  żołnierzy i oficerów  korpusu więzionych później w Ostaszkowie. Wiosną 1940 roku wszyscy zostali wymordowani przez NKWD.czytaj 

17 września 1939 roku: Zabójczy cios w plecy

17 września 1939 roku tuż przed północą, na wieść o wkroczeniu bolszewików, opuszczają Polskę przez granicę z Rumunią:masoni  prezydent Mościcki, premier Składkowski oraz naczelny wódz Edward Rydz-Śmigły. Marszałkowi zastępuje drogę płk Bociański, który, chcąc bronić honoru polskiego żołnierza, strzela sobie w serce na oczach zwierzchników. 

17 wrzesnia 1939 Brzesć -Parada zwycięstwa Wehrmachtu i Armii Czerwonej 

17 wrzesnia 1939 zdrada 

17 wrzesnia 1939  Bolesław Bierut

 17 wrzesnia 1939 r  Jezus przakazuje koronkę do Bożej Opatrznosci Serca Jezusowego 

Sługa Boża Gabriela Borgarino

Sługa Boża s. Gabriela Borgarino(1880 - 1949)

17 września 1939 r we Włoszech Jezus objawił  się Siostrze Miłosierdzia Gabrieli Borgarino,podyktował jej koronke do Boskiej Opatrzności Serca Jezusowego.

Jezus powiedział, że Opatrzność to przymiot Jego Boskości i dlatego jest niewyczerpana...

Pan Jezus powiedział do s. Gabrieli:Powodem mojego cierpienia była nie tylko bolesna męka, ale przede wszystkim niewdzięczność Moich stworzeń". 

Tylko, bowiem ten, kto potrafi dziękować, ma serce otwarte na otrzymywanie.Koronka Do Boskiej Opatrzności Serca Jezusowego  

17 września 1701 w Górze Kalwarii umiera Bł Ks Stanisław Papczyński Sługa Maryji Niepokalanej wyróżniający  się wielkim nabożeństwem do Boskiej Opatrzności

 

1 lipca 1952 cud Eucharystyczny Rodalben -urodziny Abp Celestino Migliore

 

Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa
 
63 rocznica Cudu Eucharystycznego w Rotalben 
63 rocznica urodzin 

Nuncjusza  Apostolskiego  w Polsce

Abp Celestino Migliore

12 kwietnia Bł Papież Pius IX -,Papież Pius XII Boże Miłosierdzie Rzym i Polska

Rzym 12 kwietnia 1850 r Papież Pius IX wraca z wygnania ..

Rzym 8 maja 1853  Pius IX  ogłasza Dekretem Niedzielę Bożego Miłosierdzia,święto Miłosierdzia

było corocznie obchodzone w najstarszym z 1550 r Kosciele Bożego Miłosierdzia na ul Smoleńsk w Krakowie

Rzym 12 kwietnia 1864 r  uroczyste obchody powrotu Papieża Piusa IX do Rzymu

Rzym 12 kwietnia 1937 r Matka Boża wysyła 21 letnią Luiginę Sinapi do Watykanu  ma przekazać Kardynałowi Paccelemu

( Piusowi XII )  że zostanie Papieżem i że za 10 lat ukaże się w Grocie przy Tre Fontane

Rzym 12 kwietnia 1947 r Matka Boża ukazuje się przy Trzech Fontannach

31 letniemu Bruno Cornacchiola który chciał zabić Papieża Piusa XII

12 kwietnia 1947 r Wadowice  Rudolf  Höss ,,prosi Naród Polski o przebaczenie 

Nasz Patron św Maxymilian Kolbe   którego ciało nie uległo spaleniu  

Boża Opatrznosc sprawiła że 1 maja 1941 r -w dniu zatwierdzenia KZ Grossrosem urodziło się 2 niezwykłych Kapłanów 

Arcybiskup Edward Ozorowski którego ojca zamordowanego w Grossrosen

Ks kannonik Andrzej Targosz   autor monografi o Ks Stanisławie Targoszu kapelanie spod Monte Cassino 

Jestem coś winien księdzu majorowi

Ogłoszenia z Pustelni Niepokalanów  20 wrzesnia 2015 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack