A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

Wawel nieznany 17 stycznia koronacja i wyrok śmierci

W 1945 roku Sowieci zrzucili bombę na Wawel

Koronacje królewskie na Wawelu

16 października 1384 - Jadwiga Andegaweńska.
4 marca 1386 - Władysław II Jagiełło.
12 lutego 1424 - Zofia Holszańska, czwarta żona Jagiełły.
10 lutego 1454 - Elżbieta Rakuszanka, żona Kazimierza IV Jagiellończyka.
8 maja 1543 - Elżbieta Habsburżanka, pierwsza żona Zygmunta II Augusta.
1 maja 1576 - Stefan Batory i Anna Jagiellonka.
27 grudnia 1587 - Zygmunt III Waza.
31 maja 1592 - Anna Habsburżanka, żona Zygmunta III Wazy.
11 grudnia 1605 - Konstancja Habsburżanka, żona Zygmunta III Wazy.
6 lutego 1633 - Władysław IV Waza.
15 lipca 1646 - Ludwika Maria Gonzaga, żona Władysław IV Wazy, potem Jana II Kazimierza Wazy.
17 stycznia 1649 - Jan II Kazimierz Waza.
29 września 1669 - Michał Korybut Wiśniowiecki.
2 lutego 1676 - Jan III Sobieski i Maria Kazimiera.
4 marca 1676 - urodziny Teresy Kunegundy - córki Króla Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery 
15 września 1697 - August II Mocny.
17 stycznia 1734 - August III i Maria Józefa.
Proces Króla Francji Ludwika XVI prawnuka Króla Polski  Augusta II Sasa ,wnuka Króla Polski Augusta III Sasa i Marii Józefy .
 
 17 stycznia 1793 roku 59 rocznica Koronacji dziadków na Wawelu farsa procesu dobiegła końca, zapadł wyrok.
Jednym głosem przesądzono karę śmierci  czytaj 

Spowiedź króla odbyła się w jego więziennej celi 20 stycznia 1793 roku. Wieczorem tego dnia spotkał się ze swoją rodziną.Nazajutrz, wczesnym rankiem król wysłuchał Mszy św. Odprawionej przez ks. Edgewortha i przyjął Komunię św. powiedział  "Jakże jestem szczęśliwy, że zachowałem moje uczucia religijne! Gdzieżbym był w tej chwili, gdyby Bóg nie użyczył mi tej łaski?". O godzinie 9 "rano król udał się na Plac Rewolucji - miejsce egzekucji, (dawniej Plac Ludwika XV, dziś Plac Zgody).Gdy król wstępował na szafot, ksiądz Edgeworth krzyknął: "Synu świętego Ludwika, wstępuj do nieba!" Tuż przed egzekucją król zwrócił się jeszcze raz do zgromadzonego ludu: "Francuzi! Umieram niewinny zarzucanych mi zbrodni. Przebaczam moim nieprzyjaciołom. Modlę się do Boga z całego serca, aby im wybaczył, aby nie spadła na Francję krew, która będzie przelana. A ty, ludu nieszczęśliwy..."  Słowa króla zostały zagłuszone przez bicie bębnów.Gdy odgłosy salw z dział na Placu Rewolucji, zwiastujące śmierć Ludwika XVI zostały usłyszane w Tempie - Maria Antonina przyklęknęła przed swoim ośmioletnim synem i ucałowała jego królewską rękę. Rozpoczęło się męczeńskie panowanie króla - więźnia Ludwika XVII (1793 - 1795).

Prawnuk Króla Augusta III ośmioletni syn Ludwika XV został uznany jako prawowity władca Francji przez wszystkie dwory europejskie i przez swoich wiernych poddanych.

To właśnie w obronie więzionego króla - dziecka powstał wierny lud Wandei.Młodego króla poddano rewolucyjnej reedukacji polegającej na próbie wpojenia mu nienawiści do jego ojca i matki oraz wyrzeczenia się religii chrześcijańskiej. Powolna agonia Ludwika XVII zakończyła się  8 czerwca  1975 roku. Nie żyła już wtedy matka, królowa Maria Antonina oraz ciotka, siostra Ludwika XVI madame Elisabeth.

     Proces królowej Marii Antoniny (a właściwie jego farsa) był jednym z najobrzydliwszych epizodów Rewolucji Francuskiej.-wielkimi strażnikami moralności i tropienia wszelkich od niej odchyleń w życiu Marii Antoniny byli ci sami ludzie (tzn. rewolucjoniści), którzy uchwalili tzw. cywilne małżeństwa, wprowadzenie możliwości rozwodów, skutecznie rozbijające życie rodzinne oparte na chrześcijańskiej moralności.

     Z pewnością niemałą rolę w szczególnym natężeniu wściekłości rewolucyjnej propagandy wobec osoby Marii Antoniny odgrywał fakt, że królowa pochodziła z dynastii Habsburgów, świetnej, katolickiej dynastii.

     Dla opisania farsy procesu Marii Antoniny niech posłuży fragment zeznań Heberta, jednego ze świadków oskarżenia: "Podczas jednej z moich wizyt w więzieniu królowej, znalazłem książkę kościelną, która zawierała kontrrewolucyjny znak składający się z serca otoczonego płomieniami i cierniem, nad którym widniał napis: Jesus, miserere nobis". Najświętsze Serce Jezusa jako "kontrrewolucyjny znak"? Bez komentarza.

Maria Antonina, w obliczu śmierci i wielkiego duchowego cierpienia jakim była odmowa możliwości uzyskania ostatniej pociechy duchowej, pozostała wierna Kościołowi Świętemu. -przekonują o tym wstrząsające słowa jakie napisała 16 października 1793 roku, w dniu swojej egzekucji, do madame Elisabeth: "Zostałam skazana nie na śmierć haniebną - taka istnieje tylko dla zbrodniarzy. Idę dołączyć do Pani brata. Jak on, jestem niewinna i mam nadzieję okazać podobną do niego stałość w ostatnich chwilach... Jakże ogromnie mi żal opuszczać moje dzieci, wiesz Pani, że żyłam tylko dla nich... Umieram w religii katolickiej, apostolskiej, rzymskiej. W religii moich ojców, w której zostałam wychowana i którą zawsze wyznawałam. Nie mogę korzystać z żadnej pociechy duchowej i nie wiem, czy istnieje tutaj jeszcze jakiś kapłan tej religii... Szczerze błagam Boga o wybaczenie moich win, które mogłam popełnić w moim życiu... Przebaczam wszystkim moim nieprzyjaciołom, którzy wyrządzili mi zło... Całuję Cię Pani z całego serca, jak i te moje biedne dzieci. Mój Boże! Jakże bardzo rozrywa mi serce myśl, że opuszczam je na zawsze!"     Tak umierał "okrutny" Ludwik XVI i jego "swawolna" żona, Maria Antonina. Tak umierała stara, chrześcijańska Francja królów. Wierna Bogu i Kościołowi. Wbrew ostatniej nadziei Ludwika XVI, jego krew przelana 21 stycznia 1793 roku zapoczątkowała straszny okres terroru, o ludobójczych wręcz rozmiarach, jak pokaże przykład Wandei.

 

17 stycznia 1945 roku wobec zbliżającej się do Krakowa Armii Czerwonej, Hans Frank uciekł do Bawarii, gdzie w Neuhaus am Schliersee (obecnie dzielnica miejscowości Schliersee) urządził filię Generalnego Gubernatorstwa w Polsce (Außenstelle des Generalgouvernements Polen). Z Krakowa zabrał, uprzednio zrabowane w Polsce, liczne dzieła sztuki,

Radzieccy żołnierze z jednostki artyleryjskiej - konie ciągną niewidoczne na tym kadrze działa, a w tle widać zamek królewski na Wawelu. Tuż po wycofaniu się wojsk niemieckich, ale jeszcze przed całkowitym zajęciem Krakowa przez Armię Czerwoną, Polacy utworzyli straż na Wawelu, by chronić zamek i katedrę przed szabrownikami.

Radzieccy żołnierze z jednostki artyleryjskiej - konie ciągną niewidoczne na tym kadrze działa, a w tle widać zamek królewski na Wawelu.

17 stycznia 1945  Rosjanie bombardują Wawel 

17 stycznia 1945 Amerykanie ( 400 bombowców) bombardują Padeborn  ginie 240 osób 

17 stycznia 1945 Aliańci  bombardują Viterbo  Klasztor gdzie odbyła się Kanonizacja św Jadwigi 

17 stycznia 1945  Kaplica Mariacka  na Wawelu  po zrzuceniu przez sowieckie lotnictwo bomby lotniczej na dziedziniec Stefana Batorego

Am 17. Januar 1945 erfolgte ein Tagesangriff durch 400 US-Bomber auf die Altstadt und das Südviertel. Hierbei kamen rund 240 Personen ums Leben. Es folgten zwei weitere Tagesangriffe durch US Bomberstaffeln am 23. Februar 1945 und am 10. März 1945. Zielgebiet war hierbei der Norden vom Maspernplatz bis etwa zum Schützenplatz, das Bahnhofsviertel, das Ükernviertel und die Paderbornen Südstadt. Bei den Angriffen kamen 75 Menschen ums Leben. Am 22. März 1945 um 21 Uhr folgte noch ein kleinerer britischer Nachtangriff, bei dem die Umgebung des Paderborner Domes und der Dom selber stark beschädigt wurden.[1] Dies war jedoch nur das Vorspiel zum entscheidenden Großangriff fünf Tage später, bei welchem das Stadtgebiet großflächig zerstört werden sollt.

Zur Zerstörung des dicht bebauten Flächenziels wurde ein bereits bei den Angriffen auf Kassel, Braunschweig, Pforzheim, Hamburg angewandtes Verfahren verwende

Das Zielgebiet des ersten Flächenangriffs auf Paderborn stellte im Wesentlichen das dichtbesiedelte Stadtzentrum – insbesondere die historische Altstadt – dar. Das Bombardement begann am 27. März 1945 um ca. 17:30 Uhr. 270 Lancaster-Bomber und 8 Mosquito Flugzeuge setzte die Royal Air Force dabei ein.[4Zuerst wurden tausende Sprengbomben sowie mehrere hundert Luftminen abgeworfen.Es wurden 85 Prozent der Bausubstanz Paderborns zerstört.[5]

Der Schwerpunkt der Zerstörungen lag im historischen Stadtzentrum, dieses war fast völlig zerstört. Die Paderborner Luftschutzleitung meldete nach dem Angriff:

"Gebäudeschäden: 2000 Gebäude total zerstört, 500 schwer beschädigt, 700 mittelschwer beschädigt, 400 leicht beschädigt.

Brände: 1500 Großbrände, 1000 mittlere Brände, 500 Kleinbrände, Flächenbrand über dem gesamten Stadtkern"

Die verhältnismäßig geringe Opferzahl bei diesem Großangriff ist dem Umstand zu verdanken, dass viele Einwohner nach den vorangegangenen Angriffen ab dem 17. Januar 1945 die Stadt aus Angst vor weiteren Angriffen verlassen hatten. Insgesamt kamen während aller Luftangriffe auf Paderborn rund 900 Menschen ums Leben.[6]

Czytaj bombardowanie Padeborn 

Wydarzenia 17 stycznia 1945 r 

Ereignisse 17. Januar 1945

17. Januar
Warschau 1945 – Die Rote Armee war in die umkämpfte polnische Hauptstadt Warschau eingezogen. Der letzte deutsche Widerstand war von polnischen Einheiten gebrochen worden.
17. Januar
Ungarn 1945 – Die deutschen Truppenverbände, die in der ungarischen Hauptstadt Budapest von der Roten Armee eingeschlossen waren, hatten sich in den Stadtteil Buda zurückgezogen.
17. Januar
München 1945 – In München konnte nur noch zu bestimmten Zeit Strom abgegeben werden. Auch die Gasversorgung war endgültig zusammengebrochen.
17. Januar
KZ Auschwitz 1945 – Im Konzentrationslager Auschwitz waren 67.012 Häftlinge zum letzten Appell angetreten. Am Folgetag war als letzte Häftlingsnummer die Zahl 202.499 vergeben worden.
17. Januar
Polen 1945 – Im deutschen Vernichtungslager Chelmo, dass auch als Vernichtungslager Kulnhof bekannt war, hatten die letzten 47 lebenden Insassen einen Aufstand gegen die Wachmannschaften versucht. Überlebt hatte nur ein Häftling.
17. Januar
Magdeburg 1945 – In der Nacht hatten britische Bomber einen weiteren Angriff gegen Magdeburg geflogen. Sie hatten 1060 t Bomben auf die Stadt abgeworfen. Zeitz, Wanne-Eickel und die Treibstoffwerke bei Brüx waren ebenfalls angegriffen worden.
17. Januar
Paderborn 1945 – Die 8. US-Luftflotte hatte tagsüber 1031 t Bomben im Raum Paderborn auf Bahnanlagen abgeworfen. Zudem waren Hamburg und Bielefeld angegriffen worden.
17. Januar
Polen 1945 – Der polnische Wallfahrtsort Tschenstochau (Częstochowa) war von der Roten Armee erobert worden.
17. Januar
Belgien 1945 – Die deutschen Truppen im Westen hatten Houffalize (Belgien) aufgeben müssen.
17. Januar
Ostfront 1945 – In Mittelpolen waren die Verbände der Heeresgruppe A weitgehend zersplittert. Der Brückenkopf Tarnow am polnischen Fluss Dunajec wurde geräumt. Sowjetische Verbände waren in Krakau eingedrungen. Teile der 9. Armee hielten sich noch ostwärts von Łodz, hatten an ihrem Nordflügel jedoch Warschau räumen müssen. In Ostpreußen war die 3. Panzer-Armee auf die Inster zurückgedrängt worden.
17. Januar
KZ Dachau 1945 – Der evangelische Pfarrer und Märtyrer der Bekennenden Kirche, Ludwig Steil, war infolge einer Lungenentzündung in einer Krankenbaracke des KZ Dachau gestorben. Der Seelsorger war am 11. September 1944 nach einem Vortrag zum Thema „Schweigt Gott im Krieg“ von der Gestapo verhaftet worden. Nach Gefängnisaufenthalten in Dortmund und Herne war er am 5. Dezember 1944 ins KZ Dachau deportiert worden. Ludwig Steil war am 29. Oktober 1900 in der Rheinprovinz Lüttringhausen geboren

17 stycznia 1945 -nie było wyzwolenia Warszawy -czytaj

18 stycznia 1945  Kraków  po południu, 317 Pułk Strzelecki zajął Łobzów, 203 Pułk Strzelecki – dworzec towarowy, a 22 Pułk Strzelecki – Olszę i Rakowice. Do Rynku  Krakowskiego  Rynku Adolfa Hitlera było więc jeszcze parę kilometrów.Dopiero 19 stycznia przed południem pododdziały sowieckie zajęły Stare Miasto. Wycofujące się oddziały niemieckie zdołały jedynie wysadzić w powietrze wszystkie mosty na Wiśle.W Moskwie oddano 24 salwy z 324 dział, zaś z rozkazu Stalina dowodzona przez gen. płk. Iwana Korownikowa 135 Dywizja Strzelecka (ZSRR) 59 Armii otrzymała miano „krakowskiej”.

W trakcie operacji wyzwalania sowiecka artyleria i lotnictwo zniszczyły ponad 450 budynków, w tym doszczętnie kamienice wokół Dworca Głównego.

17 stycznia 1945 na Dziedziniec Stefana Batorego na Wawelu zrzucona została bomba lotnicza, która uszkodziła część zamku oraz katedrę.

Po wojnie ukrywano także grabieże i gwałty dokonywane przez żołnierzy Armii Czerwonej na cywilnej ludności miasta oraz represje, jakimi poddawani byli żołnierze Armii Krajowej pomimo pomocy w trakcie wyzwolenia. 

Radzieccy artylerzyści na krakowskim Rynku

Sowieci uderzyli na Kraków 18 stycznia 1945 r.

17 stycznia 1945  miasto opuścił Hans Frank, zapewniwszy uprzednio współpracowników i podwładnych, że Kraków był, jest i pozostanie niemiecki. 

W dniu 17 stycznia 1945 r o godzinie 15 po południu padła pierwsza i ostatnia bomba lotnicza na Wawel.

Padła tak szczęśliwie na podworczyk Batorego, pomiędzy zachodnim skrzydłem Zamku a katedrą

Wystawiony w 1987 r. pomnik Koniewa został zdemontowany po odzyskaniu niepodległości

 17 stycznia 1945 jednostki 1. Frontu Ukraińskiego podeszły pod Kraków od północy, Niemcy mogli jeszcze swobodnie przemieszczać się na południe. Wehrmacht sprawnie wycofał się z Krakowa, wysadzając za sobą mosty. Ewakuując miasto, Niemcy p. Podpalili też siedzibę rządu Generalnego Gubernatorstwa (dzisiaj jest to budynek Akademii Górniczo-Hutniczej), gestapo i policji, a także magazyny kolejowe i skład spirytusowy.

 

PKF 1945 04

1. Warszawa wolna.
2. Na szlaku zbrodni - wyzwolony obóz śmierci na Radogoszczu w Łodzi.
3. W wyzwolonym Krakowie.

https://www.youtube.com/watch?t=3&v=SffeX1KgzGE

Jak Akowcy bronili Wawelu?

17 stycznia 2011   Wawel Prezydent  Bronisław Maria Komorowski 

17 stycznia 2011 r. na Wawelu prezydent Bronisław Komorowski odznaczył Wisławę Szymborską Orderem Orła Białeg

17 stycznia 2011 r. na Wawelu prezydent Bronisław Komorowski odznaczył Wisławę Szymborską Orderem Orła Białego. W uroczystości wzięło udział wielu wybitnych ludzi sztuki, którzy, tak jak noblistka, otrzymali z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego order za zasługi dla kultury polskiej

Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/wideo/polska/video,vId,499619,vAId,31941#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack