A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

Aktualność konstytucji Pawła IV z 15 lutego Pontyfikat Papieża Franciszka jest nieważny

 

Ostatni wierni Kościoła Absolutnego w epoce kairosu Antychrysta mają za zadanie dotrwać w wierze do Paruzji.

 
 
Całopalenie – ofiara całopalna; w Starym Testamencie symbolizuje znak łączności z Bogiem i zupełne Jemu posłuszeństwo
Monte Cassino: nieudolność i zbrodnia
15 luty 1944 likwidacja Polaków w Warszawie 

10 luty 1944 Castel Gandolfo  zbrodnia Aliantów   czytaj 

Podczas wojny, za czasów papieża Pio XII-go, siedziba Castel Gandolfo dała schronienie wielu bezdomnym i wygnanym rodzinom, a w pokojach papieskich urodziło się 34 dzieci.

10 lutego 1944r. Amerykanie zbombardowali  Castel Gandolfo zginęło wówczas ok. 500 kobiet i dzieci pałace papieskie przekształciły się w improwizowany szpital polowy dla rannych. 

http://www.ultramontes.pl/radecki_inspiratorzy_v2.htm

10  lutego 1944 r w  Castel Gandolfo rezydencji ostatniego Papieża Piusa XII ( przez zbójeckim Soborem Watykańskim II )  przez nalot  Amerykańskch samolotów zgineło  500 Kobiet i dzieci  

Barska 10 lutego 1944 r zamordowano w Warszawie 140 Polaków 

23  marca 2013 spotkało się  w Castel Gandolfo  2 Aktorów patrz 

 
 
PAPIEŻ PAWEŁ IV PAWEŁ BISKUP, Sługa Sług Bożych. Na wieczną rzeczy pamiątkę.
 
Papież Paweł IV CRT; ur. 28 czerwca 1476 w Capriglia Irpina, zm. 18 sierpnia 1559 w Rzymie) – papież w okresie od 23 maja 1555 do 18 sierpnia 1559.
Jeden z założycieli zakonu teatynów
Rok 1559 / MDLIX 
 
Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest do tego stopnia poważna i niebezpieczna, iż w razie odstępstwa od wiary można się sprzeciwić nawet papieżowi, który pełni władzę BOGA i Pana naszego JEZUSA CHRYSTUSA na ziemi, a nad narodami i królestwami posiada pełnię mocy i wszystko podpada pod jego osąd, on sam zaś na tym świecie przez nikogo nie może być osądzony.
Pamiętamy ponadto, że gdy zagrożenie jest poważniejsze, to należy mu się pełniej i usilniej sprzeciwić, aby fałszywi prorocy, albo tacy, którzy posiadają również władzę świecką nie mogli zgubnie usidlić prostych dusz, a niezliczonych ludów poddanych ich trosce duchowej bądź władzy doczesnej iżby nie mogli wraz z sobą zwieść ku zatracie i potępieniu, aby nigdy nie dała się ujrzeć ohyda spustoszenia na miejscu świętym, o której jest mowa od Daniela proroka.
Chcemy więc wypełnić nasz pasterski obowiązek i wyłapać (o ile z Bożą pomocą będziemy mogli) lisy rujnujące winnicę Pańską, a wilki powstrzymać poza owczarnią, abyśmy się nie okazali niemymi psami, które nie szczekają, abyśmy nie zginęli wraz ze złymi gospodarzami i nie byli porównani do najemników. 
 
Dodajemy również, że gdyby kiedykolwiek się okazało, że jakiś biskup, a nawet pełniący obowiązki arcybiskupa, patriarchy, albo prymasa, czy też kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego, albo jak to zostało wyżej powiedziane legat, czy też papież rzymski przed dokonaniem jego wyboru do godności kardynała, albo przed wyniesieniem go do godności papieskiej odpadł od wiary katolickiej, albo popadł w jakąkolwiek herezję, wówczas wybór albo wyniesienie tej osoby, nawet dokonane w zgodzie i jednomyślnie przez wszystkich kardynałów będzie żadne, nieważne i próżne. 
Dane w Rzymie, u świętego Piotra, dnia 15 lutego roku Pańskiego 1559, w czwartym roku naszego pontyfikatu. 
† Ja, Paweł, biskup Kościoła katolickiego, (następują podpisy kardynałów). 
Przeciwko «rabinizacji» Kościoła
konieczność walki z apostazją i Królestwem  Antychrysta naszą misją jest bronić i głosić Wiarę Trynitarną.
Kościół jest jedynym, który zbawia, ponieważ jest jedynym, który jest Święty i uświęca- Karol Wojtyła był  Antychrystem, jednym z serii zapowiedzianych przez św. Jana
Wraz ze śmiercią Kardynała Siri z Genui w maju 1989 roku, wygasła prawowitość (legitimidad) kardynalatu, na mocy Bulli Pawła IV.
 
Wniosek z tego, że ostatni wierni Kościoła Absolutnego w tej epoce kairosu Antychrysta mają za zadanie już tylko dotrwać w wierze do Paruzji.

 

15 sierpnia 1943 Dachau – Maryjo Królowo Polski- Ty Panią na­szą, Orędowniczką, Królową Apostołów i Królową kapła­nów !

Płacz nasz obróciłaś w radość, przyoblekłaś nas w wesele, aby śpiewała Tobie dusza nasza!"

 

Judeosataniści spalili w Warszawie 600,000 Polaków na stosach 

11 lipca 1992 w Polsce  w 49 rocznicę rzezi na Wołyniu powstał  Rząd Hanny Suchockiej
 (Haiki  Silberstein) kontrolowany przez Masonerię z Hamburga i Ameryki 
11 lipca 1992 r szefem Urzędu Rady Ministrów  został  33 letni Jan Maria Rokita( Izaak Goldwich ) z Krakowa .

Jüdin Angela Merkel hat als
         Bundeskanzlerin mit jüdischem Pass von 2008 bis 2014
         Deutschland verschenkt

Minister-szef Urzędu Rady Ministrów  żyd Izaak Goldwich   jako JAN MARIA ROKITA życiorys z wikopedi 
Polak  Jan Rokita lat 23 został zamordowany w 1949 r w Krakowie na Montelupich 
 
KIM jest JAN MARIA ROKITA  Izaak G o l d w i c h t  ? patrz 
 
Jan Rokita.jpgZdjęcie numer 4 w galerii - Rokita wyrzucony z PO.
 
17 sierpnia  1989 roku Rokita zostaje szefem sejmowej komisji mającej badać zbrodnie i przestępstwa z czasów stanu wojennego  patrz 
 
Dobry znajomy JANA MARII ROKITY to syn zbrodniarza Hansa Franka   Króla Polski ( 1939-1945)na Wawelu -Niklas Frank  dziennikarz Sterna z Hamburga  
 
Niklas Frank
13 grudnia 1981 r  przygotowano stan wojenny w Polsce  patrz 
 
Helmut Schmidt zu Besuch in der DDR, Volkspolizei in Güstrow 
której pilnowało 35 tysiące policjantów 
Bundeskanzler Helmut Schmidt (l, SPD) und der Staatsratsvorsitzende der DDR, Erich Honecker, posieren am 11.12.1981 im Schloß Hubertusstock am Werbellinsee für die Fotografen.
 
Od roku 1983 Niklas Frank wielokrotnie odwiedzał Polskę jako dziennikarz "Sterna".
Był jednym z pierwszych dziennikarzy zachodnich, którzy przeprowadzili wywiad z Lechem Wałęsą w latach 80.-wiele razy spotykał się z  żydowskimi  politykami, historykami, a także z polskimi dziećmi, biorąc udział w wystawach i spotkaniach
 
 

Dlaczego   ten teatr odbył się  w Güstrow, 

w Meklenburgii-Leży około 45 km na południe od Rostocku 
Nazwa miasta ma pochodzenie słowiańskie.znaczy „jaszczurka”
W 1226 roku Henryk Borwin II ( potomek Mieszka I i Ody , wnuk Henryka Lwa, ufundował w tym miejscu kolegiatę.
Tereny te, gdzie istniała słowiańska osada Ostrów,od ok. 1230 należały aż do reformacji do diecezji kamieńskiej. 
 
W 1228 roku miejscowość otrzymała prawa miejskie. Wkrótce rozpoczęto budowę zamku.Jednym z książąt był Albrecht von Wallenstein,
który mieszkał na zamku w czasie wojny trzydziestoletniej, w latach 1628-1629.
W 1721 roku w mieście toczyły się negocjacje dotyczące zawieszenia broni w III wojnie północnej.
Założycielem miasta był potomek Mieszka I i Ody -prapradziadek
3 Polskiej Królowej Małgorzaty  żony Króla  Przemysława II zmarłej 10 kwietnia 1315 w Razenburgu ( Raciborzu) 
 
i 4 Polskiej Królowej Ryksy  córki Przemysława II 
 
Henryk Borwin II (ur. ok. 1170 r., zm. 5 czerwca 1226 r.)
Henryk Borwin II był synem księcia Meklemburgii Henryka Borwina I i Matyldy, córki księcia saskiego i bawarskiego Henryka Lwa.
Nadał prawa miejskie Parchimow,zmarł przed śmiercią swego ojca – książętami Meklemburgii zostali w 1227 r. jego synowie.
Żoną Henryka Borwina II była  Krystyna, córka króla Szwecji Swerkera II Młodszego.
Córką Matylda (?–po 1258/1270), żona księcia Pomorza Gdańskiego Sambora II.
spotkanie zaplanowane tak jak stan wojenny w Polsce    patrz 
13 grudnia 1981 r  w Gustrow  porządku pilnowało 35 tys policjantów 81 ludzi aresztowano ,
11 tysiecy osób było przez 3 dni pod obserwacją---przeszukano 4,5 tysiąca mieszkań 
Die meisten „Besucher des Weihnachtsmarktes“ waren in Zivil gekleidete Mitarbeiter des MfS, die die Aufgabe hatten, auf dem Weihnachtsmarkt eine festliche Atmosphäre zu verbreiten und Honecker zuzujubeln. 35.000 Sicherheitskräfte waren im Einsatz: 14.000 vom MfS, die übrigen von der Volkspolizei. Es gab 81 Haftbefehle, 11.000 Personen standen drei Tage lang unter Kontrolle, 4500 Wohnungsuntersuchungen wurden durchgeführt
    
 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack