A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

14 wrzesnia 2015 Święto Podwyższenia Krzyża Świętego- 68 rocznica urodzin Bł Ks Jerzego Popiełuszki

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego           14 wrzesnia 2015  Hamburg 

I-szy dzień Nowenny do św. o. Pio  

14 wrzesnia  1984  ostatnie 37 urodziny Ks Jerzego Popiełuszki czyta

Ksiądz Jerzy opowiadał o swoim dzieciństwie.

Żartował, że przez dłuższy czas obchodził urodziny 14 i 23 września, bo przez pomyłkę wpisano tę drugą datę. 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku w Okopach k. Suchowoli na ziemi białostockiej, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Był dzieckiem Marianny i Władysława Popiełuszków.Matka jeszcze w stanie błogosławionym ofiarowała swoje nienarodzone dziecko na służbę Bogu.

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko jako kapelan   POLSKIEJ  „Solidarności przyjął i w pełni zrealizował wezwanie,

które kilka lat przed jego męczeńską śmiercią skierował do świata bł. Jan Paweł II:

„Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”. 

14 września 1947 roku, w Okopach urodził się Jerzy Popiełuszko

Ks Jerzy 

28 maja 1972 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego,zmarłego 28 maja 1981 r ,

28 maja 1941 zamordowano Arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego z  Płocka  urodzonego 11 lutego 1858 r w dniu objawienia Matki Bożej w Lurdes  

28 maja 1941  wywieziono św Maksymiliana Kolbe do Auschwtz -zamordowanego 14 sierpnia 1941 r ..

 

Ks  Jerzy 

11 czerwca 1972 odprawił prymicyjną mszę świętą w kościele w Działoszynie.

Jean-Louis Papin14 wrzesnia 1947 r urodził się Biskup  Nancy od 1999 r Jean-Louis Henri Maurice Papin.Święcenia kapłańskie otrzymał 22 czerwca 1974.

3 września 1999   został ordynariuszem diecezji Nancy. Sakry biskupiej udzielił mu 24 października 1999 bpJean Orchampt.

14 wrzesnia 1947 r urodził się ks. Bernard Brien.

14  wrzesnia 2012   65 rocznica urodzin Bł  Ks Jerzego i Ks Bernarda Briena   za wstawiennictwem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, na prośbę Ks Nernarda Brien 

 Boża Opatrzność  cudownie uzdrowiła umierającego Francuza  Francoisa Audelana.

Lekarze nie dawali Audelanowi najmniejszych nawet szans.

14 września 2012 r. – w dniu urodzin ks. Jerzego Popiełuszki – w szpitalu w podparyskim Creteil przy łóżku konającego stanął ks. Bernard Brien (66 l.). 

Duchowny wrócił  z pielgrzymki po Polsce, gdzie wędrował śladami zakatowanego przez funkcjonariuszy SB księdza Popiełuszki.

Podczas pielgrzymki ks. Bernard odkrył, że urodził się tego samego dnia, co Jerzy Popiełuszko.

W tym szczególnym dla nich obu dniu ks. Brien odmówił modlitwę do beatyfikowanego kapelana  Polskiej  Solidarności

 prosząc o uzdrowienie chorego Audelana. Księże Jerzy, dziś, 14 września, twoje urodziny.

Jeżeli możesz coś zrobić, to właśnie dziś. Do dzieła zatem, pomóż! – modlił się ksiądz. 

Przy łóżku konającego zostawił także obrazek z portretem ks. Jerzego Popiełuszki 

Podwyższenia Krzyża Świętego  święto związane z odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. 

Przed reformą liturgii wrześniowe święto poświęcone było wspomnieniu „podwyższenia” Krzyża,
3 maja cały Kościół czcił pamiątkę jego „znalezienia” (Znalezienie Krzyża Świętego)
Tradycja przypisuje odnalezienie Krzyża św. Helenie, matce cesarza Konstantyna I Wielkiego, w 326 roku.
Relikwie zostały złożone w bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie.
Okres ten zakończyło zdobycie Jerozolimy 20 maja 614 roku przez króla perskiego Chosrowa II Parwiza.
Persowie zburzyli świątynię a relikwie Krzyża zabrali z Jerozolimy.
Największą część drzewa Krzyża świętego posiada obecnie kościół św. Guduli w Brukseli gdzie pochowano w 1695 r zmarłego wnuczka Króla Jana III Sobieskiego 
Bazylika św. Piotra w Rzymie przechowuje część relikwii, którą cesarze bizantyjscy nosili na piersi w czasie największych uroczystości.
W skarbcu katedry paryskiej jest cząstka Krzyża świętego, podarowana przez polską królową Annę Gonzagę, które otrzymała od  króla Jana Kazimierza. 
Dużą część Krzyża świętego posiada kościół św. Krzyża na Łysej Górze pod Kielcami.
 podarował benedyktynom św. Emeryk (+ 1031), syn św. Stefana, króla Węgier (+ 1038).
Od tej relikwii i klasztoru pochodzi nazwa „Góry Świętokrzyskie”, znaczna relikwia Krzyża świętego znajduje się w bazylice Krzyża Świętego w Rzymie.
Ku czci Krzyża Świętego wzniesiono mnóstwo kościołów. wj Polsce jest ich ponad 100.
 Wśród nich najliczniejsze to Zgromadzenie Św. Krzyża, założone w 1837 r., a zatwierdzone przez Rzym w 1855 r.
Czciciele Krzyża Świętego
Na czele czcicieli Krzyża stoi św. Paweł Apostoł. św.i Helena, cesarzowa.
Wśród świętych wyróżnili się nabożeństwem do krzyża : św. Bernard z Clairvaux (+ 1153), św. Franciszek z Asyżu (+ 1226), św. Bonawentura (+ 1274), św. Filip Benicjusz (+ 1285), a w latach późniejszych bł. Władysław z Gielniowa (+ 1505), św. Piotr z Alkantary (+ 1562), św. Jan od Krzyża (+ 1591) i św. Paweł od Krzyża (+ 1775).
W nagrodę za serdeczne nabożeństwo do swojej męki Jezus obdarzył wielu świętych darem stygmatów.
Dzieje Kościoła znają aż 330 podobnych wypadków. Pierwszy stwierdzony historycznie fakt stygmatów spotykamy u św. Franciszka z Asyżu.
W ostatnich czasach mówiło się głośno o stygmatykach: Teresie Neumann z Konnersreuth (+ 1962) i o św. o. Pio (+ 1969).
 
 
PascalinaSiostra Pascalina Lehnert (ur. 25 sierpnia 1894 w Ebersbergu, zm. 13 listopada 1983 w Wiedniu
W 1923 przyjęto ją do kongregacji Sióstr od Świętego Krzyża, gdzie przyjęła imię zakonne Pascalina. była sekretarką papieża  Piusa XII .
9 października 1958 była obecna przy śmierci Piusa XII.Zmarła  13 listopada 1983 r  w wieku 89 lat we Wiedniu pochowana na cmentarzu niemieckim w Rzymie.
 
 
 
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack