A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

13 wrzesnia 1944 gdy umierała Rozalia Celakówna Kraków - Amerykanie bombardują Oswięcim i 35 raz Osnabuck -Warszawa

  

Prawda o Intronizacji Chrystusa Króla Polski    13 wrzesnia 2015 

 

Królestwo Chrystusa przeciw królestwu szatana   

foto1

13 września 1944 -Kraków gdy  umierała  Rozalia Celakówna -brat Rozalii Ks Rafał Celak patrz 

13 wrzesnia 1944 -Amerykanie bombardowali Osnabruck

13 wrzesnia 1944 -Amerykanie bombardują  Oswięcim

Bildergebnis für pomnik zygmunta13 wrzesnia  1944 -Niemcy burzą Pomnik 44 Króla Polski Zygmunta III Wazy ( praprawnuka Władysława Jagiełły )

Cokół kolumny przyozdabiają cztery brązowe tablice.i napis  brzmi:Czci i przywiązaniu Poświęconą Kolumnę tę Zygmuntowi III Władysław IV Z rodu, miłości, talentów Syn; Z elekcji, porządku, szczęścia Następca; Ze ślubów, serca i czynu Wdzięczny; Ojcu Ojczyzny, Rodzicowi najlepiej zasłużonemu, Roku Pańskiego 1643 Wystawić rozkazał, Któremu już, Sława wieniec, Potomność wdzięczność, Wiekuistość pomniki Wzniosła, albo jest dłużna.

Zygmunt III z mocy wolnej elekcji król Polski, z tytułu dziedziczenia, następstwa i prawa – król Szwecji, w umiłowaniu pokoju i w sławie pierwszy pomiędzy królami, w wojnie i zwycięstwach nie ustępujący nikomu, wziął do niewoli wodzów moskiewskich, stolicę i ziemie [moskiewskie] zdobył, wojska rozgromił, odzyskał Smoleńsk, złamał pod Chocimiem potęgę Turcji, panował przez czterdzieści cztery lata, w szeregu czterdziesty czwarty król, dorównał [w chwale] wszystkim lub [całą] chwałę złączył [w swojej osobie]

 

13 wrzesnia 1944  35 nalot bombowy Royal Air Force na Osnabrück( 1728-1761  Biskupstwo Arcybiskupa Klemensa Augusta -wnuka Króla Jana III Sobieskiego w wyniku którego m.in. spłonęła zabytkowa starówka. czytaj 

Das brennende Osnabrück nach dem schweren Luftangriff am 13. September 1944. Osnabrück am 13. September 1944. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war die Altstadt noch weitestgehend intakt. Wenige Minuten später wütete ein Feuersturm durch die engen Gassen des mittelalterlichen Stadtkerns. oglądaj 

 
13 września 1944 -Oswiecim -Amerykanie bombarują Niemiecki Teatr
13 Września 1944 bombardowano zakłady w Oświęcimiu, Blachowni i Zdzieszowicach. Zakłady IG Industrie AG Auschwitz w Oświęcim bombardowało 112 Liberatorów, 32 Lightningi i 46 Mustangów. Odległość w linii prostej od lotnisk we Włoszech wynosiła 1100 kilometrów.  Cel w Oświęcimiu osiągnęło 96 samolotów, które zrzuciły 235.75 ton bomb burzących z wysokości 6900 – 7300 metrów. W czasie tego nalotu W KZ Auschwitz zniszczeniu uległy 2 baraki SS, w których zginęło 15 SS-manów, a następnych 28 było rannych. Zniszczony został też barak warsztatów odzieżowych, a w nim śmierć poniosło 40 więźniów, w tym 23 osoby pochodzenia żydowskiego, kolejnych 65 było rannych, dodatkowo pod gruzami znaleziono jeszcze 13 więźniów. Na obóz Auschwitz II spadły dwie bomby, pierwsza z nich uszkodziła tor i nasyp bocznicy prowadzącej do budynków krematoryjnych, druga zniszczyła schron znajdujący się między torami, zabijając 30 robotników cywilnych. W Auschwitz III, czyli przyzakładowym obozie Buna - Werke bomby zniszczyły część urządzeń fabrycznych, rannych zostało około 300 osób. Rannych więźniów umieszczono w szpitalu obozowym, gdzie następnego dnia, kierownik obozu wręczył im kwiaty, więźniom wydano też m. in. mleko i podwójną porcję margaryny.W czasie nalotu trafiony został też szpital miejski w Oświęcimiu, ofiar nie było. Następnego dnia komendantura obozu ustaliła z lokalnymi władzami policyjnymi, że wyznaczy grupę więźniów do usuwania niewypałów, w sumie wyznaczono 1115 osób + 120 osób tzw. rezerwowych. Komendant obozu SS Sturmbannfürer Richard Baer ( przebywający po wojnie w Hamburgu ) stał na stanowisku, że podczas prac załoga wartownicza obozu nie będzie pilnować więźniów. Po tym nalocie nad Śląskiem pojawiały się wyłącznie pojedyncze samoloty zwiadowcze.
 
 

Klasztor Dominikanów w Oswiecimiu 

Zamek w Oswięcimiu 

W pierwszej połowie XIV wieku powstał w Oświęcimiu pierwszy zespół klasztorny dominikanów.

W jego skład wchodził gotycki kościół pod wezwaniem Św.Krzyża oraz budynki klasztorem czytaj 

12 stycznia 1782 roku dokonano kasacji zakonów, a budynki przeznaczono na sprzedaż.-pozostał jedynie kapitularz – obecnie kaplica Św. Jacka, a także fragmenty murów kościoła. W kościele oo. Dominikanów pw. Świętego Krzyża w Oświęcimiu znajdowały się w nich stajnie dla koni pocztowych, składy siana i słomy (od 1819 roku), składy handlowe (1872 rok).Żydzi urządzili w kosciele św Krzyża magazyn

31 maja 1894 r na kosciołem św Krzyża  objawiła się Matka Boża-była to 150 rocznica zawierzenia rodziny Króla Polski Augusta III Sasa Matce Bożej Krąlowej Polski 

31 maja 1744 r  na Jasnej Górze  w Częstochowie 

Za szczególny dowód łaski i potęgi Wspomożycieli można uznać cud ocalenia Maryjnej świątyni w czasie największego nalotu bombowców alianckich na Oświęcim 13 września 1944 r.

Podczas okupacji hitlerowskiej – wybudowany obok kościoła Św Krzyża-( gdzie 31 maja 1894 ukazała się Matka Boża ) na miejscu dawnego klasztoru oo. Dominikanów)
Objawienie się Matki Bożej w OświęcimiuOświęcimski kinoteatr – przeznaczony „Nur fur Deutsche” – był jednym z najpiękniejszych tego typu obiektów w Europie Wschodniej.Nowoczesny obiekt w kształcie podkowy mogący pomieścić 540 osób, pełen złoceń i marmurów, zapewniał rozrywkę stacjonującym w mieście żołnierzom, zarządcom i inżynierom z fabryki IG Fraben, obsłudze oświęcimskiego Obozu Zagłady i miejscowym volksdeutschom.Uroczyste otwarcie nastąpiło 15 kwietnia 1944 r.Kinoteatr dwa, trzy razy dziennie wypełniał się widzami.Niespełna pół roku później,13 września 1944 r. gdy w Krakowie umierała Rozalia Celakówna - nad Oświęcim już po raz drugi w tym roku nadleciały samoloty alianckie.Rozpoczęło się wielkie bombardowanie. Na teren Zakładu spadło sześć bomb.Jedna z nich trafiła w sam środek niemieckiego amfiteatru doszczętnie go niszcząc.Znajdujący się tuż obok kościół Św Krzyża w cudowny sposób ocalał.Wyglądało jakby bomba ześlizgnęła się po tylnej ścianie prezbiterium, na której – z drugiej strony – wisiał obraz MB Wspomożenia Wiernych. Na ścianie tej nie powstała ani jedna rysa, nie odprysnął nawet kawałeczek tynku. W prezbiterium kościoła jedynymi większymi świadectwami siły wybuchu był przesunięty o kilka metrów ołtarz oraz zniszczone łuki sklepienia. Uratowanie świątyni i cudownego obrazu oświęcimianie uznali za cud.Na wieść o zagładzie kinoteatru niemiecki burmistrz Oświęcimia Butz wpadł w wściekłość. Rozsierdził się jeszcze bardziej, kiedy dowiedział się, że stojący obok kościół pozostał nienaruszony. ”Gdyby tak trafiło w kościół klasztorny, dałbym całej radzie wybornego wina, ale cieszyłbym się jeszcze bardziej gdyby bomby zniosły ten biały kościół (chodzi o kościół parafialny), który jest jedynie wielką przeszkodą dla ruchu kołowego w mieście, i ugościłbym was najprzedniejszą wódką” – miał stwierdzić.Tymczasem podczas jednego z kolejnych nalotów – w Boże Narodzenie 1944 r. – w gruzach legł nie kościół tylko… jego willa
 
13 września 1944 -Warszawa Niemcy niszczą Kolumnę 44 Króla Polski  Zygmunta III Wazy 
13 września 1944 r podczas szturmu na Pragę blisko 40 samolotów  bombardowało okolicę al. Waszyngtona .
W kolejnych dniach sowieckie lotnictwo przeprowadziło szereg lotów bojowych nad ogarniętą powstaniem lewobrzeżną Warszawą.
Celem nalotów były m.in. Cytadela, budynki Sejmu, okolice siedziby Gestapo w al. Szucha, koszary przy ul. Rakowieckiej, koszary szwoleżerów przy ul. 29 Listopada, gmach Muzeum Narodowego, okolice Ogrodu Saskiego. Bombardowano także stołeczne dworce kolejowe (Główny, Gdański i Zachodni). Najsilniejsze, naloty miały miejsce 19 i 21 września 1944..Między 22 czerwca 1941 a 31 lipca 1944 ogłoszono w Warszawie blisko 100 alarmów lotniczych.
lotnictwo sowieckie przeprowadziło kilkanaście nalotów, w tym trzy o szczególnie silnym natężeniu,
W wyniku sowieckich nalotów zginęło ok. 1000 warszawiaków, kilka tysięcy odniosło rany, a wiele tysięcy straciło dach nad głową. Co najmniej 300 budynków uległo doszczętnemu zniszczeniu, a kolejnych kilkaset zostało poważnie uszkodzonych. -na skutek sowieckich bombardowań ucierpiało ok. 3 proc. przedpowstaniowej zabudowy Warszawy.
Czy bombardowanie przez sowieckie lotnictwo niewojskowych celów w Warszawie było dziełem przypadku.?
W 2008 r podczas wizyty w instytucie Yad Vashem George W. Bush przyznał, że Amerykanie powinni byli zbombardować Auschwitz  czytaj 
20 sierpnia 1944 r. amerykańskie bombowce zbombardowały niemieckie zakłady chemiczne IG Farben leżące 5 km od obozu Auschwitz-Birkenau
Nieznane fakty o nalotach amerykańskich sił powietrznych na niemiecką fabrykę IG Farben w  Oświęcimiu czytaj.
Pierwszy zwiad lotniczy Amerykanie przeprowadzili 14 kwietnia 1944 r.
Podczas nalotu sierpniowego kilkanaście potężnych bomb spadło na Stare Miasto, w tym Zakład Towarzystwa Salezjańskiego.
Jedna z bomb 13 wrzesnia 1944 r  spadła na luksusowe kino, które Niemcy zbudowali sobie w zajętej części zakładu.Całe kino legło w gruzach, a połączona z nim ściana świątyni, na której był obraz Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, pozostała nienaruszona.Podczas ostatniego z nalotów, który odbył się w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, w piwnicy jednego z domów w okolicy dzisiejszego targowiska zginęło ok. 50 ludzi
 
Dlaczego Polacy o tym nie wiedzą ? 
 

Kalendarium konfliktu oświęcimskiego 1983 -1998

14 czerwca 1984 prezydent Oświęcimia Andrzej Tolka oddaje siostrom karmelitankom z Poznania

w użytkowanie wieczyste terenu państwowego, zabudowanego budynkiem tzw. starego teatru, na siedzibę klasztoru kontemplacyjnego.

 26 czerwca 1984 podpisano akt notarialny- siostry karmelitanki bose z Poznania stały się prawnymi właścicielami budynku „starego teatru" i przylegającego do niego terenu na 99 lat.

 2 sierpnia 1984 - do Oświęcimia przybyły pierwsze siostry karmelitanki.

 30 grudnia 1985 - klasztor sióstr karmelitanek p.w. Świętych Obcowania w Oświęcimiu erygowano kanonicznie.

14 października 1985 - brukselska popołudniówka „Le Soir"pisano, że Oświęcim powinien pozostać przede wszystkim pomnikiem ofiar ludobójstwa Żydów".

 28 marca 1986 - pięciu wielkich rabinów europejskich sprzeciwia się powstaniu oświęcimskiego karmelu

13 kwietnia 1986 - wizyta Jana Pawła II w głównej synagodze rzymskiej.

 kwiecień 1986 - pierwsze wtargnięcie Żydów na teren posesji karmelitanek. Żydzi grożą wysadzeniem budynku w powietrze i obrzucają zakonnice wyzwiskami.

22 lipca 1986(!!!) - w Genewie odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Kościoła katolickiego i środowisk żydowskich w sprawie sytuacji w Oświęcimiu.

Deklaracja Oświęcimska, rozpoczynająca się od słów „Zakhor! - Pamiętaj!" jest bardzo krótka. Czytamy w niej, że tereny Auschwitz i Birkenau są symbolicznymi miejscami „ostatecznego rozwiązania „w imię którego hitlerowcy dokonali eksterminacji (shoah) sześciu milionów Żydów którzy zginęli „w opuszczeniu i pośród obojętności świata"

 Spotkanie odbyło się  prywatnym domu żydowskim, u żyda o nazwisku Rothschild.-decyzją kardynała Macharskiego.

Negocjacje te odbywały się u żyda, Później, JPII dokonał nowego podziału diecezjalnego i sprawy Karmelitanek  toczyły się poza plecami Narodu,-było to świadome oszustwo.

Kopia informacji o zdradzie oświęcimskiej. ( poniżej tłumaczenie)Od dziś   za 2 lata, karmelitanki z Oświęcimia zostaną przeniesione poza obręb obozu. Tak zostało zadecydowane przez siedemnaście osobistości i żydowskich i katolickich, zgromadzonych za zamkniętymi drzwiami w niedzielę 23 lutego w rezydencji Edmunda Rothschilda w Pregny niedaleko Genewy.

14 lipca 1989 - sześciu członków Związku Studentów Żydowskich USA na czele z rabinem Avi Weissem wtargnęło na teren klasztoru karmelitanek

16 lipca 1989 - kolejne najście grupy Żydów. Odziani w ubrania imitujące pasiaki z gwiazdą Dawida i tym razem przeszli przez ogrodzenie, ale po odbyciu rytualnych modlitw i spokojniejszych nieco protestach sami opuścili teren klasztoru. Mimo jednak stosunkowo spokojnego przebiegu protestu, życie klasztoru było przez kilka godzin całkowicie sparaliżowane".

 

22 lipca 1989 - przed budynkiem Karmelu manifestują Żydzi z Belgii, przeskakują przez płot, odczytują protest i dmą w barani róg.

29 września 1991 - podczas wizyty w USA kard. Glemp spotkał się z Żydami. Przed wizytą w Spertus College of Judaica w Chicago Kardynał zdjął z piersi krzyż. Rabin Byron L. Sherwin po spotkaniu z Prymasem Polski powiedział: Kardynał Glemp przyszedł do nas bez krzyża na piersi. Myślę, że ten symboliczny gest był bardzo znaczący, pokazujący klasę Prymasa, który nie chciał niczym urazić swoich gospodarzy”.

 

9 kwietnia 1993 - w Wielki Piątek Jan Paweł II, za pośrednictwem bpa Tadeusza Rakoczego, napisał list do sióstr karmelitanek w którym nakazuje im „z woli Kościoła" przenieść się „w inne miejsce w tym samym Oświęcimiu".

czytaj https://sites.google.com/site/krzysztofcierpisz/kalendarium-konfliktu-oswiecimskiego

13 wrzesnia 
 
13 września 1637 –  Warszawa koronacja Królowej  Polski Cecyli Renaty Habsburżanki w kościele św. Jana w Warszawie na królową Polski.
13 września  1745 – wnuk Polskiej Królowej Eleonory -Franciszek I Lotaryński został wybrany na cesarza rzymsko-niemieckiego-po śmierci Cesarza Karola VII -wnuka Króla Jana III Sobieskiego .
13 wrzesnia 1842 – urodził się Kardynał Książe Jan Puzyna,(zm. 1911)-przyczynił się do wyboru pierwszego Polskiego Papieża Piusa X 
13 wrzesnia  1911 -Hamburg chrzest Ks Jana Praska pochodzenia polskiego  -zgilotynowanego 10 listopada 1943 w Hamburgu 
13 wrzesnia 1939 r -Bombardowanie Frampola.
13 wrzesnia 1939 -w Zambrowie  zamordowano  200 polskich jeńcach.
13 wrzesnia 1939 -Zajęcie Stryja przez Ukraińców
 
O czym nie wiemy
Bombardowanie Osnabruck -79 razy    czytaj 
Pierwsze bombardowanie 4 wrzesnia 1939 r 
23 czerwca 1940  bomby ...2396 raz mieszkańcy kryli sią w schronach,brytyjski nalot 20 lipca 1942 gdy zrzucono 9 tys bomb zapalających zniszczył stare miasto 

 6. Oktober 1942 die britische RAF; sie warf 11.000 Spreng- und Brandbomben über der südlichen Altstadt ab.

Die meisten Todesopfer (241 Personen) gab es beim Tagesangriff der USAAF vom 13. Mai 1944 auf den Stadtteil Schinkel.[4]

 13. September 1944.[5] Hierbei wurde durch 2171 Spreng- und 181.000 Brandbomben ein Feuersturm in der Altstadt entfacht, dem die meisten historischen Gebäude zum Opfer fielen.

13. Oktober 1944 ein weiterer Angriff mit 16.000 Brand- und 2.616 Sprengbomben auf die bis dahin noch nicht zerstörten Stadtteile Osnabrücks.

Bei dem 79. und letzten Luftangriff kamen am Vormittag des 25. März 1945, des Palmsonntag, noch mindestens 178 Menschen ums Leben.[6] Knapp sieben Wochen vor der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht, dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa, wurden die in der Altstadt noch verbliebenen Gebäude nahezu vollständig zerstört.

Am 4. April 1945 besetzten britische Einheiten die Stadt.

Insgesamt wurde das Stadtgebiet zu mehr als 65 Prozent zerstört; am stärksten betroffen war mit 94 Prozent die mittelalterliche Altstadt.

Bis Kriegsende flogen alliierte Verbände 79 Luftangriffe auf Osnabrück, dabei wurden rund 181 Luftminen, fast 25.000 Sprengbomben, über 650.000 Brandbomben und ca. 12.000 Flüssig-Brandbomben (Kanister) abgeworfen.[7]

Die Statistik meldet als Bilanz des Bombenkrieges 1434 Tote – darunter 268 Kriegsgefangene, Häftlinge, Zwangsarbeiter –, 1964 Verletzte, 757 Großbrände, dazu mehr als 3600 Mittel- und Kleinbrände, fast 6000 total zerstörte Wohnhäuser, 5700 beschädigte Wohnhäuser. 32 öffentliche Gebäude (darunter das Rathaus, die Stadtwaage, der Hauptbahnhof), 56 Betriebe, sieben Kirchen (darunter der Dom St. Peter, St. Katharinen, St. Johann und St. Marien), 13 Schulen, ein Krankenhaus (das Marienhospital) gingen in Flammen auf. 900.000 Kubikmeter Trümmer häuften sich in der Stadt.

 
 

Bombardowanie Royal Air Force  podczas II wojny światowej  czytaj 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack