A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

12 wrzesnia 2015 Król Jan III Sobieski-,Bł O Marko Aviano wspomają nas już z Ojczyzny Niebieskiej

 

12 wrzesnia 2015 

Dziś mija 332 rocznica  zwycięstwa pod Wiedniem  na Wzgórzu Kalenberg 

KAHLENBERG (ŁYSA GÓRA) czytaj 

Kahlenberg o wysokości 484 m n.p.m. jest częścią Lasu Wiedeńskiego. Położony jest w granicach 19 dzielnicy Wiednia. Otaczają go wzgórza: Leopoldsberg (423 m n.p.m) z kościołem św. Leopolda, Reisenberg i Hermannskogel (542 m n.p.m.). Wzgórze na przestrzeni wieków przybierało różne nazwy: Kalkberg, Josefsberg, Schweinsberg.

Pierwsza wzmianka o Kahlenbergu pochodzi z 1101 roku , kiedy to margrabia Austrii Leopold III Babenberg (1073-1136) przeniósł swoją siedzibę z Melku na wzgórze zwane dziś Leopoldsberg, sąsiadujące z Kahlenbergiem. W roku 1246 wzgórze przejęli Kanonicy Regularni z Klosterneuburg i przez cztery wieki byli jego właścicielami.

W roku 1627 cesarz Ferdynand II Habsburg (1619-1637) sprowadził z Italii do Wiednia kamedułów i na drodze wymiany z Kanonikami Regularnymi, uzyskał Kahlenberg i przekazał go kamedułom.

Cesarz Ferdynand II Hambsburg był bratem 2 Polskich Królowych -żon 44 Króla Polski ( praprawnuka Króla Władysława Jagiełły -Króla Zygmunta III Wazy )

Był ojcem Polskiej Krąlowej Cecyli Renaty i dziadkiem Polskiej Królowej  

10 sierpnia 1629 roku, w obecności cesarza Ferdynanda II jego doradcy Karmelity Dominika od Jezusa Maryji ( Ruzzoli)  - nuncjusz apostolski Jan Palotta, poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła św. Józefa i klasztoru.

 P. Dominicus a Jesu Maria Ruzzola OCD (16.5.1559 – 16.2.1630)   

Królowa Cecylia Renata miała 18 lat 

 

17 sierpnia 1629 r w Olesku urodził się  syn Jakuba i  -Jan przyszły Król Polski 

11 września 1683 roku armia cesarska, dowodzona przez Karola Lotaryńskiego( męża byłej Polskiej Królowej Eleonory ) , zajęła Kahlenberg i Leopoldsberg.

Był tu także król Jan III Sobieski ze swoją armią, który spędził w tym miejscu noc z 11 na 12 września, a o czwartej rano 12 września uczestniczył w Mszy św., którą celebrował - na ruinach kościoła i klasztoru - legat papieski Marco d'Aviano. Po Mszy św. odbyła się ostatnia narada wojenna, po której Sobieski wydał rozkaz decydującej bitwy.

Szlak Króla Jana III Sobieskiego   patrz 

Na odsiecz Wiedniowi - Bitwa pod Wiedniem - Odsiecz Wiedeńska rok 1683

Bitwa pod Wiedniem  film  

Jan Sobieski urodził się 17 sierpnia 1629 r w Olesku  

Marko Aviano urodził się 17 listopada 1631 r w Aviano ( Włochy ) 21 listopada 1648 r.  zgłosił się do prowincjała weneckiego Kapucynów, wyrażając wolę wstąpienia  do  tego zakonu.- rozpoczął  nowicjat  w  Conegliano,  przyjmując  ku czci swego ojca zakonne imię Marek. W 1649 r. złożył śluby zakonne,

Święcenia kapłańskie otrzymał 18 listopada 1655 r.

W 1664 r., po 9 latach kapłaństwa, otrzymał misję głoszenia słowa Bożego w różnych miastach prowincji weneckiej.Większość kazań głosił o Męce Pańskiej.Zachowała  się  relacja,   że  gdy  o. Marek  razu  pewnego  nie  dostrzegł  znaku skruchy na twarzach dwóch swoich słuchaczy, publicznych  grzeszników, rzucił  w  nich  krzyżem,który  zazwyczaj  trzymał w ręku podczas kazań,Krzyż się połamał-stąd  nadano  mu  przydomek „Spezzacristi„ „łamiący Chrystusa”. 

https://www.kapucyni.pl/images/stories/2012/09/120914_wieden/marek/wieden/14.jpg17-kazanie

Jako kaznodzieja stał się sławny  w całej Europie.  W  miarę  swoich  możliwości  drukował  kartki  z aktem żalu i rozdawał wśród ludzi, aby dopomagać im do nawrócenia.Wierni nazwali go „apostołem aktu żalu”.Przełomową datą w życiu i działalności o. Marka był 1676 r.( 4 marca 1676 r na Wawelu urodziła się Teresa Kunegunda Sobieska -córka Jana III Sobieskiego )  We wrześniu głosił kazania w Padwie.Podczas jednego z nich uzdrowiona została zakonnica od 13 lat cierpiąca z powodu nieuleczalnej choroby.Fakt ten stał się bardzo głośny.Tymczasem  po kazaniach o. Marka poczęły się mnożyć nadzwyczajne wypadki nie tylko nawróceń, ale i uzdrowień.Papież Innocenty XI niebawem nazwał go.„cudotwórcą swego wieku – il taumaturgo del secolo”Mianował go misjonarzem apostolskim.W  tym charakterze  o. Marek zaczął przemierzać całą Europę.Wzywali go biskupi  i książęta, zaprosili go książę elektor bawarski Maksymilian Filip i cesarz Leopold I( syn Cesarza Ferdynanda II,brat Królowej Cecyli Renaty)W 1680 r.udał się do  Monachium,spotkł się z 18 letim Maxymilianem Emmanuelem ) .Naoczni  świadkowie stwierdzali,  że  kazaniom o. Marka towarzyszyła nadprzyrodzona atmosfera  i  szczególne działanie Boże.Z  Monachium udał się do  Innsbrucka, Salzburga, Pasawy i  Linzu,gdzie jako gość cesarza przebywał przez 3 tygodnie.Potem jego droga wiodła przez Regensburg, Neuburg, Ingolstadt, Bamberg do Würzburga, Kolonii, Augsburga.Wróciwszy na krótko do rodzimej prowincji weneckiej,  udał się następnie do Francji, Holandii i Szwajcarii.Marek z Aviano był nadto misjonarzem apostolskim szczególnego rodzaju.Papież Innocenty XI, świadomy zagrożenia Europy przez Turcję,usilnie  starał  się  wskrzesić  ideę  krucjat  i pozyskać dla niej władców chrześcijańskich.Marek z Aviano, również przejęty tą ideą, pracować miał na dworach europejskich  nad jej urzeczywistnieniem.Doprowadził najpierw do sojuszu bawarsko-cesarskiego.W 1681 r.na prośbę cesarza Leopolda I,udał się do 43 letniego Ludwika XIV z ofertą zgody i przyjaźni-aby dopomóc chorej siostrze Maxymiliana Emmanuela -synowej Ludwika XIV .Został jednak  u bram Paryża zatrzymany przez agentów policji, załadowano go na furę siana i odstawiono do granicy.Miał  opinię  zdecydowanego  stronnika  Habsburgów,  stąd  innym razem, gdy chciał pojechać do Hiszpanii,zabroniono  mu  przejazdu przez Francję.W 1682 r.  na  polecenie  władz zakonnych udał się do Wiednia na dwór  cesarza Leopolda I.Cesarz darzył o. Marka wielkim zaufaniem, zwierzał mu się z różnych problemów.  29 listopada 1682 r. pisał do niego:„Obawiam się, że będziemy mieli wojnę z Turkami. Gdybym mógł odbyć tę kampanię mając Ojca przy sobie, mógłbym powiedzieć  –  jeśli Bóg jest z nami, któż przeciw nam?”.Wkrótce obawy te stały się rzeczywistością.W maju następnego roku armia turecka ruszyła na wyprawę wojenną. Cesarz dwukrotnie pisał do o. Marka, wyrażając życzenie, by przybył do niego. Ten w odpowiedzi z 26 maja 1682 r. stwierdził:„Jestem  w  Padwie,  zawsze  gotów  służyć  Waszej  Cesarskiej  Mości  we wszystkim, co mi rozkaże”.7 lipca 1683 r. Wiedeń został otoczony przez wojska tureckie. Cesarz opuścił miasto, a z nim 60 tys. mieszkańców. Przeniósł się do Linzu, skąd znów pisał:„Ojcze  Marku,  polegam  na  Tobie  i  całe  zaufanie  pokładam w Twojej modlitwie, a także w Twojej obecności przy armii”.14 sierpnia 1683 r.,  na  prośbę  cesarza,  o. Marek z Aviano  mianowany został przez  Innocentego XI  legatem papieskim  przy cesarzu i jego armii, a 5 września przybył do Linzu.Zaraz  dopuszczony  został  do narad wojskowych.

Król Jan III Sobieski_slowpoland.pl

Król polski Jan III stawiał sprawę zdecydowanie,twierdząc, że to on powinien być naczelnym dowódcą, na co z kolei nie chcieli się zgodzić książęta niemieccy,uważając,że dowodzenie armią sprzymierzoną należy się Karolowi Lotaryńskiemu.O. Marek zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji.Znał  zapewne kwalifikacje  i bogate doświadczenie wojenne w wojnach z Turkami króla polskiego.Stanowczo więc opowiedział się za powierzeniem mu naczelnego dowództwDzięki zabiegom dyplomatycznym  o. Marka  z Aviano ostatecznie Jan III objął dowództwo nad wojskami sprzymierzonych.Pertraktacje ciągnęły się niemal do ostatniej chwili.

Spotkanie Jana III Sobieskiego z Leopoldem I pod_Schwechat_Artur GrottgerSpotkanie Jana III Sobieskiego z Leopoldem I pod Schwechat

 O. Marek  8 września 1683 r , w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, odprawił specjalną Mszę św.Jan III w liście do Marysieńki z 9 września 1683 r. tak opisywał to doniosłe wy darzenie:„Myśmy dzień wczorajszy tu strawili na nabożeństwie, gdzie nam dawał padre Marco z Aviano benedykcję, umyślnie tu przysłany imieniem Ojca Świętego.  Komunikował  nas  z  rąk  swoich:  Mszę miał i egzortę niezwy- czajnym sposobem, bo pytał:

«Jeśli macie ufność w Panu Bogu?»

i odpowiadaliśmy mu wszyscy, że mamy. Potem kilka razy kazał za so- bą mówić głośno:

«Jezus Maryja, Jezus Maryja».

Mszę miał z dziwnym nabożeństwem: prawdziwie to jest człowiek złączo ny z Panem Bogiem, nie prostak i nie bigot”.

08-kaplica MBIkona Matki Bożej z Pócs – umieszczona w bocznym ołtarzu katedry św. Stefana (Wiedeń), z którą związana jest historia ocalenia przed kolejnym najazdem tureckim: W roku 1697 Sultan Kara Mustafa II wyruszył z nową inwazją wojenną na Węgry. W Wiedniu wybuchła panika. Cesarz Leopold prosił listownie Marka z Aviano: „Ojcze, jesteśmy zgubieni! Jeśli wojska tureckie do dziś nie są pod Wiedniem, to tylko dlatego, że pora letnia nie była sprzyjająca. Do tego nie ma pieniędzy, by prowadzić wojnę… jestem opuszczony!”. Ojciec Marek dotarł do Wiednia i zatroszczył się, by skorumpowani dostawcy wojskowi zostali odsunięci od interesu, a żołnierzom został wypłacony zaległy żołd. Kapucyn w tym czasie dodał także żołnierzom otuchy i wojennego animuszu. Następnie odprawił w Wiedniu nabożeństwo przed cudowną ikoną Matki Bożej z Pócs i przeszedł z nią procesyjnie przez miasto. Niedługo przyszła radosna wiadomość o niespodziewanym zwycięstwie nad wojskami tureckimi pod Zenta

 

https://www.kapucyni.pl/images/stories/2012/09/120914_wieden/marek/wieden/06.jpg

 

Uczestnikiem bitwy pod Wiedniem był 36 letni  Jan Jerzy III Wettyn 

Ojciec Króla Polski  ( 1697-1733 ) Augusta III Sasa -prapradziadek 3 Królów Francji w tym zgilotynowanego 21 stycznia 1793 r Króla Ludwika XVI

Jan Jerzy III Wettyn zwany Saksońskim Marsem urodził się 20 czerwca 1647 w Dreźnie, zmarł na zarazę w 44 roku życia . 12 września 1691 w Tybindze) – książę elektor Saksonii w latach 1680-1691.Po śmierci ojca w 1680 roku objął rządy w Saksonii.W 1681 roku zawarł sojusz z Brandenburgią skierowany przeciwko polityce Ludwika XIV w Rzeszy. Zacieśnił współpracę z cesarzem Leopoldem I Habsburgiem, którego wsparł militarnie podczas wojny z Turcją.Brał udział na czele 10-tysięcznego korpusu wojska saskiego w bitwie pod Wiedniem w 1683 roku. Jako luteranin zmienił hasło bojowe połączonych sił cesarstwa z Maryja pomocą na Jezus i Maryja pomocą.-Zmarł  12 wrzesnia 1691 r w 8 rocznicę zwycięstwa pod Wiedniem   osieracając  2 synów w tym   21 letniego Fryderyka Augusta od 1697 r  Króla Polski 
Uczestnikiem był 21 letni Maxymilian Emmanuel -od 15 sierpnia 1694 r mąż córki  Jana III Sobieskiego 

 

 

 

https://i2.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/King_John_III_Sobieski_Sobieski_sending_Message_of_Victory_to_the_Pope%2C_after_the_Battle_of_Vienna_111.PNG

W Sali Sobieskiego /Muzeum Watykańskiego/ eksponowany jest obraz Jana Matejki przedstawiający Jana III Sobieskiego po zwycięstwie pod Wiedniem.
Na obrazie król podaje list z wiadomością o pokonaniu Turków księdzu – o. Markowi z Aviano, który przekazuje go wraz ze zdobytym sztandarem papieżowi.
Obraz został podarowany przez Jana Matejkę papieżowi Leonowi XIII z okazji obchodów 200. rocznicy stoczenia zwycięskiej bitwy/pl.wikipedia.org

Przyszły  legat papieski w dniach odsieczy wiedeńskiej  przyszedł  na świat 17 listopa da  1631 r.   w   miejscowości   Aviano   w północnych  Włoszech.

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack