A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

5 wrzesnia 2015 Fulda -Monte Cassino Moc Modlitwy

5 wrzesnia 2015 r  

                                                                                                Hamburg - Fulda 

Herb

 

pielgrzymowaliśmy do Fuldy,prosić o wstawiennictwo św Bonifacego ,odnowić zawierzenie Polski - Niemiec -Francji Najswiętszej Pannie Maryji Królowej Swiata 

W 744 r. w Fuldzie został założony przez św. Sturma, ucznia św. Bonifacego, klasztor benedyktyński. Służył on Bonifacemu jako baza dla działań zmierzających do reorganizacji Kościoła w północno-zachodniej części państwa Franków, Germanii. W opactwie tym działał Raban Maur (ok. 780−856), jeden z wybitniejszych uczonych czasów karolińskich, dzięki któremu Fulda stała się najsławniejszym ośrodkiem szkolnym cesarstwa frankońskiego.

Raban-Maur Alcuin Otgar.jpgMaurus Magnentius Rabanus, Hraban Maur, Rabanus, Raban Maur  -26 czerwca 847 r przyjął sakrę biskupią - Urodzony w Moguncji około 776 , zmarły w Winkel (Vincellum) koło Moguncji 4 lutego 856. We wczesnym wieku złożył śluby zakonne w opactwie benedyktyńskim w Fuldzie, w 801 został wyświęcony na diakona. -przyjął imię Maura, ulubionego ucznia św. Benedykta. Po roku nauki został odwołany przez opata Fuldy, by zostać nauczycielem w tamtejszej szkole klasztornej, a następnie jej kierownikiem. Jego sława jako nauczyciela rozniosła się po całej Europie, a Fulda stała się najsławniejszym ośrodkiem szkolnym Imperium Frankijskiego .W 814 został wyświęcony na księdza.Zwołał trzy synody prowincjonalne. Na pierwszym, który odbył się w październiku 847 w opactwie św. Albana, przyjęto 30 kanonów, dotyczących główni zagadnień dyscypliny kościelnej. Był znany ze swojej działalności dobroczynnej. Annales Fuldenses podają, że w ciągu 850 dni karmił ponad 300 osób dziennie. Jean Mabillon i bollandyści nazywają go błogosławionym.Jego święto obchodzi się 4 lutego w Fuldzie, Moguncji i Limburgu. Hraban Maur był najbardziej uczonym człowiekiem swoich czasów. Nie miał sobie równych w wiedzy o Piśmie Świętym i ojcach Kościoła, był też świetnie obeznany z prawem kanonicznym i liturgiką. J

Najbardziej znane zabytki to:katedra Świętego Zbawiciela i św. Sebastiana (VIII-XVIII wiek) - zbudowana na miejscu wcześniejszego kościoła w latach 791-819, wzorowana na ówczesnej bazylice św. Piotra w Rzymie ;

  • kościół św Michała (St. Michael) (wybudowany w IX wieku);
  • pałac miejski (XVIII wiek);
  • kościół farny (St. Blasius) (1771-1785);
  • stary ratusz (1531).

Fulda Klasztor Franciszkanów założny  w 744 r przez Sw Bonifacego

Zawierzenie Najswiętszej Marii Pannie  7 wrzesnia 2014 ( 100 lecie slubów zawierzenia Biskupów Niemieckich ) 

pielgrzymowalismy do grobu O Gereona Goldmanna zmarłego 26 lipca 2003 w Klasztorze w Fuldzie

wcielonego w Fuldzie  28 sierpnia 1939 r do Wermantu (wcielono  200 kleryków ) 

W tym czasie gwardianinem w klasztorze w Fuldzie  był urodzony 21 stycznia 1905 r w Hamburga Franciszkanin Tadeusz Brunke aresztowany w Klasztorze w 1940 r -zamordowany 5 sierpnia 1942 r w KZ  Dachau 

Dachau  

Ksiądz Goldmann opowiada o własnych,  wojennych przeżyciach, o tym, jak wielokrotnie unikał niemal pewnej śmierci oraz o diabelskim prześladowaniu, jakie dotykało jego i innych żołnierzy -katolików z powodu ich wiary

 Z opowieści tej wyłania się wyjątkowe świadectwo o dziełach Bożej Opatrzności i nieśmiertelnej mocy miłości, modlitwy, wiary i ofiary.Nieprawdopodobna, wywierająca ogromne wrażenie relacja o tym, jak można przetrwać, ufając jedynie Bożej Opatrzności. - opisuje okropności wojny, ale również , jak Bóg jest w stanie przemienić zło w dobro, jeżeli ktoś ma wiarę.  Historia życia o. Gereona Goldmanna wystarczyłaby, żeby obdzielić co najmniej kilka osób. Nazistowskie Niemcy, trwa II wojna światowa. Młody nowicjusz w zakonie franciszkanów w Fuldzie zostaje powołany do odbycia służby wojskowej.To fascynująca historia franciszkanina - żołnierza, esesmana, podoficera Wehrmachtu, księdza.

Film o Gereonie po francusku 

W cigu 6 lat podczas wojny w Biskupim miescie Fuldzie podczas nalotów Amerykańskich samolotów zgineło  1.400  ludzi .Pierwszy nalot na miasto odbył się 2 28 maja 1944 r  gdzie zgineło 13 ludzi -20 lipca 1944 r (zamach n Hitlera ?)

11 wrzesnia 1944 - 12.wrzesnia 1944  zgineło  570 ludzi 870  budynów w tym Katedra uległo zniszczeniu -ponad  1000 mieszkańców straciło  mieszkanie .Następne naloty na Fuldę to  26. listopad 1944 - 27 grudzień 1944- 03.stycznia 1945 -23 luty 1945 -25 marca 1945 .Amerykanie zrzucili 2500 ton bomb zapalnych 

 O p a c t w o w Fuldzie założył 744 z polecenia Bonifacego jego  uczeń - Sturmiusz dla prowadzenia misji wśród Sasów;Consuetudines przyjęło z Monte Cassino;

W 751 Bonifacy konsekrował pierwszy kościół klasztorny pod wezw. Zbawiciela oraz św. Piotra i Pawia (zw. także Sturmiuskirche),gdzie 754 złożono ciało św. Bonifacego i od tego czasu Fulda stała się c e n t r um j e g o kultu;

W 751 klasztor otrzymał przywilej —* egzempcji; 779 opactwo i podległe mu filie liczyły już ponad 400 mnichów; Fulda . posiadała dobra ziemskie w Hesji,Turyngii, Frankonii i Bawarii; dzięki kolejnym opatom Baugulfowi (779-802), Ratgerowi (802-817), Eigilowi (818--822), a zwł. Rabanowi Maurowi (822-842) stała się Fulda  także ważnym centrum kulturowym; uczniami szkoły klasztornej (zał. przez Sturmiusza) byli m.in. Einhard, Otfried z Weissenburga,Walafrid Strabo, Rudolf z F., Servatus Lupus,Hartmut i Werinbert z Sankt Gallen.W klasztornym skryptorium powstawały 838-901 roczniki, określane jako Annales Fuldenses, będące kontynuacją Annales Regni Francorum(zawierające informacje m.in. o Słowianach Zach. - W 948 opat Hadumar uzyskał przywilej prowadzenia wśród nich misji; związki z pol. dworem książęcym podkreśla zapis nekrologiczny z 992 o śmierci Mieszka I) i pierwsze utwory literackie - tu zostały spisane w VIII w. tzw. Wessobrunner Gebeti Hildebrandslied. Biblioteka klasztorna już w IX w. liczyłaok. 2000 vol., m.in. rps Germanii Tacyta, Kodeks z Fuldy(—Diatessaron) i Codex Bonifatianus I (—» epistolarz).W zak.skryptorium powstawały księgi liturg.; zachowało się 6 sakramentarzyz IX-XI w. (BWat, Vercelli, Udine, Getynga,Bamberga, Monachium), zawierających ok. 150 formularzy mszalnych o świętych i 200 - wotywnych (bez czytań i antyfon);msze niedzielne zachowały ryt modlitwy nad ludem,a w rycie chrztu wykorzystano Ordo scrutimi —> Amalarego z Metzu i Jessego z Amiens; sakramentarze pisane minuskutą karolińską były bogato iluminowane (F. słynęła z miniatur i złotnictwa). Zachowane w BWat Martyrologium Benedictinum Fuldense z X-XII w. wymienia święta własne opactwa,daty śmierci opatów oraz wyciągi z przepisów zak.; Ewangeliarz z F. z XI w. (Biblioteka Miejska), iluminowany i pisany minuskutą karolińską, był również wykorzystywany w liturgii. Z XV w. pochodzi brewiarz (BWat) uwzględniający własne święta opactwa.W X-XII w. Fuldzie . znajdowała się w zasięgu reformy górzańskiej (—» G ó r z e ) ;

 W 969  Papież  Jan XIII nadał opatowi Fuldy. tytuł prymasa nad wszystkimi opatami Germanii i Galii;

W 1170 opat Fuldy . uzyskał tytuł księcia Rzeszy, a 1356 godność arcykanclerza cesarzowej; był zwolniony z obowiązku rezydencji w klasztorze (jedyny przypadek na obszarze Niemiec);

Fulda  w  1157 uzyskała prawa wolnego miasta, a 1220 stała się księstwem k o ś cielnym  ; nie uległa wpływom reformacji, j e d n a k ż e podczas wojny chłopskiej 1525 poważnie ucierpiała; rozpadowi opactwa
Fuldy  zapobiegli opaci Ph. Schenk zu Schweinsberg (1542)i B. von — Dernbach (1570-1606); dla rekatolizacji księstwa opackiego sprowadzono 1571 do Fuldy  jezuitów, którzy założyli i prowadzili znane kolegium, a 1584 pap. seminarium św.
Franciszka Ksawerego; duże szkody wyrządziła opactwu wojna 30-letnia (1618-48); 1630 F. afiliowała się do kongregacji —» Bursfeld i od poł. XVII w. przeżywała kolejny okres rozkwitu; opaci A. Kircher, Ch. Brouwer, F. von Spee
i opat-kard. B. Gustav von Baden-Durlach wpłynęli na ożywienie działalności intelektualnej w Fuldzie . Opat Adolf von Dalberg (1724-37) włączył 1734 kolegium jez. i seminarium w fakultet teol. (pap. erekcja 1748), co dało początek uniwersytetowi,  zw. Adolfina;Papież  Benedykt XIV podniósł 1752 opactwo do godności biskupstwa wyjętego (opat był jednocześnie biskupem  a kapituła klasztorna - kapitułą katedralną);1755 włączono F. do metropolii mogunckiej wskutek sekularyzacji w państwach niem. zniesiono 1803 opactwo, bpstwo,kapitułę i uniwersytet, a terytorium klasztorne przekazano księciu Nassau-Oranien Wilhelmowi V; ostatnim opatem Fuldy . był Adalbert III von Harstall.

B i s k u p s t w o - 1821 Fulda . odzyskała rangę bpstwa jako sufr. Fryburga Br., a 1929 Paderborn; na ożywienie się kultu św. Bonifacego wpłynął m.in. zjazd (1867) w F. bpów niem. (od tego czasu F. stała się miejscem dorocznych
spotkań tzw. Fuldajskiej Konferencji Bpów, a nast. Niem. Konferencji Bpów); 1873-81 z powodu -* Kulturkampfu nie obsadzano bpstwa; ożywienie życia rei. nastąpiło za bpa G. von —» Koppa (1881-87); duszpasterstwo w —* diasporze
w Hesji i Turyngii rozwinął bp J . D . Schmitt (1907-39);

Wskutek polit, podziału Niemiec po II wojnie świat, zmniejszył się obszar diec. o terytorium utworzonego wkrótce wikariatu gen. —> Erfurt; kontynuacją uniw. tradycji Fuldy jest Philosophisch-Theologische Hochschule, gdzie 1940
za zgodą J. Dietza bpa F. na prośbę bpa S. Adamskiego p o d j ę ł o studia (i kontynuowało je) 14 polskich . kleryków, mimo że gestapo wielokrotnie domagało się ich wydania; we wrześniu 1978 odwiedziła F. delegacja bpów pol. pod przewodnictwem prymasa S. Wyszyńskiego (ofiarowaną przez niego  kopię obrazu MB Częstochow, umieszczono w sali posiedzeń Konferencji Bpów); w jej sklad wchodził także kard.
K. Wojtyła, który przebywając t u ponownie 1 7 - 1 8 XI 1 9 8 0 j a k o pap. Jan Paweł II ofiarował Fuldzie . relikwie św. Maksymiliana Kolbego.

Zabytkami sztuki sakr. są: karolińska r o t u n d a św. Michała z 8 2 0 - 8 2 2 - j e d n a z najstarszych budowli kośc. na t e r y t o r i um Niemiec, zbudowana przez mnicha Racholfa na wzór kościoła Św. G r o b u w Jerozolimie, przebudowana w XI w. (z pierwotnej rotundy zachowała się krypta), katedra wzniesiona 1 7 0 5 - 1 2 na fundamentach karolińskich,barokowa 3-nawowa bazylika z 2 wieżami i kopułami,grobem św. Bonifacego z 16 figurami rzeźbionymi z piaskowca
i z o ł t a r z em przedstawiającym śmierć Świętego; z 4 okalających Fuldy . kościołów, tworzących znak krzyża, przetrwały 2 z XV w. - na wzgórzu Petersberg z kryptą z 7 7 9 - 8 0 2 i 3 apsydami oraz klasztorny Franciszkanów (osiedlili się tu
1 6 2 0 ) n a wzgórzu F r a u e n b e r g .

W Fuldzie . wydawane są źródła dotyczące dziejów opactwa i bpstwa, m.in. od 1 8 9 9 seria Veröffentlichungen des Fuldaer Geschitsvereins, od 1 9 0 2 Fuldaer Geschichtsblätter, od 1 9 0 4 Quellen und Abhandlungen zur Geschichte der Abtei
und der Diözese Fuldy p o n a d t o od 1 9 5 8 w Marburgu wydawane  są Urkundenbuch des Klosters F. w ramach serii Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen und Waldeck, a od 1 9 7 8 w Monachium - Die  lostergemeinschaft von F. im früheren Mittelalter w serii Münstersche Mittelalter-Schriften. Diecezja zajmuje 9 9 5 8 k m 2 i liczy 1 3 6 8 6 3 1 mieszk., w tym 4 7 5 0 0 0 katolików, 2 3 3 parafie, 3 2 9 księży diec. i 1 1 6 z a k . , 1 7 5 zakonników i 4 8 9 sióstr.

Klasztor w Fuldzie Die Brüder mussten erneut den Frauenberg verlassen und durften außer Kleidung nichts mitnehmen.  Die Brüder verließen im Dezember 1940 das Kloster Frauenberg und wurden angewiesen, Hessen-Nassau[6] zu verlassen. Im Januar und Februar 1941 zog die Schule für den Sicherheitsdienst der SS ins Kloster, die aber 1942 nach Prag umzog. Anschließend wurden die Räumlichkeiten außer der Kirche, der Sakristei und der Bibliothek an die Lazarettverwaltung Fulda vermietet. Bei den Bombenangriffen auf Fulda im September 1944 blieb der Frauenberg verschont.

Monte Cassinoi, między Rzymem i Neapolem. Wysokość 519 m n.p.m. U podnóża góry znajduje się miasto Cassino.

Na szczycie wznosi się opactwo benedyktyńskie (pierwotnie z 529 roku, zbombardowane  barbarzyńsko  15 lutego  1944,

 W skład wojsk alianckich wchodził II Korpus Wojska Polskiego pod dowództwem  gen. Władysława Andersa, którego żołnierze jako pierwsi zawiesili biało-czerwoną flagę po zajęciu wzgórza opuszczonego przez wojsko niemiecki( zajeli opactwo 20 lutego 1944 r -dzień bombardowania Klasztoru Karmelu O Hermana Cohena w Londynie .

Włoskie Monte Cassino odpowiada łacińskiemu Mons Casinus. Łacińskie casa – to chata, dom, namiot, letnia gospoda. Włoskie Cassino pochodzić może też od grecko-łacińskiego cassia, oznaczającego drzewo symbolizujące chrześcijański chrzest z wody, rosnące w miejscach obfitujących w wodę lub od łacińskiego cassis kask, szyszak, metalowy hełm. Prawdopodobnie w tym miejscu swoją osadę założyli już Wolskowie. Według Tytusa Liwiusza w roku 422 p.n.e. osadzono na górze Cassino cztery tysiące rzymskich kolonistów, głównie legionistów. Od V wieku Casinum było rzymskim municipium. Na górze wzniesiono świątynie ku czci Jowisza, Febusa i Wenery.

Wedle tradycji Benedykt z Nursji dotarł do Mons Casinum między 525 a 529 rokiem, już po pobycie w Rzymie i w Subiaco, gdzie założył pierwsze klasztory swojego zakonu.

Mistyka miejsca kazała Benedyktowi założyć w Casinum kolejny klasztor i w nim osiąść.

Na potrzeby klasztoru wykorzystano antyczne miejsce kultu urządzone po chrześcijańsku.

Świątynia Febusa stała się kościołem pw. św. Jana Chrzciciela. Benedykt zamieszkał w dwukondygnacyjnej wieży, w której napisał regułę zakonu benedyktynów (po zniszczeniach w 1944 przez Amerykanów przetrwała jej dolna partia). Klasztor na Monte Cassino stał się w owym czasie najważniejszym duchowym miejscem chrześcijańskiej Europy. Św. Benedykt przebywał w nim aż do swojej śmierci. Na Monte Cassino umarła również siostra bliźniaczka św. Benedykta, św. Scholastyka, założycielka zakonu benedyktynek w Piumarola. Szczątki tych dwojga świętych są najcenniejszymi relikwiami opactwa.

Strategiczne położenie budowli przy ważnym trakcie łączącym Rzym z Neapolem, sprawiało, że klasztor wielokrotnie stawał się celem ataku.

W 584 r. wzgórze zdobyli Longobardowie, którzy zburzyli klasztor i wypędzili benedyktynów. Mnisi znaleźli schronienie w kościele św. Andrzeja w Rzymie na Lateranie.

Benedyktyni powrócili do Monte Cassino w 718 r. Wielki rozkwit opactwa nastąpił za opata św. Bertariusza, w pierwszej połowie IX w. Ale już w 883 r. klasztor zdobyli Saraceni, niszcząc doszczętnie klasztor (w czasie tego najazdu spłonął rękopis reguły benedyktynów napisany przez św. Benedykta). Mnisi przez niemal wiek mieszkali w nowym klasztorze w Capui. Odbudowę klasztoru w Monte Cassino rozpoczął opat Aligernus (949). Na kolejne lata przypada okres świetności klasztoru. Jego opat Dezyderiusz został papieżem, przybierając imię Wiktor III. Nowy papież przez rok rezydował na Monte Cassino. Te wydarzenia były przyczyną wzrostu bogactwa klasztoru w dzieła sztuki i księgi księgozbioru.

Kościół został konsekrowany przez papieża Aleksandra II w 1071 r.

Pierwsza  Polska Królowa Rycheza zmarła 21 marca 1073 

W 1321 r. papież Jan XXII podniósł kościół do rangi katedry i zakończył niezależność zakonu od władzy papieża.

W 1349 r. opactwo nawiedziło trzęsienie ziemi, niszcząc część zabudowań. 

W 1799 r. wzgórze zdobyły wojska Napoleona.

Od 1866 r. klasztor jest pomnikiem narodowym.

W czasie II wojny światowej wzgórze Monte Cassino było świetnym miejscem na bazę w tworzonej przez Niemców Linii Gustawa, ale marszałek polny Albert Kesselring (bawarski katolik), nie zezwolił na ufortyfikowanie tego miejsca o czym poinformował Watykan i dowództwo aliantów.

Alianci, przede wszystkim Amerykanie, wiedzieli, że w klasztorze nie stacjonowało niemieckie wojsko, jednak zbombardowali Klasztor

Na zbombardowanie klasztoru nalegał gen. Bernard Freyberg, dowódca Korpusu Nowozelandzkiego, którego dywizja miała szturmować górę.

Bombardowanie miało nastąpić początkowo 13 lutego, ale z powodu złych warunków atmosferycznych przesunięto je o dwa dni.

Publiczne ogłoszenie przez aliantów godziny bombardowania (15 lutego 1944 r.),

pozwoliło więc benedyktynom na zorganizowanie transportu i przewiezienie bezcennych skarbów kultury europejskiej, znajdujących się w klasztorze do Watykanu.

W wyniku nalotów klasztor doszczętnie zniszczono (ocalały jedynie krypty św. Benedykta i św. Scholastyki).

Kiedy skończyło się trwające trzy dni bombardowanie  ddział Wehrmachtu zajął górę i ufortyfikował się w rumowisku, które stało się doskonałym miejscem obrony – jego zdobycie kosztowało życie 30 tysięcy żołnierzy..

Klasztor był świadkiem bitwy o Monte Cassino, w której uczestniczył II Korpus polski pod wodzą generała Władysława Andersa

 Po II wojnie światowej rząd włoski odbudował klasztor, a papież Paweł VI rekonsekrował go w 1964 r.

 

świadectwa filmy z życiorysem O Gereona  patrz 

Zdjęcia  Macht des Gebetes Moc modlitwy .

Pater Gereon Goldmann erzählt aus seinem unglaublichen Leben

Gereon Goldmann: Der Lumpensammler von Tokio  Film -swiadectwo  życiorys po niemiecku 

Gereon Goldmann wurde 1916 als eines von sieben Kindern des Tierarztes Dr. Karl Goldmann und dessen Frau Margarethe Goldmann († 1924) in Ziegenhain bei Fulda geboren

.Am 10. Oktober 1936 trat er in den Franziskanerorden ein.

Am 28. August, 1939 einen Tag nach Abschluss seines Philosophiestudiums, in die Wehrmacht eingezogen, wurde Goldmann bereits im selben Jahr in die Waffen-SS strafversetzt und war an der Front in Polen stationiert. 1942 wurde nach Auseinandersetzungen mit seinem Vorgesetzten in die Wehrmacht zurückversetzt. September 1942 wurde Goldmann verhaftet und wegen Wehrkraftzersetzung vor ein Kriegsgericht in Kassel gestellt und zu Fronteinsatz in Russland verurteilt. Nach einer erneuten Verhaftung Goldmann blieb bis Winter 1943 in Haft, wurde erst nach Frankreich strafversetzt, später dann nach Sizilien. Beim einem Heimaturlaub kam er in Kontakt zu Adam von Trott zu Solz, für den er später nach Frankreich und Italien Kurierdienste leistete. Ein solcher Kurierdienst führte ihn Januar 1944 nach Rom, wo er einem Verbindungsmann an der deutschen Botschaft eine Nachricht überbrachte. Als Dank wurde es Goldmann ermöglicht, eine Audienz bei Pius XII. zu erhalten. Dieser erteilte eine Sondervollmacht zur Priesterweihe.Am 30. Januar wurde Goldmann auf Monte Cassino in alliierte Gefangenschaft und wurde in Folge in Kriegsgefangenenlagern in Marokko und Algerien interniert. Am 24. Juni 1944 erhielt er die Priesterweihe in Notre Dame de Rivet, ein Kirche in der Nähe eines Kriegsgefangenenlagers in Algerien. Ab August 1944 war er als Lagergeistlicher in Ksar-es-Souk, Marokko tätig.

Ende 1945 wurde Goldmann verhaftet und nach Meknes, Marokko gebracht. Dort wurde er von französischen Alliierten vor ein Kriegsgericht gestellt und zum Tod durch Erschiessen verurteilt.

Februar 1946 erfolgte kurz vor der Exekution seine Begnadigung, auf Fürbitte Pius XII.. Die Strafe wurde in Lagerhaft umgewandelt.

Nach seiner Freilassung 1947 kehrte er nach Fulda zurück. Zwischen 1948 und 1949 wurde er erneut verhaftet und diesmal von amerikanischen Alliierten vor Gericht gestellt.

Das Verfahren wurde aus Mangel an Beweisen eingestellt.

Nach einem einjährigen Theologiestudium widmete sich Goldmann Seelsorgerischen Tätigkeiten.

Sein Augenmerk galt hierbei vor allem der Jungendarbeit.Anfang 1954 reiste Goldmann nach Japan um dort Leiter der Pfarrei St. Elisabeth in Tokioter Stadtbezirk Itabashi zu werden.

Betroffen von dem in Itabashi herrschenden Elend fing er an zwischen 1954 und 1961 als Lumpensammler seinen Lebensunterhalt zuverdienen und mit den Überschüssen die Armen zu Unterstützen. Die von ihm gegründete "Lumpensammler-Studienstiftung" ermöglichte in den folgenden Jahren an die hundert Menschen das Studium. Hierfür wurde er 1965 von Tennō Hirohito mit einem Orden geehrt. Darüber hinaus umfasste sein soziales Engagement bis 1975 den Bau von Kirchen, Heimen, Krankenhäusern, Sozialstationen, das sammeln von Spendengelder und den Aufbau eines Sozialdienstes für die Bettler und Verwahrlosten mit Hilfe eben dieser Spendengelder sowie die Vermittlung von zinslosen Darlehen an Bedürftige. Diese Darlehen ermöglichten den Bau von 50 Sozialwohnungen. Seine Seelsorgerischen Tätigkeiten umfassten Taufen, Priesterweihen, Vorträgen und Predigten in ganz Japan. Ab 1965 dehnte er sein Engagement auf Indien aus. Bis 1994 setzte er sich dort für den Bau von Heimen, Kirchen, Klöstern und Krankenhäusern in der Missionsprovinz der Karmeliter in Kerala ein. 1975 gründete er das St.Gregorius-Institut für Kirchenmusik und Liturgie in Tokio. Am 26 September 1979 wurde das Institut eingeweiht, und Goldmann wurde Institutsleiter. In Folge dessen gab er die Leitung seiner Pfarrei an einen Nachfolger ab.1993 erhielt Goldmann in dem von ihm gegründeten Kinderheim St. Maria den Besuch des japanischen Kaiserpaares Akihito und Michiko als Anerkennung seines sozialen Engagements. Der Umfang der von ihm gesammelten Spendengelder wird auf 50 Mio. Mark geschätzt. 1994 kehrte er nach schwerer Krankheit ausgelöst durch ein Herzleiden nach Fulda zurück. Dort lebte er bis zu seinem Tod 2003 im Franziskanerkloster der Stadt.

Am 26. Juli 2003 verstarb P. Gereon Goldmann in Fulda. Sein Leben ist durchzogen von der Vorsehung Gottes, durch die er Unglaubliches erlebt hat.
Der am 25. Oktober 1916 geborene Pater trat während des Nationalsozialismus in den Franziskanerorden auf dem Frauenberg in Fulda ein. Bald darauf wurde er jedoch zur SS eingezogen. Doch seine geistliche Mutter, Sr. Solana, sagte ihm immer wieder, dass er noch im Krieg zum Priester geweiht werde. Doch das schien außerhalb jeder menschlichen Möglichkeit – keine abgeschlossenes Studium und dann noch Krieg. Doch Gottes Wege gehen oft anders als die menschlichen Vorstellungen.Während des Krieges erlebte P. Goldmann Situationen, die er selbst nur als Wunder bezeichnen kann, und wer von seinen Berichten hört, kann dies nur bestätigen. Die Macht des Gebetes war für ihn eindeutig spürbar. Durch Gottes Fügung kam Goldmann 1944 nach Rom und erhielt eine Audienz bei Papst Pius XII. und erhielt von ihm die Erlaubnis, dass jeder Bischof ihn sofort zum Priester zu weihen habe – wohlgemerkt ohne Theologiestudium und während des Krieges.Nach dem Krieg ging er nach Japan (Tokio) und ging als Lumpensammler in die Geschichte ein. Während seines vierzigjährigen Aufenthaltes sammelte er dort 50 Millionen DM. Die Erlebnisse, die P. Goldmann berichtet, lassen einfach nur staunen.- hören und sehen Sie selbst...

10 listopada 1943 r 

 Wenn Sie hinter jeden ihrer Priester diese Armee von Betern stellen, die ich habe, auch die vielen hundert Schwestern, die Tag und Nacht für uns gebetet haben, dann macht jeder Priester noch ganz andere Sachen. 

2 Kapłanów   Polski i Niemiecki 

Kapelan Wojska Polskiego Ks Stanisław Targosz (ur. 13 kwietnia 1911 w Krakowie  ul Kanonicza  obecnie Muzeum sw Papieża Jana Pawła IISzlak Jana Pawła II › Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Wojtyły w ...

zginoł 30 czerwca 1944  .Był synem Franciszka i Karoliny z Wróblewskich.,wnukiem Marianny Wojtyłło Po egzaminie dojrzałości, złożonym w III Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, kształcił się w krakowskim seminarium duchownym oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 5 kwietnia 1936. Posługę duszpasterską rozpoczął od funkcji wikariusza w Zebrzydowicach.W 1938 został wikariuszem w parafii św. Józefa w Krakowie-Podgórzu, jednocześnie pracował jako katecheta w szkole dokształcającej przy Szkole Powszechnej nr 1 w Krakowie oraz działał w stowarzyszeniach zrzeszających młodzież rzemieślniczą. Wybuch wojny zastał go w Waszyngtonie, dokąd wyjechał na kongres Międzynarodowej Federacji Studentów Pax Romana; pozostał w USA, podejmując pracę w parafii św. Jacka w Detroit. Od 1943 był kapelanem w wojskowym obozie szkoleniowym w kanadyjskim Owen Sound.18  maja 1943 wyjechał z Ameryki aby dołączyć  do Wojska Polskiego w Palestynie. Jako kapelan 3 batalionu strzelców karpackich (w 3 Dywizji Strzelców Karpackich) wziął udział w kampanii włoskiej. W czasie walk o Monte Cassino odprawił polową mszę w tzw. Dużej Misce. Obok duszpasterskiej pełnił też posługę sanitarną oraz pracował jako goniec. Zginął wskutek wybuchu miny po bitwie na Elvienti, kiedy w ramach przygotowań pogrzebowych zbierał poległych. Pochowany został w Monte San Giusto, po wojnie zwłoki przeniesiono na Cmentarz Polski w Loreto.Targosz napisał książkę Polonia katolicka w Stanach Zjednoczonych w przekroju; w 1975 w "Tygodniku Powszechnym" ukazały się fragmenty jego Dziennika kapelana spod Monte Cassino.Bratanica Ks Stanisława Targosza Tarosza -Karolina Targosz 

23 czerwca 2013 roku odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Jana Pawła II w Centrum bł. Jana Pawła II w Łagiewnikach.Otwarcie muzeum było związane z celebracją 50-lecia posługi kapłańskiej kard. Stanisława Dziwisza i biskupa Jana Zająca oraz 25-leciem biskupstwa kard. Kazimierza Nycza i biskupa Jana Szkodonia, a także 25-leciem kapłaństwa biskupa Grzegorza Rysia i 20-leciem posługi kapłańskiej biskupa Damiana Muskusa. 

 

foto2012 r poświęcenie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej ks. kapelana Stanisława Targosza,

poległego w 1944 w Loretto we Włoszech. Orkiestra wojskowa najpierw odegrała hymn państwowy, potem odbył się apel pamięci wszystkich polskich żołnierzy poległych na frontach II wojny światowej, zakończony salwą karabinową. czytaj

Boża Opatrznosc  pozwoliła mi 3 maja 2003 r w Częstochowie poznać tłumacza życiorysu O Goldmana  O Wincentego Cykowskiego .Dziekuję Bogu za naszą przyjazń.

16 sierpnia,  1940, swoje pierwsze śluby zakonne  złożył w Leśniowie paulin o. Wincenty Cykowski."To było przed 70. laty.
Moje śluby przyjmował wtedy o. Justyn Marczewski, co wszystkich w kościele uczył śpiewu. A moim magistrem było. Stanisław Nowak, jeden z trzech rodzonych braci, którzy byli u nas Zakonie. To byli: najmłodszy z nich o. Euzebiusz, który się utopił, o.Ludwik, który był generałem Zakonu i właśnie on – o. Stanisław Nowak.W swoim jubileuszowym dniu, o. Wincenty Cykowski uczestniczył we mszy św. za Ojczyznę, odprawianej w kaplicy Matki Bożej o godz. 15.30,podczas której odczytał modlitwę z kanonu mszalnego

8 grudnia,2010  w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, zmarł paulin o. Wincenty Cykowski.Miał 89 lat

.O. Wincenty urodził się 25 kwietnia 1921 r. w Złotym Potoku koło Częstochowy..

Pierwsze śluby zakonne czyli pierwszą profesję zakonną złożył w Leśniowie 16 sierpnia 1940 r. Święcenia kapłańskie przyjął 1 sierpnia 1948 r. Przez kilkudziesiąt lat pracował w klasztorze paulinów na Jasnej Górze

 

Arcybiskup Edward Ozorowski ur 1 maja 1941

Ojca Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego  zamordowano w KZ Gross-Rosen do 1 maja 1941 r filiali KZ Sachsenhausen

Ks. dr Andrzej Targosz urodził się 1 maja 1941 roku w Ślemieniu .6 lipca 1959 roku został  przyjęty przez arcybiskupa Eugeniusza Baziaka do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Seminarium ukończył w 1965 roku przyjmując święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Karola Wojtyły na Wawelu (Niedziela Palmowa, 11 IV 1965).

 Po święceniach kapłańskich pracował kolejno na sześciu placówkach wikariuszowskich: Jaworzno-Szczakowa, Żarki (pow. Chrzanów), Klikuszowa (pow. Nowy Targ), Krzęcin (pow. Kraków), Sławno i Miastko.

W 1976 roku został proboszczem parafii w Jeleninie (pow. Szczecinek),od  1983 był proboszczem parafii pw. św. Rozalii w Szczecinku, którą tworzył od podstaw. .

15 lutego 2002 roku został odznaczony tytułem: Zasłużony dla miasta Szczecinka.  18 czerwca 2010 uhonorowany Medalem 700-lecia Szczecinka.  W 2010 roku w Instytucie Historii UAM napisał rozprawę doktorską.

Ksiądz Stanisław Targosz (1911 - 1944). Kapelan spod Monte Cassino

http://www.gross-rosen.eu/

7 wrzesnia 2014 Fulda   w zawierzeniu   Matce Bożej łączylismy się modlitwą z naszymi Polskimi Biskupami-Arcybiskupem Edwardem Ozorowski i Biskupem Ignacym Decem  w Gross Rossen 

7 wrzesnia 2014  Fulda                       modlitwa                                         7 wrzesnia 2014  Obóz Gross Rosen 

 

Książka pt.: "Ksiądz Stanisław Targosz (1911-1944). Kapelan spod Monte Cassino" napisanej przez ks. Dr Andrzeja Targosza

Ksiądz Andrzej Targosz

Książka przedstawia życie i działalność jednego z kapelanów Armii Polskiej na Wschodzie. Jest próbą ukazania roli kapłanów - żołnierzy w kampanii włoskiej. Opisuje przygotowania żołnierzy do akcji bojowych jeszcze na Bliskim Wschodzie oraz duchowe wspieranie w najcięższych chwilach w czasie walk podczas całej kampanii włoskiej. Analizuje najkrwawsze bitwy batalionu ks. kapelana Stanisława Targosza: pod Monte Cassino i nad rzeką Chienti w Monte San Giusto. Podsumowuje psługe duszpasterską krótkiego życia bohatera.

 spotkanie autorskie w Krakowie 2015 

377 rocznica rocznica cudownych urodzin Króla Francji Ludwika XIV  -5 wrzesnia 1638

290 rocznica slubu Króla Ludwika XV ( prawnuka Króla Ludwika XIV ) i Marii Leszczyńskiej -5 wrzesnia 1725 .

Król Francji Ludwik XIV ( potomek Jagielonów) urodził się w pałacu królewskim Saint Germain-en-Leye 5 września 1638 roku, na chrzcie otrzymał imiona 

Ludwik Dieudonne (dar od Boga),

27 października 1637 r podczas modlitwy w kosciele Matki Bożej Zwycięskiej w Paryżu brat Firace otrzymał pewnosc  narodzin królewskiego potomka .

3 listopada 1637 2 godz w nocy przebudzony płaczem dziecka widzi Matkę Bożą z dzieckiem które ma się urodzić jako Król Francji Ludwik XIV .czytaj 

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack