A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

Hamburg Matka Boża ostatnia nadzieja wątpiących ratuje Marienkrankenhaus

 

Szpital  Najswiętszej Panny Marii w Hamburgu został przez Matkę Bożą chroniony

podczas bombardowania Hamburga w 1943 r( wród ruin pozostał tylko budynek szpitala  .

Angielski lotnik po wojnie odwiedzając z ciekawości szpital -opowiadał siostrom zakonnym  że podczas trzykrontnego bombardowania widziano Matkę Bożą i mur uniemożliwiający zburzenie szpitala.

Protestant w dziekczynnieniu namalował obraz Matki Bożej nazwany

,, Matka Boża ostatnia nadzieja wątpiących,,

Ołtarz i figura Matki Bożej w Marienkrankenhaus 

Noncjusz Papieski Pacceli w Marienkrankenhaus 2 maja 1932 r 

 

Winsen - Maria, letzte Hoffnung der Verzagten

Dieses Bild und die Worte von Papst Pius XII

 haben in der Nachkriegszeit eine ganz besondere Bedeutung für die deutsche Bevölkerung.

Die Deutschen wurden überall gehaßt wegen der Greultaten der Nazi und waren verzweifelt nach dem verlorenen Krieg, wegen dem Verlust der
Heimat und ihrer Lieben, wegen der Zerstörung ihres Hab und Gut'sUnd in dieser Situation sagt ein weltweit hoch angesehener Mann,

Papst Pius XII: "ich hab Euch gern!"Erstaunlich und wundersam sind die Wege und Fügungen des Herrn:ein evangelischen Christ (Ode) malt dieses Gnadenbild in den Bombennächten 1943 in Hamburg im Marienkrankenhaus für verzweifelte katholische Kranke und Flüchtlinge

Das 'Segne Du Mariavertont vom niederbayerischen Kirchenkomponisten Karl Kindsmüller,
wurde von der Tochter eines evangelischen Pastoren
verfaßt, geboren in Malchin, Mecklenburg,
von Cordula Wöhler/Peregrina (1845 -1916, katholisch ab 1868).
gott-und-gottesmutter.npage.de Gnadenbild aus Winsen/Luhe, 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack