A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

Monachium potomkowie i przodkowie Polskich Królów w Niemieckim Rzymie

Bawaria  Monachium  Praprawnuk Króla Polski  Kazimierza Jagielończyka -prapradziadek Cesarza Karola VII ,Karydynała ,Arcybiskupa -wnuków  Króla Polski Jana III Sobieskiego 

Książe Bawarii Wilhelm V Wittelsbach zwany Pobożnym
(ur. 29 września 1548 Landshut - zm. 7 lutego 1626 Oberschleißheim) 
Syn księcia Albrechta V Bawarskiego i Anny Habsburżanki.
Jego dziadkami po mieczu byli: książę Bawarii Wilhelm IV i margrabianka badeńska Maria, a po kądzieli cesarz,
król Czech i Węgier Ferdynand I Habsburg oraz księżniczka czeska i węgierska Anna Jagiellonka.
Prapradziadkami Król Polski Kazimierz IV Jagiellończyk i Królowa  Elżbieta Rakuszanka (Habsburżanka), 
Wychowany został przez jezuitów na gorliwego katolika, zdecydowanego zwolennika kontrreformacji.
Przydomek "Pobożny" otrzymał ponieważ w owych czasach był uważany za najbardziej katolickiego władcę Bawarii.
Jako gorący orędownik kontrreformacji zmusił osoby wyznania innego niż katolicyzm do opuszczenia Bawarii.
Zadbał również o to, aby jego młodszy brat Ernest został arcybiskupem Kolonii i tym samym elektorem Rzeszy.
Przez kolejne 200 lat ten wpływowy urząd należał do członków rodziny Wittelsbachów z Bawarii.
Wilhelm wspierał również finansowo rozwój katolickiego Kościoła, jezuitów i kontrreformację
abdykował  15-10-1597 roku na rzecz syna Maksymiliana.poświęcając się modlitwie 
22 lutego 1568 roku ożenił się z księżniczką Renatą Lotaryńską (1544-1602),
córką księcia Franciszka I Lotaryńskiego i Krystyny Oldenburg, księżniczki duńskiej. 
Para miała 10 dzieci z czego 6 przeżyło okres dzieciństwa.
Maksymilian (1573-1651) - książę Bawarii, pierwszy elektor Bawarii
Maria Anna (1574-1616) - żona cesarza Ferdynanda II Habsburga
Filip Wilhelm (1576-1598) - biskup Ratyzbony, kardynał kościoła rzymskiego
Ferdynand (1577-1650) - arcybiskup Kolonii, elektor Albert (1584-1666)
Magdalena (1587-1628) - żona palatyna neuburskiego Wolfganga Wilhelma Wittelsbacha.

Kościół św. Michała w Monachium

Kościół św. Michała

1556 książę Albrecht V Bawarski dziadek 2 Polskich Królowych uzgodnił z jezuitami budowę szkoły wyższej w Monachium

Aby zrealizować ten plan, potrzebne było wzniesienie nowej siedziby. W rzeczywistości plany te nigdy nie wyszły poza fazę projektów.

Syn księcia, Wilhelm V Pobożny podjął na nowo projekt wybudowania kolegium jezuickiego wraz z towarzyszącym mu kościołem. Wilhelm V wychowany został przez jezuitów na gorliwego katolika a przydomek "Pobożny" otrzymał ponieważ w owych czasach był uważany za najbardziej katolickiego władcę Bawarii. Jako zdecydowany zwolennik kontrreformacji chciał poprzez wzniesienie projektowanego kolegium zawczasu przyczynić się do jej postępów a zarazem dać świadectwo swym duchowych przekonaniom,

sięgającym jeszcze czasów rzymskich, epoki cesarzy Konstantyna i Justyniana kiedy chrześcijaństwo zostało oficjalnie uznane najpierw za religię tolerowaną a następnie za panującą.

1597 kościół był już ukończony a 7  lipca miała miejsce jego uroczysta konsekracja.którą dokonał syn Wihelma V -Kardynał Filip Wilhelm 

Kościół otrzymał wezwanie św. Michała a konsekrację uświetniło ośmiogodzinne, specjalnie na tą okazje przygotowane misterium z udziałem 900 aktorów, pokazujące walkę patrona świątyni z szatanem. Kościół św. Michała, wzorowany na kościele-matce jezuitów, rzymskim Il Gesù wydatnie przerósł swój pierwowzór pod względem rozmiarów i sam stal się wzorem dla ponad 100 budowli kościelnych.

Podczas drugiej wojny światowej a zwłaszcza 22 listopada 1944 kościół św. Michała został zbombrdowany przez Aliantów  runęło jego sklepienie. 

Książę Ferdynand  brat Wilhelma V i ojciec Karmelitanki  Klary Wittelsbach z Krakowa

1585 r. ufundował dla kościoła św. Michała 4 dzwony,

W krypcie książęcej kościoła św. Michała spoczywają:

 1. Księżna Renata Lotaryńska (zm. 22 maja 1602) – żona Wilhelma V Pobożnego
 2. Książę Wilhelm V Pobożny (zm. 7 lutego 1626)
 3. Książę Ferdinand Wilhelm (zm. 23 października 1629)
 4. Książę Johann Friedrich (zm. 30 listopada 1632)
 5. Księżna Elżbieta Renata Lotaryńska (zm. 4 stycznia 1635) – pierwsza żona Maksymiliana I
 6. Książę Maksymilian I Bawarski (zm. 27 września 1651)
 7. Arcyksiężniczka Austrii Maria Anna Habsburg (zm. 25 września 1665) – druga żona Maksymiliana I
 8. Książę Maximilian Philipp Hieronymus (zm. 20 marca 1705)
 9. Księżniczka Mauritia Febronia (zm. 20 czerwca 1706)
 10. Książę Pfalz-Neuburg-Sulzbach Karl Philipp August (zm. 31 marca 1724)
 11. Książę Pfalz-Neuburg-Sulzbach Karl Philipp August (zm. 6 maja 1727)
 12. Księżniczka palatynatu reńskiego Elżbieta Augusta (zm. 30 stycznia 1728)
 13. Hrabia Palatynatu-Sulzbach Józef Karol (zm. 18 lipca 1729)
 14. Księżniczka Theresia Emanuela (zm. 27 marca 1743)
 15. Księżniczka Theresia Benedicta (zm. 29 marca 1743)
 16. Książę Klemens August (zm. 19 czerwca 1750)
 17. Książę Palatynatu-Birkenfeld Fryderyk Karol (zm. 15 sierpnia 1767)
 18. Hrabina Palatynatu-Sulzbach Elżbieta (zm. 17 sierpnia 1794) – żona Karola IV Teodora
 19. Książę Palatynatu-Birkenfeld i Zweibrücken Karol August III (zm. 1 kwietnia 1795)
 20. Księżniczka Carolina Clotilde (zm. 25 stycznia 1816)
 21. Eugeniusz de Beauharnais (zm. 21 lutego 1824) – mąż Augusty Amalii Wittelsbach
 22. Księżniczka Augusta Amalia (zm. 13 maja 1851) – córka króla Maksymiliana I
 23. Książę Adalbert Wilhelm (ur. 19 lipca 1828 – zm. 21 września 1875) – syn króla Ludwika I
 24. Król Bawarii Ludwik II (zm. 13 czerwca 1886)
 25. Infantka Hiszpanii Amalia del Pilar Burbon (zm. 27 sierpnia 1905) – żona Adalberta Wilhelma
 26. Król Bawarii Otto I (zm. 11 października 1916)
 27. Książę Leopold (zm. 28 września 1930) – syn Luitpolda
 28. Arcyksiężniczka Austrii Gizela Habsburg (zm. 27 lipca 1932) – córka cesarza Franciszka Józefa I, żona Leopolda
 29. Książę Alfons (zm. 8 stycznia 1933) – syn Adalberta Wilhelma
 30. Księżniczka Clara (zm. 29 maja 1941) – córka Adalberta Wilhelma
 31. Infantka Hiszpanii Maria de la Paz Burbon (zm. 4 grudnia 1946) – żona Ludwika Ferdynanda
 32. Książę Ludwik Ferdynand (zm. 23 listopada 1949) - syn Adalberta Wilhelma
 33. Księżniczka Louise Viktoria Sophie (zm. 4 lutego 1952)
 34. Księżniczka Maria (zm. 3 stycznia 1954) - córka króla Ludwika III
 35. Księżniczka Philippa (zm. 26 czerwca 1954) - córka Leopolda
 36. Książę Konrad (zm. 6 września 1969) – syn Leopolda
 37. Książę Franciszek Maria (zm. 25 stycznia 1957) – syn króla Ludwika III
 38. Książę Konstantin (zm. 31 lipca 1969) – syn księcia Adalberta
 39. Książę Adalbert (zm. 29 grudnia 1970) – syn księcia Ludwika Ferdynanda
 40. Księżniczka Sabaudii Bona Małgorzata (zm. 2 lutego 1971) – żona Konrada Luitpolda Franza

Kościół Teatynów w Monachium

Jedna z najwspanialszych świątyń stolicy Bawarii.
Inicjatywa wzniesienia klasztoru wyszła od Ferdynanda, elektora Bawarii w latach 1651-1670, i jego małżonki Henrietty Adelajdy dla uczczenia faktu urodzenia ich długo oczekiwanego syna, przyszłego księcia-elektora Maksymiliana II Emanuela (11 lipca 1662).
Na życzenie Henrietty wybrano zakon teatynów, którzy mieli przyczynić się do odrodzenia miejscowego duchowieństwa diecezjalnego i rozwijać działalność misyjn. Wzorem była macierzysta świątynia teatynów, kościół St. Andrea della Valle w Rzymie.Budowa rozpoczęta została 29 kwietnia 1663 pod nadzorem samego księcia-elektor.Dzisiejszy wygląd fasady kościoła pochodzi  z lat 17651768. Powstał na życzenie  prawnuka Króla Jana III Sobieskiego księcia-elektora Maksymiliana III Józefa. Nowe mauzoleum powstało w jednej z bocznych kaplic na prośbę E. von Riedela w 1864, dla króla Bawarii Maksymiliana II i jego małżonki, Marii Fryderyki.
Krypta

krypcie pod kościołem, podobnie jak w kościele św. Michała i katedrze św. Marii Panny,

znajdują się groby wielu członków rodu Wittelsbachów i ich małżonek.

Pochowani zostali tu m.in.:

 

 

 

 Regentka Bawarii Teresa Kunegunda Sobieska herbu Janina (ur. 4 marca 1676, na Wawelu w Krakowie, zm. 10 marca 1730, w Wenecji)
Troy Teresa Kunegunda Sobieska.jpg
Córka króla Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery d’Arquien.
Po śmierci Marii Antoniny Habsburżanki, została 15 sierpnia  1695 drugą żoną elektora Bawarii Maksymiliana II Emanuela.
Od tej chwili znana była jako Kurfürstin Therese Kunigunde.
Po klęsce Maksymiliana II Emanuela  13 sierpnia 1704 r w bitwie pod  BLANHEIM Höchstädt an der Donau i jego w
ycofaniu się poza granicę Bawarii,Teresa Kunegunda została 17 sierpnia 1704 r regentką elektoratu czuwając przez kilka miesięcy nad resztką wojsk, a także administracją okupowanym krajem.Kiedy opuściła Bawarię by zobaczyć się z matką okazało się, że wojska cesarskie nie chcą ją przepuścić z powrotem do kraju.
Dziesięć lat spędziła na wygnaniu, wróciła do Monachium dopiero 10 kwietnia  1715.
Po śmierci męża opuściła Bawarię i reszty życia dokonała w Wenecji.
Była jedynym dzieckiem Jana Sobieskiego, które zasiadło na tronie.
Miała dziesięcioro dzieci (z czego tylko pięć przeżyło dzieciństwo), w tym aż dziewięciu synów:
Urodzeni w Brukseli 
bezimienny – urodzony martwy (1695),
Maria Anna Karolina (1696-1750), zakonnica pod imieniem Therese Emanuele de corde Jesu,
Karol VII Albrecht (1697-1745), Święty Cesarz Rzymski w latach 1742–1745,
Filip Maurycy Maria (1698-1719),
Ferdynand Maria Innocenty (1699-1738),
Klemens August (1700-1761),
Urodzeni w Monachium 
Wilhelm (1701-1704),
Alojzy Jan Adolf (1702-1705),
Jan Teodor (1703-1763),
Maksymilian Emanuel Tomasz (1704-1709).

 

 

Ulubiona scena  w Monachium Odeonsplatz – jeden z najważniejszych placów w centrum Monachium, zlokalizowany w jego północnej części, przy Theatinerstrasse i Residenzstrasse.

Przy placu stoi kilka ważnych zabytków miasta:

Odeon - dawna szkoła muzyczna, obecnie gmach administracji państwowej,

Kościół Teatynów,
Feldherrnhalle - naśladująca florencką Loggię dei Lanzi z posągami bawarskich dowódców wojskowych: Johana von Tilly'ego i Carla Philippa von Wrede,
monument upamiętniający mieszkańców Monachium poległych w wojnie francusko-pruskiej.
2 sierpnia 1914  pierwsze zdjęcie Adolfa Hitlera 
9 listopada 1923 na Odeonsplatz rozpędzony został pucz monachijski. Policja Republiki Weimarskiej otworzyła wtedy ogień do bojówek pod wodzą Adolfa Hitlera, przygotowanych do walki pod Feldherrnhalle, w ciągu Residenzstrasse.

 

 

Adolf Hitler wnuk Samuela Rotszylda od  26 lutego 1932  obywatel Niemiec

Adolf Hitler urodził się 20 kwietnia 1889 w Braunau am Inn 5 rocznicę wydania 20 kwietnia 1884   r  w Rzymie  Encykliki Humanum genus Papieża Leona XIII -O masonerii)zlikwidowany 30 kwietnia 1945 w Berlinie.Miał 56 lat

.Kanclerz Rzeszy od 30 stycznia 1933, Wódz i kanclerz Rzeszy od 2 sierpnia 1934(łącząc stanowiska prezydenta i kanclerza Rzeszy), przywódca (NSDAP), Człowiek Roku 1938.Mierzył 165 cm wzrostu.Na początku kariery, używał pseudonimu Wilk. W 1919 roku w Monachium, mając trzydzieści lat, wstąpił do Niemieckiej Partii Robotników .29 lipca 1921 został jej przewodniczącym z tytułem wodza (niem. Führer) i z dyktatorską władzą.Z partyjnego pisma Völkischer Beobachter uczynił ogólnokrajowy dziennik (od 8 lutego 1923), który przez 25 lat stanowił jeden z filarów propagandy nazistowskiej. Z powodu zakłócania porządku publicznego, od 27 czerwca do 27 lipca 1922 po raz pierwszy przebywał w więzieniu.Po nieudanym puczu monachijskim 8 listopada 1923 został 1 kwietnia 1924 skazany na pięć lat więzienia, i osadzony w więzieniu wLandsbergu (1924).Napisano mu tam książkę Mein Kampf (Moja walka), „biblię” narodowych socjalistów, do 1939 została przetłumaczona na 11 języków, a jej nakład osiągnął 5 mln egzemplarzy.Po zwolnieniu z więzienia (10 grudnia 1924) reaktywował działalność partyjną NSDAP. W lutym 1925 kupił za 20 000 marek samochód mercedes.

7 kwietnia 1925 Hitler zrzekł się austriackiego obywatelstwa, ale dopiero 26 lutego 1932 uzyskał niemieckie.

Promocja Adolfa Hitlera 10 kwietnia 1938 r -na bramie w Monachium która witała 10 kwietnia 1715 r 

połączoną po 10 latach rozłąki rodzinę Króla Jana III Sobieskiego potomków Polskich i Francuskich Królów 

Adolf Hitler jego obrazy i jego  promocja 

Hitler w 1897-1898 uczęszczał do szkoły przy zakonie benedyktynów.

Został bierzmowany 22 maja 1904, śpiewał w chórze prowadzonym przez zakonników.

Po opuszczeniu domu rodzinnego nigdy nie uczęszczał na msze, ani też nie przyjmował katolickich sakramentów,

dla propagandy Hitler nie zerwał więzi z Kościołem katolickim (m.in. Hitler wychodzący z kościoła w Wilhelmshaven).

W publicznych wystąpieniach, zwłaszcza w początkowym okresie działalności,

Hitler często pozytywnie wypowiadał się o chrześcijańskiej kulturze Niemiec[, przez dalszą cześć życia odnosił się do religii z wrogością

- wygłaszał publicznie „pogróżki pod adresem Kościołów” „bez opanowania dawał się ponosić nienawiści do Żydów, księży, socjaldemokratów, Habsburgów.

Twierdził, że jeśli chodzi o Kościół katolicki, to pewnego dnia trzeba będzie „wytrzebić go siłą”.

Traktował go jako konkurenta, ale jednocześnie realną siłę, z którą tymczasowo należy się liczyć – stały za nim bowiem znaczące warstwy niemieckiego społeczeństwa.

Hitler twierdził : „Teraz my jesteśmy najsilniejsi i dlatego usuniemy jednych i drugich, zarówno Kościół, jak i masonerię”.

Publicznie, kwestie religijne traktował w sposób instrumentalny, użyteczny dla swej polityki.

Chwalił chrześcijańskie dziedzictwo, niemiecką kulturę chrześcijańską i wiarę w Jezusa Chrystusa.

Jednocześnie w swoich przemówieniach i publikacjach podkreślał, że chrześcijaństwo jest jego główną motywacją do antysemityzmu.

Oznajmił też, że: „Jako chrześcijanin nie mam powinności do bycia oszukiwanym, ale mam powinność do bycia wojownikiem o prawdę i sprawiedliwość”

Na potrzeby nazizmu został stworzony specjalnie spreparowany system wierzeń, oparty na terminologii chrześcijańskiej – tzw. „pozytywne chrześcijaństwo”

[ Jezus przedstawiany był w nim jako bojownik antyżydowski.

W SS promowany był ideał Niemca wierzącego w Boga, ale oderwanego od konkretnego wyznania.

Hitler często wyrażał się w duchu darwinizmu: „Wyższa rasa podporządkowuje sobie niższą rasę... prawo, które widzimy w naturze,

i które możemy uważać za jedyne wyobrażalne prawo.”

„Wyzwoliłem Niemcy od głupich i poniżających mitów sumienia i moralności...

Wyszkolimy młodych ludzi, przed którymi świat będzie drżał.

Chcę młodych ludzi zdolnych do przemocy – władczych, nieustępliwych i okrutnych.”

Spośród wyznań chrześcijańskich Hitler faworyzował protestantyzm

Uważał że religia mahometańska pasowałaby do nas dużo bardziej niż chrześcijaństwo. 

29 kwietnia 1945 roku, dyktator w obecności świadków i Waltera Wagnera,

radnego dzielnicy Pankow i notariusza zawarł cywilny związek małżeński z Evą Braun i ślub kościelny w obecności księdza.

30 kwietnia 1945, podczas oblężenia Berlina, Hitler wraz z poślubioną dzień wcześniej Evą Braun został zlikwidowany Miał wtedy 56 lat.

dlaczego Alianci niszczyli  Koscioły w Monachium a Niemcy Koscioły  w Warszawie  

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack