A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

Dlaczego znalazłam się w Hamburgu ?

 
Nie przyjmujcie niczego za prawdę co byłoby pozbawione miłości, ani nie przyjmujcie niczego za miłość, co byłoby pozbawione prawdy; jedno pozbawione drugiego staje się niszczącym kłamstwem
Wszystko co czynimy, jest tylko środkiem do celu. Jedynie Miłość jest celem samym w sobie, bo Bóg jest Miłością.
Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie wiedział.
Innych można prowadzić tylko tą drogą, którą się samemu idzie.

św Edyta Stein 

Dlaczego Hamburg... miasto wygnania św  Papieża Benedykta V. 

7 luty 1983 r   Hamburg moje  31 urodziny .ostatnie z Tatą Bernardem ,Pawłem ,Janem  Tuszyńskim 

Ja Maria-Teresa, urodziłam się jako czwarta  córka  Felicji i Bernarda 7 lutego 1952 roku w Gdyn
W kościele Św. Michała Archanioła na Oksywiu otrzymałam sakrament chrztu, komunii i bierzmowania.
Tam mój Tatuś, pracując w 2 pracach w Gdyni jako księgowy, grał dodatkowo w niedzielę na organach w tym kościele. 
 
 
 
Listy Pisane Przez Mojego Tatusia Bernarda Jana Pawła Tuszyńskiego 
 
List do Mamusi z 29.09.1949 roku.
Ukochana i najdroższa moja Kaluchno !       
Dziś w dzień Twoich 34 urodzin, myślą jestem przy Tobie.Rano byłem w kościele i poleciłem Ciebie Panu Jezusowi w komunii św. Życzę Ci z całego serca dużo błogosławieństwa Bożego, aby Pan Bóg sprawił abyśmy całe nasze doczesne życie wspólnie przeżyli wielbiąc Boga i Matkę Bożą na każdym kroku we wszystkich naszych czynach.Jestem pewien, że Pan Jezus nas wysłucha i pozwoli nam się znowu połączyć na wspólne życie, ku Jego chwale a naszemu szczęściu wiecznemu.
Kochana Kaluchno !.
Bardzo tęsknię za Tobą i dziećmi.Bardzo bym pragnął, abyśmy już byli razem. 
 
 
 Z listu Tatusia pisanego z Gdańska do Hamburga 23 listopada 1981
 
Droga i Kochana Marysiu !
 
Korzystając z okazji wysyłam ten list.Listy Twoje i Janusza oraz paczka nadeszły.Serce mi się kraje jak czytam Wasze listy.
Nie wolno Ci rozpaczać ani denerwować się.Musisz się uspokoić,zaufać opiece Miłosierdzia Bożego, siostry Faustyny
oraz Twoim rodzicom, że staramy się aby wszystko załatwić tak dla dobra Asi jak i Waszej ........
Ja wiem, że tęsknota bardzo boli. Ufaj i módl się.
Proś s. Faustynę o opiekę i pomoc.Ona nas nigdy jeszcze nie zawiodła... 
 
Jeden z listów mego Tatusia (korespondencja 3 Apostołów Miłosierdzia), który otrzymałam w Gdańsku 21.04.2001 w dniu konsekracji Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Gdańsku. 
 
"Jezu Ufam Tobie"       Gdynia 14.XI.1958 rok
 
Czcigodni i Ukochani Państwo! 
 
Cieszę się bardzo, że Szanowni Państwo zrozumieli i tak ochotnie przyjęli propozycję "trójkąta przyjaźni"
dla Jezusa, dla Matki Bożej.Dziękuję bardzo za obszerny list i referat. Wszystko piękne i budujące.
Niech Pan sobie przypomni słowa naszego młodego kolegi z Poznania - ostrzegającego przed "drętwą mową".
Płomiennymi mowami, ani żadną akcją masową nie ruszymy z miejsca.Tylko własnym życiem, ofiarą, przykładem i uczynkami Miłosierdzia zdołamy przyczynić się do rozszerzania czci M.B..."Potrzebuję ofiary wypełnionej miłością, bo ta ma tylko przedemną znaczenie"...Referat wartościowy i gorący, proszę go przesłać do Sekretariatu M.B. w Łagiewnikach-do archiwum.
Ciekawy jestem, czy ktoś z duchowieństwa zareagował czynnie na tak płomienne słowa ?.
Bardo zależy mi na obiecanym sprawozdaniu z 5.X.1958 roku.Widzicie Państwo, jak trudno wykonać coś w tej sprawie.
Ufam mocno że po uporaniu się ze sprawą renty (p. Stanisław Bukowski z Łodzi) całe swoje życiowe doświadczenie i wykształcenie poświęci Panu Królowi Miłosierdzia. Widzę w tym wyraźny palec Boży.Cieszę się bardzo z tego, tym bardziej że i mnie przygniatają moje obowiązki służbowe i rodzinne, ojca sześciorga maleństw.Spodziewam się zastać Szanownych Państwa na "naradzie roboczej" 14.XII jako głównych filarów akcji M.B. 
 
      "Wrzucam " Ukochanych Państwa w otchłań Miłosierdzia Bożego
            polecając się łaskawym modlitwom
                  oddany 
                        Bernard Tuszyński
(Stanisław Wiktor Bukowski publicysta Łódź  ul. Nowa 7 m. 2
ur. 1889 na Kaukazie.Sekretarz stronnictwa pracy (Popiela).Od 1948 więziony - po 8 latach więzienia komunistycznego - uniewinniony w 1956 r.Żona jego Melena Bukowska ur. 1908 roku w Berlinie - była bibliotekarką diecezjalną w Łodzi).

 

7 lutego 1952 Królowa Elżbieta została ogłoszona Królową 

Elżbieta II zasiada na brytyjskim tronie od 60 lat (fot. STR/PAP)

Wydarzenia 7 luty -niemiecki 

Hamburg  7 luty 1952   Bruno Streckenbach

 

19-20 kwietnia 2003 byłam w pustelni Hermanna Cohena k/Lourdes

 

 

 

 

 

 

 

Bp   Edward Ozorowski  ur 1 maja 1941 r                                                                      Ks Andrzej Targosz  ur 1 maja 1941 r 

W herbie Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego widnieje św. Franciszek przytulony do ukrzyżowanego Mistrza - Jezusa i Matka Miłosierdzia

oraz słowa pasterskiego zawołania z Listu do Filipian "W Tym, który umacnia".

 

PARAFIA ŚWIĘTEJ ROZALII Z PALERMO historia 

 1 I 1983 r. - erygowanie parafii;- 4 VII 1983 r. - ks. Andrzej Targosz obejmuje urząd proboszcza z zadaniem tworzenia nowej parafii;
- 1 IV 1984 r. - poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego przez JE Ks. Bpa Ordynariusza Ignacego Jeża;
- 3 IX 1989 r. - poświęcenie nowo wybudowanej plebanii przez JE Ks. Bpa Sufragana Piotra Krupę i JE Ks. Bpa Edwarda Ozorowskiego z Białegostoku
Parafia pw. św. Rozalii z Palermo na zachodnich obrzeżach miasta Szczecinka i jeziora Trzesiecko, wydzielona została z parafii pw. Narodzenia NMP. Wezwanie zaproponował proboszcz macierzystej parafii, ks. kanonik Bernard Edward Mielcarzewicz - wielki czciciel św. Rozalii z Palermo, do której pielgrzymował na Sycylię w 1976 r. Dzięki Niej doznał wielu łask. Sprowadził Jej relikwie do Wierzchucina (obecnie diec. pelplińska), gdzie był proboszczem od 25 III 1962 r. do 10 X 1972 r. W dniu poświęcenia placu pod budowę obiektów sakralnych JE Ks. Bp Ordynariusz Ignacy Jeż tworzenie nowej parafii powierzył ks. Andrzejowi Targoszowi - proboszczowi z pobliskiego Jelenina - ówczesnemu wicedziekanowi szczecineckiego dekanatu.

Główne uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej odbyły się na terenie byłego obozu koncentracyjnego

„Gross-Rosen” w Rogoźnicy. W niedzielę 7 września 2014 r przewodniczył im abp Edward Ozorowski, metropolita białostocki.

Przez obóz macierzysty i jego filie przeszło około 125 tys. więźniów z całej Europy. 40 tys. z nich nie przeżyło nieludzkiego traktowania. Wśród zamordowanych był także ojciec metropolity białostockiego.

– Jest to dla nas bardzo przejmująca chwila, gdy syn więźnia tego obozu jako biskup sprawuje na jego terenie Eucharystię prosząc o pokój, pojednanie i przebaczenie wszystkim, którzy zarówno w przeszłości jak i dzisiaj cierpią z powodu wojny – mówił gospodarz uroczystości,

bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Urodził się 27 lipca 1944 w Hucisku. Pochodzi z rodziny liczącej ośmioro dzieci, dwie jego siostry wstąpiły do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (prowincja warszawska)

27 lipca 1944 roku władza w Samborze przeszła w ręce AK. Rozpoczęto urzędowanie w magistracie. Pojawiły się biało-czerwone flagi.Tego dnia, około godziny 7 rano do miasta wjechały 3 czołgi sowieckie, a na nich polscy partyzanci. Na rynku zebrało się od 800 do 1500 polskich partyzantów i chętnych do walki z Niemcami. Około godziny 13°° na rynek wjechał sowiecki samochód z żołnierzami, którzy zdjęli polska flagę z ratusza i powiesili flagę czerwoną. Zorganizowali tez wiec, na którym przemawiał major sowiecki, podkreślając bardzo mocno, że Sambor należy do terytorium Ukrainy” (Józef Smereka; w: Siekierka..., s. 922; lwowskie).  czytaj

 27 lipca 1944 r Armia Czerwona ponownie zdobyła także Stanisławów

27 lipca 1944 Armia Czerwona weszła do okupowanego przez hitlerowców Białegostoku

 27 lipca 1944 roku, na życzenie Stalina, „linia Curzona” staje się wschodnią

"Porozumienia między PKWN a rządem ZSRR o polsko–radzieckiej granicy" podpisano w dniu 27 lipca 1944 roku w Moskwie

Garwolin został wyzwolony 27 lipca 1944 r 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack