A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

28 sierpnia 1944 Karmel Borne Sulinowo

Miasto bez Boga -Borne Sulinowo czytaj 

Potrzeba nam dzisiaj  prawdy i świadków  którzy uczą nas jak mieć nadzieję wbrew wszelkiej nadziei

Z ukrytego w lasach Pojezierza Drawskiego, z miejsca, które miało być miastem bez Boga, od 18 lat płynie nieustanna modlitwa.

Siostry karmelitanki pojawiły się w Bornym Sulinowie rok po wyjściu z miasteczka wojsk radzieckich.

S. M. Elżbieta od Trójcy Świętej, jedna z pierwszych dziewięciu sióstr, które przyjechały z klasztoru w Gdyni Orłowie,

jest przekonana, że Pan Bóg wybrał sobie Borne Sulinow.

 Siostra wspomina trudne początki, z którymi musiały się zmierzyć pierwsze karmelitanki.

 Samo Borne robiło wrażenie miasta widma.

Wyjeżdżający Rosjanie zabrali wszystko, co możliwe, wiele poniszczyli.

Nie wyglądały zachęcająco opustoszałe, wymarłe i zdewastowane budynki, długie rzędy hangarów, warsztatów i garaży,

przeważnie bez drzwi i szyb, świadczące o ponurej przeszłości, a zarazem o przemijaniu niezwyciężonych, zdawałoby się, potęg tego świata

Karmelowi w Bornem patronuje Maryja Matka Pojednania. – Jeszcze w trakcie budowy miałyśmy tutaj małą kaplicę.

Zawiesiłyśmy w niej krzyż, otrzymany od przyjaciela z Niemiec, ks. Martina, i przywiezioną z Gdyni wyblakłą reprodukcję ikony Matki Boskiej Włodzimierskiej.

I przyszła taka refleksja: niemiecki krzyż i ruska ikona w polskim Karmelu przemówiły razem: „pojednanie” 

Obecnie wspólnota klasztorna w Bornem Sulinowie liczy 15 sióstr.

Z fundacyjnej grupy pozostało 5 sióstr:

dwie powróciły do rodzimego klasztoru w Gdyni, a dwie zmarły:

Moja przyjaciółka  czytaj 

s. M. Immakulata od Ducha Świętego  ur 11 lipca 1922 r

 i 

s. M. Teresa od Jezusa  urodzona 28 sierpnia 1944 r w Warszawie

( 28 sierpnia 1944 r zamordowano rytualnie Karmelitę Bł  O Alfonsa Marię Mazurka )

„We wszelkich uciskach, stra­pieniach, dolegliwościach i pokusach uciekać się będę do najlepszej i najukochańszej mej Matki, Maryi,

której cały się ze wszystkimi sprawami oddaję"

Błogosławiony Alfons Maria MazurekKarmelita Dominik od Jezusa Maryji 

P. Dominicus von Jesus Maria Ruzzola OCD, ein Karmelit im Feuer Gottes, ein in Vergessenheit geratener spiritueller Schatz Wiens

(16. Mai 1559 – 16. Februar 1630) 

POLSKA 

Gdy habit oznaczał śmierć

życiorys

Oddziały sowieckie bezczynnie przypatrywały się konaniu Warszawy , a w Krakowskiem Niemcy wmawiali ludziom, że w obronie chrześcijańskiej cywilizacji i samej Polski trzeba stawić wspólnie opór Rosjanom 

Zlecenie  mordu Kapłana 28 sierpnia 1944 w wydał  Wilhelm Koppe 5 lat młodszy od O .Mazurka .

Po 1945 Wilhelm Koppe został dyrektorem fabryki czekolady w  Hamburgu pod fałszywym nazwiskiem Lohmann.

W 1960 został aresztowany 19 kwietnia 1962 zwolniony za kaucją . Zmarł nagle w 1975 w Bonn

W Polsce w czasie II wojny światowej zostało zamordowanych ok. 2500 kapłanów, zakonników, zakonnic i kleryków.

Karmelita   Dominik od Jezusa Maryji 

Dominik od Jezusa Maryji  czytaj 

8 listopada 1620 roku cesarz Ferdynand II odniósł nad wojskiem protestanckim zwycięstwo na Górze Białej.

Hasłem wojsk cesarza Ferdynanda, idącego do boju, było: Maryja! Maryja!
Do wzywania Imienia Najświętszej Panny zachęcał świątobliwy ojciec Dominik od Jezusa i Maryi, z Zakonu Karmelitów Bosych.
Towarzyszył on armii katolickiej, przygotowywał żołnierzy na śmierć, gorliwie udzielał pomocy duchowej rażonym przez kule nieprzyjaciół, lub ciężko dotkniętym grasującą zarazą. Ojciec, Dominik był uważany za anioła, zesłanego przez Opatrzność. Na podziękowanie za zwycięstwo, które Matce Bożej zawdzięczano, wystawił Ferdynand II kilka klasztorów dla Zakonu Najświętszej Panny Maryi z Góry Karmelu.
W roku 1624 stanął w Pradze klasztor pod nazwą: Najświętszej Panny Zwycięskiej.
Autor maryjnego traktatu 
Michał van Ballaert – ,, Michał od św. Augustyna ,,– urodził się w Brukseli 15 kwietnia 1621 r.
Był synem bogatych i znakomitych mieszczan Brukseli. Pobożni rodzice mieli jedenaścioro dzieci – ośmiu synów i trzy córki.
Wszyscy synowie obrali stan kapłański, a dwie córki były zakonnicami Zgromadzenia św. Begi (Beggi).  Dwaj bracia – Mariusz i Michał wstąpili do zakonu karmelitów.
Mariusz otrzymał przy obłóczynach predykat Mariusz od św. Franciszka, a jego brat – Michał od św. Augustyna. .
 Filip Theobald przebywał przez rok w nowicjacie karmelitów bosych w klasztorze Santa Maria della Scala w Rzymie, dla zdobycia odpowiedniej formacji duchowej i organizacyjnej
,papież Klemens VIII wysłał go do Francji i powierzył mu pracę nad reformą Karmelu.
 W roku 1615 opracował konstytucje dla reformy, które później przyjął cały zakon. Konstytucje te zredagowane przez o. Dominika od św. Alberta (Wincenty Leschart, 1596–1634) i przejrzane przez
o. Dominika od Jezusa (Ruzzola OCD, 1559–1630) zatwierdził papież Urban VIII w roku 1639, a następnie Innocenty X w roku 1646.
Przepisy te stały się podstawą prawdziwej odnowy wewnętrznej zakonu. Pod koniec XVII wieku pięć prowincji francuskich przyjęło reformę.
Rozpowszechniła się ona w Belgii, Niemczech i w Polsce. Jej promotorami w Belgii byli Marcin z Hooghe († 1637), Levin od Trójcy Świętej († 1641),
a szczególnie Michał od św. Augustyna.
Michał van Ballaert  złożył śluby zakonne w klasztorze w Brukseli 14 X 1640 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 VII 1645 r.
Był wykładowcą filozofii i teologii w seminarium zakonnym, mistrzem nowicjatu, kilka razy definitorem (radnym) prowincji,
asystentem prowincjała, przeorem klasztoru w Gandawie, Brukseli i trzykrotnie w Malines (Mechelen).
Trzykrotnie też był prowincjałem prowincji Flandro-Belgijskiej i jeden raz komisarzem generalnym.
Utrwalił i pogłębił całe dzieło reformy, doprowadzając prowincję Flandro-Belgijską do rozkwitu życia karmelitańskiego i zakonnej karności.
 
13 czerwca 1999 roku Jan Paweł II podczas uroczystości beatyfikacyjnych w Warszawie zaliczył O. Hilarego
 wsród  108 innymi męczennikami w poczet błogosławionych.
W 1940 roku miały miejsce aresztowania zakonników z konwentu krakowskiego.
O. Hilary n przebywał poza klasztorem. Po powrocie od razu czynił starania, by uwolnić współbraci
Udał się na Gestapo twierdząc, że to on odpowiada za wszystkich.
Osadzony w więzieniu przy ul. Montelupich, a później na ul. Pomorskiej w Krakowie.
Wiosną 1941 roku przewieziony do Konzentrationslager Sachsenhausen, nr  37088.
19 września 1941 roku przeniesiony do   Dachaunr  27648.
Tutaj odnalazł współbraci, za którymi wstawiał się na Gestapo w Krakowie.
Pod koniec 1944 roku z powodu zbliżającego się frontu do Dachau trafili więźniowie z innych obozów.
Wybuchła epidemia tyfusu.
32 księży dobrowolnie zgłosiło się do pomocy chorym czując odpowiedzialność za bliźniego.
O. Hilary  dołączył do tej grupy. Wśród chorych apostołował 21 dni.
Po pięciu dniach agonii zmarł 25 marca 1945 roku
Miał 37 lat. 
 
 
O. Hilary Paweł Januszewski, O.Carm 
 
 
Mączennicy  Karmelu 
O. Antoni Szymon Buszta, O.Carm
Urodził się 27 grudnia 1907 roku.
Aresztowany 13 września 1939 roku w klasztorze oborskim, więziony w Rypinie, Grudziądzu i Gdańsku.
Przebywał w obozach koncentracyjnych Stutthof i Sachsenhausen.
14 grudnia przewieziony do o Dachau. Numer obozowy 22390 zmarł  3 czerwca 1942 roku w Dachau 
 
O. Bruno Makowski, O. Carm
 
Urodził się 24 czerwca 1890 roku w Koszycach. Aresztowany zimą 1939 roku w oborskim klasztorze.
Osadzony w więzieniu w Rypinie, przewieziony do KZ  Sachsenhausen, skąd po kilku miesiącach do Dachau.
Zmarł w Dachau w 1942 roku
O. Leon Michał Koza, O. Carm
Urodził się 15 lipca 1909 roku w Strzelcach Wielkich. Aresztowany  19 września 1940 roku, więziony w Krakowie na Montelupich, Oświęcimiu nr 6613.13  grudnia 1940 roku przewieziony do obozu w Dachau, nr  22213. Zmarł  14 maja 1942 roku w wieku trzydziestu trzech lat. 
O. Bartłomiej Piotr Czosnek, O.Carm
Urodził się 25 grudnia 1911 roku we wsi Bielcza, powiat Brzesko.
13 Listopada 1942 roku  został wysłany do klasztoru w Bołoszowcach, gdzie pełnił funkcję wikariusza parafii.
W czasie prześladowań ze strony nacjonalistów ukraińskich zorganizował ucieczkę miejscowej ludności polskiej do Stanisławowa, a sam pozostał w klasztorze w Bołoszowcach,
Na nim skupiła się cała wściekłość banderowców, którzy uprowadzili go w biały dzień zadając mu okrutne męki
. Został zamordowany 13 marca 1944 roku na cmentarzu położonym obok kościoła, którego strzegł.
Br. Gerard Kowalski, O.Carm
Urodził się 6 lipca 1901 roku w Skępem.
Aresztowany w Krakowie 19 września 1940 roku, więziony  na Montelupich,
 przewieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.
Zamordowany 24 listopada 1940 roku w Oswięcimiu 
O. Bolesław Augustyn Huczyński, O.Carm
Urodził się 4 grudnia 1904 roku w Brodach, województwo lwowskie.
W roku 1939 mianowano go przeorem w klasztorze w Rozdole.
17 listopada 1939 roku został aresztowany przez NKWD więziony w Kijowie i Moskwie.
Skazany 21 września 1940 roku na osiem lat łagrów.
W roku 1941 wstąpił do Wojska Polskiego,
które formował w Rosji gen. Anders i został kapelanem VI Brygady Strzelców Lwowskich.
Zginąl w bitwie pod Monte Cassino 8 maja 1944 roku, ugodzony odłamkiem granatu. 
 

Jedenaście kolejnych  Sióstr wstąpiło do Karmelu już w Bornem.

Zakonnice z poligonu

Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych ul.Parkowa 17

78-449 Borne Sulinowo

Strona

 PRZYBYCIE DO BORNEGO SULINOWA – 14 sierpnia 1997

Photo1

Kim był ojciec prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego - Zdzisław Kwaśniewski? czytaj 

ojciec prezydenta- Izaak Stoltzman vel Zdzisław Kwaśniewski, był Żydem rosyjskim w stopniu pułkownika NKWD.

Wcielony w Polaka do organizowania nadzoru UB na terenach Pomorza Zachodniego i Północnego.-zmienia nazwisko na Kwaśniewski i przyjmuje imię Zdzisław. NKWD zaopatruje go w dyplom ukończenia medycyny w Poznaniu i niezbędne dokumenty dla uwiarygodnienia wykonywanego zawodu lekarza. NKWD-dzista Izaak Stolzman, m.in. oskarżony jest o : mordowanie oficerów polskich w Katyniu, patriotycznej ludności polskiej na Kresach Wschodnich oraz grabież i popełnianie zbrodni na Żydach w gettach w okresie okupacji niemieckiej Wileńszczyzny i Białorusi.Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski, Stolzman- dowodzący oddziałem NKWD w latach 1945- 1947 - dopuszcza się zbrodni ludobójstwa na: jeńcach niemieckich, marynarzach szwedzkich, żołnierzach AK, NSZ i innych formacji zbrojnych. M.in. dokonuje egzekucji w okolicach Borne, Sulinowo (Gross Born), w nie istniejącej obecnie wsi Doderlage, w Berkniewie (Barkenbrucke) koło Bornego Sulimowa, po którym zostały szczątki fragmentów zniszczonych domów. Na terenie tym, będącym poligonem wojsk sowieckich, w okolicznych lasach grzebał swoje ofiary, których kości jeszcze obecnie są odnajdywane.

Z rozkazu władz NKWD nadzorował i koordynował zbrodniczą działalność powiatowych i miejskich urzędów bezpieczeństwa publicznego w: Drawsku, Białogardzie, Szczecinku, Wałczu, Kołobrzegu, Połczynie, Jastrowie i Okonku. Uczestniczył  w zbrodniach UBP w Gdańsku, Słupsku, Szczecinie, Ustce, Koszalinie i Elblągu.Poczynania Izaaka Stoltzmana vel Kwaśniewskiego były częścią działań sowieckich grup operacyjnych w likwidacji członków polskiego ruchu oporu. Izaak Stolzman vel Kwaśniewski podejmuje się zacierania swojej zbrodniczej działalności zamykając usta świadkom pod groźbą utraty życia. W roli lekarza zamieszkał w Białogardzie przy Ul. Bohaterów Stalingradu 10 (obecnie Dworcowej). Przepoczwarza się w katolika, co wynika z księgi zawartych małżeństw kościoła parafialnego w Białogardzie, w którym 6 lutego 1954 r. zawarł związek małżeński. Zdzisław Kwaśniewski, ur. w 1921 r. w ZSRR poślubił Aleksandrę Pałasz, ur. 28 grudnia 1929 r. w Wilnie, z zawodu pielęgniarkę. Z małżeństwa tego w domu przy ówczesnej ul. Bohaterów Stalingradu 10, urodził się 15 listopada 1954 r. obecny prezydent i jego siostra Małgorzata Sylwia, o której wiadomo tylko tyle, że jest w Szwajcarii dyrektorem banku. -nie zostali oni ochrzczeni.
Ojciec A. Kwaśniewskiego zmarł w 1990r został pochowany na cmentarzu żydowskim w Warszawie. Matkę pochowano w 1995r ,miała ona pogrzeb katolicki na cmentarzu warszawskim,Niewątpliwe zasługi Izaaka Stolzmana vel Kwaśniewskiego we wprowadzaniu systemu sowieckiego w Polsce i umacnianiu władzy komunistycznej nad narodem polskim stworzyły A. Kwaśniewskiemu od najmłodszych lat możliwość robienia błyskawicznej kariery. Już w 1977 r., mając 23 lata, został wiceprzewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich w Gdańsku, wstępując wcześniej do PZPR,w okresie rządów E. Gierka i Jaroszewicza, po brutalnym rozbiciu robotników protestujących w Radomiu i Ursusie oraz po osławionych “ścieżkach zdrowia”w wydaniu SB i milicji.
czytaj 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack