A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

20 sierpnia 2015 św Bernardzie św Piusie X wspomagajcie nas

20 sierpnia
 
Święty Bernard z Clairvaux - czciciel Męki Pańskiej
św Bernard urodził się w rycerskim rodzie burgundzkim, na zamku Fontaines pod Dijon (Francja) w 1090 r..
W Boże Narodzenie Bernardowi  pojawiło się Dziecię Boże i zachęciło chłopca, aby poświęcił się służbie Bożej. Kiedy Bernard miał 17 lat (1107), umarła mu matka. Zwrócił się wówczas do Maryi, by mu zastąpiła matkę ziemską.Mając 22 lata wstąpił do surowego opactwa cystersów w Citeaux, pociągając za sobą trzydziestu towarzyszy młodości. Niedługo potem również jego ojciec wstąpił do tego opactwa. Jako pierwszy opat tegoż klasztoru otrzymał święcenia kapłańskie. Miał wówczas 25 lat. W tym opactwie pozostał przez 38 lat jako opat. Stąd też rozpowszechniał dzieło św. Roberta (+ 1110) i św. Stefana (+ 1134) przez założenie 68 nowych opactw, toteż słusznie nadano mu tytuł współzałożyciela zakonu cystersów.Założył około trzystu fundacji zakonnych, w tym także cysterską fundację w Jędrzejowie. Wywarł wpływ na życie Kościoła swej epoki.  Nazwano go "wyrocznią Europy". Był obrońcą papieża Innocentego II. Położył kres schizmie Anakleta w Rzymie.Bernard bardzo żywo bronił czystości wiary.  Wśród listów zachował się także list do biskupa krakowskiego.Bernard wyróżniał się także nabożeństwem do Męki Pańskiej. Na widok krzyża zalewał się obfitymi łzami. Bracia zakonni widzieli nieraz, jak czule rozmawiał z Chrystusem ukrzyżowanym. Dla wyrażenia swojej miłości do NMP często Ją pozdrawiał w Jej świętych wizerunkach. Powtarzał wówczas radośnie Ave, Maria! Zmarł w Clairvaux 20 sierpnia 1153 r. W osiemsetną rocznicę jego śmierci Pius XII w 1953 r. wydał ku czci św. Bernarda piękną encyklikę, zaczynającą się od słów Doktor miodopłynny. Bernard jest czczony jako patron cystersów, Burgundii, Ligurii, Genui, Gibraltaru, Pelplina, 

Francisco Goya: Święty Bernard przyjęty do cystersówPius X: święty papież-reformator

„Władcy mądremu, czujnemu stróżowi wiary, umiłowanemu wodzowi duchowieństwa”św  Piusowi X
 

Giuseppe Melchiorre Sarto  urdził się 2 czerwca 1835 r , w wieku 15 lat otrzymał tonsurę z rąk biskupa Treviso (patriarchat Wenecji )

Święcenia kapłańskie otrzymał w wieku 23 lat.  W 1875 roku został kanonikiem kapituły katedralnej w Treviso. 

3 maja 1863 został   przepowiedziany przez Anioła Stróża Polski   

 W 1863 r Polacy pisali do Piusa IX   Króla Polaków w Rzymie

 "Najświętszy Ojcze!

Znękany stuletnią blisko niewolą, stuletnim pasowaniem się z okrutnym i wiarołomnym wrogiem, który pozbawiwszy nas wolności, najdroższe sercu ludzkiemu uczucia przywiązania do wiary przodków i miłości Ojczyzny wydrzeć usiłuje, lud polski pochwycił znowu za oręż, w nim tylko widząc jedyną ocalenia swego nadzieję". 

We wrześniu 1863 r. Ojciec Święty Pius IX  nakazał "szturm do nieba". 6 września 1863 r. w Rzymie zarządził wielka procesja z cudownym obrazem Zbawiciela, czczonym w Wiecznym Mieście od VIII wieku. W procesji wzięła udział wielotysięczna rzesza ludu, duchowieństwa i biskupów. Uczestniczyli kardynałowie, wśród nich m.in. Ludovico Altieri, Francesco Patrizi i Mario Mattei, dziekan Świętego Kolegium Kardynalskiego. Wezwanie do udziału w procesji przekazał 31 sierpnia 1863 r.Oznajmił, iż jest jego wolą, żeby wznoszono modły za nieszczęśliwą Polskę, którą "widzi z boleścią, wydaną w tej chwili na łup tylu mordów i krwi przelewu. Naród polski, który był zawsze katolickim i tworzył niejako przedmurze naprzeciw napadom błędu, zasługuje ze wszech miar, by się zań modlono". Obraz Zbawiciela-Acheropity przeniesiono z Lateranu do bazyliki Santa Maria Maggiore. Tam 10 września 1863 r. przybył Ojciec Święty Pius IX i wraz z wiernymi wznosił modły za Polskę.Obecni tam Polacy wołali do Papieża po łacinie: "Vivat Pius IX - defensor Poloniae". W ślad za Papieżem biskupi Europy i Ameryki ogłosili modły za Polskę, było bowiem życzeniem Piusa IX, by w całym świecie modlono się za nasz kraj.  czytaj 

Jesteśmy zmuszeni obecnie bronić ludo polskiego od zarazy żydów i frankomasonów którzy pod płaszczem patriotyzmu chcieliby dostać moc kierowania ludu polskiego .Organem tej bezczelnej kliki jest ,,Przyjaciel ludu ,,tak pisze do Rzymu 10 wrzesnia 1880 z Chicago.
 
10 listopada 1884 Leon XIII mianował Sarto biskupem Mantui, który przyjął sakrę 16 listopada 1884 r .
12 czerwca 1893 został kreowany kardynałem prezbiterem i otrzymał kościół tytularny S. Bernardo alle Terme,a trzy dni później papież mianował go patriarchą Wenecji, którym pozostał do elekcji.

Obejmując Stolicę Piotrową w 1903 roku określił swój program w encyklice „E supremi apostolatus” - celem  pontyfikatu miała być odnowa życia kościelnego i religijnego społeczeństw. Ludzkość należało przywrócić „do posłuszeństwa Kościołowi; Kościół zaś odda ją Chrystusowi, Chrystus wreszcie – Bogu”.Program ten papież realizował konsekwentnie.Od początku zajął się reorganizacją Kurii Rzymskiej i podniesieniem formacji doktrynalnej kleru i świeckich. Przygotował dla diecezji rzymskiej katechizm, znany dziś powszechnie jako Katechizm Piusa X, Zalecał częste przystępowanie do sakramentów, „przyśpieszył” pierwszą komunię dzieci .Ostro sprzeciwiał się liberalnym tendencjom obecnym wśród katolickich teologów początków XX wieku.Celem laikatu ma być „zwalczania wszelkimi prawymi i legalnymi środkami cywilizacji antychrześcijańskiej; dla naprawy wszelkimi sposobami, tak bardzo ważnych nieporządków, jakie z niej wypływają dla przywrócenia Jezusa Chrystusa w rodzinie, w szkole, w społeczeństwie”.  Zmianom podlegają – tłumaczył Pius X - „formy zewnętrzne i środki działania” a nie cel i zasady określające misję laikatu, jego społeczne powołanie. Pius X rządził Kościołem przez 11 lat, zmarł w nocy z 20 na 21 sierpnia 1914 roku, obserwując wybuch Wielkiej Wojny, której chciał zapobiec. Kreśląc program swego pontyfikatu, wyrażony w haśle „Wszystko odnowić w Chrystusie”, wzywał do modlitwy za wstawiennictwem Bogarodzicy, zachęcał do uciekania się do „wstawiennictwa św. Józefa, przeczystego Bożej Matki Oblubieńca, a Kościoła katolickiego patrona, oraz świętych Piotra i Pawła, książąt apostołów” by Bóg „przyśpieszył łaskawie to odrodzenie narodów w Jezusie Chrystusie”.

 

Pius X został beatyfikowany przez Piusa XII w 1951 roku, zaś już w trzy lata później przez tego samego papieża- kanonizowany.

Jego ciało znajduje się w kaplicy Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w bazylice św. Piotra w Rzymie.

Bazylika Św. Bernarda przy Termach (wł. Chiesa di San Bernardo alle Terme) w pobliżu domu

Masona Ernesto Nathana o którego działalnosci pisał  św Maxymilian Kolbe .

 

– bazylika w Rzymie, zbudowana na terenie dawnych Term Dioklecjana.W roku 1598 jedna z okrągłych wież Term Dioklecjana

została zaadoptowana jako kościół i przekazana francuskiemu zakonowi Cystersów.

Po Rewolucji Francuskiej została przekazana zgromadzeniu św. Bernarda..Wtedy też kościół został poświęcony św. Bernardowi.

Kardynałowie prezbiterzy

 Kardynał Giuseppe Melchiorre Sarto (1893-1903), eletto papa Pio X

Kardynał Klemens August von Galen (ur. 16 marca 1878 w Dinklage, zm. 22 marca 1946 w Münsterze) biskup Münsteru w latach 1933-1946
Był znany ze swoich antynazistowskich kazań oraz sprzeciwu wobec praktyk eutanazji wykonywanych w III Rzeszy.Był jedenastym z trzynaściorga dzieci Ferdynanda hrabiego von Galen i Elisabeth z domu von Spee. Na chrzcie otrzymał imiona Clemens Augustinus Joseph Emmanuel Pius Antonius Hubertus Marie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1904. Po święceniach kapłańskich został wikarym przy katedrze w Münster. Później przeniesiony do Berlina.W 1929 został proboszczem w parafii św. Lamberta w Münster, aby swoim autorytetem zahamować spadek poparcia dla katolickiej Niemieckiej Partii Centrum i wzrost nastrojów nacjonalistycznych. 5 sierpnia 1933 Klemens August von Galen został mianowany przez papieża Piusa XI ordynariuszem diecezji Münster .. Jego zawołanie biskupie brzmiało: Nie dla pochwał, ani ze strachu. (łac. Nec laudibus, nec timore, niem. Nicht für Lob, nicht aus Furcht).W 1934 mówił o zagrożeniach ze strony "neopogańskiej ideologii". Protestował przeciwko zamykaniu klasztorów. W sierpniu 1941 krytykował dokonywaną przez nazistów eutanazję osób starych, Władze hitlerowskie obawiały się aresztować duchownego. Los, jaki miał czekać von Galena po ostatecznym zwycięstwie, ujawniły dzienniki Josefa Goebbelsa. Goebbels pisał, że po wygranej wojnie władze zajmą się raz na zawsze duchownym, którego określał mianem "wroga państwa" i "zdrajcą narodu".
Von Galen przygotował obszerne fragmenty opublikowanej w 1937 r. encykliki Piusa XI Mit brennender Sorge (Z palącą troską).
Papież Pius XII 21 lutego 1946 nadał biskupowi Münster godność kardynała prezbitera z tytułem San Bernardo alle Terme. - zmarł 22 marca 1946 po ciężkiej chorobie mając 68 lat. Beat  9 października 2005 w Bazylice św. Piotra w Rzymie. 
 

 

20 sierpnia urodzili się

20 sierpnia 1086 – Bolesław III Krzywousty, książę Polski (zm. 1138)

20 sierpnia 1670 – Bł Piotr Vigne, francuski lazarysta, błogosławiony (zm. 1740)

20 sierpnia 1742 – Tadeusz Reytan, polski polityk, poseł na Sejm Rozbiorowy (zm. 1780)

 

20 sierpnia zmarli

20 sierpnia 684 – Filibert, francuski święty, fundator klasztoru w Noirmoutier-en-l'Île (ur. 617 )

20 sierpnia 984 – Jan XIV, papież (ur. ?)

20 sierpnia 1153 – Bernard z Clairvaux, francuski cysters, teolog, filozof, opat klasztoru w Clairvaux, doktor Kościoła, święty (ur. 1090)

20 sierpnia 1348 – Bernard Tolomei, włoski zakonnik, święty (ur. 1272)

20 sierpnia 1556 – Ks Prałat Stanisław Borek, polski szlachcic, sekretarz królewski, dziekan i kanonik krakowski, prałat gnieźnieński i poznański (ur. 1474)

Należał do znakomitych polskich dyplomatów, wysyłanych do poselstw zagranicznych i do papieża w sprawie kanonizacji Świętego Jacka. Zostawił znaczny fundusz na wychowanie przeszło 30 wychowanków akademii krakowskiej.Zasłynął jako żarliwy katolik i przeciwnik reformacji. Po śmierci swego przyjaciela Piotra Tomickiego związał się Stanisławem Hozjuszem i Marcinem Kromerem, którzy chętnie zasięgali jego rady. Do 1848 roku istniał na Placu Św Michała w Krakowie Dom Borka. Jego wizerunek znajduje się na blasze na Wawelu przy kaplicy Piotra Tylickiego.

20 sierpnia 1651 – Jeremi Wiśniowiecki, polski książę, wojewoda ruski (ur. 1612)-ojciec Króla Michała Korybuta Wisniowieckiego 

20 sierpnia 1699 – Jan Małachowski, polski duchowny katolicki, biskup krakowski (ur. 1623)

Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 roku . Elektor Jana III Sobieskiego w 1674 roku.Od 1676 roku biskup chełmiński, podkanclerzy koronny od 1678 r., następnie od 1681 r. biskup krakowski. Ingres do katedry wawelskiej odbył 27 września 1681 r. Wysłany przez króla Jana II Kazimierza na misję do Francji oraz Brandenburgii w celach dyplomatycznych. Zarządzał majątkiem królowej Ludwiki Marii Gonzagi, żony Jana Kazimierza, był także wykonawcą jej testamentu.Jako biskup krakowski przeprowadził reformę seminarium duchownego oddając go pod opiekę Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Świętego Wincentego à Paulo. Zakon ten, mający swoje korzenie we Francji sprowadził do Krakowa w 1682 r. z Warszawy, osadził na Stradomiu oraz przekazał zgromadzeniu w zarządzanie niektóre wsie z okolicznych dóbr kościelnych. Sprowadził również do Krakowa z Francji zakon sióstr wizytek, którym w latach 1682-1695 ufundował kościół i klasztor. Z własnych funduszy naprawiał fortyfikacje obronne Krakowa. W 1690 roku doprowadził do beatyfikacji księżnej Kingi.W 1697 roku był elektorem Augusta II Mocnego z województwa krakowskiego.Katedrze podarował bardzo cenny zbiór gobelinów. Do dziś w skarbcu katedralnym przechowywany jest pastorał biskupa Małachowskiego. Pochowany został w katedrze wawelskiej.

 

20 sierpnia 1866 – Maria De Mattias, włoska zakonnica, święta (ur. 1805)

 

20 sierpnia 1914-św Pius X

20 sierpnia 1936 – Maria Climent Mateu, hiszpańska działaczka Akcji Katolickiej, męczennica, błogosławiona (ur. 1887)

20 sierpnia 1942- Dachau Ks Georg Häfner, niemiecki duchowny katolicki, męczennik, błogosławiony (ur. 1900)

20 sierpnia 1942- Dachau Ks Władysław Mączkowski, polski duchowny katolicki, męczennik, błogosławiony (ur. 1911)

-------------

 Wydarzenia 

20 sierpnia 1083 – Papież Grzegorz VII kanonizował króla Węgier Stefana I,siostrzeniec Mieszka I .

20 sierpnia 1609 – Święty Cesarz Rzymski -Rudolf II Habsburg -praprawnuk Króla Władysława Jagiełły wydał List majestatyczny, gwarantujący wolność wyznania protestantom na Śląsku.

 

Siostrzeniec Mieszka I-Stefan I Święty, zw. Węgierskim (ur. ok. 969 zm. 15 sierpnia 1038) - książę Węgier od 997 roku, król od 1001 roku z dynastii Arpadów. Pierwszy węgierski władca koronowany na króla. Znacznie powiększył terytorium Węgier oraz doprowadził do końca proces ich chrystianizacji. Założyciel dwóch arcybiskupstw w Ostrzyhomiu i Kalocsy oraz ośmiu biskupstw, święty Kościoła katolickiego.

W roku 996 Stefan poślubił Gizelę, córkę księcia bawarskiego Henryka Kłótnika. Stał się tym samym szwagrem przyszłego cesarza Henryka II, Wraz z Gizelą na dwór jej męża przybyli niemieccy rycerze, którzy siłą swego oręża mieli dopomóc dziełu chrystianizacji Węgier.

Ks Jerzy Häfner niem. Georg Häfner (ur. 19 października 1900 w Würzburgu, zm. 20 sierpnia 1942 w KL Dachau) –był niemieckim proboszczem z Oberschwarzach,.. Należał do Trzeciego Zakonu Karmelitów Bosych. 28 października 1900 na chrzcie w Katedrze św. Kiliana w Würzburgu otrzymał imiona Joseph Georg Simon. 13 kwietnia 1924 przyjął święcenia kapłańskie w Bambergu a pełnił duszpasterską posługę w Motten, Goldbach i Mürsbach. 1 września 1928 został wikarym w parafii w Altglashütten. Nie odpowiadał na pozdrowienia „Heil Hitler”, czym naraził się miejscowym nazistom.12 listopada 1934 został proboszczem parafii w Oberschwarzach, a już w roku 1938 otrzymał od władz hitlerowskich zakaz nauczania w szkole. Od tego momentu zajęcia z religii i przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania prowadził po kryjomu. W sierpniu 1941 udzielił na łożu śmierci ostatniego namaszczenia funkcjonariuszowi NSDAP, który wcześniej odszedł od Kościoła katolickiego. 31 października 1941 na mszy św., został aresztowany pod zarzutem podburzania ludności .12 grudnia 1941 został umieszczony w obozie koncentracyjnym w Dachau i otrzymał nr 28876. 20 sierpnia 1942 o godz. 7.20 zmarł z wycieńczenia, po długotrwałym maltretowaniu przez SS-manów i morzeniu głodem.Beatyfikowany 15 maja 2011

Ks Władysław Mączkowski (ur. 24 czerwca 1911 w Ociążu, zm. 20 sierpnia 1942 w Dachau)

Syn Szczepana, maturę zdał w 1931 roku w Gimnazjum Męskim w Ostrowie Wielkopolskim. Studiował w seminariach w Poznaniu i Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1937 .

Na pierwszą placówkę został wysłany do wiejskiej parafii Słupach w diecezji gnieźnieńskiej.

Aresztowany 26 sierpnia 1940 trafił do przejściowego obozu w Szczyglinie. Po kilku dniach został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, a stamtąd w grudniu 1940 trafił do obozu w Dachau..Zmarł 20 sierpnia 1942 r., wycieńczony pracą ponad siły i głodem

1944 – Polegli w powstaniu warszawskim:

Irena Nelkenowa, polska polonistka, żołnierz Korpusu Bezpieczeństwa (ur. 1899)

Włodzimierz Pietrzak, polski pisarz, krytyk literacki (ur. 1913)

Stanisław Srzednicki, polski instruktor harcerski, żołnierz AK, porucznik (ur. 1915)

Hubert Taczanowski, polski żołnierz AK, plutonowy (ur. 1924)

 
 
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack