A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

26 czerwca 2013 doktor honoris causa KUL dla Kiko Argüello kosztował żydów 2 miliony

Tytuł doktora honoris causa KUL dla Kiko Argüello który otrzymał 26 czerwca 2013 r  w Lublinie kosztował żydów  2 miliony 

 

 

Przyznanie tego tytułu przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ma być uznaniem za działalność Kiko Argüello, na rzecz odnowy Kościoła po zbójeckim Soborze Watykańskim II. Zainicjowana przez niego Droga Neokatechumenalna  jest formacją duchową, która prowadzi zagubionych .Dzień przed uroczystościami odbyła się celebracja symfoniczno-katechetyczna „Cierpienie niewinnych”. Kompozycja ta, autorstwa Kiko Arguello, wykonywana przez 100- osobową orkiestrę symfoniczną oraz 100- osobowy chór z Madrytu, stanowi hołd oddawany wszystkim niewinnie cierpiącym w dziejach świata.Celebracja, skomponowana przez Argüello w 2011 r. została wykonana w wielu miejscach świata m.in. w Madrycie, Jerozolimie, Watykanie, Bostonie, Chicago i Nowym Jorku. W Polsce po raz pierwszy zostanie zrealizowana 23 czerwca 2013 r przed bramą dawnego obozu śmierci Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu a wysłucha jej ok. 50 biskupów katolickich i 40 rabinów z całego świata.

Muzeum Historii Żydów Polskich  26 czerwca 2007  czytaj 

W odróżnieniu od Jad Waszem w Jerozolimie czy United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie opisuje wkład Żydów w rozwój polskiej kultury, nauki i gospodarki. Przedstawia ich historię od przybycia ok. 960 na ziemie polskie pierwszych żydowskich kupców i początków żydowskiego osadnictwa na obszarze dawnej I Rzeczypospolitej (tj. także na obecnym terytorium Litwy, Białorusi, Ukrainy i zachodniej części Rosji) aż po historię najnowszą społeczności żydowskiej w III RP.We wrześniu 2014 Muzeum dodało do swojej nazwy słowo „Polin” („Polska” w języku hebrajskim), nawiązujące do legendy o pojawieniu się na ziemiach polskich pierwszych Żydów

Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego Muzeum Historii Żydów Polskich przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego (26 czerwca 2007)

Muzeum zostało utworzone  na terenie KZ WARSCHAU na mocy umowy podpisanej 25 stycznia 2005 -Bildergebnis für ryszard krause

W skład Komitetu Budowy Muzeum weszli m.in. Władysław Bartoszewski( Bydłoszewski) , Henryka Bochniarz, Włodzimierz Cimoszewicz, Marek Edelman, Bronisław Geremek, Izabela Cywińska, abp Stanisław Gądecki, Ryszard Krauze, abp Henryk Muszyński, Krzysztof Piesiewicz, Gołda Tencer, Cezary Stypułkowski i Andrzej Wajda.Patronat nad jego tworzeniem objął prezydent Aleksander Kwaśniewski  syn zbrodniarza Stolzmana  vel Kwaśniewski z Borne Sulinowa czytaj , a na czele Międzynarodowego Komitetu Honorowego Muzeum stanął Szymon Peres-wykupujący Polskę Dwie największe darowizny w wysokości 20 mln zł i 7 mln dolarów przekazali odpowiednio Jan Kulczyk i Tad Taube 

 Rzeźby  zmarłego Mitoraja stanęły na grobowcu zmarłego  Henryka Kulczyka  czytaj 

Jan KulczykRzeźby Mitoraja stanęły na grobowcu Henryka Kulczyka [ZDJĘCIA]

Galeria Paradisus Iudaeorum z makietą Krakowa i Kazimierza
 
 

XVIII ceremonia uhonorowania Polaków chroniących dziedzictwo żydowskie   2015 

Od momentu ustanowienia tej unikalnej uroczystoścw 1998 roku, odbyło się siedemnaście ceremonii, podczas których uhonorowano już ponad 170 Polaków: oddanych ludzi, nie-Żydów, którzy bezinteresownie, wykonują ogromną pracę na rzecz ochrony i upamiętniania dziedzictwa żydowskiego w Polsce.

Program organizowany jest przez Fundusz Michaela Traisona dla Polski, Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie,  Centrum Społeczności Żydowskiej JCC i Hotel Eden w Krakowie.W języku polskim i angielskim

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack