A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

Królowa Polski 1592-1598 Anna Habsburżanka

Królowa Polski 1592-1598 POL Przemysł II 1295 COA.svgKrólowa Szwecji 1594-1598Arms of Sweden.svg

Praprawnuczka Króla Polski Kazimierza Jagielończyka i Królowej Elżbiety 

Królowa   Anna Habsburg

Szwankowski Anna of Austria.jpg(16 VIII 1573-10 II 1598)

Pierwsza żona Zygmunta III, Anna, była córką arcyksięcia Karola Habsburga, władcy Styrii, Karyntii, Krainy i Gorycji ( praprawnuka Króla Władysława Jagiełły )

syna cesarza Ferdynanda I i Anny, córki Władysława Jagiellończyka, króla Czech i Węgier.

Arcyksiążę Karol był bratem 2 Polskich Królowych Elżbiety i Katarzyny, pierwszej i trzeciej żony Zygmunta Augusta,

oraz bratem cesarza Maksymiliana II.

Matką Anny była Maria, córka Albrechta V Wittelsbacha, księcia Bawarii.

Anna urodziła się 16 sierpnia 1573 r. w Grazu jako najstarsza z całego jedenastoosobowego rodzeństwa.

Jej młodszym bratem był Ferdynand II, od 1619 r. cesarz.

Anna Habsburg nie odznaczała się urodą: niewysoka, lekko zgarbiona, drobna, była słabego zdrowia

 Była jednak niepozbawiona wdzięku: jasna blondynka o nieco melancholijnym spojrzeniu ciemnobłękitnych oczu,

twarz miała owalną, czoło wysokie, nos prosty i kształtny oraz charakterystyczną dla Habsburgów wydatną dolną wargę.

Głos miała czysty i dźwięczny, ale była cicha, poważna i skromna.

Cechowała ją wyjątkowa pobożność i żarliwość religijna.

Po przybyciu do Polski, po ślubie z Zygmuntem III (31 V 1592) zaczęła popierać na dworze królewskim jezuitów,

a Piotr Skarga zasiadał z parą monarszą do stołu.

File:Sigismund Vasa and Anna Habsburg.jpg

Była osobą inteligentną i wykształconą.

Oprócz rodzimego niemieckiego znała języki: łaciński, włoski i hiszpański.

W 1590 roku Waza podjął starania o ślub z 19 letnią Anną. W drodze do Rzymu, w Grazu zatrzymał się kardynał Jerzy Radziwiłł, który prowadził w imieniu Zygmunta rozmowy na temat przyszłego małżeństwa.4 maja 1592 odbył się w Wiedniu ślub per procura (Zygmunta reprezentował marszałek wielki litewski Albrecht Radziwiłł). Właściwe zawarcie małżeństwa, połączone z koronacją na królową Polski, odbyło się 31 maja tegoż roku w Krakowie.

 W latach 1593-1594 wraz z mężem przebywała w Szwecji, gdzie 1 marca 1594 koronowano ją w Uppsali na królową szwedzką.

Nauczyła się też języka polskiego, do czego wzywał i zachęcał ją Skarga, przytaczając m.in. przykład jej królewskiego małżonka, który

wiary katolickiej między domowymi heretyka¬mi nie stracił i języka się polskiego w Szwecji nauczył, czem serca do siebie polskie pociągnął"

Z Zygmuntem III Anna rozmawiała jednak po niemiecku, językiem tym posługiwano się na dworze królewskim.

Najwidoczniej język polski musiał Annie sprawiać pewne trudności, o czym może świadczyć odnotowany przez współczesnego świadka fakt, iż gdy w czasie nabożeństwa:

„Król słuchał kazania polskiego, królowa odeszła do swoich pokojów, gdzie jezuita Niemiec prawił dla niej kazanie"

Anna podzielała też zainteresowania artystyczne swego królewskiego małżonka.

Sama w 1596 r. ufundowała stypendia dla sześciu studentów Akademii Krakowskiej.

Głównym rysem jej charakteru nie była jednak uczoność i pociąg do sztuk pięknych, ale niezwykła pobożność.

Wiele czasu spędzała na modlitwie, odmawiała litanie, różaniec, odprawiała nabożeństwa do różnych świętych, nosiła szkaplerz, odbywała ćwiczenia ascetyczne, medvtacje

 Na te ostatnie poświęcała codziennie rano dwie godziny, następnie klęcząc, słuchała dwóch mszy, po południu uczestniczyła w nieszporach, a co wieczór dokonywała rachunku sumienia.

Co tydzień się spowiadała. Spowiednikiem Anny był jezuita Fabian Quadrantinus, autor dziełka chwalącego pobożność zmarłej królowej Speculum pietatis

(Zwierciadło pobożności), Brunsberga 1605.

Cicha, nietowarzyska, małomówna Anna gardziła zbytkiem, strojami, przepychem.

Z uznaniem podkreślał to Skarga w swych Kazaniach przygodnych:

„A będąc tak dostateczna i wielka królowa i młoda w leciech, a urodzie kwitnąca, żadnych pańskich rozkoszy i zabaw krotofilnych nie używała.

Raz w rok z pannami swemi cokolwiek takiego przypuszczała, ale cały rok ani tańców, ani maszkar, ani muzyk, ani biesiad i używania rozkosznych i wymyślnych potraw nie zażyła.

Potępiała ubiorem swym prostym i podłym owe ustawicznie się strojące, a zwłaszcza mężate, które miary w muskaniu i drogich przypraw na swoje ciało kupowaniu nie mają"

 Dwór Anny był szkołą cnoty, swój fraucymer trzymała ostro, obowiązywał tu niemal klasztorny rygor.

Dbała przy tym o regularne opłacanie dworzan, a raz nawet zastawiła swe wyprawne srebra, by nie zadłużać się u służby.

Do polityki królowa Anna się nie mieszała i większy wpływ na Zygmunta III miała jej matka Maria, która w 1593 r. doprowadziła do pojednania swego zięcia z Janem Zamoyskim.

Natomiast Anna - niepodobna do matki, jeśli chodzi o takie cechy jak energia i stanowczość - nie odgrywała większej roli politycznej.

Utrzymywała  bliskie kontakty rodzinne, dzięki czemu stopniowo zacieśniały się stosunki między Warszawą a Wiedniem.

Gdy po urodzeniu 23 maja 1593 r. pierwszego dziecka, Anny Marii, doszła do Polski wiadomość o śmierci ojca Zygmunta III, króla Szwecji Jana III Wazy (17 XI 1592),

królowa Anna towarzyszyła mężowi w podróży do Szwecji na pogrzeb zmarłego teścia i na koronację Zygmunta III na króla Szwecji.

Po pogrzebie Jana III (15 I 1594) w dniu 19 lutego 1594 r. protestancki arcybiskup Abraham Angermannus włożył w Uppsali królewskie korony szwedzkie na głowy Zygmunta III i Anny.

W sierpniu 1594 r. para królewska wróciła do Polski.

Mimo iż małżeństwo Zygmunta i Anny zostało zawarte z pobudek czysto politycznych, okazało się szczęśliwe dla pary królewskiej.

Listy Anny do matki świadczą nie tylko o ich dużej zażyłości i wielkim przywiązaniu Anny do rodziny pozostawionej w Austrii,

lecz także o idealnej harmonii małżeńskiej,, była troskliwą żoną i matką pięciorga dzieci, z których tylko Władysław dożył wieku dojrzałego.Zmarła z gorączki połogowej (po urodzeniu syna Krzysztofa) 10 lutego 1598 r., mając zaledwie 25 lat, po sześciu latach pożycia małżeńskiego. Powszechnie żałowano tej skromnej, łagodnej, życzliwej ludziom królowej. Została pochowana wkatedrze wawelskiej.

Osierociła Marię i Władysława 

Józef Łukaszewicz tak opisuje uroczystości pogrzebowe królowej (pisownia oryginalna):

… gdy w roku 1598 dnia 4. Lutego umarła w Warszawie Anna Austryjaczka, pierwsza żona Zygmunta III., ciało jej przybrane w szaty królewskie leżało cały tydzień na katafalku w niezamkniętej trumnie w jednej z sal zamku warszawskiego, poczem przeniesionem zostało do kaplicy królewskiej[4] (zapewne owej zwanej książęcą), gdzie przez 21 miesięcy stało w trumnie zamkniętej. Około trumny paliło się dzień i noc 10 świec jarzęcych i 20 lamp; psalmy w tej kaplicy śpiewali XX. Bernardyni podobnież dzień i noc, odmieniając się co kilka godzin i sprowadzając w pomoc do tej posługi religijnej księży z innych klasztorów tej reguły. Msze żałobne odprawiali przy ciele arcybiskupi, biskupi i inni dygnitarze kościelni. Requiem wykonywano codziennie z muzyką królewską. Nareszcie w miesiącu Październiku 1599 r. po solennym nabożeństwie odprawionym w kollegiacie, król i większa część senatu wraz z licznem duchowieństwem, odprowadził zwłoki swej małżonki do Krakowa, gdzie złożone zostały w kaplicy jagiellońskiej.

Jej Mama  księżniczka bawarska, arcyksiężna austriacka.

Jan Cornelisz. Vermeyen 005.jpgMaria Anna Bawarska (ur. 21 marca 1551 w Monachium; zm. 29 kwietnia 1608 w Grazu) 

Maria była najstarszą córką księcia Albrechta V Bawarskiego i Anny Habsburżanki.
Jej dziadkami byli:Wilhelma Wittelsbach książę Bawarii, i Maria księżniczka badeńska oraz
Ferdynand I Habsburg cesarz rzymski i Anna Jagiellonka, królewna czeska i węgierska.
Otrzymała staranne wykształcenie.
Maria Wittelsbach była gorliwą katoliczką i wspierała kontrreformację.
26 sierpnia 1571 w Wiedniu.poślubiła swojego wuja Karola Styryjskiego (brata jej matki Anny).
Z tego małżeństwa pochodziło 15 dzieci:
Ferdynand (1572),
Anna (1573-1598) - żona króla Polski i Szwecji Zygmunta III,
Maria Krystyna (1574-1621) - żona Zygmunta Batorego księcia Siedmiogrodu,
Katarzyna Renata (1576-1595),
Elżbieta (1577-1586),
Ferdynand II (1578-1637) - cesarz rzymsko-niemiecki,
Karol (1579-1580),
Gregoria Maksymiliana (1581-1597),
Eleonora (1582-1620),
Maksymilian Ernest (1583-1616),
Małgorzata (1584-1611) - żona króla Hiszpanii i Portugalii Filipa III Habsburga,
Leopold V (1586-1632) - książę Tyrolu,
Konstancja (1588-1631) - druga żona króla Polski i Szwecji Zygmunta III,
Maria Magdalena (1589-1631) - żona księcia Toskanii Cosimo II de' Medici,
Karol (1590-1624) - biskup Wrocławia, wielki mistrz zakonu krzyżackiego, .

 

Konstancja Habsburg (24 XII 1588-10 VII 1631)

Poślubiona 11 grudnia 1605 r. w wieku siedemnastu lat młodsza siostra Anny, Konstancja (urodzona w Grazu 24 XII 1588), młodsza od swego szwagra i małżonka Zygmunta III aż o 22 lata,była bardziej urodziwa: wyższa, nieprzygarbiona, ale przy tym nie miała wdzięku swej siostry. Wychowanie wyro¬biło w niej wysokie pojęcie o swej godności i bardziej niż siostra przestrzegała surowej etykiety.Przypominała ją natomiast, a może nawet przewyższała, swą głęboką religijnością. Słuchała co dzień dwu-trzech mszy, uczestniczyła w nabożeństwach czterdziestogodzinnych, chodziła na wszystkie procesje, często pościła, pilnie przestrzegając postów, odmawiała różaniec, nawet brewiarz kapłański.Jej postawa oddziaływała na dwór królewski, który wyróżniał się podobną żarliwością religijną, nie spotykaną wcześniej i później na polskich dworach królewskich. Z dworu starała się rugować protestantów, a siostra króla Anna Wazówna częściej zaczęła przebywać na terenie nadanych jej przez Zygmunta III starostw brodnickiego i golubskiego - na zamku w Golubiu.Początek pobytu Konstancji w Rzeczypospolitej przypadł na burzliwy okres rokoszu sandomierskiego.

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack