A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

Monachium -Dachau Bł Rupert Mayer i Eugeniusz Pacelli : papież pokoju

Błogosławiony Rupert Mayer Apostoł Monachium  

Niech się stanie, Panie, jak Ty tego chcesz.
Jak Ty chcesz, tak chcę czynić.
Pomóż tylko zrozumieć Twą Wolę.
Kiedy zechcesz, Panie, wtenczas – czas.
A gdy zechcesz, wtedym gotów,
dziś i po wszystkie wieki.

 

Czego zapragniesz, to przyjmuję,
A czego zechcesz, to dla mnie zysk.
Dość, żem cały Twój.
Skoro zaś Ty tego pragniesz, jest to więc dobre,
I skoro Ty tego zechcesz, doznaję otuchy.
Serce me całe jest w Twych rękach !

Modlitwa bł. o. Ruperta Mayera SJ

P. Rupert Mayer

Bł Ks Rupert Mayer i Eugeniusz Pacelli -Papież Pokoju 

Rupert urodził się 23 stycznia 1876 roku w Stuttgarcie (Niemcy) w zamożnej rodzinie kupieckiej jako drugi syn Ruperta Mayera i Emilii z domu Wörle. 

Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli urodził się  2 marca 1876 w Rzymie

Studiował jako świecki teologię i filozofię we Fryburgu, Monachium i Tybindze.

Do seminarium wstąpił w Rottenburgu.

 2 kwietnia 1899 r  Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli  został kapłanem 

2 maja 1899 r Rupert Mayer  został kapłanem.

Pracował jako wikariusz w parafii.

Zakonnikiem został w 1900 roku gdy  wstąpił do jezuitów w Austrii.

Nie mógł tego zrobić w swojej ojczyźnie, ponieważ zakon miał tam zakaz działania

W 1912 roku osiedlił się w Monachium i mieszkańcom tego miasta poświęcił resztę swojego życia.

Był duszpasterzem i opiekunem ludzi, którzy przybywali tam licznie w poszukiwaniu pracy i stawali się łatwym łupem wyzyskiwaczy.

Założył wraz z dwoma kapłanami Zgromadzenie Sióstr Świętej Rodziny wspierające najuboższych, a w szczególności kobiety pracujące.
Jego posługę w tym mieście przerwała I wojna światowa. 
Po jej wybuchu Rupert Mayer został kapelanem wojskowym i starał się być aniołem stróżem żołnierzy walczących na froncie Polski, Francji i Rumunii.
Został odznaczony najwyższym medalem niemieckiej wojskowości: Krzyżem Żelaznym pierwszego stopnia.
Znany był z odwagi, gdyż pozostawał wraz z żołnierzami na pierwszej linii frontu w czasie bitew
 W 1916 r., chroniąc własnym ciałem towarzysza walki, w wyniku wybuchu granatu stracił lewą nogę,amputowaną 7 lutego 1917 r .
Po wojnie powrócił do Monachium i pracował tam w parafii św. Michała.
 
3 kwietnia1917 papież Benedykt XV mianował  Eugenio Pacelli  nuncjuszem w Monachium w Bawarii, a następnie konsekrował go na biskupa tytularnego Sardes 13 maja 1917 r .czyli w dniu pierwszego objawienia w Fatimie .
18 maja 1917 roku Pacelli wyruszył do Monachium Nuncjaturę w Monachium, w pałacu przy Brennerstaße, znajdującym się naprzeciwko (późniejszego) Brunatnego Domu, objął 25 maja 1917. -jego spowiednikiem i przyjacielem został Ks Rupert Mayer . W 1920 r. Eugenio Pacelli otrzymał nominację na nuncjusza w Berlinie pozostając w kontakcie z Ks Rupertem Mayerem 
***
Ks Rupert Mayer  szczególną posługę pełnił, jak przed wojną, wśród najuboższych - a po wojnie znacznie ich przybyło.
W tym okresie swojej posługi kapłańskiej głosił 70 kazań i konferencji miesięcznie.
15 sierpnia 1925 r wprowadził w życie nowatorski pomysł odprawiania niedzielnych Mszy świętych na dworcu głównym w Monachium - dla umocnienia duchowego i  uświadomienia  pasażerów.
W 1919 roku poznał osobiście Hitlera i ocenił go jako "wyjątkowego mówcę i podżegacza, który nie przywiązuje zbytniej wagi do prawdy".
Natychmiast też zaangażował się w walkę z ideologią narodowo-socjalistyczną.
W 1923 roku przybył na spotkanie nazistów w słynnej piwiarni Bürgerbraukeller, gdzie witany był entuzjastycznymi brawami przez tłumy oczarowane przez Hitlera.
Był już wówczas znanym i szanowanym kapłanem i myślano, że zamierza przyłączyć się "do sprawy".
On jednak w pierwszych słowach przemówienia stwierdził, że nie można być jednocześnie katolikiem i nazistą.
Czynił to otwarcie, narażając się na represje.
Swoją niezgodę na tezy głoszone przez Hitlera wyrażał także na spotkaniach NSDAP, próbując walczyć ze szkodliwymi przekonaniami u samego ich źródła.
Był główną postacią katolickiego ruchu oporu w Trzeciej Rzeszy w Monachium. Nazywano go "kulawym apostołem", a jego sława szybko uczyniła z niego bardzo istotnego wroga NSDAP.
Po 1933 roku i przejęciu przez nią władzy wydano Rupertowi Mayerowi zakaz głoszenia kazań.
Jego jednak obowiązywało głównie posłuszeństwo wobec przełożonych zakonnych, a ci popierali jego działalność i zostawili mu wolną rękę.
Zakazu więc nie posłuchał.
W 1933  Ks  Rupert Mayer miał 2 odczyty w Dachau  w Kosciele św Jakuba   ,,My Katolicy i nasze  czasy,, 
Ks Rupert Mayer  18  maja 1935  ( pomimo zakazu )zbiera pieniądze dla biednych 
Pogrzeb Piłsudskiego 5
Pogrzeb Piłsudskiego 18 maja 1935 
 

Pogrzeb Józefa Piłsudskiego film 

 

18 maja 1935   Berlin Hitler  na pogrzebie Marszałka w berlińskiej katedrze św. Jadwigi czytaj 

Reakcja świata na śmierć Józefa Piłsudskiego. Hołd złożył mu nawet Adolf Hitler

Po śmierci Józefa Piłsudskiego Adolf Hitler ogłosił żałobę narodową w III Rzeszy, wziął również udział we mszy żałobnej, która odbyła się w Berlinie.
Na pogrzeb marszałka przyjechał do Polski Hermann Göring. Piłsudskiego upamiętnili również Żydzi z Palestyny.
 
Błogosławiony Rupert Mayer Po raz pierwszy został aresztowany w 1937 roku, ale wykonanie kary czasowo odroczono, licząc się z jego popularnością.
Sądowi przewodniczył Robert Wölzl,  czytaj 
 
Mówił o sobie: "Stary jednonogi jezuita - jeżeli to jest wolą Bożą - żyje dłużej niż tysiącletnia bezbożna dyktatura".
Na prośbę przełożonych przestał głosić kazania, ale gdy tylko posłyszał opinię Gauleitera (przywódcy NSDAP na określonym terenie), że kapłanów wystarczy postraszyć więzieniem, a zaprzestaną swej działalności wywrotowej - powrócił do głoszenia.
Został ponownie aresztowany 5 stycznia 1938 roku.
Podczas jednego z przesłuchań powiedział:
"Możecie mnie zgładzić, ale prawda musi być wypowiedziana".
Wyszedł jeszcze przed zakończeniem 6-miesięcznego wyroku w rezultacie amnestii. W celi demonstracyjnie pozostawił swój Krzyż Żelazny.
Trzeci raz zatrzymano go w 1939 r. po odmowie udzielenia informacji o podejmowanej działalności duszpasterskiej.
Wówczas został zesłany do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu koło Berlina, pomimo faktu, że miał wtedy już 63 lata.
Tam przez 7 miesięcy trzymano go w odosobnieniu, w pojedynczej celi.
Powiedział później: "Łzy radości stanęły mi w oczach, gdy z powodu mego powołania zostałem zaszczycony więzieniem i niepewną przyszłością".
Hitlerowcy wiedzieli jednak, że zanim zabiją jego, muszą zabić jego sławę.
Kiedy więc stan zdrowia Ruperta Mayera gwałtownie się pogorszył na skutek obozowych warunków życia - wypuścili go i internowali w benedyktyńskim opactwie w Ettal.
W ten sposób przynajmniej uniknęli rozsławienia go jako męczennika
. Z kolei on sam pozostał z bolesną świadomością, że wielu jego rodaków, niemających aż tak sławnego imienia, umiera w obozach, podczas gdy on jest bezradny.
W 1945 roku amerykańskie wojska odbiły klasztor z rąk hitlerowskich, a Rupert Mayer korzystając z odzyskanej wolności powrócił do Monachium i podjął ponownie działalność duszpasterską.
Starał się przekonywać ludzi, by nie sądzili siebie nawzajem i żyli w pokoju.
Niedługo jednak przyszło mu głosić przebaczenie. Zasłabł podczas celebracji Eucharystii w dniu Wszystkich Świętych 1 listopada 1945 roku.
Stracił mowę podczas głoszonego przez siebie kazania - nagle zatrzymał się na słowie "Pan!", kilkakrotnie je powtórzył i osunął się.
W kilka godzin później zmarł w szpitalu. Bezpośrednią przyczyną jego śmierci był atak serca.
Jest autorem znanych aforyzmów, między innymi tego:
"Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia", ale także:
"Panie, jeśli Ty chcesz, na wszystko mam czas, teraz i w wieczności".
Został beatyfikowany przez św. Jana Pawła II 3 maja 1987 roku.
Beatyfikacja odbyła się na wypełnionym po brzegi Stadionie Olimpijskim w Monachium.
Papież powiedział wtedy: "Tam, gdzie Bóg i Jego prawa nie są honorowane, tam prawa człowieka są gwałcone".
 
Papież Pokoju  film 
Bild in Originalgröße anzeigen

Rupert Mayer - cytaty

Błogosławiony Rupert Mayer
To jest jedno wielkie złodziejstwo, gdy chrześcijanie wydają bezmyślnie pieniądze, podczas gdy wokół nich panuje bieda i nędza.
 
Chcąc określić krótko chrześcijaństwo, trzeba powiedzieć: chrześcijaństwo jest religią miłości. 
 
Ten, co robi wiele hałasu, nie zawsze ma też więcej ducha i siły. 
 
Cieszmy się, że jesteśmy ubodzy, radujmy się, że możemy przeżywać nie tylko ciężar ubóstwa, lecz także wszystkie jego korzyści. 
 
 
 

Dziennik dr Hansa Franka-Króla Polski na Wawelu  1939-1945  film 

 

Tajemnica nowej stolicy Hitlera w Berlinie  film 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack