A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

29 lipca 2015 Św. Władysław Węgierski prawnuk Polskiego Króla Bolesława Chrobrego

Św. Władysław Węgierski ,kuzyn Polskiego Króla Boleslawa Szczodrego ,opiekun jego syna Królewicza Mieszka Bolesławica 

Święty Władysławie, rycerzu Jezusa Chrystusa, módl się za nami!

29 lipca 1095 roku Pan Bóg powołał do siebie swojego wiernego rycerza

„Wszechmogący wierny Boże, Ty przeniosłeś św. Władysława od trosk ziemskiego panowania do chwały Królestwa Niebieskiego. 

Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy spełniając nasze doczesne obowiązki, szukali Królestwa Niebieskiego”.

Rycerz Chrystusa – św. Władysław, król WęgierBoleslaw Smialy.jpg

Władysław (węgierskie László) był synem króla węgierskiego Beli I i Rychezy  córki króla polskiego Mieszka II i Bł Ryczezy .

Prawnukiem 1 Króla Polski   Bolesława Chrobrego ,kuzynem i rówieśnikiem Króla Polski Bolesława Smiałego .praprawnukiem Cesarza Ottona II

 Prapradziadek  Królów  -Węgier  św Władysława i Króla Polski Bolesława Szczodrego był 

Cesarz  Otton II (ur. 955, zm. 7 grudnia 983 w Rzymie) - król niemiecki od 973, Święty Cesarz Rzymski od 980 Jego koronacja na króla odbyła się gdy miał 6 lat - 26 maja 961,, w 980 Otton II udał się do Italii, by poświęcić się sprawom włoskim i umocnić swoją cesarską pozycję i koronować się na króla Włoch. W 983 przeprowadził na zjeździe możnych w Weronie elekcję na króla swojego trzyletniego wówczas syna, Ottona III. W tym samym roku  Otton zmarł w Rzymie 

Król Władysław Węgierski opiekował się 13 letnim synem zamordowanego Króla Bolesława Chrobrego -Mieszkiem ...

Budował nowe miasta, kościoły, klasztory, zabiegał o powołanie biskupstwPodczas jego panowania i wskutek osobistych starań u papieża do chwały ołtarzy zostali wyniesieni: 

św. Stefan król; św. Emeryk – syn św. Stefana oraz jego syn – św. Gerard, biskup Csanad; św. Andrzej Świerad i św. Benedykt, jego towarzysz.

 wziętych do niewoli jeńców król starał się nawracać na katolicyzm. Tak stało się po najeździe Kumanów w 1091 r., którzy przyjęli chrzest i zasiedlili tereny między Cisą a Zagyą.

Urodził się ok. 1040 w Krakowie, gdzie jego ojciec przebywał na wygnaniuDzieciństwo i młodość spędził na dworze Kazimierza Odnowiciela, a potem kuzyna Bolesława Śmiałego. Znał dobrze język polski i polskie obyczaje. Mając 16 lat, udał się na Węgry. Po śmierci starszego brata, Gejzy, Władysław objął panowanie. Na początku były to niełatwe rządy, walczył bowiem ze sprowadzonymi przez przeciwników jego sukcesji Awarami i Pieczyngami, a następnie z cesarzem niemieckim Henrykiem IV, który najechał Węgry. Rządził równie dobrze jak jego kuzyn z rodu Arpadów Stefan I (pierwszy król Węgier), którego pamięć Władysław uczcił przez przeniesienie relikwii. Przyczynił się też do ożywienia kultu Emeryka i biskupa Gerarda (Gelerta). Zabiegał o kanonizację wszystkich trzech, której w roku 1083 dokonał papież Grzegorz VII.

Władysław ożenił się z Adelajdą Szwabską, córką księcia Rudolfa. Miał z nią dwie córki.

Był wzorem średniowiecznego rycerza. Słynął ze świątobliwego życia. Po przyłączeniu Kroacji do korony węgierskiej w Zagrzebiu ufundował biskupstwo Agram. fundował i wybudował od podstaw Wielki Waradyn - stolicę biskupią (dziś Oradea w Rumunii), miejsce swojego przyszłego pochówku.W 1095 r. na synodzie w Clermont, gdy papież ogłosił pierwszą krucjatę przeciw muzułmanom dla uwolnienia Ziemi Świętej, Władysława wybrano jednogłośnie jej wodzem. Nie wyruszył jednak z krucjatą, ponieważ Pan Bóg powołał go do siebie. Zmarł w Neutrze (obecnie Nitra w Słowacji) 29 lipca 1095 r. Grób Władysława został od razu otoczony kultem. Niestety, w roku 1556 sarkofag króla został zniszczony przez protestantów. Całkowicie katedrę w Wielkim Waradynie zniszczyły wojska tureckie w XVII wieku (obecnie została ona odbudowana).Władysław kanonizowany został przez papieża Celestyna III w 1192 r. Jest patronem Węgier.W Polsce ponad 90 miejscowości wzięło imię od św. Władysława, do najbardziej znanych należy Władysławowo.Imię Władysław przybrał na chrzcie książę litewski Jagiełło przed wstąpieniem na tron Polski i pieszo pielgrzymował do grobu patrona.Za wzór do naśladowania stawiał go sobie Władysław Warneńczyk. Wkrótce po kanonizacji św. Władysława król Władysław Łokietek wybudował ku czci swojego patrona kościół w Szydłowie

Święty Władysław
Władysław I Święty,  (ur. ok. 1040 w Krakowie, zm. 29 lipca 1095 w Nitrze na Węgrzech, obecnie Słowacja) stronnik papieża Grzegorza VII podczas jego konfliktu z cesarzem Henrykiem IV
Władysław był synem Beli I, króla Węgier, oraz Rychezy -praprawnuczki  Cesarza Otona I i św Adelajdy Urodził się w Krakowie,dzieciństwo i młodość spędził na dworze Kazimierza Odnowiciela, później kuzyna  Bolesława Śmiałego. Na Węgrzech znalazł się  z ojcem mając 10 lat w 1050 roku. W 1077 roku, po śmierci swojego brata Gejzy I, objął panowanie nad Węgrami i poślubił Adelajdę, córkę Rudolfa, księcia Szwabii. Miał z nią dwie córki:
Irenę (Piroskę), żonę Jana II Komnena, cesarza bizantyjskiego
Irena Węgierska(ur. ok. 1088, zm. ok. 1134 w Bitynii) – bizantyńska cesarzowa, święta Kościoła prawosławnego.W 1104 roku przeszła na prawosławie i poślubiła cesarza bizantyńskiego Jana II Komnena.
Na powtórnym chrzcie przyjęła imię Irena. Poświęciła się wychowaniu dzieci. Jako żona cesarza zajęła się fundacją klasztoru Pantokratora w Konstantynopolu (dzis. Stambuł) i złączonego z nim szpitala
nieznaną z imienia córkę, żonę Jarosława, księcia wołyńskiego.
W czasie swego panowania wypędził Pieczyngów z Siedmiogrodu i osadził tam kolonistów węgierskich. Aktywnie też działa na polu chrystianizacji Węgier. W 1092 podczas synodu w Szabolcs nakazał odbudować zniszczone kościoły jednocześnie zabraniając kultywowania wszelkich obyczajów pogańskich.Król Władysław został kanonizowany przez papieża Celestyna III w 1192 roku
 
Tesc Króla Władysława -Rudolf Szwabsk (ur. ok. 1025, zm. 15 października 1080 w Merseburgu) – książę Szwabii w latach 1057–1079, antykról niemiecki w latach 1077–1080.
Był synem Kuno von Rheinfeldena.  W 1057 roku otrzymał od cesarzowej Agnieszki nadanie księstwa Szwabii i Burgundię.  W 1066 Rudolf ożenił się z Adelajdą, córką hrabiego Ottona Sabaudzkiego. -miał córkę:
Adelajdę Szwabską, żonę Władysława Świętego, króla Węgier.Po klątwie papieskiej rzuconej na Henryka IV wypowiedział posłuszeństwo królowi i uczestniczył w sejmie w Tryburze, na którym możni niemieccy zażądali od cesarza ustąpienia z tronu. Podejmował wysiłki celem zapobiegnięcia spotkaniu Henryka IV z Grzegorzem VII w Canossie. W 1077 roku pod nieobecność Henryka IV w Niemczech został wybrany przez opozycję antycesarską królem. Spowodowało to wieloletnią wojnę domową w Rzeszy.Uznany przez cesarza za banitę Rudolf Szwabski uciekł do Saksonii, gdzie przebywał do końca życia i skąd prowadził działania wojenne. Dzięki sojuszowi z Sasami udało mu się utrzymać władzę i stworzyć własne państwo popierane przez Sasów i Szwabów.7 marca 1080 roku został uznany królem Niemiec przez papieża- zmarł 14 października 1080 roku w bitwie nad Elsterą.
Bildergebnis für bolesław szczodryKról  Polski Bolesław II Szczodry (Śmiały) (ur. 1040 w Krakowie , zamordowany 2 kwietnia  1082) – książę Polski w latach 1058–1076, król Polski w latach 1076–1079.
Był pierworodnym synem Kazimierza Odnowiciela i Dobroniegi, córki  zmarłego 15 lipca 1015 r św   Włodzimierza I Wielkiego, wielkiego księcia kijowskiego.
Brat Władysława I Hermana.
Imię otrzymał po swoim pradziadzie ojczystym Bolesławie I Chrobrym.W 1058 roku, po śmierci ojca, Bolesław II Szczodry został księciem Polski.Głównym celem i zarazem programem politycznym Bolesława Szczodrego było powstrzymanie ekspansji niemieckiej i wzmocnienie państwa polskiego poprzez aktywną politykę zagraniczną. W ramach realizacji tych celów Bolesław Szczodry dążył do utrzymywania na tronach Rusi i Węgier przyjaznych sobie władców, co niejednokrotnie wymuszało interwencję zbrojną w tych państwach. W 1060 roku zorganizował on pierwszą wyprawę na Węgry w celu osadzenia na tamtejszym tronie swojego sojusznika, Beli I( ojca św Władysława ) 
W Europie zachodniej trwał w tym czasie spór o inwestyturę, tj. konflikt pomiędzy papieżem Grzegorzem VII i cesarzem Henrykiem IV o dominującą rolę w Europie. W sporze tym Polska, wraz z Węgrami, opowiedziała się za papieżem. Celem takiej polityki Bolesława było z jednej strony osłabienie cesarza, z drugiej zaś uzyskanie korony królewskiej. Cel ten został osiągnięty w Boże Narodzenie (25 grudnia) 1076 roku, gdy arcybiskup gnieźnieński Bogumił w obecności legatów papieskich koronował Bolesława w katedrze gnieźnieńskiej na króla Polski
Dzięki Bolesławowi powrócono do samodzielnej polityki monetarnej (emisja srebrnych denarów). Zasługą króla było również ufundowanie opactw benedyktyńskich w Mogilnie, Tyńcu, Wrocławiu, Lubinie, a także odbudowanie katedry w Gnieźnie. Bolesław rządził zdecydowanie, ponieważ miał na celu centralizację władzy co nie podobało się możnym. Niezadowolenie stało się przyczyną zawiązania antykrólewskiego buntu, na czele którego stanął biskup ze Szczepanowa, Stanisław. Celem spiskowców było obalenie Bolesława i powołanie na tron krakowski jego młodszego brata, Władysława Hermana.
Kazimierz Odnowiciel zostawił swojemu synowi wiele do zrobienia jeśli chodzi o odbudowę struktur kościelnych w Polsce po nawrocie pogaństwa w latach 30. XI stulecia.
Jednym z sukcesów Bolesława była konsekracja katedry w Gnieźnie w 1064 r., zniszczonej w 1038 roku podczas najazdu czeskiego.
Metropolia gnieźnieńska zaczęła funkcjonować dopiero ok. 1075 r., pod rządami arcybiskupa Bogumiła.
Odnowienie metropolii było sprawą kluczową dla utrzymania samodzielności polskiego Kościoła. Jeszcze w czasach Odnowiciela praprawnuka cesarza ottona i - uprawnienia arcybiskupie (ale nie sam tytuł) zdobył biskup krakowski Aron, a jego następca Suła-Lambert nie otrzymał już tych uprawnień. Kłopoty związane z ich brakiem zakończyły się wraz z ożywieniem metropolii gnieźnieńskiej.
Szczodry przyczynił się też do odnowienia biskupstwa w Poznaniu, a ponadto do założenia diecezji mazowieckiej w Płocku, wpływ na tę decyzję miał jego brat Władysław Herman.
Każde z biskupstw wymagało odpowiedniego uposażenia materialnego i tego Szczodry nie skąpił.Wspomagał on rozbudowę sieci klasztornej. Szczodry wspierał klasztor w Tyńcu i Mogilnie, lecz z jego inicjatywy powstały także m.in. opactwo benedyktyńskie w Lubiniu, Płocku i Wrocławiu.Przybywali do nich mnisi z Niemiec. Chrystianizację radykalnie opóźniła reakcja pogańska, która nadal trwała obok odbudowy organizacji kościelnej.
Wynikała z tego konieczność ścisłego związania Kościoła z monarchią.
 
Bł. Bogumił z Dobrowa 10 czerwca 1092 w pustelni Dobrów umiera Bł Bogumił Patron Polski

W Boże Narodzenie 25 grudnia 1076 roku w 51 rocznicę koronacji dziadków Bł Ryczezy i Mieszka I , arcybiskup gnieźnieński  Bł  Bogumił w obecności legatów papieskich koronował Króla Bolesława Smiałego w katedrze gnieźnieńskiej na króla PolskiBogumił w roku 1075 mianowany został  przez Bolesława Smiałego Arcybiskupem. W roku 1076 koronował na króla Polski Bolesława Śmiałego, którego poparł w sporze z biskupem krakowskim Stanisławem.Po męczeńskiej śmierci biskupa Stanisława zrzekł się urzędu i osiadł - dla pokuty - w Dobrowie, gdzie zmarł w roku 1092.

-----------------------------------------------------------
 
W 1086 roku  żona i syn  Króla Bolesława Szczodrego  za protekcją św Władysława  powrócili  do Polski
Syn  Króla Polski  Bolesława Szczodrego ,prawnuk św Włodzimierza - Księże Krakowski Mieszko Bolesławowic (ur. 1069, zm. 1089)  dopuszczony do współrządów przez Władysława I Hermana w latach 1086–1089
Mieszko był jedynym znanym dzieckiem króla Polski Bolesława II Szczodrego i  Wyszesławy -jako 10 latek  w 1079 roku znalazł się wraz z ojcem i  matką na przymusowej emigracji na Węgrzech u św Władysława 
Bolesław II  zginoł w  1082 roku - sytuacja jego syna stała się dramatyczna. Wprawdzie pod opieką króla Węgier Władysława I  13 leniemu  Mieszkowi  niczego mu nie zbywało, ale jako głównemu pretendentowi do tronu polskiego z pewnością nie było mu łatwo, zwłaszcza że okoliczności zgonu Bolesława II wskazują, że było to morderstwo polityczne z polecenia wszechwładnego Sieciecha, palatyna Władysława Hermana.
Władysław Herman brat króla Bolesława i kuzyn św Władysława  zdawał sobie sprawę, że jego władza będzie ciągle zagrożona.Do kompromisu doszło  dzięki układowi politycznemu zawartemu pomiędzy Władysławem I Świętym a Władysławem Hermanem w 1086 roku.  Ze ceną powrotu do kraju Mieszka i emigracji politycznej (na Węgrzech wraz z Bolesławem Szczodrym znalazł się m.in. ród Awdańców) było uznanie zwierzchniej władzy Władysława Hermana.  Młodszy syn Kazimierza Odnowiciela musiał pójść na kompromis - oddał  bratankowi  dzielnicę krakowską. O fakcie tym brak bezpośrednich informacji i choć wszystkie dostępne źródła mówią o Mieszku tylko jako "synu Bolesława" to wydaje się oczywiste, że nie mógł Władysław odpowiednio nie wyposażyć swojego jedynego wówczas dziedzica (najstarszy syn Władysława Zbigniew, jako dziecko z nieuznanego przez kościół małżeństwa nie mógł być brany jeszcze wtedy pod uwagę, Bolesław III Krzywousty urodził się właśnie w 1086 roku).  Król Władysław  czuł się zobligowany odpowiednio zabezpieczyć los swojego podopiecznego.O w miarę dobrych kontaktach Mieszka ze stryjem świadczy też ożenek w 1088 roku z nieznaną z imienia księżniczką ruską,Katarzyną Wsiewołodowną.Niespełna rok później nastąpiły wypadki, które przecięły dobrze zapowiadającą się karierę Mieszka Bolesławowicza. Wydarzenia te w niezwykle barwny sposób opisał w swojej kronice Gall Anonim : miał zaś król Bolesław jednego syna, imieniem Mieszko, który nie okazałby się pod względem zacności gorszy od (swych) przodków, gdyby zawistne Parki nie przecięły chłopcu nici żywota w przededniu lat męskich. Tego chłopca wychowywał po śmierci ojca król węgierski Władysław i kochał go miłością ojcowską jakby (własnego) syna. Sam zaś chłopiec istotnie przewyższał wszystkich zarówno Węgrów, jak Polaków szlachetnymi obyczajami i pięknością i zwracał na siebie uwagę wszystkich jawnymi dowodami, pozwalającymi wróżyć mu przyszłe panowanie. Stąd stryj jego, książę Władysław, postanowił wezwać chłopca – pod złą wróżbą – z powrotem do Polski i ożenić go – na próżno, niestety – z ruską dziewczyną. Żonaty więc młodzieniaszek, gołowąsy a piękny, tak właściwie, tak rozumnie postępował, tak przestrzegał starego obyczaju przodków, że cały kraj z niezwykłym uczuciem upodobał go sobie. Lecz wrogi pomyślności śmiertelny los w boleść zamienił wesele i w kwiecie wieku przeciął nadzieję (pokładaną w) jego zacności. Powiadają mianowicie, że jacyś wrogowie z obawy, by krzywdy ojca nie pomścił, trucizną zgładzili tak pięknie zapowiadającego się chłopca; niektórzy zaś z tych, którzy z nim pili, zaledwie uszli niebezpieczeństwu śmierci. Skoro zaś umarł młody Mieszko, cała Polska tak go opłakiwała, jak matka śmierć syna – jedynaka. - pewne poszlaki jego śmierci  wskazują na palatyna Sieciecha, który, jak pisze w innym miejscu Gall Anonim "chciał wygubić cały ród Piastów".Śmierć bratanka umożliwiła Władysławowi Hermanowi zjednoczenie na powrót Polski.
 
 
11 kwietnia 1079 roku zginoł biskup krakowski Stanisław ze Szczepanowa-   1 raz objawia się Matka Boża Górke  pod Łobżenicą,
Rok 1079 zaowocował dwoma ważnymi wydarzeniami, których to skutki będą rzutowały na następne wieki
 Było to męczeństwo św. Stanisława w Krakowie i objawienie się Matki Bożej w gaju góreckim na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Krajem rządził Bolesław zwany Śmiałym. prawnuk Bolesława Chrobrego. Był sprzymierzeńcem papieża św. Grzegorza VII w jego walce z cesarzem Niemiec - Henrykiem IV,
---------------------------------------
Rozkaz uśmiercenia  biskupa wydał  Sąd Królewski z udziałem Prymasa Bogumiła I który koronował 39 letniego Bolesława  II Szczodrego  na Króla Polski w dzień pierwszy Bożego Narodzenia, 25 grudnia 1076 roku w katedrze gnieźnieńskiej. Świadkami koronacji byli legaci papiescy  Grzegorza VII  i Król  Władysław.  Koronacji Bolesława przeciwny był cesarz,Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, król Niemiec, książę Bawarii Henryk IV.  W tym czasie Cesarz Henryk IV toczył spory z Papieżem Grzegorzem VII o inwestyturę.Szczodry popierał Papieża.Bolesław Szczodry był synem Kazimierza I Karola  Odnowiciela i Dobronegi Marii, córki Włodzimierza I Wielkiego z dynastii Rurykowiczów.
Głównym celem, Bolesława II było powstrzymanie plemion germańskich stale dążących do podboju Państwa Piastów. Aby zabezpieczyć swe granice przed wschodnimi książętami z rodu Ryrykowiczów, wpływał jako wnuk św Włodzimierza+15 lipca 1015 r na obsadzanie tronu na Rusi. Podobnie czynił to na Węgrzech. W 1060 roku posadził na tronie Węgierskim Béle I z Dynastii Árpádów.  Béla przez dłuższy czas przebywał w Polsce. Poślubił  Ryczezę -siostrę Kazmierza Odnowiciela  córkę  jego dziadków  króla Mieszka II i bł Ryczezy .W czasie wyprawy na Kijów, biskup krakowski Stanisław ze Szczepanowa zaczął popierać cesarza Henryka IV-szkodzić interesom Polski.
Biskup krakowski Stanisław stanął po stronie cesarza z wieloma biskupami. Pretekstem był  pierwszy rzymski synod biskupi w 1074 roku, który pozbawił godności wszystkich żonatych księży, biskupów. Próby wprowadzenia celibatu nie zostały dobrze przyjęte. Szczególnie przeciwni byli temu księża z Niemiec i Francji część Polskich z biskupem Stanisławem ze Szczepanowa. W Rzymie działy się sceny dantejskie.W 1076 roku Cesarz  aresztował, więził, torturował papieża, a w końcu sam musiał błagać we włosiennicy, boso  o przebaczenie Papieża u bram zamku w Canossie  styczniu 1077 roku. Cesarz stał u bram z mieczem przywieszonym u szyi trzy dni.
 Wiemy, że piszący swą kronikę "Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum", Gall Anonim , napisał że biskup Stanisław ze Szczepanowa był zdrajcą, łac. "traditor",
Biskup krakowski nie dochował posłuszeństwa wobec Króla, Bolesława Szczodrego. Jest bardzo ważnym, fakt, że biskup tej "zdrady" "traditor episcopus" nieposłuszeństwa dopuścił się podczas pobytu Króla w Kijowie. Biskup krakowski, Stanisław ze Szczepanowa, składał na wierność królowi Bolesławowi 
 
Dziś nie wiemy jak zginął biskup.,nie wiemy  dlaczego Król Bolesław II Szczodry, musiał opuścić odwieczne domeny "Piastów" i wraz z synem uchodzić na Węgry.
Wiemy, że po ucieczce Bolesława II Na Węgry,potęga Piastów upadła. Następcą został młodszy brat Władysław Herman. Zrezygnował z koronacji dopuścił do podziału Państwa Polan. Państwem de facto rządził palatyn Sieciech z rodu Starżów-Toporczyków,
 
Ja posądzam Sieciecha, że knował wspólnie z biskupem ze Szczepanowa i to on doprowadził do buntu, który zmusił Króla Szczodrego do opuszczenia Kraju. Gall Anonim  widział w nim wszystko zło jakie spada na Państwo Polańskie. Posądza go o romanse i chęć obalenia chorego Władysława Hermana wspólnie z żoną Hermana Judytą Marią Salicką, Szwabską. Córką cesarza  rzymskiego,Henryka III.
 
Dziś nie wiemy gdzie i jak zmarł Król Bolesław II. Wiemy, ze udał się na Węgry. Przebywał w alpejskim  klasztorze Ossiach w Karyntii. Być może został otruty. Gdzie, kiedy 2 lub 3 kwietnia 1081 lub 1082. Pod północną ścianą klasztoru istnieje tablica z napisem Bolesław, Król Polski. Grób jest zaniedbany, nikt o niego nie dba. A szkoda, to przecież Król Polski. Jeden z najwybitniejszych monarchów .
 
.,nował wspólnie z biskupem ze Szczepanowa i to on doprowadził do buntu, który zmusił Króla Szczodrego do opuszczenia Kraju. Gall Anonim  widział w nim wszystko zło jakie spada na Państwo Polańskie. Posądza go o romanse i chęć obalenia chorego Władysława Hermana wspólnie z żoną Hermana Judytą Marią Salicką, Szwabską. Córką cesarza  rzymskiego,Henryka III.
 
Dziś nie wiemy gdzie i jak zmarł Król Bolesław II. Wiemy, ze udał się na Węgry. Przebywał w alpejskim  klasztorze Ossiach w Karyntii. Być może został otruty. Gdzie, kiedy 2 lub 3 kwietnia 1081 lub 1082. Pod północną ścianą klasztoru istnieje tablica z napisem Bolesław, Król Polski. Grób jest zaniedbany, nikt o niego nie dba. A szkoda, to przecież Król Polski. Jeden z najwybitniejszych monarchów .
 
 
 
 
Chrzest Rusi i   dziadek Króla Polski Bolesława Szczodrego l - św Włodzimierza 
Już w I wieku naszej ery pojawił się w Chersonezie Taurydzkim apostoł Andrzej, znajdując wyznawców nowej wiary wśród greckich kolonistów, i tworząc pierwsze gminy religijne. 
Stamtąd wiara chrześcijańska rozprzestrzeniła się wzdłuż wybrzeży Morza Czarnego.
 apostoł Andrze, trafił do miejsca, gdzie obecnie znajduje się Kijów.
Pobłogosławił górę, na której obecnie znajduje się cerkiew św. Andrzeja w Kijowie, i ustawił na niej krzyż.
Drugą osobą, która krzewiła chrześcijaństwo na terenie Rusi, był papież Klemens I, który  poniósł męczeńską śmierć na terenie Chersonezu.
Kolejnymi wyznawcami chrześcijaństwa byli Goci, wyparci z terenów Rusi przez Hunów.
Następnymi byli Cyryl i Metody w IX wieku, którzy powracając z misji zabrali szczątki Klemensa I, i zawieźli je do Rzymu
w 860 dwaj kniaziowie ruscy przyjęli chrzest, W 866  nastąpił pierwszy chrzest Rusi w wyniku akcji misyjnej Bizancjum i powstała metropolia, na czele której stał Bułgar - Mychajił,
który nakłonił kniazia Askolda do przyjęcia chrześcijaństwa. - na grobie Askolda w Kijowie wybudowano cerkiew św. Mykoły
Po zabójstwie Askolda, Kijów zdobył  w 882, wykorzystawszy pogańską opozycję, Oleg Mądry.
Za jego rządów chrześcijaństwo znalazło się w odwrocie.
Następca Olega, książę Ihor nie zwalczał ani tradycyjnej religii, ani chrześcijaństwa, nie protestował natomiast przeciw pokojowemu jej rozszerzaniu.
 za czasów Ihora istniała już w Kijowie cerkiew św. Ilji, a podczas rozmów z Grekami po nieudanym ataku na Konstantynopol w 944 część jego posłów przysięgała na Ewangelię.
Zawarł wtedy z Bizancjum układ handlowy i otworzył kraj dla wpływów chrześcijaństwa.
Po śmierci Ihora w 945 władzę objęła księżna Olga. Olga ochrzciła się prawdopodobnie w 957 w Konstantynopolu (niektóre źródła podają, że w 955), i rozpoczęła proces chrystianizacji kraju. Ponieważ nie mogła doczekać się na misję z Bizancjum, w 959 zwróciła się z prośbą o pomoc do cesarza Ottona I. W 960 przysłał on dla Rusi biskupa Libucjusza z klasztoru św. Albana w Moguncji. Biskup zmarł w 961, i na jego miejsce przysłano arcybiskupa Adalberta z Trewiru. Jednak niebawem musiał on uchodzić z powrotem do ojczyzny z powodu zagrożenia życia.Syn Olgi - Światosław I nie był jednak zainteresowany chrześcijaństwem, i nie zgodził się na chrzest.
Dopiero jego synowie - Jaropełk i Ołeh, byli już ochrzczeni. Jaropełk w roku 973 wysłał poselstwo do Ottona I, a w 977 do papieża.
W tym samym roku przybyło poselstwo papieża do Jaropełka, które było pierwszym poselstwem z Rzymu.
W Kijowie założono łacińską diecezję na czele z arcybiskupem Bonifacym, która przetrwała do 979.
Po śmierci Światosława I rozpoczyna się okres walk pomiędzy jego synami, z którego zwycięsko wychodzi Włodzimierz.
 
Vladimir I of Kiev - Project Gutenberg eText 20880.jpg
 
Chrzest Rus  odbył się w Kijowie 6 stycznia 988, w święto Objawienia Pańskiego.
Kniaź Włodzimierz doszedłszy do władzy dzięki pomocy drużyny wikingów oraz pogańskich elit w 980, postanowił się zrewanżować
W miejscu starej świątyni, gdzie stał posąg Peruna, postawił nową, z całym panteonem bóstw: Perun, Dażboh, Chors, Stryboh, Simargł i Mokosz
(bóstwami Polan, Drewlan, Siewierzan, Dregowiczów, Krywiczów i Słowienów).
Po pewnym czasie stwierdził że bez wprowadzenia nowej wiary państwowej  nie uda mu się zjednoczyć kraju.
Według kronikarzy z natury okrutny, zmienił się całkowicie po przyjęciu chrztu w Chersonezie na Krymie i ślubie z Anną, siostrą cesarza Bizancjum Bazylego II w 988.
Po powrocie do Kijowa zniszczył pogańskie chramy i po przybyciu duchownych z Bizancjum kazał przeprowadzić masowy chrzest ludności w Dnieprze.
Zwycięzca Waregów i zjednoczyciel państwa stał się teraz pokojowym i miłosiernym władcą
 W Kijowie wzniósł sławną Cerkiew Dziesięcinną Zaśnięcia Matki Bożej i kościół Przemienienia Pańskiego oraz założył pierwszą na Rusi szkołę.
Hierarchicznie Ruś została podporządkowana patriarchatowi w Konstantynopolu i otrzymała metropolię w Kijowie, której podlegały arcybiskupstwa w Czernihowie i Perejasławiu,
oraz biskupstwa w Białogrodzie, Nowogrodzie i Połocku.
Za czasów kniazia Włodzimierza metropolia kijowska była podporządkowana patriarchatowi w Konstantynopolu, utrzymywała również kontakty z Rzymem.
Świadczy o tym poselstwo z Rzymu w 988, które przywiozło relikwie świętych Klemensa i Tytusa do Chersonia.
W 991 przybyło poselstwo od papieża Jana XV.
W 1000 posłowie papieża Sylwestra II przywieźli relikwie świętych: Wita, Apolinarego, Benedykta oraz innych świętych dla cerkwi, które masowo wznoszono na Rusi.
Chrześcijaństwo wzmacniało władzę księcia, przemieniając Ruś w silne państwo europejskie.
Kościół na Rusi w tym czasie podlegał Konstantynopolowi i do 1237 metropolitami Kijowa byli zwykle Grecy.
Ponad połowa spośród biskupów okresu kijowskiego to rdzenni Rusini, jeden z nich był nawet nawróconym Żydem, a inny Syryjczykiem.
Kijów podtrzymywał bliskie kontakty nie tylko z Bizancjum, ale i z Europą Zachodnią.
W Kijowie czczonych było wielu zachodnich świętych, których imiona nie pojawiają się kalendarium bizantyńskim, a ułożona na Rusi w XI wieku modlitwa do Trójcy Świętej wymienia świętych angielskich, Albana i Botolfa, jak również francuskiego świętego, Marcina z Tours Ruś okresu kijowskiego była bliższa Zachodowi, niż w jakimkolwiek innym okresie, aż do panowania Piotra Wielkiego
Widok ogólnySobór św. Włodzimierza w Kijowie
W 1852 metropolita moskiewski Filaret zainicjował budowę nowego soboru w Kijowie dla uczczenia 900. rocznicy chrztu Rusi Kijowskiej dokonanego przez Włodzimierza Wielkiego.
 Na uroczystym poświęceniu świątyni obecny był car Mikołaj II. zamordowany rytualnie z całą rodziną - 17 lipca 1918 r .Sobór został uszkodzony w czasie wojny polsko-bolszewickiej,
a w czasach radzieckich został zmieniony w muzeum religii i ateizmu,do 1945 r Po wojnie cerkiew stanowiła katedrę Egzarchatu Ukraińskiego, a w 1988 odbywały się w niej wielkie uroczystości tysiąclecia chrztu Rusi.
Po upadku ZSRR jest  nowo powstałym Ukraińskim Kościołem Prawosławnym Patriarchatu Kijowskiego,-nabożeństwa w cerkwi odbywają się w języku ukraińskim
 
 
 
Polskie Carcassonne  Kosciół św Władysława 
Szydłów zyskał miano „polskiego Carcassonne” dzięki XIV-wiecznemu układowi urbanistycznemu. Do najważniejszych zabytków miasteczka, poza kościołem św. Władysława, zalicza się: mury obronne wraz z Bramą Krakowską, zespół zamkowy (Sala Rycerska, Skarbczyk, Brama Zamkowa), kościół Wszystkich Świętych, synagogę. Budowle zamkowe miasta, usytuowane w jego narożu, wchodziły ongiś w skład kazimierzowskiego systemu obrony kraju, spełniając funkcje ustrojowo-administracyjne i polityczno-strategiczne.

Kościół św. Władysławaw Szydłowie

Kościół św. Władysława w Szydłowie  ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego jako część pokuty za zabójstwo kanonika Marcina Baryczki.Kościół wzniesiono ok. 1355 na miejscu starszego kościoła drewnianego. W 1630 świątynia spłonęła w pożarze. Kościół został odbudowany, ale pierwotny kształt przywrócono jedynie prezbiterium. Obok kościoła znajduje się dzwonnica z XVIII w. przebudowana z baszty obronnej. W budowli zachowały się otwory strzelnicze. Nieopodal świątyni znajdowała się także gotycka wikarówka, została ona jednak zniszczona w czasie walk w 1944. Jej ruiny znajdują się przy murze obronnym na południe do kościoła.Kościół znajduje się na odnowionej trasie Małopolskiej Drogi św. Jakuba z Sandomierza do Tyńca, która to jest odzwierciedleniem dawnej średniowiecznej drogi do Santiago de Compostela i związana jest z pielgrzymowaniem do grobu św. Jakuba.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Władysława ul. Staszowska 15, 28-225 Szydłów  tel. 41 35 45 143  e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Parafia rzymskokatolicka Świętego Włodzimierza na Bródnie
 
1 lipca 1990 roku przy kaplicy pw. św. Włodzimierza erygowano parafię, 
19 września 1999 roku wmurowano kamień węgielny, pochodzący z Ławry Peczerskiej w Kijowie.
5 maja 2002 rokuł poświęcenia nowej świątyni
W sercu bródnowskiego osiedla wznosi się monumentalna świątynia.
Po prawej stronie ołtarza jaśnieje Matka Boża Włodzimierska, natomiast po lewej — Matka Boża Nieustającej Pomocy. 
ul. Kondratowicza 2 
03-242 Warszawa (Bródno)

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack