A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

26 czerwiec 2013 Lublin interes za 2 miliony Doktor Honoris Causa dla Heretyka Kiko

26 czerwca 2013 r  Lublin  718 rocznica odrodzenia Królestwa Polskiego  na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Doktorat  Honoris  Causa   otrzymuje heretyk  Kiko Argüello (  interes kosztował okupantów  POLSKI 2 miliony)

 W 1992 r. Papież Jan Paweł II mianował go konsultorem Papieskiej Rady ds. Świeckich,. W 2009 roku Kiko otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną, przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. W 2011 został nominowany konsultorem Papieskiej Rady Nowej Ewangelizacji, powołanej przez Benedykta XVI 

Oswiadczenie ..

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnoł w ten sposób„podkreślić oryginalny wkład pana Kiko Argüello w odnowę Kościoła po zbójeckim  Soborze Watykańskim II.Nadając uroczystym aktem tę pełną symbolicznego znaczenia i wymowy wielką godność, wspólnota akademicka włącza wybranego  do swojej wspólnoty akademickiej Jana  Pawła II ."Dzisiaj tym gestem nasza Alma Mater pragnie wyrazić wdzięczność i szacunek wobec pana Franciszka (Kiko) Argüello za Jego wytrwałe działania podejmowane na rzecz odnowy Kościoła w duchu zbójeckiego Soboru Watykańskiego II 

Zbójecki Sobór Watykański IArchitekcVaticanum II

jako dodatek zaśpiewano  Gaude Mater Polonia

Gaude Mater Polonia – XIII-wieczna polska pieśń hymniczna napisana w języku łacińskim na melodię chorału gregoriańskiego O salutaris Hostia (O, zbawcza Hostio). tytuł brzmi Ciesz się, Matko Polsko. Utwór został napisany na kanonizację biskupa Stanisława ze Szczepanowa w 1253 roku św. Stanisławie - Historia gloriosissimi Stanislai. Po raz pierwszy pieśń została wykonana w Krakowie 8 maja 1254 roku.Śpiewało ją rycerstwo polskie po odniesionym zwycięstwie. 

świadkiem było całe Polskie Niebo  z milionami Polaków w 718 rocznicę koronacji Króla i Królowej Polski

gdyż ,,Sam Wszechpotężny  zwrócił Polakom zwycięskie znaki ,,

26 czerwca 2013  w Opolu odbył się kongres ich historyków na którym jednoznacznie uznano teorię  
Polskości  Piusa X
za nieprawdziwą  
Nieprawdziwy jest Patriarcha Polonii w Ameryce   Ks Leopold Moczygęba,kuzyn św Piusa X  który pisał 
10 wrzesnia 1880 z Chicago do Rzymu ...Jesteśmy zmuszeni  bronić ludo polskiego od zarazy żydów i frankomasonów którzy pod płaszczem patriotyzmu chcieliby dostać moc kierowania ludu polskiego .Organem tej bezczelnej kliki jest ,,Przyjaciel ludu ,,
Ojciec Leopold Moczygęba  założył w 1881 r. parafię polską w Eaton (Wisconsin) i Lemont (Illinois),pracował w Parisville i Detroit (Michigan) oraz przelotnie w różnych innych miejscowościach, np. Jeffersonyille (Indiana),Joliet i Braidwood (Illinois), Trenton (New York), odwiedzał także kolonie polskie w Teksasie
Na filmie 3,35 min ...dowód o niezwykłej misji O Leopolda Moczygęby ,dzięki któremu dziś 167 tysięca Teksańczyków  ma polskie korzenie
.ponad 100 księży pracuje  z zjednoczeniu PAPA .....
 
 
 
 
POLSCY BISKUPI nasi orędownicy 
Blmichalkozal2.png
27  lipca  1918 r   założono Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II[2])
Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005,zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
Patronem uczelni jest Najświętsze Serce Pana Jezusa Podczas  II wojny -gmach KUL przemianowano na szpital wojskowy. Część profesorów i studentów wywieziono na roboty przymusowe do Niemiec, część do obozów koncentracyjnych, część została rozstrzelana. 
Rektorem uczelni  w latach  1989-1998 – był ukamienowany  7 stycznia 2007 r w Warszawie Arcybiskup  Stanisław Wielgus więcej 
 

dokonał uroczystego oddania i poświęcenia całego narodu i kraju Najświętszemu Sercu Jezusowemu. oddali także cały naród

Matce Najświętszej i obrali  Matką Bożą  ponownie za Królową Polski... "byś w ciężkiej kraju potrzebie przyszła nam w pomoc.Odrzuć wroga od granic naszej ojczyzny; wróć krajowi naszemu upragniony pokój, ład i porządek..."Od kiedy bowiem na naszej ziemi stanął krzyż, Maryja stała się Matką narodu polskiego.Do Niej uciekaliśmy się we wszystkich naszych potrzebach i Jej zawierzaliśmy losy naszych rodzin i całego kraju. Najświętszego Serca Pana Jezusa jest ściśle związany z nabożeństwem do Matki Bożej.-w odpowiedzi Cud nad Wisłą  15 sierpnia 1920 r uratował  Polskę i całą Europę 

 
Władysław Goral.png
Biskup Lublina Władysław Goral (ur. 1 maja 1898 w Stoczku, zamordowany rytualnie 29 kwietnia 1945 w Sachsenhausen) 
18 grudnia 1920 przyjął święcenia kapłańskie
10 sierpnia 1938 został mianowany biskupem pomocniczym lubelskim
Sakrę biskupią przyjął 9 października 1938.
17 listopada 1939 w budynku kurii Gestapo aresztowało biskupa, kanclerza kurii i wszystkich innych duchownych
Całą grupę (13 księży) przewieziono do ciężkiego więzienia Gestapo na zamku w Lublinie.
27 listopada 1939 r skazany na śmierć
4 grudnia 1940 znalezł  się w Sachsenhausen (KL).,został osadzony w pojedynczej celi betonowej 
 Oznaczony numerem 5605, od 1943 – 13981, w celi 11 zamordowany rytualnie 29 kwietnia 1945 r 
 
Biskup Leon Wetmański (ur. 10 kwietnia 1886 w Żurominie, biskup pomocniczy płocki w latach 1928–1941.S
Podczas potyfikatu Polskiego Papieża Piusa X w 1906 zzostał przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, którego rektorem był ks. Antoni Julian Nowowiejski.  .Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1912 w Płocku z rąk bpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego.
Aresztowany 11 listopada 1939 i osadzony w miejscowym więzieniu.28 lutego 1940 został przewieziony do Słupna
 7 marca 1941 razem z arcybiskupem Nowowiejskim  przewieziony do Płocka, a stamtąd doSoldau (KL) w Działdowie,
rytualnie  zamordowany  10 października 1941 w Hamburgu .
14 kwietnia 1932 Warszawa  testament Bł Biskupa  LEONA WETMAŃSKIEGO   z Zuromina po rekolekcja Apostoła Polski Ks Bernarda Łubieńskiego
"Jeślibyś, Boże Miłosierny i Dobry, dał mi łaskę, którą nazywają śmiercią męczeńską, przyjmij ją głównie za grzechy moje i za tych,
którzy by mi ją zadawali, aby i oni Ciebie, Boże Dobry i Miłosierny, całym sercem kochali".
 
Michał Kozal 2W 1914 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu
23 lutego 1918 roku  W gNIEZNIE  otrzymał święcenia kapłańskie. w 1927 roku prymas Polski August Hlond mianował go ojcem duchownym Seminarium Duchownego w Gnieźnie. W 1929 roku był już rektorem gnieźnieńskiego seminarium. Tę funkcję pełnił do 1939 roku, kiedy to papież Pius XI mianował go biskupem pomocniczym we Włocławku. Konsekrowano księdza Kozala  13 sierpnia 1939  w katedrze włocławskiej odebrał mitrę z rąk ks. biskupa Karola Mieczysława Radońskiego.Pierwszego września 1939 roku Niemcy zaatakowali Polskę. Włocławek był wielokrotnie bombardowany już od pierwszych dni wojny.14 września wojska niemieckie z burmistrzem Dachau Cramerem  wkroczyły do Włocławka, który miał odtąd nazywać się Leslau. Którejś nocy obalono i zniszczono wszystkie krzyże przydrożne, kapliczki i święte figury, od wieków strzegące dróg i rozstajów zamalowano też smołą płaskorzeźbę  papieża Piusa XI.Biskup Kozal nie patrzył na te zniszczenia obojętnie. Opracował protest-memoriał z wyszczególnieniem wszystkich strat i przesłał do władz niemieckich.
W drugiej połowie października został wezwany przez gestapo. 7 listopada 1939 roku, aresztowano we Włocławku biskupów i alumnów, razem 44 osoby.
Transport więźniów dotarł do Dachau 25 kwietnia 1941 roku. Biskupowi dano numer obozowy 24 544. Zaprowadzono go do bloku 28,
Zbliżał się 13 sierpnia, druga rocznica sakry biskupiej księdza Kozala. Przyjaciele pragnęli spełnić największe pragnienie bł. Michała. Dzięki staraniom współwięźniów biskup otrzymał zezwolenie na odprawienie mszy w tym dniu. Niezmiernie go to uszczęśliwiło. Nawet władze baraku na swój sposób starały się podkreślić uroczystość: blokowy w czasie obiadu wywołał biskupa oddzielnie i ofiarował mu dolewkę zupy (pół litra wywaru z brukwi) i dokładkę ziemniaków (dwa ziemniaki w łupinach). Biskup od razu ten dodatek podarował jednemu z alumnów.
We wrześniu 1941 roku wydzielono spośród księży wszystkich Niemców i tych, którzy się poczuwali do wspólnoty z narodem niemieckim. Tych więźniów umieszczono w bloku 26, gdzie była kaplica, dzieląc od Polaków drutami. Od tej pory dla polskich księży kaplica była niedostępna.
Zmarł  26 stycznia 1943 roku.dobity śmiercionośnym zastrzykiem. 
Michał Kozal 3Michał Kozal 4
 
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack