A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

27 lipca 2015 Polska poświęcona Najświętszemu Sercu Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski

27  lipca  2015

Spotkanie Rodziny Radia Maryja w Sanktuarium św. Michała Archanioła

i bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym. 

w spotkaniu uczesniczy Polski  Biskup Ignacy Dec   urodzony 27 lipca 1944 r 

27 lipca 1944  Moskwa powstał  NiePolski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN)

 27 lipca 1944  Lwów - Polacy, wspólnie z wojskami sowieckimi, walczą o Lwów potem aresztowany i wywieziony do Rosji i wymordowani 

27 lipca  1944 Białystok . witali „wyzwolicieli” miasta – żołnierzy NKWD

27 lipca 1944 r. nie jest datą wyzwolenia Białegostoku. To data rozpoczynająca okres sowieckich represji

27 lipca 1944 r aresztowana  45 letnia  Księżniczka  Antonina księżna Bawarii

7 kwietnia 1921 w Lenggries,poślubiła Rupperta Wittelsbacha, księcia koronnego Bawarii-
slubu dzielał im Eugenio Pacceli od 2 czerwca 1939 Papież Pius XII
 
27 lipca 1944 r aresztowano też szóstkę ich  dzieci:
Henryka Franciszka Wilhelma (1922-1958) 
Irmingard Marię Józefę (ur. 1923)
Edytę Marię Gabrielę (ur. 1924-2013) 
Hildę Hildegardę Marię (1926-2002)
Gabrielę Adelgundę Marię (ur. 1927)
Zofię Marię Teresę (ur. 1935) 
Antonia i ich dzieci trafili do obozów koncentracyjnych: KL Sachsenhausen, KL Oranienburg, KL Dachau.
Zostali uwolnienii z Dachau przez wojska amerykańskie.
Po wojnie Antonina nie mogła zapomnieć o przeżyciach w obozie,zmarła w 31 lipca 1954 roku w Szwajcarii.

 Książę koronny Bawarii

Ruppert Maria Luitpold Ferdinand 

Ruppert stracił szansę na tron Bawarii, po tym jak została ona republiką utworzoną przez ludzi Lenina

 Był Królem Bawari i jakobickim pretendentem do tronu Anglii i Szkocji,

w zagrożeniu życia został zmuszony razem z rodziną do udania się na wygnanie do Włoch, w 1939.

W lipcu  1944,, Ruppertowi udało się uniknąć uwięzienia, ale jego żona i dzieci zostały złapane.
Najpierw trafili do Sachsenhausen,  W kwietniu 1945 przeniesiono ich do Dachau,
Żona Rupperta – księżna Antonina Luksemburska pochowane jest w Rzymie 

Tablica w kosciele w Rzymie 

 

Regentka Bawarii była Teresa Kunegunda Sobieska córka Króla Polski Jana III Sobieskiego 

10 kwietnia 1715  po 10 latach wygnania w Wenecji  spotkała się z rodziną w Monachium 

Ufudowała Zakon  Serwitek  wiecznej Adoracji 

historia Klasztoru

dlaczego Aliańci  zbombardowalKlasztor Serwitek w Monachium -

fundacji Teresy Kunegundy Sobieskiej  ?

dlaczego niemcy zabronili  ratować  płonący Klasztor ?

Dlaczego  uniemożlia się przekazania wiadomosci o Klasztorze Polakom w Monachium  ? 

Klasztor obecnie 

Adoracja w Sercu miasta Maryji założonego przez Henryka Lwa  trwa nadal 

Biskup Ignacy Dec urodził się 27 lipca 1944 r. w Hucisku koło Leżajska.

24 lutego 2004 r. został mianowany pierwszym biskupem diecezji świdnickiej.

Święcenia biskupie przyjął 25 marca 2004 r. w katedrze świdnickiej. 

w roku 2005 zorganizował Diecezjalny Kongres Eucharystyczny,

 w latach 2007-2010) - peregrynację Obrazu Jezusa Miłosiernego (peregrynacja trwała

od 15 kwietnia 2007 r. do 10 kwietnia 2010 r.)

Bogu dziekuję za spotkanie Biskupa Ignacego Deca

19 września 2010 na beatyfikacji zamordowanego w Dachau  niemieckiego

ks. Gerhard Hirschfelderda  Munster

Kto młodzieży wyrywa z serc wiarę w Chrystusa - jest przestępcą”. 

spotkałam Ks Biskupa Ignacego Deca 31 maja 2014 w Swidnicy 

31 maja 1744 Jasna Góra -31 maja 1894 -Oświęcim -31 maja 1942 Kolonia

27 lipca 1920 r.w jasnogórskim sanktuarium podczas konferencji

episkopatu Polski hierarchowie dokonali podwójnego aktu religijnego:

 poświęcenia narodu i kraju

Najświętszemu Sercu Jezusa oraz ponownie obrali Matkę Bożą Królową Polski.

Niezależnie od listów całego episkopatu także poszczególni biskupi –
biskup podlaski Henryk Przeździecki,
biskup kujawsko-kaliski Stanisław Zdzitowiecki,
biskup płocki Antoni Julian Nowowiejski i inni –
kierowali do wiernych listy i komunikaty; .

Kościół polski w 1920 roku

W 1920 r Sytuacja Polski była  bardzo dramatyczna.

7 lipca 1920 r. Episkopat wystosował list do papieża Benedykta XV,

w którym wskazywał misję odrodzonej Polski jako obrończyni świata chrześcijańskiego.

"Ojcze Święty! Ojczyzna nasza od dwóch lat walczy z wrogiem Krzyża Chrystusowego, z bolszewikami.

Odradzająca się Polska, wyczerpana czteroletnimi zmaganiami się ościennych państw na jej ziemiach,

wyniszczona obecną wojną, zdobywa się na ostateczny wysiłek.

Jeżeli Polska ulegnie nawale bolszewickiej, klęska grozi całemu światu, nowy potop ją zaleje,

potop mordów, nienawiści, pożogi, bezczeszczenia Krzyża.

Ojcze Święty, w tej ciężkiej chwili prosimy Cię, módl się za Ojczyznę naszą.

Módl się, abyśmy nie ulegli i przy Bożej pomocy murem piersi własnych zasłonili świat przed grożącym mu niebezpieczeństwem..."

– w imieniu biskupów polskich list tej treści podpisali:

kard. Edmund Dalbor,

metropolita warszawski kard. Aleksander Kakowski,

biskup krakowski abp Adam ks. Sapieha,

metropolita lwowski obrządku ormiańskiego abp Józef Teodorowicz,

ordynariusz lubelski bp Marian Fulman

i bp Henryk Przeździecki, rządca na Podlasiu.

Episkopat Polski, zebrany na Jasnej Górze 27 lipca 1920 r., pod przewodnictwem prymasa Polski kard. Edmunda Dalbora,

dokonał uroczystego oddania i poświęcenia całego narodu i kraju Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

Nasi biskupi szukali ratunku dla ojczyzny w Sercu Pana Jezusa, któremu oddali całą Polskę.

Tego samego dnia biskupi polscy oddali także cały naród Matce Najświętszej i obrali Ją za Królową Polski.

.. "byś w ciężkiej kraju potrzebie przyszła nam w pomoc.

Odrzuć wroga od granic naszej ojczyzny; wróć krajowi naszemu upragniony pokój, ład i porządek..."

Od kiedy bowiem na naszej ziemi stanął krzyż,

 Maryja stała się Matką narodu polskiego.

Do Niej uciekaliśmy się we wszystkich naszych potrzebach i Jej zawierzaliśmy losy naszych rodzin i całego kraju. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa jest ściśle związany z nabożeństwem do Matki Bożej.

Cud nad Wisłą  uratował  Polskę i całą Europę

W  akcie poświęcenia, zawarte było także zobowiązanie:

My, biskupi polscy, idąc śladem poprzedników naszych, którzy pierwsi uprosili zaprowadzenie Mszy Świętej do Twojego Serca,

przyrzekamy Tobie, w tej uroczystej chwili, że będziemy szerzyli wśród wiernych,

a zwłaszcza w Seminariach Duchownych, nabożeństwo do Boskiego Serca Twego i zachęcali rodziny,

aby się poświęcały Twojemu Sercu”.

Ojciec Święty Benedykt XV, zwyczajem ówczesnej dyplomacji watykańskiej odpowiedział nie wprost, kierując

5 sierpnia 1920 r. list do Wikariusza Generalnego Stolicy Apostolskiej, kard. Bazylego Pompili, w którym m.in. pisał:

"Gdy wszystkie narody cywilizowane korzyły się w milczeniu przed przewagą siły nad prawem,

jedynie Stolica Święta protestowała przeciw bezprawnemu podziałowi Polski i przeciw nie mniej niesprawiedliwemu uciskowi ludu polskiego.

Obecnie wszakże chodzi o rzeczy o wiele poważniejsze:

obecnie jest w niebezpieczeństwie nie tylko istnienie narodowe Polski, lecz całej Europie grożą okropności nowej wojny.

Nie tylko więc miłość dla Polski,

ale miłość dla Europy całej każe nam pragnąć połączenia się z nami wszystkich wiernych w błaganiu Najwyższego,

aby za orędownictwem Najświętszej Dziewicy Opiekunki Polski zechciał oszczędzić Narodowi Polskiem

u tej ostatecznej klęski, oraz by raczył odwrócić tę nową plagę od wycieńczonej przez upływ krwi Europy".

Papież z zadowoleniem akceptował ogłoszenie w rzymskim kościele jezuickim specjalnych modłów za „nieszczęsną” Polskę.

W czerwcu 1920 r., wobec ofensywy wojsk bolszewickich i cofania się naszych oddziałów,

rozpoczął się exodus ludności ze wschodnich ziem.

Do Warszawy zaczęli napływać coraz liczniej uchodźcy.

W końcu i mieszkańcy Warszawy zaczęli uciekać do miejscowości położonych bardziej na zachód.

Warszawę opuścili także wszyscy dyplomaci akredytowani przy polskim rządzie, spodziewając się jej upadku.

Pozostał jedynie nuncjusz apostolski Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI.

7 lipca 1920 r. Episkopat wystosował specjalny list do Benedykta XV. Napisano w nim

: „Ojcze Święty! Ojczyzna nasza od dwóch lat walczy z wrogiem krzyża Chrystusowego, z bolszewikami.

Odradzająca się Polska, wyczerpana czteroletnimi zmaganiami się ościennych państw na jej ziemiach,

wyniszczona obecną wojną, zdobywa się na ostateczny wysiłek.

Jeśli Polska ulegnie nawale bolszewickiej, klęska grozi całemu światu, nowy potop ją zaleje,

potop mordów, nienawiści, pożogi, bezczeszczenia krzyża.

Ojcze Święty!

W tej ciężkiej chwili prosimy Cię, módl się za ojczyznę naszą.

Módl się, abyśmy nie ulegli i przy Bożej pomocy murem piersi własnych zasłonili świat przed grożącym niebezpieczeństwem”.

Odpowiedzią na ten list był apel papieża o modlitwę w intencji Polski

„Gdy wszystkie narody cywilizowane korzyły się w milczeniu przed przewagą siły nad prawem

, jedynie Stolica Apostolska protestowała przeciw bezprawnemu podziałowi Polski i przeciw nie mniej niesprawiedliwemu uciskowi ludu polskiego.

Obecnie wszakże chodzi o rzeczy o wiele poważniejsze: obecnie jest w niebezpieczeństwie nie tylko istnienie narodowe Polski,

lecz całej Europie grożą okropności nowe. Nie tylko więc miłość do Polski,

ale miłość dla Europy całej każe nam pragnąć połączenia się z nami wszystkich wiernych w błaganiu Najwyższego,

aby za orędownictwem Najświętszej Dziewicy Opiekunki Polski zechciał oszczędzić narodowi polskiemu

tej ostatecznej klęski oraz by raczył odwrócić tę nową plagę od wycieńczonej przez upływ krwi Europy”.

W tym samym dniu – 7 lipca 1920 r. Episkopat wystosował drugi list – do biskupów świata

 - apelowali do międzynarodowej społeczności katolickiej, uświadamiając niebezpieczeństwo, przed jakim stanąłby katolicyzm, gdyby Polska uległa bolszewickiej nawale. Przedstawionej w tym liście diagnozie towarzyszył apel o solidarność duchową modlitewnego świata z narodem polskim uwikłanym w straszną wojnę, a pragnącym pokoju. „Bo nie my sami zagrożeni jesteśmy. Dla wroga, który nas zwalcza, nie jest bynajmniej Polska ostatnią przystanią dla jego trofeów; lecz jest mu raczej etapem tylko i pomostem dla zdobycia świata (…). Zwracamy się przeto z prośbą o ratunek; nie o pieniądze was prosimy, nie o amunicję, nie o wojskowe zastępy, nie prosimy was o to, zwłaszcza że nie wojny pragniemy, lecz jedynie pokoju, byleby pokój ten nie był nowym u nas podbojem, a światu zagrożeniem. Pokoju pragniemy i o pokój się modlimy i was dlatego, najczcigodniejsi bracia, o broń prosimy pokoju, jaką jest modlitwa. Prosimy was o szturm modłów do Boga za Polskę”.

7 lipca skierowany został także list pasterski Episkopatu do wiernych z zachętą do gorliwej modlitwy, zwłaszcza do odmawiania Litanii do Serca Pana Jezusa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem i odmawiania aktu poświęcenia się Sercu Jezusowemu, a także adoracji i nocnych czuwań oraz procesji pokutnych. W liście biskupi polscy napisali: „Wróg to tym groźniejszy, bo łączył okrucieństwo i żądzę niszczenia z nienawiścią wszelkiej kultury, szczególnie zaś chrześcijaństwa i Kościoła. Za jego stopami pojawiają się mordy i rzezie, ślady jego znaczą palące się wsie, wioski i miasta (…). Mordowanie kapłanów, bezczeszczenie świątyń świadczy o drogach, przez które przechodzi bolszewizm (…). W takiej chwili z głębi naszych serc wołamy do was i odzywamy się do sumień waszych. Dajcież ojczyźnie, co z woli Bożej dać jej przynależy. Nie słowem samym, ale czynem stwierdzajcie, iż ją miłujecie. Godnymi się stańcie najdroższego daru wolności przez wasze poświęcenie się dla Polski. Bądźcie w służbie ojczyzny ofiarni, bo tylko wielką ofiarą okupicie nadal jej wolność i siłę (…). Dawajcie jej wasze mienie, gdy was dziś ojczyzna wzywa, do pożyczki Odrodzenia. Dawajcie jej ofiarę z waszego życia, gdy zagrożona o nią woła (…)”.

W związku z oddaniem Polski Sercu Pana Jezusa papież Benedykt XV przysłał list, w którym napisał: „Nic stosowniejszego nie mogliście podjąć celem naprawienia zła naszych czasów, jak ulegając zachętom papieskim ojczyznę Waszą poświęcić Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Jego kult święty w narodzie rozszerzać coraz więcej i więcej. Zaiste, powzięliście zamiar najpożyteczniejszy, jak nigdy: cóż bowiem można wynaleźć zbawienniejszego w tym przewrocie wszechrzeczy, jak wzmożenie miłości Pana Jezusa, który stanowi obronę i mocną podstawę każdej Rzeczypospolitej, który usiłuje wołać i ochładzać przede wszystkim pracujących i obciążonych”.

 
27 lipca 1915 – W Warszawie utworzono Straż Obywatelską.
27 lipca 1918 –postał powołany Katolicki Uniwersytet Lubelski...obecnie  Uniwersytet  św Jana Pawła II  
27 lipca 1920 – Armia Czerwona zajęła twierdzę Osowiec.

 27 lipca 1861. Kraków położono kamień węgielny pod kaplicę  Zmartwychwstania Pańskiego w Krakowie

Zgodnie z wolą fundatorów wyrażoną w akcie fundacyjnym w podziemiach kaplicy znajduje się krypta grobowa rodziny Helclów,

ale tylko tych, którzy znali i władali językiem polskim.

Na ścianach wewnątrz kaplicy umieszczono epitafia rodziny Helclów pochowanych w podziemiach-

portret fundatora Ludwika (1810-1872), jego żony Anny (1813-1880)

oraz brata Ludwika Antoniego Zygmunta Helcla (1808-1870) prawnika, historyka i profesora UJ.

 naczelny wódz Żydowskich Kombatantów wezwał do amerykańskiego bojkotu niemieckich produktów.
23 marca, 20,000 Żydów protestowało w City Hall w Nowym Jorku na wiecach odbywających się
przed liniami żeglugowymi Północno-Niemiecką Lloyd i Hamburg-Amerykańską,
oraz zorganizowano bojkoty na niemieckie towary w sklepach i firmach w Nowym Jorku 

Według Daily Express z 24.03.1933 roku, Żydzi już wcześniej rozpoczęli bojkot Niemiec i wybranemu rządowi.

Nagłówek brzmiał „Judea wypowiada wojnę Niemcom

– Żydzi ze wszystkich krajów, łączcie się – bojkotujcie niemieckie produkty – masowe demonstracje.”

 W artykule opisano nadchodzącą „świętą wojnę”

 i proszono Żydów o bojkot niemieckich towarów i angażowanie się w masowe demonstracje przeciwko niemieckim interesom gospodarczym.

Według Express:Izrael na całym świecie jednoczy się w deklaracji wojny gospodarczej i finansowej z Niemcami.

Pojawienie się swastyki jako symbolu nowych Niemiec przywróciło do nowego życia stary symbol wojenny Judasza.

Czternaście milionów Żydów rozsianych po całym świecie jest tak zjednoczonych, jakby byli jednym, w wypowiedzeniu wojny niemieckim prześladowcom swoich współwyznawców.

Żydowski hurtownik opuści dom, bankier swoją giełdę, kupiec swoją firmę, a żebrak swoją skromną chatę, by przyłączyć się do świętej wojny przeciwko narodowi Hitlera.Express napisał, że Niemcy stały „obecnie w obliczu międzynarodowego bojkotu handlowego, finansowego, ich przemysłu …. w Londynie, Nowym Jorku, Paryżu i Warszawie, a żydowscy przedsiębiorcy są zgodni, by przejść w krucjatę gospodarczą.

Artykuł napisał: „na całym świecie trwają przygotowania do zorganizowania demonstracji

i poinformował, że „stary i zjednoczony naród Izraela staje w szyku z nową i nowoczesną bronią

do odwiecznej walki ze swoimi prześladowcami.”W podobnym stylu napisał żydowski dziennik Natscha Retach:

Wojna z Niemcami będzie prowadzona przez wszystkie gminy żydowskie, konferencje, kongresy … przez każdego Żyda.

Tym samym wojna z Niemcami będzie ideologicznie ożywiała i propagowała nasze interesy, które wymagają, by Niemcy zostały zniszczone całkowicie.

Zagrożenie dla nas, Żydów stwarza cały naród niemiecki, Niemcy jako całość, jak i jednostki indywidualne.

One muszą być unieszkodliwiane cały czas …. 

W tej wojnie, my Żydzi musimy uczestniczyć, i to z całą mocą i siłą jaką dysponujemy.

 Syjonistyczne Stowarzyszenie Niemiec, 26 marca 1933 r  wysłało telegram odrzucający wiele zarzutów wysuniętych przeciwko Narodowym Socjalistom, takich jak „propaganda,” „kłamliwe” i „sensacyjne.7 marca odbyły się jednoczesne protesty w Madison Square Garden, w Chicago, Bostonie, Filadelfii, Baltimore, Cleveland i 70 innych miejscach. Nowojorski protest był transmitowany na cały świat. „Nowe Niemcy” zostały uznane za wroga interesów żydowskich i dlatego musiały zostać uduszone ekonomicznie.Było to zanim Hitler zdecydował o bojkocie żydowskich produktów.Rozpoczęły się kłamstwa i oszczerstwa o Niemczech ze straszną przewrotnością. Historie horroru o żydowskich poćwiartowanych zwłokach, wydłubywanych oczach i skutych rękach są w obiegu w celu zniesławienia niemieckiego Volk na świecie po raz drugi, tak jak udało się im to zrobić w 1914 roku.krytyczny stan niemieckiej gospodarki w tym czasie.W 1933 roku niemiecka gospodarka była w ruinie. Około 3 mln Niemców otrzymywało pomoc publiczną, całkowita liczba bezrobotnych wynosiła 6 mln. 

Hyper-inflacja zniszczyła gospodarczą żywotność narodu niemieckiego.

Bojkot był aktem wojnydobrze przygotowany sposób zniszczenia Niemiec jako podmiotu politycznego, społecznego i gospodarczego.

Długoterminowym celem żydowskiego bojkotu Niemiec było doprowadzenie ich do stanu upadłości w odniesieniu do płatności odszkodowań nałożonych na Niemcy po I wojnie światowej, oraz utrzymanie ich zdemilitaryzowanych i bezbronnych.

[Układ transferowy – nieujawniona historia tajnego paktu między Trzecią Rzeszą i żydowską Palestyną] New York, 1984).

Ataki na Niemcy nie ustały.

 W Amsterdamie odbyła się Konferencja Międzynarodowego Bojkotu Żydowskiego w celu koordynacji prowadzonej kampanii bojkotu.-

prezydentem wybrano słynnego nowojorskiego prawnika Samuela Untermyera.

Po powrocie do USA po zakończeniu konferencji, Untermyer wygłosił przemówienie w WABC Radio (Nowy Jork), transkrypcję którego wydrukował The New York Times w dniu 7 sierpnia 1933 roku.

Untermyer wezwał do „świętej wojny” przeciwko Niemcom, twierdząc, że Niemcy były zaangażowane w plan „eksterminacji Żydów.”

Powiedział m.in.:

Niemcy przekształcili się z narodu kultury w prawdziwe okrutne i dzikie bestie.

Jesteśmy to winni nie tylko naszym prześladowanym braciom, ale całemu światu,

by teraz oddać cios w samoobronie, który uwolni ludzkość od powtórzenia tego niesamowitego oburzenia ….

Teraz albo nigdy, wszystkie narody ziemi muszą prowadzić wspólną politykę przeciw …

piekłu mordów, głodu i zagłady … okrutnym torturom, okrucieństwu i prześladowaniom, których każdego dnia doznają ci mężczyźni, kobiety i dzieci ….

Gdy to stanie się znane … świat zobaczy obraz tak straszny w barbarzyńskim okrucieństwie, że piekło wojny i rzekome okrucieństwa belgijskie bledną w porównaniu z tą diabelnie,

świadomie, z zimną krwią planowaną i już częściowo realizowaną kampanią eksterminacji dumnego, szlachetnego, lojalnego, praworządnego narodu…

Żydzi są arystokratami świata.

Od niepamiętnych czasów są prześladowani i widziałem ich prześladowców, oni przychodzą i odchodzą. Tylko oni przeżyli. A więc historia się powtarza, ale nie dostarcza powodów, dlaczego powinniśmy zezwolić na powrót niegdyś wspaniałego narodu do średniowiecza, czy na nie uratowanie tych 600.000 ludzkich dusz z piekielnych tortur…

… To co proponujemy, a poszło już daleko w kierunku realizacji, jest zastosowanie czysto obronnego bojkotu ekonomicznego,

który osłabi reżim Hitlera i przywoła naród niemiecki do rozsądku, poprzez zniszczenie jego eksportu, od którego zależy jego egzystencja.

… Proponujemy i organizujemy opinię światową, by wyraziła się w jedyny sposób jaki Niemcy będą mogli to zrozumieć ….

Untermyer następnie przekazał swoim słuchaczom całkowicie fałszywą historię o okolicznościach niemieckiego bojkotu i jak on powstał.

Ogłosił także, że Niemcy zdecydowanie mają plan „eksterminacji Żydów„:

Reżim Hitlera powstał i przerażająco prześladuje ich bojkot eksterminacji Żydów

przez plakatowanie żydowskich sklepów, ostrzega Niemców przed kontaktami z nimi, przez więzienie żydowskich sklepikarzy i paradowanie ich setkami po ulicach pod strażą wojsk hitlerowskich, wyłącznie za zbrodnię bycia Żydami,

wypychając ich z wyuczonych zawodów, w których wielu z nich osiągnęło szczyty kariery, wykluczając ich dzieci ze szkół, ich mężczyzn ze związków zawodowych, zamykając przed nimi wszelkie możliwości egzystencji, zamykając ich w obozach koncentracyjnych i morząc głodem i torturując bez przyczyny, i uciekając się do wszystkich innych możliwych form tortur, nieludzkich bez pojęcia, aż samobójstwo stało się ich jedyną drogą ucieczki, a wszystko tylko dlatego, że są lub ich odlegli przodkowie byli Żydami, a wszystko z jawnym celem ich eksterminacji .Dla wszystkich współczesnych, płaczących zwolenników Izraela na całym świecie (nie wspominając o samych Izraelczykach) o „holokauście,”/holoszwindlu – admin/ zapominają wspomnieć, że stwarzanie sytuacji w Niemczech jako niewygodnej dla Żydów, jak tylko możliwe – we współpracy z niemieckim narodowym socjalizmem – było częścią planu.Była to geneza tzw. Układu Transferowego, porozumienia między syjonistycznymi Żydami i rządem narodowych socjalistów na transfer niemieckich Żydów do Palestyny.Ustanowienie państwa Izrael opiera się na oszustwie. Syjoniści  reprezentowali niewielką mniejszość niemieckich Żydów w 1933 roku. Syjonizm stał się reprezentantem zdecydowanej większości Żydów jedynie poprzez podstęp i współpracę z wnukiem Samuela Rotszylda -aktorem  Adolfem Hitlerem.

 W latach 1940-1945

 zmasowane naloty lotnictwo alianckie wykonało na 41 wielkich i 158 średnich miast niemieckich.

W wyniku strategicznych bombardowań tylko w Niemczech zniszczono 654 000 budynków,

a znacznie uszkodzono 4 110 000.

Śmierć poniosło ponad 600 tys. osób.

18  maja 1940  pierwszy aliancji nalot na Hamburg 

18 maja 1940 w obozie Neuegemme w Hamburgu

założonym 13 grudnia 1938 r list do rodziny pisze   Ks Marian Konopiński 

Marian Konopinski Poznan.JPG

życiorys W listopadzie 1942 r wyznaczony jako jeden z 20 kapłanów zakażony śmiertelną ropowicą.Zmarł 1 stycznia 1943 r. w Dachau 

W wyniku alianckich nalotów zginęło 600 tys. ludzi. Nieodwracalnie zniknęły zabytkowe, często średniowieczne centra niemieckich miast.

„większość miała wybór: spłonąć żywcem na ulicy lub udusić się w piwnicy”

Swego rodzaju symbolem alianckich nalotów stał się los Drezna.
W nalotach 13-14 lutego 1945 r. przez lotnictwo brytyjskie i amerykańskie użyto przede wszystkim bomb zapalających. Pożary wywołały burzę ogniową, która zniszczyła zabytkowe miasto. Straty ludzkie szacowane są na  25 000 zabitych.
Los Drezna jest powszechnie znany, ale zmiecione z powierzchni ziemi zostały też centra innych miast jak
Kassel, Paderborn, Aachen, Fulda,Kolonia, Essen ,Munster ,czy Świnoujście
.Jednym z największych nalotów dywanowych było bombardowanie Hamburga od 24  lipca i na początku sierpnia 1943 r.
Brytyjskie dowództwo Królewskich Sił Powietrznych nadało mu kryptonim: "Operacja Gomora". Bombardowania trwały dzień i noc.
W dzień atakowali Amerykanie, w nocy ich rolę przejmowali Brytyjczycy.
Na Hamburg spadło 9000 ton bomb. 60 proc. miasta zostało starte z powierzchni ziemi.
Spośród ok. 1,5 mln. mieszkańców Hamburga, co najmniej, 42 tys. zginęło, a 900 tys. zostało bez dachu nad głową.
Najbardziej przerażającym efektem bombardowania Hamburga było zjawisko, nazwane "burzą ogniową".
Tysiące poszczególnych pożarów wywołanych przez zrzucone bomby połączyło się w jedno ogniste piekło.
Temperatura na ulicach płonącego miasta osiągnęła ponad 1000 stopni Celsjusza.
Szalejące płomienie tak gwałtownie pochłaniały tlen z otoczenia, że wywołało to huragan o prędkości ok. 200 km/h.
Wiatr ciskał ludźmi w powietrze i rzucał ich w ogień. Płonęło wszystko, co tylko mogło płonąć.
Według relacji ocalałych z bombardowania Hamburga, palił się nawet bruk na ulicach.
Ogółem lotnictwo brytyjsko-amerykańskie zrzuciło na terytorium Niemiec, krajów satelickich i okupowanych 2 697 473 tony bomb,
z czego 50 proc. spadło na obszary Trzeciej Rzeszy (w granicach sprzed 1937 r).
W sumie zmasowane naloty lotnictwo alianckie wykonało na 41 wielkich i 158 średnich miast niemieckich.
W wyniku strategicznych bombardowań tylko w Niemczech zniszczono 654 000 budynków, a znacznie uszkodzono 4 110 000.
Śmierć poniosło ponad 600 tys. osób.
Przyjętą przez gabinet Churchilla strategię bombardowań dywanowych, której celem było lukwidacja narodu niemieckiego 

Hamburg po zniszczeniu w lipcu 1943 roku. foto: PAP  DPA.

27 lipca 1943  Hamburg  trwa Akcja Gomora 

24 lipca 1943 roku siły RAF-u, wspierane przez amerykańską 8. flotę powietrzną, przeprowadziły operację o kryptonimie "Gomora"

Dokonano wtedy masowego zbrodniczego bombardowania Hamburga, zapoczątkowanego 19 lipca 1943 r w Rzymie 

Setki bomb - burzących, potem zapalających - spadło między innymi na gęsto zamieszkane dzielnice robotnicze.
Rozpętane piekło zniszczyło 3/4 całego miasta. 
Naloty trwały do 2 sierpnia 1943 roku. 
Wśród atakujących samolotów znajdowały się również polskie bombowce.
– Naloty bombowców z biało czerwoną szachownicą na Hamburg, Bremę, Lubekę, Hamm i Essen
były odwetem polskich skrzydeł za zniszczenia spowodowane w Polsce w zaraniu wojny przez hitlerowską Luftwaffe i za okupację kraju.
 
 Bomby na Niemcy czytaj 

Żydzi po wymordowaniu w Katyniu i innych miejscach zagłady polskich oficerów i inteligencji  

zaczęli przygotowywać się do objęcia rządów w przyszłej Polsce

27 lipca 1944 r powstał Związek Patriotów Polskich w ZSRR, w skład którego wchodzili prawie sami żydzi.
Przygotowywano kadry nowych właścicieli Polski.
Po tzw., „wyzwoleniu” zaczęła się nowa tragedia Narodu Polskiego.
Zapełniły się więzienia.
Nowa „ludowa” – żydowska władza postanowiła wymordować wszystkich potencjalnych przywódców Narodu oraz resztki inteligencji.
Powstało żydowskie UB, z całą armią zwyrodniałych żydów, takich jak: Różański, Radkiewicz, Światło.
Pomagała im armia prokuratorów, sędziów, adwokatów i komendantów Zakładów Karnych.
Rabowano kraj.
Z biegiem lat, na Zachód, docierało coraz więcej wiadomości o terrorze żydowskim w Polsce.
Żydzi, widząc, że sprawa może stać się bardzo głośna, dokonują 4 lipca 1946 r prowokacji w Kielcach.
Bojówki żydowskie napadły na domy żydowskie, robiąc wielki popłoch.
Prasa żydowska tylko na to czekała.
Cały świat dowiedział się, że to Polacy prześladują żydów
 Są to stare metody, przez żydostwo wielokrotnie wypróbowane.
Potem przyszły rozgrywki między komunistami – żydami i „chamami”, walka o władzę.
Wywoływało się kryzysy, by niezadowolenie społeczne wzrosło i odpowiednio je podsycając,
rozgrywano układy, kosztem nieraz dziesiątków zabitych i tysięcy aresztowanych, bitych Polaków,
którzy nieświadomie stali się obiektem manipulacji grup rozgrywających własne plany – nie polskie.
Tak przeżyliśmy lata 1956, 1968, 1970, 1976, 1980 i doczekaliśmy się tego, że żydzi częściowo odsunięci od władzy
w 1956 roku powracają triumfalnie na najwyższe stanowiska, wykorzystując do tego celu Wałęsę  ( ageta Bolka )
i „Solidarność”.
 
 
 
 
 
 
 
Amerykanie  29 kwietnia 1945 r bombardują  Klasztor  Urszulanek w Landshut 
 
 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack