A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

Hamburg Papieże - Polscy Królowie i żydowska Solidarnosc

 
Hamburg
Pierwsza osada na terenie dzisiejszego Hamburga pochodzi z IV wieku p.n.e.
Od IV do VI w. n.e. tereny te zostały zasiedlane przez Sasów
Charlemagne-by-Durer.jpg W 810 cesarz Karol Wielki ( przodek 1 Polskiej królowej Ryczezy )wybudował kościół, żeby nawracać pogańskich dotąd Sasów.
Dla obrony tego kościoła został zbudowany gród warowny, który nazwano w 858 Hammaburg
W 845 roku miasto zdobyli i spalili Duńczycy. W 983 Hamburg został zdobyty i spalony przez Obodrytów pod wodzą Mściwoja.
W XII wieku Łaba zdobywała coraz to większe znaczenie,
7 maja 1189 z rąk cesarza Fryderyka I Barbarossy Hamburg zdobył status Wolnego Miasta Rzeszy .
10 czerwca 1190 Fryderyk Barbarossa utopił się w rzece Selef podczas III wyprawy krzyżowej.Królem Niemiec został w 1152 roku: ingerował m.in. w obronie interesów Wladysława Wygnańca.
CesarzCesarz Fryderyk Barbarossa i książę Henryk Lew
spokrewnieni uczestniczyli wspolnie w 1159 w oblężeniu Cremy  .Książe Henryk Lew przodek 2 Polskich  Królowych  
CESARZ FRYDERYK I BARBAROSSA. KSIĄŻĘ HENRYK LEW.
PROŚBA O POMOC PRZECIWKO ZBUNTOWANYM MEDIOLAŃCZYKOM.
 
W średniowieczu Hamburg stał się najważniejszym portem hanzeatyckim na Morzu Północnym 
Od 1356 corocznie w mieście jest organizowana uczta z okazji dnia św. Macieja – 24 lutego..
Rozwój miasta przyspiesza tempa w 1558 roku, po otwarciu giełdy hamburskiej będącą pierwszą taką placówką w krajach niemieckojęzycznych.
Podczas okresu reformacji życie ewangelików skupiało się w kościele Bugenhagena-12 lutego 1529 wygnano katolików,
W 1619 Hamburg był największym miastem na ziemiach niemieckich.W roku 1678 rozpoczyna działanie opera będąca jedną z pierwszych w Europie.
Kulturalny rozkwit miasta nastąpił w XVIII wieku  za sprawą założenia Hamburskiego Teatru Narodowego (1767).
Ciemnym okresem w historii miasta stała się epidemia dżumy przetaczająca się przez Europę w 1713 która to również dotknęła Hamburg.
 
810 Karol Wielki wybudował kościół na terenie dzisiejszego Hamburga
831 powstało Arcybiskupstwo Hamburg
831-865 Ansgar, arcybiskupem Hamburga  ...845 - Hamburg spalony został przez Duńczyków
865-Hamburg umiera Arcybiskup sw Ansgar -935 - Arcybiskupem Hamburga zostaje Adaldag  
Statue am Rathaus in hamburgAdaldag (ur. ok. 900 roku, zm. 28 kwietnia 988 roku w Bremie) – arcybiskup Hamburga-Bremy w latach 937–988, kanclerz i doradca cesarza Ottona I.
Adaldag  pochodził z zamożnej rodziny saskiej, był krewnym królowej Matyldy, żony króla Niemiec Henryka I Ptasznika. . W 937 roku otrzymał od Ottona I nominację na arcybiskupa Hamburga-Bremy, był też bliskim doradcą późniejszego cesarza (przede wszystkim w sprawach kościelno-politycznych). M.in. uczestniczył w drugiej wyprawie włoskiej Ottona (w latach 961–965), gdzie był świadkiem jego koronacji cesarskiej. Zaufanie cesarza do arcybiskupa objawiło się też poprzez powierzenie mu wówczas w opiekę zdetronizowanego papieża Benedykta V (Adaldag zabrał go ze sobą do Hamburga, gdzie ten służył jako diakon i zmarł 4 lipca 965 r ).   Adaldag współpracował też z następcami Ottona I: Ottonem II i Ottonem III.
965- 4 lipca Hamburg umiera Papież Benedykt V
 
983 Hamburg zdobyty i spalony przez Obodrytów pod wodzą Mściwoja
Arcybiskup Adaldag -W 968 roku podporządkował sobie biskupstwo w Oldenburgu w Holsztynie (na terenach słowiańskich Wagrów). Brał też udział w próbie organizacji misji na Ruś, w 959 roku wyświęcając biskupa misyjnego Libutiusa, wysyłanego do Kijowa.Zakładał klasztory, szkołę w Hamburgu i szpital w Bremie.W 983 roku reakcja pogańska przerwała misje wśród Duńczyków i Słowian, a Hamburg został wówczas zniszczony przez Obodrytów.
Sainte-Adélaïde - Église de Toury, vitraux par Lorin.jpg Sw Adelaja  babcia Cesarza Ottona III Otton III i Biskup Adaldag przyczynili się do kanonizacji Papieża Benedykta V 
988 10 kwietnia Hamburg  kanonizacja  św Papieża Benedykta V 
 
  10 kwietnia 988 r   Hamburg  kanonizacja  Papieża  św Benedykta V  z Polski przybywa 
21 letni Bolesław Chrobry z 3 żoną 18 letnią  Emnildą  i jego ojciec Mieszko I z 2 żoną Odą Dytrykówną -prapradziadkowie 
Otton III i Bolesław Chrobry podczas Zjazdu Gnieźnińskiego.
 
1043 -Arcybiskupem Hamburga zostaje  43 letni Arcybiskup Adalbert z Gosiek 
W 1043 roku król niemiecki (i późniejszy cesarz) Henryk III Salicki wyznaczył go na arcybiskupa Hamburga-Bremy.
Henryk III od 1036 roku był mężem wnuczki Mieszka I  Gunhildą, córką Kanuta Wielkiego, króla Anglii, Danii i Norwegii,
W  1037 r udziła się ich córka Beatrycze (1037-13 lipca 1061) - opatka w Gandersheim i Quedlinburgu -praprawnuczka Mieszka I
Arcybiskup Adalbert-Podjął intensywną pracę ewangelizacyjną w Skandynawii (wysyłał misje także do Finlandii, na Orkady, Islandię i Grenlandię) oraz wśród Słowian, gdzie wspomagał je chrześcijański książę Obodrytów Gotszalk. Adalbert miał  zamiar przekształcenia Hamburga w centrum patriarchatu Północy – który nadal posiadałby zwierzchnictwo nad planowanymi arcybiskupstwami skandynawskimi.,zdołał uzyskać od papieża Leona IX  tytuły legata papieskiego oraz wikariusza apostolskiego (1053). Z kolei wśród Słowian ok. 1060 roku założył dwie nowe sufraganie, w Ratzeburgu i Mecklenburgu.- starał się o umocnienie potęgi materialnej biskupstwa. 

1189 7 maja "Freibrief" od cesarza Barbarossy, zezwolenie na handel wolny od cła

Cesarz Fryderyk I Barbarossa (Rudobrody) (ur. ok. 1122, zm. 10 czerwca 1190) –z rodu Welfów
1227 22 lipca Bitwa pod Bornhöved Hrabia Holsztynu od 1225 do 1238 roku. Adolf IV (ur. przed 1205 rokiem, zm. 8 lipca 1261 roku w Kilonii
22 lipca  1227 roku pokonując na czele sprzymierzonych książąt i miast północnoniemieckich próbującego odzyskać utracone włości króla duńskiego w bitwie pod Bornhöved.
W 1238 r. Adolf  wstąpił do zakonu franciszkanów w ufundowanym przez siebie jako dziękczynienie za zwycięstwo pod Bornhöved klasztorze w Hamburgu
 Odbył pielgrzymkę do Rzymu, po której otrzymał święcenia kapłańskie.Ostatnie lata życia spędził w także przez siebie założonym klasztorze w Kilonii ( zniszczony przez bomby Aliantów).2 Polskie  Królowe  były spokrewnione z  Cesarzem Barborosą i Hrabią Adolfem
1295 26 czerwiec  Gniezno koronacja prawnuka św Jadwigi( wnuczki Jadwigi Wittelsbach z Dachau )  Króla Przemysława i spokrewnionej z nim jego żony Królowej Małgorzaty Brandenburskiej 
1315  10 kwietnia  w pobliżu Hamburga w Biskupstwie Ratzenburg  umiera 3 Polska Królowa Małgorzata 
1321 Hamburg zostaje członkiem Hanzy-1529 rozpowszechnienie reformacji kościelnej przez Bugenhagena-12 luty 1529 zabroniono religi katolickiej -kapłanów wygnano.
Kościół św. Ansgara1618 wolne miasto rzeszy (niem. Kaiserlich freye Reichsstadt)
1646  22-27 kwietnia Hamburg pobyt braci Marka i Jana Sobieskiego -Po ukończeniu Kolegium Władysławowsko-Nowodworskiego obaj Sobiescy, rozpoczęli naukę w Akademii Krakowskiej.
 
1654  Królowa Krystyna przybywa do Hamburga 
 
1658  16 maja  Hamburg Król Fryderyk III ( dziadek Króla Polski  Augusta II Sasa)jako książę Holsztynu nadał w roku 1658 katolickiej wspólnocie Altony przywilej wolności wyznania i wyznaczył miejsce do budowy świątyni przy Große Freiheit
12  pazdziernika 1658 r Hamburg  Wandsbeck  stacjonują żołnierze Czarnieckiego przybyli na pomoc Króla Danii Fryderyka III ( dziadka Króla Augusta II Sasa )
 
 Wojsko Polskie Stefana Czarnieckiego 
 
Opalińskiemu towarzyszy obraz Matki Bożej ( obecnie w Rokitnie ) 
1686 Hamburg oblegany przez Duńczyków
24 lipca 1667 Hamburg napad protestanów na dom Królowej Krystyny
 Portrait Königin Christina von Schweden, unbekannter Künstler, Ölgemälde 1667 (Quelle: Staatsarchiv Hamburg, Inv.-Nr. 720-01/215 Ch 246)1689 
1713 Dżuma w Hamburgu
1717 powódź w wigilię
1742 -24 kwietnia -uroczystosci koroniacyjne  Cesarza Karola VII  wnuka króla Jana III Sobieskiego  12 lutego 1742 we Franfurcie nad Menem .
Charles VII, Holy Roman Emperor.PNG20 stycznia 1745  umiera w Monachium cesarz Karol VII 
 

Cesarz Karol VII Bawarski (ur. 6 sierpnia 1697 w Brukseli, zm. 20 stycznia 1745 w Monachium) – elektor Bawarii 1726–1745 (jako Karol Albert),król Czech 1741-1743, Święty Cesarz Rzymski 1742–1745.

Georg Philipp Telemann (1681-1767): Trauermusik für Karl VII TVWV4:13 "Ich hoffete aufs Licht", CD

14 marca 1745 Hamburg opłakuje  swojego władcę  Cesarza  Karola VII  wnuka Króla  Polski Jana III Sobieskiego
 
1768 Dania uznała Hamburg jako wolne miasto cesarstwa niemieckiego
1806 wojska francuskie wkroczyły do Hamburga
 1806 zburzono Kosciół Mariecki 
1811 1 stycznia Hamburg został wcielony do Francji
1813 23 grudnia-30 grudnia okupanci francuscy rozkazali ludności zaopatrzyć wojsko w prowiant, kto się sprzeciwił, został wygnany z miasta
1815 Hamburg został członkiem Związku Niemieckiego, od 1819 jako wolne i hanzeatyckie miasto
1842 5 maja-8 maja 1/3 miasta została zniszczona podczas "Wielkiego Pożaru"
1888 Hamburg został członkiem unii celnej rzeszy niemieckiej
1892 Cholera w Hamburgu
1902-7 luty  Hamburg urodziny zbrodniarza Bruno Heinrich Streckenbach 
1903 -9 marca Hamburg urodziny ks Józefa Warszawskiego 
1913 -7 luty  Hamburg urodziny ks Józefa Wozniaka   zbrodniarz Bruno obchodzi 11 rocznicę urodzin 
1906 Kościół Główny św. Michała zniszczony przez pożar-1910 liczba ludności w Hamburgu przekroczyła milion
1926  pierwsze   odwiedziny  Adolfa Hitlera  -wnuka Rotszylda - W latach 1926-1939 -Adolf Hitler odwiedził Hamburg  33 razy 
Wybory prezydenckie w Niemczech w 1932 roku – odbyły się 13 marca i 10 kwietnia 1938 r
1937 Ustawa o Dużym Hamburgu, (niem. "Groß-Hamburg-Gesetz") – miasta Altona, Harburg-Wilhelmsburg, Wandsbek i kilka innych pruskich, hamburskich lub lubeckich miejscowości zostało włączonych do Hamburga
 
1939-1945 II wojna światowa, podczas alianckich nalotów zginęło 55.000 ludzi, połowa budynków mieszkalnych została zniszczona
1943 -10 listopad   Hamburg  rytualny mord kapłanów aby ich krew spłyneła razem 
1943-10 listopad   Warszawa  Sakramentki śluby wieczyste Siostry Katarzyny od Wszystkich świętych 
 
1945   Ks Józef Wozniak ur 7 lutego 1913 r w Hamburgu ,po przejsciu obozu w Dachau 
We wrześniu 1945 r. został mianowany kapelanem obozu polskiego przy Związku Polskim w Hamburgu,powierzono mu opiekę duszpasterską nad chorymi Polakami w czterech szpitalach i więźniami w ośmiu więzieniach.Ks. Woźniak opowiadał: Praca zwłaszcza wśród więźniów Polaków - była przykra. Skazany na karę śmierci przez Anglików -o egzekucji odwoziłem zwłoki na cmentarz w Ohlsdorf.. Z księgi zmarłych na cmentarzu w Ohlsdorf wyszukałem nazwiska Polaków, którzy zmarli w różnych okolicznościach w czasie wojennym. Znalazłem ok. tysiąc nazwisk. Dla sześciuset zdołałem ustawić betonowe krzyże z nazwiskiem, datą urodzenia i śmierci.Do Polski powrócił 8 września 1946 r.
 
Zdjęcie nuncjusza
 
1958 Gazety Hamburga opisują śmierc Papieża Piusa XII
 
 
 
1962 Wielka Powódź
1981 -15  maj  Gdańsk podanie o paszport
1981 - 17 lipiec piatek moje niespodziewane  przybycie do Hamburga
1981- 19 lipiec   Niedziela   MKG ostatni dzień wystawy Tutanhemona za ostatnie 5 DM  kupuję bilet w Museum ,,myslę  jak dobrze ma tutaj fotograf ...
Muzeum
 
1981   13 grudnia    stan wojenny w Polsce 
 
Jeden dzień
1983 -10 kwietnia  Hamburg  Niedziela Bożego Miłosierdzia wystawienie obrazu,,Jezu Ufam Tobie,,za zgodą
ks Von Berga kosciół  św Józefa na Wandsbecku 
1983-10 kwietnia  Rzym cudowne uzdrowienie zmarłej Wandy Mosca  za przyczyną Ojca Pio czytaj 
12 marca 1983 r 45 letnia Wanda Mosca została przewieziona do klinkiki Gemmeli w Rzymie ,19 marca 1983 r zmarła .
Zrozpaczony mąż  Angelo Mosca modlil sie do ojca Pio i zona Wanda ozyla!
Okładka książki Ślady Boga. Cuda Kościała Katolickiego.opisał to Andreas englisch w książce ,,Cuda koscioła katolickiego,,
1983-10 kwietnia  Warszawa 
Pod datą 10 kwietnia 1983 roku kapelan „Solidarności”
Ks Jerzy Popiełuszko  odnotował w dzienniku  przyjazd Anny Waentynowicz do parafii pw. św. Stanisława Kostki 
1986 - 12 pazdziernika w tym samym Kosciele św Józefa w Hamburgu  50 letni Ks Jorge Mario Bergoglio dziś Papież ochrzcił 2 dzieci

 podpis  Ks Jorge Mario Bergoglio

12 pazdziernik  1986 r  w Kosciele Sw Józefa w Hamburgu dzielnica Wandsbec patrz  Ks  Bergoglio  ochrzcił  2 chłopców z Argentyny 

a10

12 pazdziernik  1656 r Hamburg  Wandsbeck  stacjonują żołnierze Czarnieckiego przybyli na pomoc Króla Danii Fryderyka III ( dziadka Króla Augusta II Sasa )

1990 -  7 wrzesnia MKG wystawa Solidarnosci 

1995- zostałoonowione  katolickie Arcybiskupstwo w Hamburgu 
Ingres Arcybiskupa Averkampa  7 stycznia 1995 .
2009   4 marca Hamburg spotkanie Biskupów Niemieckich w Hotelu  Elise 
 
 
Hamburskie wydawnictwo  ....
 
 
 
 
Niklas Frank
Dobry znajomy JANA MARII ROKITY to syn zbrodniarza Hansa Franka   Niklas Frank  dziennikarz Sterna z Hamburga  
 
13 grudnia 1981 r. Helmut Schmidt przebywał z oficjalną wizytą w NRD.
Schmidt und Honecker winken 1981 vom Balkon in Güstrow
 
Dokumentacja  Z chwilą wprowadzenia stanu wojennego Honecker i jego towarzysze wsparli  towarzyszy w Polsce
 dostawami środków i sprzętu do zwalczania demonstracji ulicznych i strajków. 
Pierwsza dostawa miała miejsce  14 grudnia 1981 r.16 grudnia 1981 r towarzysze z NRD dostarczyli 20 000 pałek policyjnych,1000 tarcz i inny sprzęt dla milicji oraz oddziałów ZOMO.
Całość dostaw osiągnęła wartość 6,6 mln marek wschodnioniemieckich.
 
Pierwsza żona Jana Marii Rokity żydówka Katarzyna Zimmerer (ur. 1961 w Krakowie), córka  dziennikarza z Hamburga  Ludwika Zimmerera i Joanny Olczak-Ronikier; felietonistka Tygodnika Powszechnego.W 2004 wyszła nakładem Wydawnictwa Literackiego jej książka - Zamordowany świat. Losy Żydów w Krakowie 1939-1945, za którą w czerwcu 2004 uhonorowana została Nagrodą Krakowska Książka Miesiąca.
 
 
Tesc  Jana Marii Rokity Ludwig Zimmerer (ur. 1924 w Augsburgu, zm. 1987–żydowsko dziennikarz
korespondent  mediów  z Hamburga .
W 1956 został pierwszym po wojnie akredytowanym korespondentem z Niemiec Zachodnich.
W 1959  roku przyjechał do Polski, gdzie zamieszkał na stałe.
Pracował dla gazety "Die Welt", telewizji ARD i radia Norddeutscher Rundfunk.
Był kolekcjonerem dzieł sztuki ludowej .Jego pasji w 1978 Andrzej Wajda poświęcił film dokumentalny Zaproszenie do wnętrza produkowany w  Hamburgu. 
W 2013 prezydent Bronisław Maria Komorowski, za wybitne zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce, za dawanie świadectwa prawdzie o sytuacji w Polsce w czasie stanu wojennego, za osiągnięcia w działalności dziennikarskiej i na rzecz zbliżenia polsko-niemieckiego, pośmiertnie odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
Był mężem żydówki Joanny Olczak-Ronikier i ojcem Katarzyny Zimmerer.
 
 
Arcybiskup Ludwig Averkamp (ur. 16 lutego 1927 w Velen, zm. 29 lipca 2013 w Hamburgu[1]) –w latach 1995-2002 arcybiskup metropolita Hamburga, a wcześniej biskup diecezjalny Osnabrück (1987-1994).Święcenia kapłańskie przyjął 10 października 1954,został inkardynowany do swojej rodzinnej diecezji Münster. 18 stycznia 1973 papież Paweł VI mianował go biskupem pomocniczym diecezji.Sakry udzielił mu 24 lutego 1973 Heinrich Tenhumberg, ówczesny biskup diecezjalny Münster. 7 listopada 1985 papież Jan Paweł II przeniósł go na stanowisko biskupa koadiutora Osnabrück. 9 września 1987 został biskupem diecezjalnym Osnabrück, zaś 27 września 1987 odbył ingres do tamtejszej katedry. 24 października 1994 został mianowany arcybiskupem metropolitą Hamburga, ingres odbył się 7 stycznia 1995. 16 lutego 2002 osiągnął biskupi wiek emerytalny (75 lat) i tego samego dnia odszedł z urzędu. Od tego czasu pozostawał arcybiskupem seniorem.
Werner Thissen
 
Arcybiskup Werner Thissen (ur. 3 grudnia 1938 w Kleve)  arcybiskup Hamburga w latach 2002-2014.
Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1966.16 kwietnia 1999 został mianowany biskupem pomocniczym diecezji Münster. Sakry biskupiej udzielił mu biskup Reinhard Lettmann.22 listopada 2002 Jan Paweł II mianował go arcybiskupem Hamburga.21 marca 2014 papież Franciszek przyjął jego rezygnację z urzędu 
Stefan Heße
 
Arcybiskup Stefan Heße (ur. 7 sierpnia 1966 w Kolonii) – arcybiskup metropolita Hamburga od 2015.Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1993 z rąk kardynała Joachima Meisnera.20 stycznia 2015 papież Franciszek mianował go biskupem diecezjalnym archidiecezji Hamburga.
Sakry udzielił mu 14 marca 2015 ordynariusz Osnabrück - biskup Franz-Josef Bode.
 

 

Archidiecezja hamburska

Archidiecezja hamburska (łac.: Archidioecesis Hamburgensis) - położona w północnej części kraju, obejmująca swoim zasięgiem terytoria dwóch landów: Hamburg, Szlezwik-Holsztyn i część Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Siedziba arcybiskupa znajduje się w Nowej Katedrze Mariackiej w Hamburgu.
Pierwszy kościół na terenie obecnej archidiecezji powstał w 810 r. i został ufundowany przez cesarza Karola Wielkiego. Parafia hamburska podlegała wprost Stolicy Apostolskiej. Cesarz Ludwik Pobożny w 831 r. utworzył archidiecezje hamburską, która została potwierdzona przez papieża Grzegorza IV.
Po najeździe wikingów w 845 r. i splądrowaniu miasta połączono archidiecezję hamburską z diecezją bremeńską, tworząc archidiecezję bremeńsko-hamburską. Siedzibę arcybiskupa przeniesiono do Bremy. W Hamburgu wybudowano konkatedrę.W czasie reformacji archidiecezja została całkowicie zniszczona. W wyniku pokoju westfalskiego (1648 r.) archidiecezję oficjalnie zniesiono.
Katolicy podlegali Apostolskiemu Wikariatowi Północy (przekształcony w diecezję osnabrücką).

Archidiecezja hamburska została ponownie erygowana przez papieża Jana Pawła II 7 stycznia 1995 r. na mocy konstytucji apostolskiej Omnium Christifidelium z dnia 24 października 1994 r. Utworzono ją z większej części diecezji osnabrückiej (łącznie z Urzędem Biskupim w Schwerinie oraz kilku parafii diecezji hildesheimskiej.

Arcybiskupi Bremy i Hamburga

 Praprababcia 1 Krolowej Polski .  Rychezy 
Święta Matylda urodziła się około roku 895.
Matylda kształciła się i młode lata spędziła w klasztorze benedyktynek w Herford pod okiem babki - ksieni klasztoru. 
W 909 roku poślubiła saskiego księcia Henryka Ptasznika. 
Św. Matylda dała Henrykowi I pięcioro dzieci: Ottona, późniejszego cesarza Niemiec (Otton I Wielki, 962-973); Gerbergę, która wyszła za księcia Lotaryngii, a potem za króla Francji, Ludwika IV; Henryka I, późniejszego księcia Bawarii; Jadwigę i św. Brunona I, od roku 953 arcybiskupa Kolonii. 
Gdy zmarł król Konrad, Henryka w 919 r. wybrano nowym królem Niemiec.
Ale Matylda nawet będąc królową, żyła skromnie, gorliwie oddając się modłom i postom.
Dzięki jej dobroczynności zbudowano liczne kościoły, przytułki i szpitale. Król Henryk stoczył wiele zwycięskich wojen.
Lud wierzył, że to pobożność Matyldy była źródłem jego sukcesów i dlatego małżonek nie sprzeciwiał się szczodrobliwości swojej żony, choć skarb królestwa nieraz był zagrożony.
W trakcie jego panowania posiadała olbrzymie wpływy polityczne. Sytuacja zmieniła się jednak po śmierci Henryka w 936 r.
Tron objął Otton, syn Matyldy, lecz jego młodszy brat nie chciał się z tym pogodzić.
Matka zdołała zapobiec bratobójczej walce,  podzieliła, cały majątek między synów i sama schroniła się na wsi. 
Niedługo potem Otton ciężko zachorował, a książę Henryk doznał wielu niepowodzeń.
Lud i Kościół wierzyli, że tak mszczą się na nich krzywdy, które uczynili swej matce.
Otton  ubłagał Matyldę, by wróciła na dwór i oddał jej cały majątek.
Dzięki temu królowa mogła kontynuować dzieło, które rozpoczęła za młodu – wspomaganie Kościoła i biednych. 
Popierała jednak Ottona w założeniu metropolii w Magdeburgu w roku 960 i zależnych od niej biskupstw: w Braniborze (Brandenburg), w Hobolinie (Hawelbergu) i w Oldenburgu, które były położone między Łabą, a Odrą na terenach słowiańskich. Rządziła Niemcami w latach 961-962, gdy Otton I przebywał w Italii i mianował swego małoletniego syna Ottona II królem Niemiec i oficjalnym współregentem.
Pod koniec życia św. Matylda oddała się wyłącznie modlitwie i uczynkom miłosierdzia. Codziennie przy swoim stole gościła ubogich, widząc w nich samego Pana Jezusa. Hojnie wspomagała kościoły i klasztory ze swoich osobistych majętności. Wystawiła dwa duże opactwa: benedyktynów w Northausen i benedyktynek w Kwedlinburgu. Ostatnie lata spędziła w opactwie w Kwedlinburgu. Zmarła 14 marca 968 roku w Kwedlinburgu.
 
Królowa Polski Maryja ...

14 sierpnia 1608 w Objawieniu Maryja w Neapolu ogłasza się Królową Polski .
14 sierpnia 1941 władcy świata likwidują św Maxymiliana Kolbe ..
co działo się tego dnia ...
w Moskwie ..
Stanisławowie ..
na Atlantyku ..

14 sierpnia 1943 władcy świata ogłaszają Adolfa Hitlera ..Mesjaszem i niemieckim dzieciom rozkazują modlitwę do niego..

545 lat przed objawieniem się Maryji w Neapolu ...
umiera 1 Królowa Polski ...o ktorej mało Polacy wiedzą ...

....Bł Ryczezo wstawiaj się za Polską u Maryji Naszej Królowej
wnuku bł Rychezy Święty Władysławie Królu Węgier wstawiaj się za Polską u Maryji Naszej Królowej ....

21 marca 1063 r. zmarła Rycheza Lotaryńska, żona Mieszka II, pierwsza królowa Polski.
bł Rycheza prawnuczka Cesarza Ottona I -żona wnuka Mieszka I..

Bł Ryczeza i Mieszko II byli dziadkami św Władysława ...

Rycerz Chrystusa - Święty Władysław Król Węgier


www.krucjata.org.pl/rycerz_04_01.php3

Władysław urodził się około roku 1040 w Krakowie, gdzie jego ojciec król Węgier Bela I przebywający na wygnaniu
poślubił Rychezę, córkę władcy Polski Mieszka II i bł Rychezy .

21 marca 1063 r. zmarła Rycheza Lotaryńska, żona Mieszka II, pierwsza królowa Polski
,praprawnuczka św Matyldy ,prawnuczka św Adelajdy i  Cesarza Ottona I .
“Niewiasta umysłu wprawdzie męskiego, w wierze chrześcijańskiej wprawdzie nie opieszała, cnotę i pobożność miłująca, ale której rządy ani staranne ani narodowi przychylne Polakom się nie podobały. Niepomna płci swojej i słabości niewieściej, głucha na rady roztropniejszych ludzi, szczęście obrała sobie za narzędzie swojej ślepoty. Jęła pogardzać narodem polskim, szydersko pomiatając wszystkimi, i z swym rządem kobiecym rozpierając się samowładnie” – charakteryzował Rychezę nieprzychylny polskiej królowej i jej mężowi XV-wieczny kronikarz Jan Długosz
Urodzona w 993 na zamku Tomburg w pobliżu Bonn- Rycheza (zwana także Ryksą) była córką palatyna reńskiego Erenfrieda Ezzona i Matyldy, siostrzenicą Ottona III .Miała dziewięcioro rodzeństwa, przy czym aż sześć sióstr. Wszystkie one były mniszkami, co wskazuje na fakt, że odebrały staranne wykształcenie. Rycheza także była osobą światłą – podobnie jak jej przyszły mąż Mieszko II Lambert władała kilkoma językami (poza niemieckim także m.in. łaciną i greką).„Rycheza,kształciła się w Kwedlinburgu, gdzie były ksieniami jej ciotki.
W 1013 r., w czasie pertraktacji pokojowych w Merseburgu, kończących trwającą od 1007 r. wojnę polsko-niemiecką, zadecydowano o mariażu Rychezy z synem Bolesław Chrobrego Mieszkiem II
.Tam, dla przypieczętowania dobrosąsiedzkich relacji obu państw, odbył się ich ślub. Jeszcze w tym samym roku, Rycheza i Mieszko w towarzystwie królewskiej świty przybyli do Gniezna, gdzie wyprawiono im gody weselne
„Poprzez to małżeństwo dynastia Piastów wchodziła do ścisłego kręgu najważniejszych europejskich dynastii. W żyłach Rychezy płynęła krew zarówno panujących w Niemczech Ludolfingów, jak i Karola Wielkiego i cesarzy bizantyjskich. Potomkowie jej i Mieszka dziedziczyli więc tradycję Cesarstwa Rzymskiego przechowaną zarówno na Zachodzie, jak i nad Bosforem.

Nie bez znaczenia dla prestiżu polskiej monarchii był fakt, że Rycheza była potomkiem – po kądzieli – samego cesarza Karola Wielkiego.
W 1016 r. przyszedł na świat syn Mieszka i Rychezy – Kazimierz, przyszły władca Polski-praprawnuk Ottona I i prawnuk Mieszka I .., któremu tradycja nadała przydomek Odnowiciel.
W kolejnych latach Rycheza urodziła również dwie córki, Ryksę i Gertrudę.
W 1025 r., w związku ze śmiercią Chrobrego, na tron polski wstąpił Mieszko II.
Tego samego roku nowy władca wraz z żoną otrzymali korony królewskie z rąk arcybiskupa gnieźnieńskiego Hipolita.
W 1031 r., wskutek najazdu księcia kijowskiego Jarosława Mądrego popierającego starszego brata Mieszka II – Bezpryma (w tym samym czasie Polskę najechał cesarz Konrad II), król ratował się ucieczką do Czech, pozostawiając w Polsce żonę z dziećmi. Nie uzyskał tam jednak azylu, książę czeski Udalryk wykastrował go i uwięził.Po objęciu władzy w Polsce przez Bezpryma także Rycheza, wraz z dziećmi, wyjechała do Niemiec.
Rycheza znalazła schronienie na dworze cesarskim Konrada II, który zgodził się, aby tytuł królowej Polski przysługiwał jej dożywotnio.
W Niemczech Rychezę odwiedził wracający z wygnania na Węgrzech pretendent do polskiego tronu – Kazimierz.
Tam zdobył poparcie możnych, m.in. wujów: arcybiskupa kolońskiego Hermanna i księcia szwabskiego Ottona. Około roku 1039, wspierany m.in. przez wojska niemieckie, powrócił do Polski i zaczął odbudowę pogrążonego w chaosie wewnętrznym państwa.
Jego matka resztę życia spędziła w Niemczech, przebywała m.in. w Kolonii, a także na nadreńskim zamku Klotten. Następnie, w roku 1047, wstąpiła do klasztoru benedyktyńskiego w Brauweiler w pobliżu Kolonii, ufundowanego w 1024 r. przez jej rodziców.Rycheza zmarła 21 marca 1063 r. w Saalfeld w Turyngii. Pochowano ją w kościele św. Marii ad Gradus w Kolonii. W 1817 r. szczątki Rychezy zostały przeniesione do Katedry Kolońskiej.
Za czasów obecności Rychezy w Polsce nastąpił rozwój budownictwa sakralnego; pierwsza polska królowa była fundatorką wielu kościołów. Szczególnie dbała jednak o wychowanie swoich dzieci. Świadczy o tym m.in. fakt posłania syna Kazimierza na klasztorną naukę już w wieku 10 lat. Edukowała również córkę Gertrudę, przyszłą żonę księcia ruskiego Izasława.
 
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack