A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

Papież Franciszek i św Faustyna? Boże Miłosierdzie w Hamburgu

17 grudnia 1936 w dniu narodzin J. M. Bergoglio ( obecnie Papież Franciszek)  
31 letnia  Siostra   Faustyna cierpiała bardzo za kapłanów  
 Dzisiejszy dzień ofiarowałam za kapłanów; w dniu tym więcej cierpiałam niż kiedykolwiek: i wewnętrznie, i zewnętrznie. Nie wiedziałam, że w jednym dniu tyle wycierpieć można. Starałam się odprawić godzinę świętą, w której duch mój kosztował goryczy ogrójcowej; walczę sama jedna, wsparta ramieniem Jego, przeciw wszelkim trudnościom, które stają jak mury nieprzebite przede mną, jednak ufam w mocy imienia Jego i nie lękam się niczego”
(cytat z „Dzienniczka”, nr 823)

Wybór Franciszka 2013  w Izraelu 

17 grudnia 2013  w 77 rocznicę  urodzin nowego Papieża Franciszka jego dobra znajoma wychowanka

frakisty Helmuta  Kohla (Cohena) żydówka Angela Merkel z Hamburga rozpoczęła swoją

trzecią kadencję na stanowisku kanclerza Niemiec.patrz

59-letnia szefowa CDU otrzymała od prezydenta RFN Joachima Gaucka patrz akt nominacji,
a następnie złożyła przysięgę przed parlamentem.Przed południem Bundestag wybrał Merkel po raz trzeci na kanclerza.
"Przyjmuję wybór i dziękuję za zaufanie" - powiedziała Merkel po ogłoszeniu przez szefa Bundestagu Norberta Lammerta wyniku głosowania.Po otrzymaniu od prezydenta Niemiec Joachima Gaucka aktu nominacji w jego siedzibie, pałacu Bellevue,
Merkel powróciła do Bundestagu, gdzie została zaprzysiężona. Formułę przysięgi zakończyła słowami
"tak mi dopomóż Bóg". jaki  Bóg ?
 Franciszek i Angela przyjaciele od 1986 r   spotkali się w Hamburgu 
Angela Markel    urodzona 17 lipca 1954 r w Hamburgu ?  
Biskup Wagner  urodzony 17 lipca 1954 r ( był zbyt katolicki na Biskupa )
Dyżurna Siostra z Łagiewnik S. Elżbieta Siepak mówi
Rok Miłosierdzia, ogłoszony przez papieża Franciszka, jest okazją do tego, żeby ludzie lepiej poznali Boga
14 marca 2015  w czytaniu Bóg mówi do swojego ludu, że chce bardziej być poznany,
Rok Miłosierdzia jest okazją, aby tę najpiękniejszą tajemnicę naszej wiary odkrywać i według niej kształtować swoje życie.
Papież Franciszek mówił, że mamy czas miłosierdzia. czy w prawdzie ?
Franciszek i Faustyna?  artykuł z Goscia Niedzielnego  w 2014 r  patrz   kwiecien  2014  
Franciszek i Faustyna?

ks. Dariusz Kowalczyk SJ

GN 17/2014 |

Słowa Franciszka o miłosierdziu jako największym orędziu Pana są jakby odbiciem objawień, które otrzymała Faustyna.Kilka tygodni temu miałem okazję rozmawiać z ks. Carlosem Gallim, argentyńskim teologiem, bliskim współpracownikiem Jorge Bergoglia, a teraz papieża Franciszka, o którym się mówi, że widać jego rękę w tekście adhortacji „Evangelii gaudium”. Zadałem mu pytanie, które nurtowało mnie od czasu, kiedy w pierwszych dniach po konklawe usłyszałem wyznanie Franciszka: „Dla mnie […] najmocniejszym orędziem Pana jest miłosierdzie”. Czy Franciszek czytał „Dzienniczek” siostry Faustyny? Galli odpowiedział, że nie przypuszcza, aby Jorge Bergoglio znał bezpośrednio pisma św. Faustyny.Poznał je natomiast za pośrednictwem nauczania Jana Pawła II... zaraz na początku pontyfikatu  na modlitwie „Anioł Pański” Franciszek nawiązał do książki kard. Waltera Kaspera o miłosierdziu, „To siostra Faustyna ukazała miłosierdzie jako fundamentalny przymiot Boga i zdołała, przez Jana Pawła II, wpłynąć na myśl teologiczną XXI wieku”. W „Dzienniczku” świętej czytamy, że sam Jezus dał jej zadanie:„Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk Moich są ukoronowane miłosierdziem”.....Kult obrazu „Jezu, ufam Tobie” i Koronka do Miłosierdzia to praktyki znane dziś na całym świecie.To przez te praktyki oraz ustanowione w 2000 roku Święto Bożego Miłosierdzia orędzie o miłosierdziu dotarło na nowo do świata. Wiemy jednak, że wcześniej objawienia Faustyny były krytykowane i odrzucane. Potrzeba było woli i autorytetu Jana Pawła II, by je oficjalnie uznać i rozpropagować.Dziś przepowiadanie Bożego miłosierdzia kontynuuje w swym oryginalnym stylu papież Franciszek.

----------------------------------------------------------

Księdza Dariusza Kowalczyka SJ poznałam 6 lutego 2014 w Gregorianum w Rzymie ..w rocznicę śmierci 

Arcybiskupa Klemensa Augusta -wnuka Króla Jana III Sobieskiego

Biedny Prof Ks Dariusz Kowalczyk SJ nie wiedział że znajduje się przy najmniejszej

Kapliczce Matki Bożej -koronowanej 1 listopada 1946 r patrz

( w dniu święceń JP II na Wawelu ) patrz 

1 listopada 1946  Rzym koronacja Płaczącego (9 lipiec 1796 )obrazu Matki Bożej przy pałacu gdzie urodził się 11 marca 1725 prawnuk Polskiego Króla Jana III Sobieskiego Kardynał Henryk Benedykt Stuart.Karydynał Stuart przebywał w tym czasie we Frascati  gdzie zmarł 13 lipca 1807( Dlaczego Aliańci zbombardowali Frascati 8 września 1943 r ?  )To był je­den z naj­trud­niej­szych okre­sów w historii Kościoła....patrzna początku tego dra­ma­tycz­ne­go okre­su, od lip­ca 1796 r. aż do pierw­szych miesięcy roku 1797, po­sta­cie Matki Najświętszej na 101 ob­ra­zach w Rzy­mie i 21 obrazach w in­nych miastach państwa kościelnego były „oży­wio­ne”: poruszały ocza­mi, war­ga­mi oraz pła­ka­ły.W samym Rzymie cud ten po raz pierwszy zdarzył się w so­bo­tę 9 lip­ca 1796 r., oko­ło godz. ósmej rano. Ma­don­na dell’Ar­chet­to.Do dzi­siaj znaj­du­je się w tym samym miejscu – na wą­skiej ulicz­ce via dell’Ar­chet­to, któ­ra łą­czy się z via dell’Umiltà, przed pla­cem della Pilotta, gdzie znaj­du­je się Uni­wer­sy­tet Gre­go­riań­ski.

Prawnuk Polskiego Króla Jana III Sobieskiego-Brytyjski kardynał.-Henryk Benedykt Stuart (ur. 11 marca 1725 w Rzymie, zm. 13 lipca 1807 we Frascati)Był synem Jakuba Stuarta i Marii Klementyny Sobieskiej (wnuczki Jana III). Ochrzcił go osobiście papież Benedykt XIII.Został tonsurowany (włączony do duchowieństwa) 30 czerwca 1747 przez papieża Benedykta XIV. 3 lipca 1747 został mianowany kardynałem. Święcenia kapłańskie otrzymał 1 września 1748.W 1758 otrzymał święcenia biskupie (jako tytularny arcybiskup Koryntu). Pełnił różne urzędy w Kurii Rzymskiej, m.in. był archiprezbiterem Bazyliki Św. Piotra, a od 1763 aż do śmierci stał na czele Kancelarii Apostolskiej. 1761–1803 był biskupem Frascati, w latach 1803–1807 był dziekanem Kolegium Kardynalskiego (kardynałem-biskupem Ostii). Pretendował do tronu Szkocji i Anglii z ramienia jakobitów jako Henryk IX (w Anglii) i Henryk I (w Szkocji).Po śmierci został pochowany w Bazylice św. Piotra na Watykanie.

ŚW. FAUSTYNA I  heretyczka  exskomunikowana przez Polskiego Papieża  św Piusa X  ...FELIKSA KOZŁOWSKA – BLIŹNIACZE OBJAWIENIA?  w Płocku 

 Pierwsza wizja Jezusa Miłosiernego i polecenie namalowania obrazu następuje 22 lutego 1931 roku.
Faustyna była już wtedy w Płocku od niemal roku.
Płock był siedzibą nowo powstałego heretyckigo Kościoła mariawitów.
Po śmierci Mateczki w roku 1920 władzę nad Kościołem mariawickim przejmuje ks. Michał Kowalski. 
W 1906 roku Polski Papież Pius X potępił Feliksę Kozłowską oraz ks. Michała Kowalskiego w Encyklice Tribus circiter
Ks Michała  Kowalskiego  chciał nawrócić w Dachau bł Biskup Michał Kozal 

Michał Kozal urodził się 25 września 1893 .W 1914 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu.Święcenia kapłańskie otrzymał 23 lutego 1918 r.w Gnieznie.W 1923 r. objął stanowisko prefekta w Miejskim Gimnazjum Żeńskim w Bydgoszczy. Jednocześnie pracował jako kapelan w Schronisku dla Ociemniałych. W „Dzienniku Bydgoskim” ( który zapoczątkował mój dziadek Stanisław Tomaszewski )publikował liczne artykuły o treści religijnej.W 1927 r. objął obowiązki ojca duchownego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, a dwa lata później został jego rektorem. w 1933 r. otrzymał wyróżnienie w postaci tytułu szambelana papieskiego.W  1939 r. papież Pius XII powołał go na funkcję biskupa pomocniczego diecezji włocławskiej i biskupa tytularnego Lappy. 13 sierpnia 1939 r  objął stanowisko wikariusza generalnego diecezji włocławskiej.

We wrześniu 1939 r. nie opuścił swojej diecezji. W czasie okupacji wielokrotnie stawał w obronie duchownych i wiernych, wysyłając memoriały do władz niemieckich. Jego nieustraszona i pełna poświęcenia postawa stała się wzorem zarówno dla duchowieństwa, jak i dla ludzi świeckich.
7 listopada 1939 r. został aresztowany przez gestapo  na zlecenie burmistrza   z Dachau  Cramera  i osadzony w więzieniu włocławskim.

Po wywiezieniu z Lądu był więziony w obozach w Inowrocławiu, Poznaniu i Berlinie. W kwietniu 1941 r. został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau 26 stycznia 1943 r. został uśmiercony zastrzykiem fenolu. . W czerwcu 1987 r. w Warszawie,ogłoszony błogosławionym.
W 2002 roku bł. bp Michał Kozal został patronem  Włocławka. Jego wspomnienie obchodzone jest 14 czerwca.

Błogosławiony Michał Kozal – biskup męczennik z Dachau
 

...żądam czci dla mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu, który jest namalowany.

Przez obraz ten udzielę wiele łask duszom, on ma przypominać żądania mojego miłosierdzia, bo nawet wiara najsilniejsza, nic nie pomoże bez uczynków. (Dz. 742)

Bildergebnis für korea obraz jezu ufam tobie

.Przeciw przenosinom zaprotestowało 25 polskich organizacji społecznych i kulturalnych.

Pod listem w tej sprawie zebrano 10 tys. podpisów wiernych. Obraz Miłosierdzia Bożego został namalowany w Wilnie w 1934 roku. Przez lata wędrował przez kościoły Wileńszczyzny, bez stałego miejsca. W 1986 roku, dzięki staraniem wileńskich księży Polaków, obraz umieszczono w bocznym ołtarzu głównej nawy kościoła Świętego Ducha.

Fałszywy Obraz Jezu Ufam Tobie w Korei  ..od którego  trzeba się odwracać patrz 

Tysiące kolorów Bożego Miłosierdzia czytaj

Z ks. Pawłem Zawadzkim SAC z Centrum Bożego Miłosierdzia na wzgórzu Yangdeogwon w diecezji Chunchon, misjonarzem w Korei Południowej, rozmawia ks. Ireneusz Skubiś

2014  wizyta  Franciszka w KoreiHiszpania: echa wizyty Franciszka w Korei

List   przekazany do beatyfikacji Ks Michała Sopoćko  pisany do mojego taty Bernarda Jana Pawła Tuszyńskiego 

Uwielbiony Bóg Miłosierdziu!

Wielce  Szanowny Panie,

Uprzejmie dziękuję za pamięć i życzenie, a najbardziej za modlitwy.

Do Krakowa  na  dzień 5.Х. 1969 r  najprawdopodobniej nie przyjadę z następujących powodów:

a/ Ma być konfrontacja obrazu Sługi Bożej S. Faustyny z książki francuskiej  P. Winowskiej z właściwą jej fotogra­fią wręczoną mi przez nią samą za parę tygodni przed jej zgonem.

Już wielokrotnie wypowiadałem swoje oburzenie na Matkę Ksawerę za sfałszowanie podobizny Sługi Bożej i nie chcę jeszcze raz to samo powtarzać.

b/ Podobnież sfałszowany został obraz Najmiłosierniejszego Zbawiciela.

S.p. Hyła malował obrazy według własnego widzimisię, a szczególnie ten, co się znajduje w Łagiewnikach nie odpowiada myśli S.F.  — i Arcybiskupia Komisja Liturgiczna w Krakowie dn.29.ѴІ.1954 r. oceniła go b. ujemnie, że —  “trzeba się od niego odwracać”, ze względu na niedopuszczalny w obrazach kultowy ; feminizm” i niezgodność z liturgią Nie dzieli Przewodniej.

Dlatego ja przed nіm od tego czasu Mszy św. odprawiać nie mogę wbrew życzeniom SS. Matki Boskiej Miłosierdzia i

Księży Palotynów, którzy nadal mają ten obraz w W. Ołtarzu w Częstochowie i Poznaniu.

—  Ten obraz można zawiesić w salonie jak to uczyniły SS. Karmelitanki w Częstochowie, ale nigdy w Kościele.Św. Officjum już dwakroć wypowiedziało się, że święto Miłosierdzia Bożego nie może być ustanowione, a tylko może być Święto Najmiłosierniejszego Zbawiciela Miłosierdzia Bożego, albowiem przedmiotem każdego kultu może być tylko osoba.Otóż zanim [można] wystąpić oficjalnie do Stolicy Apostolskiej z jakąś prośbą, trzeba nasamprzód uzgodnić nasze stanowisko w tych sprawach zasadniczych. Inaczej próżne będą nasze wysiłki.

Łączę pozdrowienie wszystkim Czcicielom Miłosierdzia Bożego czyli Najmiłosierniejszego Zbawiciela i pozostaję najoddańszy w Panu.

 (-)Ks. Michał Sopoćko

 

Białystok 30.IX.1969 r. patrz

Ks Michał Sopoćko pisał o Niedzieli Bożego Miłosierdzia ustanowionej 8 maja 1853 r przez Bł Piusa IX 

MOJE PYTANIE ?  któremu nie ma komu zadać ..

dlaczego obraz JEZU UFAM TOBIE dla KOREI  malowany według fałszywego obrazu z  Łagiewnik ma pod stopami Chrystusa potwora..??? Już wczesnie zaczeło się z Golgotą Beskidzką .. 
 
rzeźby drogi krzyżowej zawierają symbolikę wolnomularską
Uroczyste jej poświęcenie odbyło się 12 września 2009 roku.
[Rozmiar: 72463 bajtów]Bildergebnis für mazowiecki
Poświęcenia dokonał biskup diecezji bielsko-żywieckiej Tadeusz Rakoczy.
Drzwi zwane „anielskimi” zamontowano i nawet poświęcono, nb. 12 września 2009 roku, czyli w tym samym dniu, kiedy poświęcono Beskidzka Golgotę. czytaj 12 wrzesnia 2009  w Kosciele św Marcina w Warszawie gloryfikowano Mazowieckiego 
Ciekawy zbieg okoliczności. 12 września to dzień poświęcony Matce Bożej, święto Najświętszego Imienia Maryi.
Okazuje się, że w tym dniu Matka Boża została wielkorotnie obrażona.

"Dziwna wojna" 12 wrzesnia 1939  

[Rozmiar: 172726 bajtów]
Szatanista IGOR MITORAJ który podawał  że jest  POLAKIEM   - już nie żyje 
[Rozmiar: 53325 bajtów][Rozmiar: 100897 bajtów]
był  człowiekiem  mający w pogardzie wiarę Kościoła.
 

12 września 1989  Mazowiecki przedstawił Sejmowi skład swego rządu.Bildergebnis für mazowiecki

 Rząd Mazowieckiego tworzyło 24 ministrów: 12 z Solidarności jakiej ?(oprócz premiera byli to: Leszek Balcerowicz, Jacek Ambroziak, Artur Balazs, Izabella Cywińska, Aleksander Hall, Jacek Kuroń, Jerzy Osiatyński, Aleksander Paszyński, Henryk Samsonowicz, Tadeusz Syryjczyk i Witold Trzeciakowski), po czterech z PZPR (Czesław Kiszczak, Florian Siwicki, Marcin Święcicki i Franciszek Wielądek) i ZSL (Czesław Janicki, Aleksander Bentkowski, Bronisław Kamiński i Andrzej Kosiniak-Kamysz) trzech z SD (Jan Janowski, Marek Kucharski, Aleksander Mackiewicz) i jeden niezależny (Krzysztof Skubiszewski). Na rzecznika rządu wybrano Małgorzatę Niezabitowską.

12 maja 1935 r w dniu śmierci Piłsudskiego święta siostra Faustyna Kowalska miała widzenie że dusza możnego człowieka który właśnie umierał trafi na jakiś czas do piekła gdzie będzie cierpieć męki piekielne.
18 maja 1935 r pogrzeb Piłsudzkiego  Piłsudzki nie był Polakiem Katolikiem 

Piłsudski nie był Polakiem-katolikiem

"Piłsudski a religia" ksiądz Józef Warszawski - Józef Piłsudski  mając 31 lat wyrzekł się wiary katolickiej i został członkiem kościoła ewangelicko-augsburskiego.15 lipca 1899 pojął za żonę rozwódkę Marie Juszkiewicz z domu Koplewską. Ślub został zawarty w kościele ewangelicko-augsburskim.W 1917 roku kochanką Piłsudskiego została jego towarzyszka partyjna Aleksandra Szczerbińska. Z kochanką Piłsudski miał dwie nieślubne córki.Po śmierci żony (17 sierpnia 1921) Piłsudski zawarł 25 października 1921 ślub w Kościele katolickim (Aleksandra należała do Kościoła katolickiego).
Pomimo, że był luteraninem żywił sentyment do Matki Boskiej Ostrobramskie,tak jak Wałęsa do Czestochowskiej j.
W czasie I wojny światowej w rozmowie z Hallerem deklarował swoją bezwyznaniowość i ateizm.
Piłsudski był przedstawicielem subkultury socjalistów deklarujących swoją pogardę dla religii i kościoła (na łamach wydawanego przez siebie pisma „Robotnik”Partia Piłsudskiego PPS była organizacją ateistyczną, antyklerykalną i zwalczającą Kościół katolicki.

W 1926 Piłsudski obalił demokratyczne władze Polski podczas zamachu majowego.

Plany zamachu były doskonale znane komunistom, międzynarodowej finansjerze ,Niemcom promującym Lenina i Hitlera

W 1926 r władzę w II RP przejęli masoni, wspierał rozwój masonerii w organizacji Strzeleckiej.

Dekret masona prezydenta Mościckiego,usunoł  z orła (będącego godłem Polski) krzyż i uzupełnił go masońskimi gwiazdami.

Po zamachu na rozkaz Piłsudskiego torturowano jego przeciwników politycznych w Berezie Kartuskiej

Piłsudski wierzył tak jak frankista Adam Mickiewicz , że jego duchem opiekuńczym jest Napoleon (Napoleon wspierał masonerię przez którą został obalony)

Arcybiskup Sapieha był przeciwny pochówkowi Piłsudskiego na Wawelu.

Mason i zdrajca Polski Wieniawa-Długoszowski po śmierci Piłsudskiego nakazał zaś luterańskiemu pastorowi by nie robił trudności w zorganizowaniu katolickiego pogrzebu marszałka.

14. lutego 1936 w Krakowie przebywał minister Rzeszy Hans Frank wraz z małżonką  Brygidą.

Hans .Frank  w towarzystwie  przyjaciela Prof Fryderyka Zolla złożył wieniec przy trumnie marszałka Piłsudskiego na Wawelu i zwiedził zabytki miasta. Powiedział m.in. "Dopiero po zwiedzeniu Wawelu można sobie wyobrazić, jak wielką potęgąw przeszłości była Polska i można nabraćnależytego respektu dla olbrzymiego polskiego dorobku kultury i sztuki". Po oficjalnym spotkaniu w Uniwersytecie Jagiellońskim odbył się raut z udziałem przedstawicieli nauki i sztuki. Przybyli zaproszeni profesorowie, artyści, muzycy.Po opuszczeniu Krakowa.Frank wyjechał na kilkudniowy wypoczynek do Zakopanego.Od roku 1983 syn zbrodniarza Hansa Franka -Niklas Frank wielokrotnie odwiedzał Polskę jako dziennikarz "Sterna"z Hamburga. Był jednym z pierwszych dziennikarzy zachodnich, którzy przeprowadzili wywiad z Lechem Wałęsą w latach 80. 

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack