A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

Bronisław Maria Komorowski w Hamburgu

22 marca 2015  Neapol - w 70 rocznica rytualnego mordu na

Księdzu  Bronisławie  Komorowskim  w Stuthofie 

odżyła krew Sw Januarego 

Św. January był biskupem Benewentu. Urodził się około 275 r.

W czasie prześladowania chrześcijan za cesarza Dioklecjana (234-313) został aresztowany diakon Sossus.

Biskup January zdecydowanie zaprotestował przeciwko niesprawiedliwemu uwięzieniu swego diakona.

W odpowiedzi namiestnik Drakoncjusz aresztował i skazał biskupa Januarego na śmierć.

Został ścięty 19 września 305 r.

 Każdego roku 18 września, w wigilię męczeństwa św. Januarego, przed katedrą w Neapolu gromadzą się tłumy ludzi.

Pomnik bł. Bronisława na Placu Jego Imienia we Wrzeszczu

Cud 22 marca 2015 r  w czasie wizyty papieża Franciszka.

Gdy papież trzymał w dłoniach relikwiarz z krwią św. Januarego,

krew ożyła

"Do Świętej Trójcy zanosimy wiele podziękowań za tego wielkiego Świętego, który został nam dany.

Rycerzu Jezusa Chrystusa, rozszerz naszą świętą wiarę i daj światło temu, który nie wierzy!" 

Papież dokonał cudu

15 czerwca 2015 r Lech Wałęsa na długo zapamięta wizytę w Neapolu. 

Wałęsa świadkiem cudu krwi św. Januarego: "W mojej obecności w pełni ożyła"

Na oczach Wałęsy krew św. Januarego z postaci stałej zmieniła się na płynną!

BRONISŁAW MARIA KOMOROWSKI    w Hamburgu 

21. lutego 2015 - Bronisław Maria Komorowski wraz z żoną Anną wzięli udział w uczcie świętego Macieja w Hamburgu.

Komorowski i prezydent Niemiec Joachim Gauck byli gości honorowymi uczty świętego Macieja,

wydawanej co roku przez władze Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburg.

Motywem przewodnim tegorocznego spotkania jest 25. rocznica zjednoczenia Niemiec

.W swoim wystąpieniu Komorowski odniósł się także do wspólnej historii polsko-niemieckiej. -

Dzięki skutecznemu przezwyciężeniu bolesnej historii, dzięki wspólnemu zaangażowaniu w budowę Europy wolności,

ciąży na naszych państwach swoista wspólnota odpowiedzialności za zachowanie wolności, za Europę, za ład międzynarodowy -

podkreślił.PAN BRONISŁAW  MARIA KOMOROWSKI 

Komorowski: chaos, terror i imperialna przemoc to realna alternatywa dla wolnej Europy

"Polska i Niemcy, wraz z innymi europejskimi partnerami, zrobiły wiele, by zahamować eskalację rosyjsko-ukraińskiego konfliktu"

5 czerwca 2015  w Hamburgu

Wojciech Sumlinski mówił o Bronisławie Marii Komorowskim 

6 minuta 40 sek  o Bł  Ks Bronisławie Komorowskim patrz 

 

 

 
 
Działacz ruchu narodowego oraz duszpasterz Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku.
Założył Towarzystwo Budowy Kościołów Polskich, mające być przeciwwagą dla miejscowych świątyń katolickich obsadzonych przez duchowieństwo niemieckie.
22 marca 1940 r., w Wielki Piątek, został zamordowany rytualnie wsród 66 osób  w lasach nieopodal niemieckiego obozu koncentracyjnego w Stutthofie.Tego dnia w Krakowie i Warszawie urządzono Pogromy Wielkanocne 

Pogrom Wielkanocny.   22 marca 2010

Kim jest ten człowiek który  w 2010 r pisze  

 Opisane wydarzenia przypominają  „Noc Kryształową” jaka miała miejsce w większych miastach III Rzeszy nocą 9/10 listopada 1938 roku.

Tam również zaczęło się od wybijania szyb w żydowskich sklepach a skończyło paleniem synagog.

Jednak to co wydarzyło się głównie w Warszawie na Wielkanoc 1940 roku to najprawdopodobniej pomysł samych Polaków.

„Czułem się jak na ambonie na oczach więźniów”. Bł. ks. Bronisław Komorowski Bronisław Komorowski urodził się 25 maja 1889 r.
( 2 rocznica urodzin św  Ojca PIO )w Barłożnie na Pomorzu .
Uczęszczał do Collegium Marianum w Pelplinie oraz gimnazjum w Chełmnie, które ukończył w 1910 r.
W tym samym roku wstąpił do seminarium duchownego w Pelplinie, gdzie
29 marca   1914 r. otrzymał święcenia kapłańskie.
Od  1914 r był wikarym w parafii w Łęgowie koło Pruszcza Gdańskiego,
1 maja  1915 r. został przeniesiony do Gdańska.
Pracę duszpasterską łączył z zaangażowaniem w działalność polityczną i społeczną na rzecz Polaków
w Wolnym Mieście Gdańsku.
Na katechezach uczył dzieci historii i języka polskiego, od 1919 r. kazania wygłaszał już tylko po polsku.
W 1923 r. wraz z grupą działaczy polskich założył Towarzystwo Budowy Kościołów Polskich. 
Z jego inicjatywy w 1924 r. dawnym budynku wojskowym we Wrzeszczu otwarto
kościół św. Stanisława Biskupa Męczennika, który stał się jednym z centrów polskości
w Wolnym Mieście Gdańsku i głównym obiektem osiedla zamieszkanego przez Polaków.
Był delegatem i patronem Ligi Katolickiej Polaków, dzięki tej działalności powstało
wiele stowarzyszeń i organizacji katolickich, m.in. Stowarzyszenie św. Zyty,
Krucjata Eucharystyczna, Sodalicje Mariańskie.
 
W latach 1933-1934 zasiadał w Radzie Miasta jako jedyny przedstawiciel społeczności polskiej. 
W 1933 r. kandydował na stanowisko posła polskiego do parlamentu Wolnego Miasta.
Był członkiem i przez krótki okres wiceprezesem Gminy Polskiej, organizacji zrzeszającej
gdańskich Polaków i broniącej ich praw społecznych, kulturalnych i politycznych na terenie Wolnego Miasta.
 
W tym Czasie do Gdańska przyjezdzał Bolesław Bierut 
 
http://www.prisonplanet.pl/polityka/falszywi_polacy_bierut,p296179941
 
W październiku 1937 r. biskup gdański Edward O’Rourke mianował go proboszczem jednej z dwóch nowo erygowanych polskich parafii personalnych, jednak po trzech dniach pod presją nacjonalistów niemieckich decyzje ta została zawieszona.
 
1 wrzesnia 1939 r  ks. Komorowski został aresztowany i uwięziony w gmachu Victoriaschule,
wykorzystanym przez Niemców jako więzienie 2 wrzesnia 1939 r
 znalazł się w 150-osobowej grupie więźniów skierowanych w pierwszym transporcie do obozu koncentracyjnego Stutthof.
 
Pracował więc przy karczowaniu drzew i budowie baraków. Potem przydzielono go do komanda czyszczącego obozowe kloaki.
Pytany, co odczuwał, pełniąc tak specyficzną funkcję na oczach całego obozu, odpowiedział:
„Czułem się jak na ambonie na oczach więźniów i dbałem o to, żeby kazanie dobrze wypadło.
Myślę, że to były moje najlepsze kazania”. Pod koniec września trafił do karnej celi,
gdzie był torturowany w celu wymuszenia zeznań o ukrywaniu broni w kościele.
 
22 marca 1940 r. w Wielki Piątek ks. Komorowski wraz kilkudziesięcioma działaczami polskim
został zamordowany w lasach nieopodal obozu.
Po wojnie jego ciało ekshumowano i pochowano na gdańskim Cmentarzu na Zaspie.
 
13 czerwca  1999 r. ks. Bronisław Komorowski znalazł się w gronie 108 polskich męczenników II wojny światowej,
których papież Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi.
 
 
Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego we Wrzeszczu  i bł Ks Bronisław Komorowski . 
 
Historia kościoła "Na Czarnej" zaczyna się w końcu XIX w.
Wtedy to Wrzeszcz, dawna niewiele znacząca wieś przy drodze z Gdańska na północ, zmieniała się w oczach największe z gdańskich przedmieść, szybkimi krokami zmierzając w kierunku pozycji jaką ma dzisiaj, to jest drugiego centrum miasta. Osiedle rozrastało się, przybywało w nim mieszkańców, wielu było wśród nich katolików.
Wrzeszcz leżał jednak niemalże dokładnie w połowie drogi między katolickimi kościołami w Gdańsku, a pocysterskim kościołem w Oliwie.
Już w 1894 r. zaczęto więc we Wrzeszczu konkretne starania u władz diecezjalnych o utworzenie na miejscu parafii dla katolików. 
Wkrótce po rozpoczęciu zabiegów formalnych powstało towarzystwo, którego celem była promocja pomysłu własnej parafii katolickiej dla Wrzeszcza i zbieranie funduszy na budowę kościoła.
Od inicjatywy do jej realizacji miały jednak upłynąć całe lata. Wrzeszczańska parafia erygowana została 2 listopada 1901 r. decyzją chełmińskiego biskupa A.Rosentretera.
Otrzymała wezwanie Serca Jezusowego (Herz-Jesu).
Początkowo używała tymczasowej kaplicy, urządzonej w sali wynajmowanej w jednym z budynków przy dzisiejszej ulicy Jesionowej.
Stosując politykę małych kroczków pozyskała następnie działkę przy Schwarzer Weg (Czarnej), na której wspólnym wysiłkiem wzniesiono plebanię, która przez następne lata służyła również jako kaplica. 
Dzieło realizacji ogromnego projektu budowy kościoła przypadło księdzu Walterowi Wienke, który objął parafię w 1906 r., by kierować nią przez kolejnych 38 lat.
Pod jego gospodarskim okiem zgromadzono brakujące fundusze i w 1909 r. przystąpiono do budowy.
Projekt wykonał pochodzący z Kartuz architekt Karl Zillmer, a kamień węgielny wmurowano 29 sierpnia 1909 r.
Za zaplanował Zillmer budowę nie byle jakiego gmachu. Budowlę, której wznoszenie trwało dwa lata, ukształtował na swojej desce kreślarskiej jako neogotycką bazylikę o długości 58 i szerokości 28 metrów, z kalenicą dachu na wysokości 24 metrów. Całość uzupełniła imponująca 70-metrowa, strzelista wieża z miedzianym hełmem.
Kościół otrzymał gwiaździste sklepienia, wspaniałe, figuralne witraże, i, rzecz w gdańskim budownictwie sakralnym niepraktykowaną - zewnętrzne przypory, upodabniające go do gotyckich katedr Europy zachodniej.
18 kwietnia 1911 r. biskup Jakob Klunder, sufragan chełmiński, konsekrował gotowy od trzech miesięcy kościół. 
 
"Polski kościół" 
 
W okresie międzywojennym Kościół Serca Jezusowego należał do tzw. "kościołów polskich", czego nie należy bynajmniej utożsamiać z polskim charakterem świątyni i parafii.
Określenia tego używano w odniesieniu do kościołów, w których regularnie wygłaszano kazania po polsku.
Prawdziwie polskimi kościołami miały stać sie dopiero Kościół św. Stanisława i Kościół Chrystusa Króla.
Tym niemniej przez Kościół przy Schwarzer Weg przewinęli się wszyscy księża znani z aktywnej działalności duszpasterskiej wśród gdańskich Polaków, za którą przyszło im zapłacić najwyższą cenę, kiedy świat pogrążył się w szaleństwie wojny. 
 
Wikarym był tu od 1922 r przez siedem lat Ks Franciszek Rogaczewski, późniejszy proboszcz parafii Chrystusa Króla przy ulicy Piaskownia, która dzisiaj nosi jego imię.
Dwa lata po Rogaczewskim zjawił się w parafii ks. Bronisław Komorowski, który mieszkając w plebanii przy Schwarzer Weg tworzył od postaw polską parafię św. Stanisława Biskupa i Męczennika, adaptując na potrzeby sakralne dawną ujeżdżalnię pruskiej kawalerii. 
 
Wybryki Oskarka 
 
Kościół otrzymał swoje miejsce w literaturze. Günter Grass, umiescił w nim kilka scen swojego "Blaszanego bębenka".
Tam właśnie Oskar Mazerath zostaje ochrzczony przez proboszcza Wiehnke, w którym łatwo rozpoznać autentycznego ks. Waltera Wienke.
Tam też matka Oskara spowiada się co tydzień, a on próbuje przekonać figurkę Jezusa do grania na swoim bębenku, co mu się w końcu udaje.
W tym samym kościele banda Oskara dopuszcza się profanacji. 
Zniszczenia jakie zadała kościołowi wojna były spore. Zniszczeniu uległ dach i część sklepień, wybite zostały okna, rozkradzione zostały wszystkie sprzęty liturgiczne, pożar zniszczył plebanię, w tym kościelne archiwum. Ostatni niemieckojęzyczny proboszcz, ks. Wothe, przenieść musiał nabożeństwa do jednej pobliskich kamienic.
W sierpniu 1945 r. opuścił na zawsze Gdańsk wraz ze sporą częścią swoich parafian, a jego miejsce zajął pochodzący z kresów ks. Józef Zator-Przytocki.
Sam przyznawał się do tego, że został do przyjęcia nominacji na proboszcza zmuszony nieznoszącym sprzeciwu poleceniem bpa Spletta, który przekonał go mówiąc, że potrzebny jest polski ksiądz dla przybywających coraz liczniej Polaków.
Na ks. Zator-Przytockiego spadła rola odbudowy kościoła, której jednak nie dane mu było spokojnie przeprowadzić.
Jako członek AK został we wrześniu 1948 r. uwięziony i skazany na więzienie w którym spędził prawie siedem lat. 
 
Odbudowa 
Odbudowa postępowała pod okiem zastępującego uwięzionego proboszcza ks. Baranowskiego.
Kościół nosił od momentu przejęcia go przez ks. Zator-Przytockiego dawne wezwanie uzupełnione po polsku o wyraz "Najświętszego", ale potocznie nazywany był (i jest nadal) kościołem "na Czarnej".
Czarna – przedwojenna Schwarzer Weg – została jeszcze w latach 40. nazwana imieniem "Motwiłła-Mireckiego", działacza socjalistycznego z przełomu XIX i XX w., którego, biorąc pod uwagę charakter jego działalności, dzisiaj określilibyśmy mianem terrorysty.
U końca XX w. nadano jej nazwę upamiętniającą pierwszego polskiego proboszcza kościoła – ks. Józefa Zator-Przytockiego. 
Od lat 50. kościół jest centrum duszpasterskiej opieki nad gdańską studenterią.
 
W latach 80. parafia wzbogaciła się o dom katechetyczny ukończony w 1984 r
Od 2001 r. kościół "na Czarnej" jest kolegiatą. 
 
Kim jest  Pan  Jan Maria Rokita  ? -Polaka Jana Rokitę lat 23 zamordowano na Montelupich w 1949 r 
Kim jest   Ks  Jacek Stefański -Polaka Jacka Stefańskiego lat 23 zamordwano 9 sierpnia 1983 r w Gdańsku 
Bo w życiu trzeba nam Odwagi, Nadziei, Wiary i Wolności
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Kaliskiej
Płock Ks. dr Jacek Stefański ur w 1966 r w Izraelu -doktor teologii biblijnej, kanonik honorowy kapituły kolegiackiej
tel. 62 760 94 34
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
---------------
 
Kim jest  Ks Mirosław Kosek syn działaczku komunistycznej , z Żuromina-zainstalowany 1 lipca 2007 r  w Płocku 
Kim jest Radosław Sikorski 
 o wypowiedzi marszałka sejmu Radosława Sikorskiego dla amerykańskiego portalu Politico mówił prezydent Bronisław Komorowsk  patrz 
W wywiadzie dla portalu politico.com Sikorski powiedział, że w 2008 roku Władimir Putin zaproponował Donaldowi Tuskowi zajęcie przez Polskę Lwowa.

Marszałek Sejmu w historii. Radosław Sikorski

Radosław Sikorski nie sprawdzi się jako Marszałek Sejmu.

 

Sikorski Euro 

Radosław Sikorski o dorżnięciu watah.

Marszałek Sejmu  Radosław Sikorski

Bronisław Maria Komorowski

wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla państwa i społeczeństwa.

Wśród osób wyróżnionych jest małżonka ministra Radosława Sikorskiego

Anne Elizabeth Applebaum, po mężu Sikorska (ur. 25 lipca 1964 w Waszyngtonie) – amerykańsko-polska dziennikarka, laureatka Nagrody Pulitzera (2004), publicystka „The Washington Post”.
Karierę dziennikarską rozpoczęła w 1988 jako korespondentka „The Economist” w Warszawie; do 1991 opublikowała serię artykułów o przemianach społecznych i politycznych w Europie Wschodnie
Pracowała następnie jako redaktor działu zagranicznego a później zastępca redaktora naczelnego tygodnika „The Spectator” w Londynie. W trakcie brytyjskiej kampanii wyborczej w 1997 była także redaktorem politycznym „Evening Standard”. Przez kilka lat prowadziła kolumnę „Foreigners” w internetowym magazynie „Slate”, przejętym w 2004 przez The Washington Post Company. W latach 2002–2006 była członkinią kolegium redakcyjnego „The Washington Post”, gdzie jako komentatorka polityczna prowadzi tygodniową kolumnę poświęconą sprawom zagranicznym
Za swoją pierwszą książkę Between East & West (Między Wschodem a Zachodem) otrzymała w 1996 Nagrodę im. Adolpha Bentincka. Za wydaną w 2003 książkę Gułag otrzymała w 2004 Nagrodę Pulitzera w kategorii „General nonfiction”[2]. W 2011 wraz z Danielle Crittenden wydała książkę kucharską Przepisy z mojego ogrodu.
 
W 2013 uzyskała obywatelstwo polskie
. W tym samym roku zdobyła Cundill Prize, nagrodę za książkę historyczną Za żelazną kurtyną. Ujarzmienie Europy Wschodniej 1944–1956
 
Urodziła się w amerykańskiej rodzinie żydowskiego pochodzenia, jako córka Harveya M. i Elizabeth Applebaumów.
Jej mężem jest Radosław Sikorski, z którym ma dwóch synów, Aleksandra i Tadeusza.
Obecnie mieszka z rodziną w Chobielinie pod Szubinem.
 
Wybrane publikacje w języku polskim
Gułag, z ang. przeł. Jakub Urbański, przekł. rodz. 1: Małgorzata Claire Wybieralska, Warszawa: „Świat Książki” 2005.
Między Wschodem a Zachodem: przez pogranicza Europy, przeł. Ewa Kulik-Bielińska, Warszawa: Prószyński i S-ka 2001 *wyd. 2 - 2009).
Wstęp [w:] Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat: zapiski sowieckie, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2010.
(współautor: Danielle Crittenden) Przepisy z mojego ogrodu, przeł. Jacek Konieczny, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2011.
Wstęp [w:] Cathy A. Frierson, Siemion S. Wileński, Dzieci Gułagu, przeł. Anna Sawisz, Agnieszka Nowakowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2011.
(współautor: Danielle Crittenden) Przepisy z mojego ogrodu, przeł. Jacek Konieczny, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2011.
Za żelazną kurtyną. Ujarzmienie Europy Wschodniej 1944-1956, przeł. Barbara Gadomska, Warszawa: „Świat Książki ”przy współpr. Agora 2013.
 
Odznaczenia[edytuj | edytuj kod]
Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – 7 listopada 2012 postanowieniem prezydenta Bronisława Komorowskiego za wybitne osiągnięcia w pracy dziennikarskiej i publicystycznej oraz upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Europy Środkowo-Wschodniej odznaczona zostaje obywatelka Stanów Zjednoczonych Ameryki i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej[1], uroczystość dekoracji odbyła się 11 listopada 2012[7].
Order Krzyża Ziemi Maryjnej III Klasy – Estonia, 2008[8][9].
Gwiazda Tysiąclecia Litwy – Litwa, 2008[10]
 
Przypisy
 
1.↑ Skocz do: 1,0 1,1 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2012 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2013 r. poz. 271).
2.↑ Skocz do: 2,0 2,1 Anna Kilian. Ludzie bez tożsamości - wywiad z Anne Applebaum. „Rzeczpospolita”, s. A17, 2009-06-13 (pol.).
3.Skocz do góry ↑ Washington Post: Anne Applebaum (ang.).
4.Skocz do góry ↑ onet.pl: Anne Applebaum, żona Radosława Sikorskiego, została Polką (pol.). [dostęp 2013-08-23].
5.Skocz do góry ↑ 2013 Cundill Prize Winner (ang.). [dostęp 2013-11-21].
6.Skocz do góry ↑ Anne Applebaum z najwyższą na świecie nagrodą za książkę historyczną (pol.). [dostęp 2013-11-21].
7.Skocz do góry ↑ Odznaczenia państwowe w Święto Niepodległości. prezydent.pl, 11 listopada 2012. [dostęp 11 listopada 2012].
8.Skocz do góry ↑ Bearers of decorations – Anne Applebaum – Maarjamaa Risti III klassi teenetemärk (ang. • est.). president.ee. [dostęp 2 stycznia 2013].
9.Skocz do góry ↑ President Ilves participated in the celebration of Poland’s 90th anniversary (ang.).
10.Skocz do góry ↑ Applebaum otrzymała „Gwiazdę Millenium Litwy”. rp.pl, 23 października 2008. [dostęp 2 stycznia 2013].
 
Czy to Polski Sejm 

23-11-2013 - W Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań między Platformą, a opozycją. "Złodzieje, pajace!"

https://www.youtube.com/watch?v=4CXDiXmK60I

 

Jarosław Kaczyński  "Siadaj Kurduplu!" - 17 grudnia 2014 r

https://www.youtube.com/watch?v=GYf_wl7Vqfg

17/18.12.2014 r. "Wielkie żarcie", "brudne sztućce" i "siadaj kurduplu",  awantura w Sejmie o

Cyrk i bydło...

https://www.youtube.com/watch?v=Sg45zkuao-Q

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack