A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

4 lipca 965 Hamburg św Benedykt V 4 lipca 1965 Częstochowa Biskup Czajka

 

 
 
4 lipca 965 r w Hamburgu umiera na wygnaniu św Benedykt V Papież Benedykt V
-papież w okresie od 22 maja 964 do 23 czerwca 964.
Benedictus Grammaticus – kardynał-diakon Św. Kościoła Rzymskiego (26 lutego 964 – 22 maja 964), następnie papież Benedykt V (22 maja 964 – 23 czerwca 964,)Benedykt V
Urodził się w Rzymie; nosił przydomek Grammaticus. Uczestniczył w elekcji Leona VIII ,jako kardynała-diakona, po śmierci Jana XII (14 maja 964), lud rzymski wybrał Benedykta na papieża. .Na elekcję nie wyraził zgody Cesarz Otton I Wielki, pod którego opieką znajdował się wówczas Rzym. Otton I Wielki wyruszył na oblężenie Wiecznego Miasta.
Perspektywa głodu sprawiła, że Rzym się poddał, lud wydał Benedykta Ottonowi (23 czerwca), a cesarz ponownie sprowadził na urząd Leona VII.
Papież Benedykt V został zdetronizowany 23 czerwca 964 r , zdegradowany do rangi diakona i zesłany na wygnanie do Hamburga, gdzie był traktowany z pełnym szacunkiem przez arcybiskupa Adaldaga.Po śmierci Leona VIII przedstawiciele rzymian zwrócili się do Ottona I z prośbą o wyrażenie zgody na powrót papieża do Rzymu; zanim cesarz podjął decyzję, Benedykt zmarł w opinii świętości 4 lipca 965 r w Hamburgu.
23 czerwca 980 r urodził się Otton III –wnuk Ottona I i Adelajdy .
Papież Benedykt V został kanonizowany w 988 r a ciało przewiezione do Rzymu
Hamburg 
 

Pierwsza osada na terenie dzisiejszego Hamburga pochodzi z IV wieku p.n.e. Od IV do VI w. n.e. tereny te zostały zasiedlane przez Sasów.

W 810 cesarz Karol Wielki wybudował kościół, żeby nawracać pogańskich dotąd Sasów

 Dla obrony tego kościoła został zbudowany gród warowny, który nazwano w 858 Hammaburg.

W 845 roku miasto zdobyli i spalili Duńczycy.

W 983 Hamburg został zdobyty i spalony przez Obodrytów pod wodzą Mściwoja.

4 lipca 1965 r -1000 lat po śmierci św Benedykta V w Hamburgu  w Częstochowie  umiera  Biskup  Stanisław Czajka 
Mottem jego posługi była łacińska maksyma: „Mihi vivere Christus” – „Moim życiem jest Chrystus”
 „Był wielkim czcicielem Matki Bożej Królowej Polski  Częstochowskiej.Bliskie mu były wszystkie sprawy kościelne w diecezji częstochowskiej oraz w całej Polsce”.
 
 
Biskup Stanisław Czajka (ur. 13 listopada 1897 w Kamiennej, zm. 4 lipca 1965)  biskup pomocniczy częstochowski w latach 1944–1965.
 
Stanisław Czajka święcenia kapłańskie otrzymał 13 czerwca 1920 we Włocławku. W 1927 rozpoczął studia  na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Pełnił funkcję rektora Seminarium Częstochowskiego w Krakowie.
 
5 sierpnia 1944 papież Pius XII mianował go biskupem pomocniczym diecezji częstochowskie
Sakrę biskupią przyjął 28 października 1944 na Jasnej Górze. Pełnił funkcję proboszcza parafii św. Zygmunta w Częstochowie. Dwukrotnie sprawował rządy w diecezji częstochowskiej jako wikariusz kapitulny – po śmierci bp. Teodora Kubiny oraz po śmierci bp. Zdzisława Golińskiego.
4 lipca 1569 –Lublin  Król Zygmunt II August ratyfikował Unię lubelską.
 
 
4 lipca 1922 – W Rybniku podpisano protokół przejęcia przez Polskę przyznanej części Górnego Śląska.

 

4 lipca 1941 – Nad ranem Einsatzkommando  dokonało na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie mordu na 25 polskich profesorach
4 lipca 1941-Złoczów 
4 lipca 1958 – Karol Wojtyła został mianowany przez papieża Piusa XII krakowskim biskupem pomocniczym.
4 lipca  1995 roku stanęła Królowa Świata domacyńska Madonna 
Zmarli
4 lipca   907 – Luitpold, książę Bawarii (ur. ?)
4 lipca   965 – Benedykt V, papież (ur. ?)
4 lipa   973 – Ulryk z Augsburga, niemiecki duchowny katolicki, biskup Augsburga, święty (ur. 890)
4 lipca 1205 – Otto II, margrabia Brandenburgii (ur. po 1147)
1548 – Filip Wittelsbach, palatyn i książę Palatynatu-Neuburg (ur. 1503-praprawnuk Króla Polski Władysława Jagiełły 
 
1826-mason John Adams, amerykański polityk, wiceprezydent i prezydent USA (ur. 1735)John Adams by Gilbert Stuart, c. 1800-1815, oil on canvas - National Gallery of Art, Washington - DSC09727.JPG
1826 -mason Thomas Jefferson, amerykański polityk, sekretarz stanu, wiceprezydent i prezydent USA (ur. 1743Official Presidential portrait of Thomas Jefferson (by Rembrandt Peale, 1800).jpg
 
1941 – Ofiary niemieckiego mordu na polskich naukowcach we Lwowie:
Tadeusz Boy-Żeleński, polski pisarz, publicysta (ur. 1874)
Antoni Cieszyński, polski stomatolog (ur. 1882)
Włodzimierz Krukowski, polski inżynier elektryk (ur. 1887)
Antoni Łomnicki, polski matematyk (ur. 1881)
Tadeusz Ostrowski, polski lekarz, chirurg, taternik (ur. 1881)
Kasper Weigel, polski geodeta (ur. 1880)
1942 – Józef Kowalski, polski salezjanin, męczennik, błogosławiony (ur. 1911)
1943 – Ofiary katastrofy w Gibraltarze:
Tadeusz Klimecki, polski generał (ur. 1895)
Józef Ponikiewski, polski porucznik marynarki, adiutant Władysława Sikorskiego (ur. 1916)
Władysław Sikorski, polski generał, polityk, minister spraw wewnętrznych i spraw wojskowych, premier RP, Naczelny Wódz (ur. 1881)A
 
1957 – Maria od Ukrzyżowania Curcio, włoska zakonnica, błogosławiona (ur. 1877)
1965 – Stanisław Czajka, polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy częstochowski (ur. 1897)
 
Dziewiętnastowieczny pomnik Ottona II dłuta Maxa Ungera stojący niegdyś na Siegesallee w BerlinieOtto II z Brandenburgii zwany Szczodrym (ur. po 1147, zm. 4 lipca 1205) – trzeci margrabia Brandenburgii od 1184 do 1205. Był najstarszym synem Ottona I brandenburskiego i Judyty Bolesławówny, córki księcia polskiego Bolesława Krzywoustego.
Po odziedziczeniu tronu po swoim ojcu utwierdzał władzę Brandenburgii tocząc wojny przeciwko książętom słowiańskim i duńskiemu królowi Kanutowi VI. Zimą 1198 najechał i zagrabił znajdujące się w duńskich rękach Pomorze. Zjednoczyl swoje terytoria w następnym roku organizując wyprawę na Rugię. Zagroził również Hamburgowi. Po śmierci Otto II władzę w Brandenburgii odziedziczył Albrecht II.
 
 
 
Filip Wittelsbach
 (ur. 12 listopada 1503 Heidelberg, zm. 4 lipca 1548 tamże) – palatyn i książę Pfalz–Neuburg.
Syn Rupperta Wittelsbacha i Elżbiety Wittelsbach. Jego dziadkami byli elektor Palatynatu Filip i Małgorzata oraz książę Bawarii-Landshut Jerzy Bogaty i Jadwiga Jagiellonka.Po śmierci jego dziadka Jerzego Wittelsbacha wybuchła wojna o sukcesję Bawarii-Landshut.

4 lipca w USA obchodzony jest Dzień Niepodległości.

Amerykanie świętują tego dnia rocznicę uchwalenia Deklaracji Niepodległości w 1776 

4 lipca 2011 r 

Zmarł były arcyksiążę, potomek Piastów i Jagiellonów

Otto von Habsburg przez całe życie był praktykującym i głęboko wierzącym katolikiem, który zawsze bronił Kościoła. W wywiadzie dla dzieła pomocy „Pomoc Katolikom w Potrzebie w 2007 r. powiedział m. in.: „Walka o duszę Europu jest walką o odniesienie do Boga w konstytucji. Jeśli prawa człowieka, które są istotnym elementem Europy, mają mieć sens i treść muszą logiczne mieć oparcie w Bogu. Wtedy prawo człowieka opiera się ostatecznie na przekonaniu, że człowiek jako istota stworzona przez Boga ma własne prawa. Z tego względu popieram włączenie odwołania do Boga w konstytucji europejskiej. W Europie jesteśmy świadkami wielkiego oporu przeciwko wszystkiemu, co ma związek z wiarą i chrześcijaństwem. Antychrześcijańskie siły są dobrze przygotowane, czego nie możemy powiedzieć o naszej stronie. Chrześcijanie mają jeszcze wiele do zrobienia”.

Otto Habsburg 001.jpg

4 lipca 2011 zmarł 99 letni Otto von Habsburg, właśc. Franciszek Józef Otto Robert Maria Antoni Karol Maksymilian Henryk Sykstus Ksawery Feliks Renat Ludwik Kajetan Pius Ignacy von Habsburg-Lotaryński, znany w Austrii jako dr Otto Habsburg-Lothringen, a na Węgrzech – Habsburg Ottó.

Urodził się jako najstarszy syn ostatniego władcy Austro-Węgier –Bł  Karola I i jego żony – Zyty Burbon-Parmeńskiej.

Erzherzog Thronfolger Karl Franz Josef.jpg

Bł Cesarz Karol I, właśc., niem. Karl Franz Josef Ludwig Hubert Georg Maria (ur. 17 sierpnia 1887 w Persenbeugu, zm. 1 kwietnia 1922 w Funchal na Maderze) – ostatni władca Cesarsko-Królewskich Austro-Węgier (jako król Węgier – Karol IV, jako król Czech – Karol III), pochodził z dynastii Habsbursko-Lotaryńskiej.

11 listopada 1916 został wezwany do Wiednia,  30 grudnia 1916 został koronowany na króla Węgier.11 listopada 1918 ogłosił, że nie abdykuje, ale rezygnuje z udziału w rządach.Decyzją państw Ententy został wywieziony przez brytyjski krążownik na portugalską wyspę Maderę. Wraz z nim na wygnanie udała się jego żona, a później także dzieci. Zmarł na zapalenie płuc, (dobra ziemskie w Austrii zostały skonfiskowane, a rodowe klejnoty zostały skradzione na Maderze). 
Jego prapradziadek Franciszek 1 -był potomkiem  Polskiej Królowej Eleonory  był siostrzeńcem Józefa II, cesarza niemieckiego oraz Marii Antoniny, królowej Francji – żony Ludwika XVI

Pełna tytulatura

Karol, z Bożej Łaski cesarz Austrii, apostolski król Węgier, król Czech, Dalmacji, Chorwacji, Slawonii, Galicji, Lodomerii i Ilyrii, król Jerozolimy etc etc. arcyksiążę Austrii, wielki książę Toskanii i Krakowa, książę Lotaryngii, Salzburga, Styrii, Karyntii, Krainy i Bukowiny, wielki książę Siedmiogrodu, margrabia Moraw, książę Dolnego i Górnego Śląska, Modeny, Parmy, Piacenzy, Guastalli, Oświęcimia i Zatoru, Cieszyna, Friaul, Raguzy i Zary, uksiążęcony hrabia Habsburga i Tyrolu, Kyburga, Goricy i Kradiski, książę Trydentu i Brixen, margrabia Łużyc Dolnych i Górnych oraz Istrii, hrabia Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenebergu, pan Triestu, Cattaro i Marchii Wendyjskiej, wielki wojewoda województwa Serbii, etc etc.

Otto ochrzczony został 25 listopada 1912 przez księcia-arcybiskupa Wiednia, kardynała Franza Xaviera Nagla. Jego rodzicami chrzestnymi byli: cesarz Franciszek Józef I (reprezentowany przez arcyksięcia Franciszka Ferdynanda) i babka – infantka Maria Antonina Portugalska.

 Po śmierci ojca,w 1922 r  przebywając na wygnaniu, Otto uważał siebie za prawowitego cesarza Austrii i wielokrotnie publicznie tak się o sobie wypowiadał. W lutym 1938 zaproponował swoją kandydaturę na stanowisko kanclerza Austrii, chcąc tym samym zapobiec aneksji tego kraju. Po Anschlussie Austrii Hitler w obawie, że podnoszenie przez Ottona pretensji do tronu austriackiego stytucji państwa austriackiego po wojnie.
Dwaj jego kuzyni – Max, książę Hohenberg i książę Ernst von Hohenberg zostali aresztowani w Wiedniu przez Gestapo i zesłani do obozu koncentracyjnego Dachau, gdzie przebywali aż do końca wojny.
 
31 października 1966, po raz pierwszy po obaleniu monarchii, przybył do Austrii. Roszczeń wobec tronu austriackiego zrzekł się pięć lat wcześniej – było to warunkiem udzielenia zgody na powrót. Organizacje monarchistyczne uważały go jednak za potencjalnego monarchę aż do jego śmierci. Nigdy natomiast nie zrzekł się praw do tronu węgierskiego.
 
Jako działacz europejskich organizacji integracyjnych, Otto był współtwórcą idei Paneuropy.
W 1989 jego pomysłem był „Piknik Europejski”, kiedy na kilka godzin otwarto granicę austriacko-węgierską; z możliwości ucieczki na Zachód skorzystało wówczas wielu obywateli NRD. W późniejszym okresie był zwolennikiem rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód jako swego rodzaju ekwiwalentu przywrócenia dawnych Austro-Węgier.
 
W 1973 Otto był jedynym potomkiem Piastów i Jagiellonów, który przyjechał do Krakowa na ponowny pogrzeb króla Kazimierza Jagiellończyka i jego żony Elżbiety Habsburżanki.
 
Zmarł 4 lipca 2011 w Pöcking.Uroczystosci żałobne 11 lipca 2011 r w kosciele Teatinów w Monachium prowadził Kardynał Marx . Został pochowany 16 lipca w Krypcie cesarskiej Kościoła Kapucynów w Wiedniu obok matki – Zyty Burbon-Parmeńskiej i brata – Karola Ludwika.
 
 
 
Ernest von Hohrnberg, właściwie: Ernst Alfons Franz Ignaz Joseph Maria Anton von Hohenberg (ur. 17 maja 1904; zm. 5 marca 1954) – austriacki arystokrata, ofiara prześladowań i więzień obozów koncentracyjnych w Dachau i Buchenwaldzie.Ernst urodził się w posiadłości swoich rodziców w Konopiště w Czechach. Był najmłdodszym synem arcyksięcia Franciszka Ferdynanda następcy tronu Austro-Węgier i jego żony Zofii, z domu Chotek.  W 1938 roku wraz z bratem opowiedział się przeciwko Anschlussowi Austrii, został aresztowany i deportowany do obozu koncentracyjnego w Dachau.Jego własność została skonfiskowana. Była to jedna z największych konfiskat majątków na terenie AustriiUwięzienie Ernesta i Maksymiliana spotkało się z licznymi protestami na Zachodzie. Starszy brat Ernesta, Maksymilian został zwolniony z obozu w 1940 roku. Ernest został przewieziony do obozu w Buchenwaldzie. Przebywał tam do 1943 roku.25 maja 1936 roku ożenił się w Grazu z Marią Teresą Wood (ur. 9 maja 1910; zm. 28 listopada 1985), córką Jerzego Wood i hrabiny Róży Lónyay von Nagy-Lónyay. Para miała dwoje dzieci:Ernest zmarł w Grazu w Austrii w 1954 roku, w wieku 49 lat.  
 
Dachau 
 
Podczas wojny, a w szczególności po 1942 roku, Dachau stanął na czele bardzo rozbudowanej struktury podobozów, liczącej ponad 200 placówek na południu Niemiec i w anektowanej Austrii. Były one w większości powiązane z przemysłem wojennym.Gdy zbliżał się front wojsk alianckich, naziści próbowali ewakuować więźniów w różnych kierunkach. Marsze ewakuacyjne (marsze śmierci) niosły ze sobą wysoką śmiertelność wymęczonych więźniów. 29 kwietnia 1945 obóz planowo  wyzwolony, a wraz z nim ok. 67  tys. więźniów – połowa z nich w obozie głównym. Amerykanie  rozstrzelali bez sądu większość wziętych do niewoli strażników SS i przebywających w obozie żołnierzy Waffen-SS (w sumie 560 osób).
Podobnie jak w Auschwitz, na bramie obozu w Dachau widniał napis „Arbeit macht frei”.
 

Requiem für Otto von Habsburg, München, 11.7.2011 (8/9)

 
Kosciół  pogrzeb 11 lipca 2011
ulubiony plac teatru Adolfa Hitlera 
 

 

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack