A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

26 czerwca 2013 Lublin 718 rocznica odrodzenia Królestwa Polskiego Heretyk Kiko

26 czerwca 2013 r  Lublin Doktorat  Honoris  Causa   otrzymuje heretyk  Kiko Argüello ( dobry interes kosztował 2 miliony)

 25 czerwca 2013 r Kiko egzorcyzmował LUBLIN..na zamku Lubelskim 

Zamek w Lublinie – zamek królewski w Lublinie z Kaplicą Zamkową,zbudowany w XII wieku

W XIII wieku do zamku dobudowano romański donżon (wieżę mieszkalno-obronną), wielokrotnie przebudowywany,

podczas okupacji niemieckiej mieściło się tam więzienie, później na takie same cele zamek

zaadaptowało NKWD

Kaplica zamkowa pw. św. Trójcy, wybudowana jako fundacja Kazimierza Wielkiego,

to jeden z najcenniejszych zabytków w Polsce, pokryty rusko-bizantyjskimi freskami z 1418,

powstałymi na zamówienie Władysława Jagiełły.

Początki zamku związane są z powstaniem w XII wieku kasztelanii lubelskiej.

Za czasów Kazimierza Sprawiedliwego został wzniesiony na wzgórzu gród

 Wieża była pierwszym murowanym obiektem zamku.

W XIV wieku za panowania Kazimierza Wielkiego wzniesiono murowany zamek

Wybudowano pierwszy gotycki pałac dla króla oraz basztę żydowską.

Zamek, leżący na królewskim szlaku z Krakowa do Wilna, cieszył się zainteresowaniem i opieką Jagiellonów.

Tu pod kuratelą Jana Długosza wychowali się synowie Kazimierza Jagiellończyka.

Około 1520 roku Zygmunt Stary zapoczątkował przebudowę zamku na

okazałą renesansową rezydencję królewską

1 lipca  1569 roku w murach zamku obradował sejm, na którym podpisano

akt unii polsko-litewskiej – unię lubelską.

unia_lubelska.jpg

19 lipca 1569 na sejmie w Lublinie książę pruski Albrecht Fryderyk Hohenzollern

złożył hołd lenny Zygmuntowi II Augustowi, co obecny wówczas Jan Kochanowski opisał w utworze

„Proporzec albo hołd pruski”.

 
II wojna światowa i okupacja (1939-1944) to okres funkcjonowania więzienia hitlerowskiego, przez które przeszło 40 tys.Polaków 
Duża część więzionych zginęła w egzekucjach i obozach śmierci.
22 lipca 1944 roku, przed opuszczeniem Lublina, hitlerowcy dokonali masowego mordu 300 więźniów zamku.
W sierpniu 1944 roku zorganizowano na zamku polityczne więzienie karno-śledcze, podległe władzom sowieckim, a następnie Urzędowi Bezpieczeństwa
 W latach 1944-1954 więziono tu około 35 tys. Polaków przeciwstawiających się komunistycznemu zniewoleniu.
Spośród 515 wydanych wyroków śmierci życie straciły 333 osoby.
13 stycznia 1954 roku więźniów politycznych przewieziono do więzienia w Chełmie,  zamek przeznaczono na cele kultury. 

27 listopada 1939 skazano w Zamku Lubelskim  na karę śmieci  Biskupa Władysława Gorala ,,,

zamordowanego rytualnie 29 kwietnia 1945 r w dniu wyzwolenia KZ DACHAU przez  Amerykanów 

 

Kiko Argüello doktorem honoris causa KUL

Uroczystość nadania tytułu doktora honorowego Kiko Argüello, inicjatorowi Drogi Neokatechumenalnej odbyła się

26 czerwca 2013 r  na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

W uchwale Senatu uczelni wskazano, że Katolicki Uniwersytet Lubelski pragnie w ten sposób

„podkreślić oryginalny wkład pana Kiko Argüello w odnowę Kościoła po Soborze Watykańskim II

Nadając uroczystym aktem tę pełną symbolicznego znaczenia i wymowy wielką godność, wspólnota akademicka włącza wybranego przez siebie doktora honorowego do swojego grona, do swojej wspólnoty akademickiej Jana  Pawła II - wyjaśniał rektor KUL. "Dzisiaj tym gestem nasza Alma Mater pragnie wyrazić wdzięczność i szacunek wobec pana Franciszka (Kiko) Argüello za Jego wytrwałe działania podejmowane na rzecz odnowy Kościoła w duchu Soboru Watykańskiego II

W uroczystości uczestniczyli m.in. Wielki Kanclerz KUL, metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, biskupi recenzenci honorowego doktoratu Zbigniew Kiernikowski i Grzegorz Ryś, biskupi pomocniczy archidiecezji lubelskiej, biskupi z Ukrainy, przedstawiciele społeczności żydowskiej oraz licznie zebrani przedstawiciele Drogi Neokatechumenalnej z Polski i zagranicy, a także rodzina laureata.

Francisco José Gomez de Argüello Wirtz urodził się w León (Hiszpania) 9 stycznia 1939 r

Podczas studiów sztuk pięknych oddalił się od praktyk religijnych i po głębokim kryzysie duchowym nawrócił się i postanowił poświecić swoje życie Jezusowi Chrystusowi i Kościołowi, szczególnie, jako nauczyciela w „Cursillos de Cristiandad”, prowadząc kursy w Madrycie, Ceucie, Caceres i innych regionach Hiszpanii, w 1964 r. postanowił zamieszkać pośród najuboższych w baraku w Palomeras Altas, na peryferiach Madrytu.,zapoznał się z odnową liturgiczną Soboru Watykańskiego II - nabiera kształtu droga chrześcijańskiej inicjacji dla dorosłych,

Droga Neokatechumenalna zostaje uznana przez błogosławionego Jana Pawła II za „itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych”. Na specjalne zaproszenie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kiko Argüello uczestniczył, jako audytor w trzech Synodach: o pokucie, o świeckich, o Eucharystii; zaś na zaproszenie Benedykta XVI uczestniczy w Synodzie o Słowie i w ostatnim, o Nowej Ewangelizacji. W 1992 r. Papież Jan Paweł II mianował go konsultorem Papieskiej Rady ds. Świeckich, . W 2009 roku Kiko otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną, przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. W 2011 został nominowany konsultorem Papieskiej Rady Nowej Ewangelizacji, powołanej przez Benedykta XVI 

26 czerwca  2013 -Uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa KUL Kiko Argüello –

zaśpiewano Gaude Mater Polonia https://www.youtube.com/watch?v=Ne5MpDbuHWs

26 czerwca 2013  w Opolu odbył się kongres historyków z Polski i Włoch na którym jednoznacznie uznano teorię

 Polskości  Piusa X za nieprawdziwą  patrz

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pius_X

Tylko Chrystus Król  dziś obroni nas od Frankomasonerii  o której pisał   10 wrzesnia 1880 z do Rzymu z Chicago 

Jesteśmy zmuszen ibronić ludo polskiego od zarazy żydów i frankomasonów którzy pod płaszczem patriotyzmu chcieliby dostać moc kierowania ludu polskiego .Organem tej bezczelnej kliki jest ,,Przyjaciel ludu ,,
 

Ojciec Leopold Moczygęba,kuzyn 45 letniego Ks Jana Sarto ( Polskiego Papieża przepowiedzianego

3 maja 1863 r przez anioła Stróża Polski )

Po kolejnym powrocie do Ameryki Ojciec Leopold Moczygęba  założył w 1881 r. parafię polską w Eaton (Wisconsin) i Lemont (Illinois),

pracował w Parisville i Detroit (Michigan) oraz przelotnie w różnych innych miejscowościach, np. Jeffersonyille (Indiana),

Joliet i Braidwood (Illinois), Trenton (New York), odwiedzał także kolonie polskie w Teksasie

13 września 1987 wizyta Papieża Jana Paweła II w Teksasie gdzie mówi że Polacy wiedzą o Polskim miescie ,, Panna Maria,

założonym przez O Leopolda ,Kuzyna św Piusa X )

Na filmie 3,35 min ...dowód o niezwykłej misji O Leopolda Moczygęby ,dzięki któremu dziś 167 tysięca Teksańczyków  ma polskie korzenie

..ponad 100 księży pracuje  z zjednoczeniu PAPA .....
PANNA MARYJA zawsze pomagała ....7,26 minuta przekazanie podobizny OJCA LEOPOLDA Moczygęby kuzyna św Papieża Piusa X

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack