A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

26 czerwca 2010 Gniezno Nowy Kosciół -Nowa Trójca Komorowski-Wałęsa-Kwasniewski ..715 rocznica odnowy Królestwa Polskiego Ingres Prymasa Polski Józefa Kowalczyka

26 czerwca 2010 Gniezno  uroczyste obchody 715 rocznicy odrodzenia Królestwa Polskiego

26  czerwca 2010  Gniezno  Ingres  Arcybiskupa Józefa Kowalczyka

Franciszkanie TV » Ingres ks. prymasa Józefa Kowalczyka patrz

8 maja 2010 papież Benedykt XVI mianował  Arcybiskupa Kowalczyka arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski

( 400 rocznica  objawienia sIą Matki Bożej Królowej Polski na Wawelu -zapomniane )

8  maja 1610 -Wawel Matka Boża ogłasza się Królową Polski  film

24 czerwca 2010 zakończył misję nuncjusza apostolskiego w Polsce i dziekana Korpusu Dyplomatycznego 

26 czerwca 2010 odbył ingres do archikatedry gnieźnieńskiej, w trakcie którego kanonicznie objął archidiecezję.

Ingres patrz 

26 czerwca 1295 Gniezno Reddidit ipse pronis victricia signa Polonis” 

„Sam wszechpotężny zwrócił Polakom ich zwycięskie znaki”

715  rocznica  odrodzenia Królestwa Polskiego  26 czerwca 2010 w Gnieznie -

tak  obchodził Nowy Kosciół tą rocznicę 

Przeszło 40 arcybiskupów i biskupów oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych

z pełniącym obowiązki prezydenta RP Bronisławem Marią Komorowskim na czele

uczestniczyło 26 czerwca 2010 roku w ingresie abp. Józefa Kowalczyka do katedry gnieźnieńskiej.

Uroczystość rozpoczęła się procesją hierarchów

z Rezydencji Arcybiskupów Gnieźnieńskich do katedry, przy której bramie

NOWA Trójca KOMOROWSKI -WAŁESA-KWASNIEWSKI 

– słynnych Drzwiach Gnieźnieńskich,

nowego arcybiskupa metropolitę gnieźnieńskiego witała Kapituła Prymasowska.

i Bronisław Maria Komorowski 

W dalszej części liturgii bp Bogdan Wojtuś odczytał bullę papieża Benedykta XVI ustanawiającą

abp. Józefa Kowalczyka arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim,

a członkowie Kolegium Konsultorów oraz biskupi podpisali protokół kanonicznego objęcia diecezji przez

abp. Kowalczyka.

Nowego Prymasa na stolicy arcybiskupiej w Gnieźnie witał jego poprzednik

abp Henryk Muszyński, który przekazał mu pastorał i wprowadził na katedrę arcybiskupów gnieźnieńskich.

Paliusz metropolitalny odebrał od Benedykta XVI -B-16-29 czerwca 2010....

a

47 lat wczesniej w Rzymie i Ameryce 29 czerwca 1963 Intronizacja upadłego archanioła Lucyfera”,

po  wyborze  antypapieża, Montiniego-Pawła VI, który podpisał  dokumenty zatwierdzające zamianę Kościoła Katolickiego

na judeochrześcijańską, żydomasońską organizację religijną NWO.

Archbishop Józef Kowalczyk

Prawica ekskomunikowała prymasa.  Abp Józef Kowalczyk napiętnowany za poparcie dla gejów

Słowa abp. Kowalczyka to dowód na to, iż każdy papież będący następcą zmarłego w 1958 roku

Piusa XII to antypapież. prymas otwarcie angażuje się we wspieranie Hanny Gronkiewicz-Waltz

i mówi jednym głosem z Andrzejem Halickim, Donaldem Tuskiem i Bronisławem Marią Komorowski

26 czerwiec 2015   http://www.archidiecezja.pl/   czytamy Żydowskie dziedzictwo w kulturze europejskiej - studia podyplomowe dla nauczycieli

wszystkich typów szkół, katechetów, historyków, socjologów, politologów, medioznawców, językoznawców,

pracowników samorządowych, osób zatrudnionych w różnych typach instytucji kultury oraz tych, którzy chcieliby poznać kulturę żydowską i judaizm...

a10

Obecny Prymas Polski   POLAK 

aaa

 Srona Prymasa Polski 

BERGOGLIO ZNAK ROGI DIABŁA

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack