A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

12 kwietnia 1945 wyzwolenie 1728 warszawianek na terenach misyjnych wnuka Krola Jana III Sobieskiego -Arcybiskupa Klemensa Augusta

12 kwietnia 1945 r  gdy Kanadyjczycy bombardowali  Sogel i

pałac  Clemenswerth wybudowany przez 

Arcybiskupa Klemensa Augusta -wnuka Króla Jana III Sobieskiego ,

12 kwietnia 1945 r.

1 Dywizja Pancerna generała Maczka wyzwolił obóz Oberlangen ,

położony w pobliżu ,w obozie było 1728 kobiet z Warszawy 

 

 

Stalag VI C Oberlangen był niemieckim obozem jenieckim umieszczonym

6 km na zachód od wioski

Oberlangen w prowincji Elmsland w północno-zachodnich Niemczech.

Z początku był jednym z grupy 15  obozów karnych dla Niemców.

Na początku II wojny światowej obóz w Oberlangen, przekształcony został w obóz jeniecki; był pod administracją Stalagu VI-B Versen, potem Stalagu VI-C Mathorn,

 

 od czerwca 1940 r. do do września 1944 r.obóz w Oberlagen  występował jako

Oflag o tej samej numeracji; potem, aż do końca wojny,

był ponownie stalagiem - jednak nie figurującym w rejestrze niemieckich obozów jenieckich. 

Oberlangen. Kobiety-jeńcy z powstania warszawskiego

Wyzwolenie. Raport składa por. hm. Irena Mileska "Jaga"

 

Obóz został zbudowany we wrześniu 1933 r. jako obóz karny (niem. Straflager) dla Niemców uważanych za szkodliwych dla rządu hitlerowskiego,w maju 1940 r. pozostałych przy życiu więźniów wywieziono do obozów koncentracyjnych, a w czerwcu przywieziono z innych obozów jenieckich około 1 400 polskich oficerów z kampanii wrześniowej 1939.

W kwietniu roku 1941 wywieziono polskich oficerów do innego oflagu,przywieziono ponad 2 000 jeńców sowieckich.

Warunki były nieludzkie i większość zmarła.

Zmarłych grzebano w masowych grobach kilometr na północ od obozu.

We wrześniu 1943 r. (pod-obóz Wesuwe był administracyjnie połączony z Oberlangen jako Oflag VI-G)

przyjechało około 5 000 włoskich oficerów uwięzionych po kapitulacji Włoch.

We wrześniu 1944 włoscy oficerowie zostali wywiezieni do obozów pracy w całych Niemczech.

W listopadzie roku 1944 (tym razem był to Stalag VI-C) przyjechały Polki, podoficerowie i szeregowi z

powstania warszawskiego.

Międzynarodowy Czerwony Krzyż (MCK) został poinformowany że obóz został zlikwidowany

Z tego m.in. powodu do obozu nie docierały paczki z pomocą MCK.

Warunki bytowe były bardzo ciężkie dla kobiet, szczególnie w zimie.

Na dodatek Niemcy nie chcieli uznać polskiej komendantki obozu, por. Ireny Mileskiej pseud.

Jaga (jeden z oficerów niemieckich nawet do niej strzelał); później przekonali się do niej, gdy zorganizowała

obozową służbę przeciwlotniczą (wobec możliwości zbombardowania obozu) czym znacznie poprawiła

dyscyplinę w szeregach kobiet, które w większości nie były, przed powstaniem, żołnierzami

W połowie grudnia 1944 r. przywieziono grupę kobiet-jeńców ze Stalagu X-B w Sandbostel, a pod koniec

roku kolejną grupę ze Stalagu XI-A w Altengrabow, a właściwie z pobliskiego podobozu w Gross-

Lübars[uwaga  w większości harcerek.

12 kwietnia 1945 r.  1 Dywizja Pancerna generała Maczka wyzwolił obóz. 

W tym momencie w obozie było 1728 kobiet z Warszawy 

Tak opisuje moment wyzwolenia Halina Nowak "Ama":

"...po południu siedziałam przed barakiem, snując marzenia jak to będzie, gdy znajdę się już po drugiej stronie drutów...

Nagle zobaczyłam zbliżającą się od strony lasu kolumnę pojazdów wojskowych - nie niemieckich (...)

przed drutami zatrzymał się samochód pancerny, z którego wyskoczył uzbrojony żołnierz w mundurze

khaki, wystrzelił serię z pistoletu maszynowego w stronę wieży strażniczej i zawołał głośno:

Czołem koleżanki!"

Następnego dnia do obozu przybył sam generał Maczek,i  wziął obóz na zaopatrzenie dywizji.

Obóz został ostatecznie zlikwidowany w pierwszych dniach maja 1945 r., a kobiety-jeńcy zostały przeniesione do znacznie obszerniejszego obozu w Niederlangen, skąd we wrześniu rozjechały się po świecie.

Archiwum Oberlangenkomendantka stalagów kobiecych w Fallingbostel i Oberlangen – por. Maria Irena Mileska ps. Jaga.przekazała dokumentację obozową w 1946 roku  do Ośrodka Wojskowego w Hange (Inspektorat Armii Krajowej), następnie do Anglii, aby ostatecznie znaleźć się w Polsce.

6 maja 2008 roku zasoby Archiwum Oberlangen zostały oficjalnie przejęte przez Archiwum Akt Nowych

 założonego 7 lutego 1918 r przez Leona ojca Wandy Wasilewskiej i Piłsudzkiego 

Przypisy

1. ↑ Anna Nowakowska, Dokumenty Środowiska Oberlangen trafiły do Archiwum Akt Nowych,

"Histmag.org", 6 maja 2009, dostęp 10 maja 2009.

Bibliografia

Evan McGilvray, Marsz Czarnych Diabłów, Poznań 2006, ISBN 83-7301-893-X

Anna Nowakowska, Dokumenty Środowiska Oberlangen trafiły do Archiwum Akt Nowych,

"Histmag.org", 6 maja 2009, dostęp 10 maja 2009.

Apoloniusz Zawilski, Polskie fronty 1918-1945, t.2, Warszawa 1997, ISBN 83-86857-23-4

Pełnić służbę..., Z pamiętników i wspomnień harcerek Warszawy 1939-1945, pr. zb.,

Warszawa 1983, ISBN 83-06-00838-3

Linki zewnętrzne

Irena Skrzyńska, Polskie kobiety-żołnierze w Oberlangen

Anna Nowakowska, Dokumenty Środowiska Oberlangen trafiły do Archiwum Akt Nowych,

"Histmag.org", 6 maja 2009, dostęp 10 maja 2009

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack