A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

27 czerwca 1941 Auschwitz mord rytualny 4 Kapłanów Salezjanów od Karola Wojtyły

Naród polski nie nosi w sobie nienawiści i dlatego zdolny jest wiele przebaczyć,

ale tylko za cenę powrotu do prawdy.

Bo prawda i tylko prawda jest pierwszym warunkiem zaufania.

Naród Polski tak boleśnie doświadczony już nie uwierzy żadnym gołosłownym deklaracjom.

 

Bł Ks Jerzy Popiełuszko 

„Reddidit ipse pronis victricia signa Polonis”

„Sam wszechpotężny zwrócił Polakom ich zwycięskie znaki” 26 czerwiec 1295 Gniezno

 

 27 czerwca 1941 r. na terenie żwirowni koło „Theatergebäude” zamordowano w okrutny sposób

czterech księży Salezjanów

z  Parafii św. Stanisława Kostki na Dębnikach w Krakowie

Sw Stanisław Kostka 

parafii 21 letniego Karola Wojtyłły

26 czerwca 1968  św Papież  Karol Wojtyła  został Kardynałem z nominacji bł  Pawła VI

26.czerwca .1967 roku ks. arcybiskup Karol Wojtyła w Rzymie

otrzymuje godność kardynalską.

 

28 czerwca kardynał Wojtyła i inni nowo mianowani kardynałowie

zbierają się w kaplicy Sykstyńskiej  

Wspólnie składają ślubowanie, po czym kolejno podchodzą do Ojca świętego,

a Paweł VI nakłada im na głowę "Beretta rossa",

czyli czerwony biret, wymawiając tradycyjną formułę:

"Na chwałę Boga wszechmogącego i na chwałę Kościoła

przyjmij tę oznakę godności kardynalskiej,

dla której musisz się stać obrońcą wiary aż do przelania krwi".

Równocześnie Papież przydziela każdemu kościół rzymski

Kardynał Wojtyła otrzymuje kościół San Cesareo in Palatio

- stary, piękny kościółek na Palatynie

Gdy kardynał Wojtyła podchodzi do Papieża,

po raz pierwszy w Sykstynie rozlegają się brawa.

Mistrzem duchowym  21 letniego  Karola Wojtyłły  w 1941 r  był  KRAWIEC 

Jan Tyranowski – mistrz przyszłego Papieża

Wspomniani księża zostali przywiezieni do obozu  26  czerwca 1941 r wcześniej z więzienia Montelupich w Krakowie.

W sumie przywieziono ich tego dnia dwunastu (jeden z nich był tylko bratem) w transporcie liczącym

pięćdziesięciu więźniów.

Znajdowało się wśród nich również pięciu polskich Żydów.

Księży i Żydów z tego transportu wcielono do karnej kompanii.

Warszawa 

 26 na 27 czerwca 1941 roku gestapo aresztowało 22 zakonników Kapucynów z kocioła Przemienienia Pańskiego w Warszawie ,

w tym 66 letniego Niemca 

O Aniceta Koplińskiego -umieszczono ich w więzieniu na Pawiaku. 

 

 

27 czerwca 1941 r. na terenie żwirowni w Auschwitz koło „Theatergebäude”

zamordowano w okrutny sposób czterech księży Salezjanów-

księża zostali przywiezieni do obozu

26 czerwca 1941 r z więzienia Montelupich w Krakowie

jako pierwszy poniósł męczeńską śmierć w żwirowni ks. Jan Świerc (nr 17352),

Męczennicy

proboszcz Parafii św. Stanisława Kostki na Dębnikach w Krakowie

i dyrektor Zakładu Salezjańskiego w tym mieście.

po nim zakatowany został wikary z tej parafii,

ks. Ignacy Dobiasz (nr 17364).

Męczennicy

ks. Ignacy Dobiasz cztery miesiące wcześniej, 21 lutego 1941 r.,

prowadził kondukt pogrzebowy na Cmentarz Rakowicki w Krakowie,

odprowadzając na miejsce wiecznego spoczynku Karola Wojtyłę.

Za trumną szedł jego syn Karol, przyszły papież Jan Paweł II.

W godzinach popołudniowych tego samego dnia śmierć

w podobnych okolicznościach poniósł

ks. dr Franciszek Harazim (nr 17375),

profesor Salezjańskiego Instytutu Teologicznego w Krakowie

Harazim.jpg

oraz jeszcze jeden wikary Parafii św. Stanisława Kostki,

ks. Kazimierz Wojciechowski (nr 17342)

 Męczennicy

w wyniku ciężkiego pobicia i znęcania się wtedy,

zmarł później w obozie ks. dr Ignacy Antonowicz (nr 17371),

rektor wspomnianego Salezjańskiego Instytutu Teologicznego.

 

Męczennicy

Obecnie na tereni Parafii św Stanisława Kostki w Krakowie

mieszka jako rezydent

brat słynnego sp Biskupa  Wojciecha Życińskiego  

 ks. Wojciech Życiński SDB,ur. 1953 Nowa Wieś, wyśw. 1981, prorektor PAT, ul. Tyniecka 39, 30-323 Kraków

26 czerwca 2007   Warszawa Rabin Lau zwany,, Lolkiem,, jest przy poświęceniu Kamienia węgielnego

Muzeum żydów w Warszawie 

 

26 czerwca 2013 r Heretyk Kiko za 2 miliony otrzymuje Doktora Honoris Causa KUL ,,Jana Pawła II  w Lublinie 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack