A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

23 czerwiec 1941 Warszawa - sowiecki nalot bombowy .

Czy bombardowanie przez sowieckie lotnictwo niewojskowych celów w Warszawie od 23 czerwca 1941 r było dziełem przypadku ?

23 czerwca 1941 – Miał miejsce pierwszy sowiecki nalot bombowy na Warszawę.sowieckie lotnictwo kilkanaście razy zbombardowało Warszawę, przy czym najwięcej ofiar i zniszczeń spowodowały naloty przeprowadzone latem 1942 roku oraz w maju 1943 roku. ,sowieckie bomby spadały na gęsto zaludnione dzielnice mieszkaniowe.Po rozpoczęciu niemieckiej inwazji na ZSRR sowieckie lotnictwo zbombardowało kilka polskich miast – m.in. Kraków, Lublin i Katowice.W wyniku nalotów zginęło co najmniej 1000 warszawiaków, kolejnych kilka tysięcy odniosło rany, a kilkaset budynków uległo zburzeniu lub uszkodzeniu.Pierwszy nalot sowieckiego lotnictwa na Warszawę miał miejsce wieczorem 23 czerwca 1941 roku, tj. już w drugim dniu niemieckiej inwazji na ZSRR.O godzinie 19:17 bombowce DB-3F z 212. zaatakowały mosty na Wiśle oraz niemieckie obiekty na terenie miasta. ,nalot spowodował spore zniszczenia w obrębie miasta. Bomby spadły m.in. na ruiny Teatru Wielkiego (zbombardowanego przez Niemców w 1939 roku) oraz na domy przy ul. Focha 6 i Krakowskim Przedmieściu 55. Zbombardowano jeden z hangarów na lotnisku Okęcie ,tor wyścigów konnych na Służewcu zginęło 42 warszawiaków, a 55 odniosło rany.Na Pradze sowiecka bomba trafiła w wypełniony ludźmi tramwaj, który mijał akurat kościół św. Floriana. Zginęły wówczas 34 osoby.Kolejne naloty na Warszawę nastąpiły 24 czerwca 1941 i 25 czerwca.1941 .Sowieckie lotnictwo w samej stolicy zbombardowano okolice ul. Towarowej i most kolejowy.Kolejny nalot sowieckiego lotnictwa na Warszawę nastąpił 13 listopada 1941. około godziny 11:00, Osiem bomb spadło na tory kolejowe i bocznicę przy ul. Towarowej, a także na domy mieszkalne w rejonie ulic Srebrnej i Miedzianej.W wyniku nalot-zginęło 54 cywilów, a kolejnych 100 odniosło rany.Wybuchy bomb wybiły setki okien.20 na 21 sierpnia 1942 r . Samoloty Pe-8 i Jer-2 z 45. Dywizji Lotnictwa Bombowego Dalekiego Zasięgu zrzuciły nad miastem oświetlające flary na spadochronach, po czym rozpoczęły kilkugodzinny nalot przy użyciu bomb burzących i zapalających. Ofiarą ataku padły dzielnice mieszkaniowe – Grochów, Mokotów, Wola i Żoliborz. W wyniku nalotu zginęło ok. 60 Niemców, a ok. 300 odniosło rany,liczba zabitych narodowości polskiej wyniosła ok. 200 osób, liczba rannych 800. Jedną z ofiar śmiertelnych był prof. Józef Stanisław Patkowski – fizyk, były rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1937-1937), wykładowca na tajnym Uniwersytecie Warszawskim,sowieckie bomby trafiły blisko 130 budynków mieszkalnych i wznieciły 40 pożarów

 

Niemieckie naloty -Oceniano, że liczba pożarów była większa niż w „lany poniedziałek” 25 września 1939 roku-.niemiecki nalot .25 września 1939 roku, miał miejsce najcięższy niemiecki nalot na stolicę.W związku z uszkodzeniem jednego z pawilonów Domu ks. Boduena przy ul. Nowogrodzkiej 75 około 200 dzieci musiano ewakuować do przytułku w Górze Kalwarii.Kolejny nalot – znacznie silniejszy i skuteczniejszy od poprzedniego[– nastąpił dziewięć dni później. W nocy z 1 na 2 września kilkadziesiąt bombowców należących.nadleciało falami nad miasto i zrzuciło łącznie ok. 300 bomb.. Celem ataku były w pierwszym rzędzie Wola, Praga oraz Powiśle (na całym odcinku od Mostu Poniatowskiego po Nowy Zjazd). Bomby uszkodziły m.in. tory i tabor kolejowy przy Dworcu Wileńskim na Pradze. spłonęło 45 samochodów,ucierpiał Dworzec Pocztowy oraz zajęty przez Niemców gmach dawnego Ministerstwa Komunikacji.Tej nocy bomby ponownie spadły także na cele cywilne. Około 100 budynków zostało zniszczonych lub poważnie uszkodzonych.Kolejny raz zbombardowano zajezdnię tramwajową na Woli.Bomby spadły także na getto warszawskie, cmentarz powązkowski oraz w okolicach Szpitala pw. Przemienienia Pańskiego i Szpitala Dzieciątka Jezus[,niszczeniu uległo popularne targowisko „Kercelak”, gdzie spłonęło blisko 1000 straganów i towary o czarnorynkowej wartości 500 tys. dolarów.13 września miał miejsce ostatni w 1942 roku sowiecki nalot na Warszawę. Sowieckie naloty z lata 1942 roku wywołały w mieście panikę, silniejszą nawet niż niemieckie bombardowania w 1939 roku „tysiące osób opuściło na stałe Warszawę i zameldowało w jej okolicach. Tysiące innych wyjeżdża co wieczór na noc poza miasto, lub też przenosi na jego peryferia, uważane za bezpieczniejsze od gęsto zabudowanych dzielnic.Najsilniejszy nalot sowieckiego lotnictwa na Warszawę miał miejsce w nocy z 12 na 13 maja 1943.Atak przeprowadziły 108. i 421. pułki lotnictwa bombowego dalekiego zasięgu, wyposażone w amerykańskie bombowce B-25 „Mitchell” (dostarczone w ramach umowy Lend-Lease).

Kilkadziesiąt sowieckich maszyn pojawiło się nad miastem ok. godziny 23:30.

Piloci najpierw zrzucili oświetlające flary na spadochronach, po czym rozpoczęli bombardowanie, które trwało do

godz. 1:30.Tej nocy na stolicę spadły bomby o łącznym wagomiarze ok. 100 ton, w tym wiele

500-kilogramowych bomb służących do niszczenia budynków.

Razem z bombami sowieccy piloci zrzucili także setki ulotek propagandowych, na

których znalazła się odezwa wzywająca Polaków do walki z Niemcami oraz przedruk

listu Stalina dotyczącego stosunków polsko-sowieckich (wystosowanego do

korespondenta „New York Timesa” w dniu 4 maja 1943.

W noc poprzedzającą dywanowy nalot na Warszawę sowieckie lotnictwo silnie zbombardowało Lublin (11/12 maja 1943).Zginęło wówczas ok. 200 Polaków .W Śródmieściu sowieckie bomby spadły m.in. na kamienice przy ul. Marszałkowskiej i pl. Zbawiciela oraz w rejonie ulic Emilii Plater i 6 Sierpnia. Zbombardowano domy mieszkalne przy ul. Grójeckiej na Ochocie oraz gęsto zamieszkałe kwartały Woli i Pragi. Kilka bomb spadło na ruiny getta, gdzie dogasało żydowskie powstanie.Kilkadziesiąt domów zostało zburzonych, wiele innych odniosło poważne uszkodzenia. Częściowemu zniszczeniu uległa hala targowa na Koszykach.Spłonęły także stragany targowiska na pl. Kazimierza Wielkiego.Sowieckie bomby uszkodziły warszawskie Filtry, co na pewien czas pozbawiło warszawiaków dostępu do bieżącej wody. Pierwsze szacunki mówiły o ponad tysiącu zabitych cywilów. Prasa utrzymywała, że liczba ofiar wyniosła 149 zabitych, 11 zaginionych i kolejnych 1000 odniosło rany.Setki rodzin straciły dach nad głową. W jednej z piwnic wszyscy ukrywający się ludzie utonęli, gdy eksplozje bomb uszkodziły wodociąg, zasypując jednocześnie drogę wyjścia.

W nocy z 27 na 28 lipca 1944 (ok. godziny 22:00) sowieckie lotnictwo przeprowadziło silny nalot na prawobrzeżną Warszawę.

Bomby spadły m.in. w okolicach Dworca Wileńskiego a także na Bródno i Grochów – zwłaszcza rejon ul. Wiatracznej. Na skutek nalotu poważne uszkodzenia odniosła sieć tramwajowa w rejonie ulic Waszyngtona, Grenadierów i Zygmuntowskiej. Bombardowane były także Wola, Okęcie i Ursus[

Następnej nocy sowieckie samoloty bombowe i szturmowe ponownie zbombardowały Pragę, a także warszawski Dworzec Zachodni.Z kolei między 29 a 31 lipca sowieckie myśliwce atakowały z lotu koszącego stanowiska niemieckiej artylerii przeciwlotniczej na terenie miasta.

Po wybuchu powstania warszawskiego (1 sierpnia 1944) -

13 września 1944 r podczas szturmu na Pragę blisko 40 samolotów

bombardowało okolicę al. Waszyngtona .

13 września 1944 -Kraków umiera Rozalia Celakówna

13 września 1944 -Oswiecim -Amerykanie bombarują Niemiecki Teatr

13 września 1944 -Warszawa Niemcy niszczą Kolumnę Krola Zygmunta III Wazy

W kolejnych dniach sowieckie lotnictwo przeprowadziło szereg lotów bojowych nad ogarniętą powstaniem lewobrzeżną Warszawą. Celem nalotów były m.in. Cytadela, budynki Sejmu, okolice siedziby Gestapo w al. Szucha, koszary przy ul. Rakowieckiej, koszary szwoleżerów przy ul. 29 Listopada, gmach Muzeum Narodowego, okolice Ogrodu Saskiego. Bombardowano także stołeczne dworce kolejowe (Główny, Gdański i Zachodni).

Najsilniejsze, naloty miały miejsce 19 i 21 września 1944..

Podsumowanie -Między 22 czerwca 1941 a 31 lipca 1944 ogłoszono w Warszawie blisko 100 alarmów lotniczych. W tym okresie lotnictwo sowieckie przeprowadziło kilkanaście nalotów, w tym trzy o szczególnie silnym natężeniu (20/21 sierpnia i 1/2 września 1942 oraz 12/13 maja 1943). Liczba ofiar oraz straty materialne spowodowane tymi atakami nie zostały nigdy dokładnie oszacowane. Najbardziej ostrożne szacunki mówią, że w wyniku sowieckich nalotów zginęło ok. 1000 warszawiaków, kilka tysięcy odniosło rany, a wiele tysięcy straciło dach nad głową. Co najmniej 300 budynków uległo doszczętnemu zniszczeniu, a kolejnych kilkaset zostało poważnie uszkodzonych. W ten sposób na skutek sowieckich bombardowań ucierpiało ok. 3 proc. przedpowstaniowej zabudowy Warszawy.Sowieckie bombardowania znalazły odzwierciedlenie w warszawskim folklorze.

Wspomina o nich chociażby słynna okupacyjna piosenka „Siekiera, motyka”, a dokładnie jej drugi wers: „w nocy nalot, w dzień łapanka”. W niszczących nalotach upatrywano także jednego ze źródeł gwałtownego wzrostu religijności w okupowanej Warszawie, którego przejawem była m.in. budowa podwórzowych kapliczek przy setkach warszawskich kamienic.

Czy bombardowanie przez sowieckie lotnictwo niewojskowych celów w Warszawie było dziełem przypadku.?

Najcięższe sowieckie naloty na Warszawę miały miejsce. po wyprowadzeniu z ZSRR armii generała Andersa (sierpień 1942) oraz po odkryciu grobów katyńskich i zerwaniu przez ZSRR stosunków dyplomatycznych z rządem RP na uchodźstwie (koniec kwietnia 1943)przed bombardowanie Rzymu 19 lipca 1943 i Hamburga ( 24 lipca -4 sierpnia 1943 )  przez Aliantów .

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack