A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

14 czerwca 2015 Hamburg -Auschwitz

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych

święto obchodzone 14 czerwca, uchwalone 8 czerwca 2006 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiejw 66. rocznicę przybycia pierwszego masowego transportu więźniów do KL Auschwitz.
14 czerwca 1940 – Do obozu koncentracyjnego Auschwitz dotarł z Tarnowa pierwszy masowy transport 728 młodych mężczyzn, polskich więźniów politycznych.

14 czerwca 1940: Wehrmacht zajął Paryż.Pociąg z pierwszym transportem Polaków wyjechał w godzinach porannych z Tarnowa. Gdy pociąg zatrzymał się na peronie w Krakowie, więźniowie usłyszeli z megafonów informację o zdobyciu Paryża przez armię hitlerowską. W godzinach popołudniowych 14 czerwca 1940 roku pociąg wjechał na rampę w pobliżu budynków monopolu tytoniowego w Oświęcimiu. Wśród bicia zapędzono pierwszych więźniów KL Auschwitz do pomieszczeń w podziemiach, ponieważ obóz nie był jeszcze przygotowany na przyjmowanie transportów.

14 czerwca 1940;ZSRR wystosował ultimatum do rządu litewskiego, domagając się zgody na wejście Armii Czerwonej na teren Litwy

Patrząc dziś na wydarzenia sprzed lat 14 czerwca i 3 maja 1945 możemy zobaczyć ..jak wadccy świata z IZRAELA organizowali   interes  Holokaus ..kosztem Katolickiego Narodu Polskigo

3 maja 1945 Anglicy mordują 24 Polaków z pierwszego transportu z Auschwitz „Koniec operacji na tym teatrze wojennym

Tu nazwiska 24 więzniów z pierwszego transportu zamordowanych przez Anglików 3 maja 1945 r w Hamburgu skąd pochodzi urodzony 14 czerwca 1936 r  Rabin Edgar Gluck -BARUCH.. promowany od 15 listopada 2005 r  przez Kardynała Dziwisza i od 2011 przez Arcybiskupa Michalika

,,Cud Purymowy ,, Izabela Cywinska oducza Polaków antysemityzmu ..pomaga jej w tym Rabin Edgar Gluck ( Baruch ) z Hamburga
Rabin Gluck popierany przez Kardynała S Dziwisza ,J Reitera ,M Prawdę ,Rabina Laua ,parę prezydencką z psem na Boże Narodzenie 2009 r
oni nie mogli pozwolić na ingres Arcybiskupa Stanisława Wielgusa 7 stycznia 2007 r

-----------------------------

14 czerwca 1158 – Cesarz Fryderyk I Barbarossa ( potomek Polskiej Królowej Bł Rychezy ,spokrewniony z 3 Polską Królową Małgorzatą Brandenburską )przyznał Monachium ( Niemiecki Rzym -Miasto Maryji )prawo do cła i bicia monety.

14 czerwca 1751 – Papież Benedykt XIV wydał encyklikę A Quo Primum o sytuacji Żydów w Polsce

A Quo Primum -W encyklice skierowanej do biskupów Królestwa Polskiego Papież omawia sytuację Żydów w Polsce:

Żydzi w tym Królestwie mogą handlować z zyskiem trunkami i winem. Im również zlecono starania o publiczne dochody. Szynki, karczmy, pola i wsie są im powierzone w dzierżawę, przez co mają władze nad chrześcijańskimi wieśniakami i nieludzką władzą oraz rozkazem zmuszają ich do pracy, podróży i pańszczyzny, a co gorsza wyznaczają im kary, częstokroć karząc rózgami. To powoduje, że nieszczęśliwi wieśniacy, będąc pod władzą Żyda, muszą go słuchać jako poddani pana.Negatywnie oceniając wpływ Żydów na chrześcijan przypomina, że nie można stosować wobec nich przemocy:Nie trzeba prześladować Żydów, ani ich zabijać, ani unikać.Papież domaga się natomiast pozbawienia Żydów publicznych urzędów oraz władzy nad ludnością chrześcijańską. Zapewnia przy tym o wsparciu:My zaś obiecujemy Wam, że gdy trzeba będzie to wypełnimy to zadanie z Duchownymi, którzy należą do waszej zwierzchności, dzięki którym może dojść do tego, że ta zakała i hańba zostanie usunięta ze szlachetnego Królestwa Polskiego.

14 czerwca 1934: Adolf Hitler przybył ze swą pierwszą wizytą do Włoch na spotkanie w Wenecji z Benito Mussolinim.

14 czerwca 1934: wydano rozporządzenie o delegalizacji wszystkich partii i ugrupowań politycznych w Bułgarii.

14 czerwca 1936 w Hamburgu urodził się Rabin Edgar Gluck (hebr. Chaim Baruch; chasyd izbicki, od 2005 Naczelny Rabin Galicji.Od 23 lutego 2008 jeden z członków Rabinatu Rzeczypospolitej Polskiej. Mieszka na Brooklynie w Nowym Jorku

14 czerwca 1940: Kampania francuska: Wehrmacht zajął Paryż.

14 czerwca 1940;ZSRR wystosował ultimatum do rządu litewskiego, domagając się jzgody na wejście Armii Czerwonej na teren Litwy.

14 czerwca 1941 – Rozpoczęły się masowe deportacje obywateli Litwy, Łotwy i Estonii na Syberię.

14 czerwca 1966 – Watykan ogłosił zniesienie ustanowionego w 1557 roku Indeksu ksiąg zakazanych (Index librorum prohibitorum).

14 czerwca 1952: urodziny Janina Fetlińska,doktor nauk medycznych, polityk, senator RP (zm. 2010) która w Polskim Sejmie czytała wydaną 14 czerwca 1751 – przez Papieża Benedykta XIV encyklikę A Quo Primum

--

Zmarli-14 czerwca 847 – umiera św Metody I, patriarcha Konstantynopola

14 czerwca 1895 –umiera Bł Franciszka od Pauli od Jezusa, brazylijska zakonnica, błogosławiona (ur. ok. 1810)

3 maja 1945 Hamburg -Anglicy mordują 24 Polaków z pierwszego transportu z Auschwitz „Koniec operacji na tym teatrze wojennym”.

3 maja 1945 r „Koniec operacji na tym teatrze wojennym”zapisano w księdze raportowej 198 . Eskadry Royal Air Force

3 maja 1945: 1. Armia Wojska Polskiego sforsowała rzekę Hawelę i osiągnęła linię rzeki Łaby w okolicach miasta Sandau (Elbe).tereny misyjne Arcybiskupa Klemena Augusta -wnuka Króla Polski Jana III Sobieskiego

3 maja 1945: 1. Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka opanowała rejon Westerstede.

3 maja 1945-KZ Oberlagen Biskup Józef Gawlina odwiedza 1721 Polek więzniarek z Powstania Warszawskiego

3 maja 1945 Murnau -Polak z Auschwitz Witold Pilecki uczestniczy w uroczystosciach wyzwolenia obozu jenieckim przez Amerykanów

3 maja 1945 urodziny Ks Tadeusza Rydzyka w Olkuszu

3 maja 1945 -Warszawa otworzono wystawę ,,Warszawa oskarża ,,–zorganizowana przez Biuro Odbudowy Stolicy

Wystawa otwarta w Muzeum Narodowym trwała do czerwca tego samego roku. Przedstawiała ona zniszczenia kultury polskiej w polskiej stolicy podczas obrony Warszawy, okupacji niemieckiej oraz powstania warszawskiego.......................

W przygotowaniu wystawy pomagali m.in. architekt i urbanista Jerzy Hryniewiecki, muzeolog Stanisław Lorentz, architekci Jerzy Staniszkis, Maciej Nowicki oraz Tadeusz Przypkowski .( czy to byli POLACY ??)Wystawa gościła następnie w Tokio, Moskwie, Londynie, Paryżu, Nowym Jorku, Budapeszcie, Pradze i Berlinie.

Warszawa oskarża -broszurka z wystawy  wydana przez śp Zbigniewa Łabędzkiego www.ojczyzna.pl

-------------------------------------------------Zadaniem naszym jest obiektywizacja przeżyć, ukazanie w chaosie ruin sensu katastrofy, ujawnienie intencji wroga.Zniszczenie symbolów państwowego bytu naszego narodu, wyjałowienie organizmu miejskiego z żywotnych narodowo elementów miało umożliwić wprowadzenie akcentów architektonicznych obcych nam — germanizację krajobrazu miasta, która wraz ze zburzeniem warsztatów naukowych i wychowawczych miała nam przynieść śmierć kulturalną, śmierć narodową. Słowem, udoskonalony przez humanistykę niemiecką gigantyczny Oświęcim dla całego narodu, arcydzieło narodowo-socjalistycznej nauki, genialniejsze niż mit o nordyckości Niemiec.Kultura niemiecka jest winna bezprzykładnej zbrodni, cały naród niemiecki musi ponieść ciężką karę. Kara daje uczuciową tylko satysfakcję; to nam nie wystarczy. Musi nastąpić zadośćuczynienie

Nasz Patron 14 czerwca św Prorok Elizeusz, oznaczającego "Bóg wybawił; Bóg jest wybawieniem"– uczeń EliaszaElisha-Eliseus.jpg

Został powołany na proroka przez Eliasza, któremu usługiwał przez 6 lat. Elizeusz uważał Eliasza za swojego duchowego ojca i był niczym jego pierworodny syn

Jego służba trwała około 60 lat. W czasie tym dokonał wielu cudów. O proroku owym wspomniał Jezus Chrystus w Ewangelii Łukasza 4:27.

Cuda uczynione przez Boga w wyniku modlitw Elizeusza opisane w Biblii:

rozdzielenie wód Jordanu – 2 Krl 2:14

oczyszczenie źródła zaopatrującego Jerycho w wodę – 2 Krl 2:19-22

rozszarpanie 42 dzieci przez parę niedźwiedzi – 2 Krl 2:23,24

zaopatrzenie wojska w wodę – 2 Krl 3:16-26

dostarczenie wdowie oliwy – 2 Krl 4:1-7

powicie syna przez bezdzietną Szunamitkę (kobieta z Szunem)[a] – 2 Krl 4:18-37

wskrzeszenie dziecka – 2 Krl 4:18-37

uzdatnienie zatrutej potrawy – 2 Krl 4:38-41

nakarmienie 100 mężczyzn 20 bochenkami chleba na prośbę mieszkańca z Baal-Szalisza – 2 Krl 4:42-44

uleczenie Naamana z trądu – 2 Krl 5:1-14

przeniesienie trądu z Naamana na Gechaziego – 2 Krl 5:24-27

wypłynięcie żelaznej części siekiery na powierzchnię wody – 2 Krl 6:5-7

ukazanie słudze anielskich rydwanów – 2 Krl 6:15-17

porażenie wojsk syryjskich ślepotą – 2 Krl 6:18

przywrócenie wzroku żołnierzom syryjskim – 2 Krl 6:19-23wskrzeszenie zmarłego – 2 Krl 13:20,21
dostarczenie wdowie oliwy – 2 Krl 4:1-7
powicie syna przez bezdzietną Szunamitkę (kobieta z Szunem)[a] – 2 Krl 4:18-37
wskrzeszenie dziecka – 2 Krl 4:18-37
uzdatnienie zatrutej potrawy – 2 Krl 4:38-41
nakarmienie 100 mężczyzn 20 bochenkami chleba na prośbę mieszkańca z Baal-Szalisza – 2 Krl 4:42-44
uleczenie Naamana z trądu – 2 Krl 5:1-14
przeniesienie trądu z Naamana na Gechaziego – 2 Krl 5:24-27
wypłynięcie żelaznej części siekiery na powierzchnię wody – 2 Krl 6:5-7
ukazanie słudze anielskich rydwanów – 2 Krl 6:15-17
porażenie wojsk syryjskich ślepotą – 2 Krl 6:18
przywrócenie wzroku żołnierzom syryjskim – 2 Krl 6:19-23
wskrzeszenie zmarłego – 2 Krl 13:20,21

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack