A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

10 czerwca Bł Bogumił -Patron Polski

 

10 czerwca 1092 w pustelni Dobrów umiera Bł Bogumił Patron Polski

W Boże Narodzenie 25 grudnia 1076 roku w 51 rocznicę koronacji dziadków Bł Ryczezy i Mieszka I , arcybiskup gnieźnieński  Bł  Bogumił w obecności legatów papieskich koronował Króla Bolesława Smiałego w katedrze gnieźnieńskiej na króla Polski

Kult bł. Bogumiła związany jest z miejscowością Dobrów, położoną wśród rozlewisk Warty. W tamtejszym kościele parafialnym znajdował się grób pustelnika, do którego z dawien dawna pielgrzymowali mieszkańcy Wielkopolski.
Pochodził ze znakomitego rodu Leszczyców. Wstąpił do klasztoru cystersów, gdzie przyjął imię Piotr.
Stamtąd powołany został na biskupa w Poznaniu, a już po roku mianowano go metropolitą Gniezna. Przyczynił się do powstania nowych fundacji cysterskich i wspierał misję wśród pogańskich Prusów. Po dwunastu latach zrezygnował z urzędu i przeniósł się do Dobrowa, gdzie na wyspie na Warcie założył pustelnię.Tam żył w odosobnieniu aż do śmierci.W każdą niedzielę bp Bogumił odprawiał Mszę św. dla okolicznej ludności i wygłaszał kazania. Zasłynął darem modlitwy i umiejętnością przemawiania do prostych ludzi. Zaraz po śmierci jego grób otoczono czcią. Starania o zatwierdzenie kultu rozpoczęto w 1625 roku, 300 lat później papież Pius XI roku ogłosił pustelnika znad Warty błogosławionym. Bogumił wzywany jest jako orędownik odbywających rekolekcje oraz patron wypraszający zdrowie ludzi, dobytku i połów ryb.Parafia w Dobrowie, należąca dzisiaj do diecezji włocławskiej, otrzymała niedawno tytuł Diecezjalnego Sanktuarium św. Bogumiła.Od 800 lat mieszkańcy pamiętają, że w ich okolicy żył święty.

 

 

Urodził się we dworze we wsi Koźmin, położonej między Kołem a Uniejowem. Pochodził ze szlacheckiego rodu Leszczyków, o którym to rodzie pisze Mikołaj Rej Zwierzyniec: Dom szlachcica znacznego w swym kraju. Niepewny jest przekaz, że Bogumił był stryjecznym prawnukiem św. Wojciecha.Bogumił w roku 1075 mianowany został  przez Bolesława Smiałego Arcybiskupem. W roku 1076 koronował na króla Polski Bolesława Śmiałego, którego poparł w sporze z biskupem krakowskim Stanisławem.

 

Po męczeńskiej śmierci biskupa Stanisława zrzekł się urzędu i osiadł - dla pokuty - w Dobrowie, gdzie zmarł w roku 1092.

 

Bogumił był człowiekiem wykształconym. Ukończył szkołę katedralną w Gnieźnie i na dalsze studia udał się do Paryża. We Francji zetknął się z zakonem cystersów reguły św. Bernarda z Clairvaux. , wówczas Bogumił przyjął zakonne imię Piotr, pod którym to imieniem identyfikuje się osobę biskupa w Poznaniu, później metropolity w Gnieźnie. Cystersi do Polski dotarli w roku 1143 i założyli swoje opactwo opodal Wągrowca. Bogumił przebywał w opactwach cysterskich w Koprzywnicy, Łęknie i Lądzie nad Wartą.Inne źródła łączą jego postać z zakonem benedyktyńskim w Mogilnie lub kamedulskim reguły św. Romualda. , skłaniał się do reguły kamedulskiej, zważywszy na jego życie pustelnicze, szczególnie kult świętych Pięciu Braci Polskich Męczenników z zakonu kamedulskiego.

 

W roku 1664 rzymscy kameduli upomnieli się o relikwie Bogumiła jako członka swego zakonu i prośbę ich spełniono. W habicie kamedulskim jest przedstawiony na malowidłach w Gnieźnie.Bogumił był fundatorem i budowniczym kościoła w Dobrowie, gdzie przez pewien czas pełnił posługi duszpasterskie. Nieznana jest przyczyna rezygnacji z biskupstwa i osiedlenia się w pobliżu Dobrowa na małej wyspie w widłach rzeki Warty i Neru. Tu przez wiele lat prowadził życie eremity i tu dokonał żywota w opinii świętości. Początkowo pochowany został w kościele w Dobrowie. Grób jego stał się miejscem kultu i pielgrzymek osób z całej Wielkopolski i kraju. Przy grobie biskupa Bogumiła dochodziło do licznych cudów, uzdrowień i uzyskanych łask. Sława osoby i miejsca zataczała coraz większe kręgi.W roku 1443 arcybiskup Walenty Kot zlecił specjalnym dekretem założenie księgi cudów dokonujących się w kościele w Dobrowie u grobu biskupa Bogumiła.W 1623 r. arcybiskup Wawrzyniec Gembicki powołał komisję, która przeprowadziła wstępne dochodzenie. Później z inicjatywy prymasa Macieja Łubieńskiego w roku 1647 wszczęto proces beatyfikacyjny. Stwierdzono trzechsetletnią tradycję kultu świątobliwego męża Bogumiła, spisano zeznania świadków i potwierdzono cuda. Akta przekazano Stolicy Apostolskiej w Rzymie.Po odzyskaniu niepodległości, dopiero w roku 1925, urzędowo potwierdzono i uznano cześć biskupa Bogumiła jako błogosławionego. Przyczynił się do tego nuncjusz papieski w Polsce ks. Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI.W kościele w Uniejowie wystawiono okazały nagrobek błogosławionego składający się z marmurowego sarkofagu z jego postacią, wykonaną w brązie w warsztatach gdańskich.Relikwie błogosławionego Bogumiła znajdują się w Rzymie, Dobrowie, Uniejowie i Gnieźnie. W ikonografii przedstawiony jest najczęściej jako mężczyzna w starszym wieku, z brodą, w stroju biskupim lub habicie zakonnika. W ręce trzyma rybę. Jest patronem archidiecezji poznańskiej, gnieźnieńskiej, gdańskiej, wrocławskiej i diecezji włocławskiej. Jest także patronem rekolekcji i skupienia religijnego. Dniem odpustu jest 10 czerwca, uznany za dzień jego śmierci.ImageLiczne cuda takie jak: wskrzeszenie zmarłych, uratowanie tonących, uzdrowienie chorych, odzyskanie wzroku i słuchu spisano w księdze „Liber Miraculorum neati Bogumili”. Za życia jego znane są cudowne wędrówki z Gniezna do Dobrowa, podczas których aby zdążyć odprawić Mszę św. chodził po falach Warty i bywał noszony przez anioły. Rzeszę wiernych obdarował rybami, które przywołał do brzegu rzeki, a następnie rozdawał. Za przyczyną jego wstawiennictwa ustał pożar miasta Koła. Ożywił padłego konia kupca Stanisława Wacha z Koła, który wezwał jego pomocy. Opisano przedśmiertną wizję błogosławionego Bogumiła. W otwartym niebie ukazała się Matka Boska z Dzieciątkiem Jezus i Patronowie Polski św. Wojciech i św. Stanisław. W kościele dobrowskim znajdują się liczne wota, a także odprawiane są Msze św. dziękczynne za uzyskanie łask za pośrednictwem błogosławionego Bogumiła.. Z modlitw odmawiana jest litania do błogosławionego Bogumiła, godzinki i liczne pieśni. Kult błogosławionego Bogumiła trwa nadal i rozwija się. W Gnieźnie wybudowano nowy kościół pw. Błogosławionego Bogumiła. Kaplica cmentarna przy ul. Bluszczowej w Poznaniu nosi także jego tytuł, a w kościele parafialnym pw. Ofiarowania Pańskiego przy tej samej ulicy znajduje się figura Błogosławionego i pielęgnowany jest jego kult z przywilejem odpustu w dniu 10 czerwca.

 

Prymas Jakub Uchański (1562-1581) w czasie badania relikwii Bogumiła wyjął z jego sarkofagu mitrę i pierścień biskupi z szafirem oraz złotą blachę z napisem pośmiertnym. Proces kanoniczny rozpoczął dopiero w roku 1625 prymas Maciej Łubieński. Akta tego procesu zostały przesłane do Rzymu w roku 1651. Z tej okazji opracowano żywot Bogumiła. Niestety, księga cudów, którą wypożyczył Sebastian Głębocki, spłonęła w jego dworze w Głębokim pod Kruszwicą. Nowy proces kościelny rozpoczął w roku 1908 biskup kujawski, Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki. Dopiero papież Pius XI 27 maja 1925 roku zatwierdził starodawny kult biskupa Bogumiła. Paweł VI ogłosił bł. Bogumiła wraz z bł. Jolentą patronem archidiecezji gnieźnieńskiej. Ponadto bł. Bogumił jest patronem archidiecezji gdańskiej, poznańskiej, wrocławskiej i diecezji włocławskiej. Jest wzywany jako orędownik odbywających rekolekcje i skupienia.Odpust bł. Bogumiła w parafii pw. Trójcy Świętej w Dobrowie przypada 10 czerwca (jeśli jest to dzień roboczy, odpust przekładany jest na niedzielę). Na odpust przybywają pielgrzymi z różnych miejscowości (m.in. z Koła). Z kościoła parafialnego w Dobrowie wyrusza procesja eucharystyczna do oddalonej o 500 m Pustelni - miejsca pobytu bł. Bogumiła. Asystę parafialną wspomagają asysty z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole i klasztoru Ojców Bernardynów. Po przybyciu do Pustelni wierni uczestniczą w Mszy św., po czym wracają do kościoła w Dobrowie. Przez cały rok w każdy czwartek w kościele odprawiana jest Nowenna do św. Bogumiła. 14 czerwca 1992 r. odpust bł. Bogumiła zaszczycił obecnością Prymas Polski kard. Józef Glemp. Bł. Bogumił w pustelni koło Dobrowa miał spędzić w surowej ascezie kilkanaście lat życia. Zmarł 10 czerwca 1204 r.
Relikwie Błogosławionego (kość jego ręki, umieszczona w posrebrzanej barokowej trumience z końca XVIII w.) doznają w Dobrowie wielkiej czci. Z szacunkiem wierni odnoszą się również do barokowego obrazu z 1660 r., przedstawiającego postać bł. Bogumiła w szatach pontyfikalnych, stojącego nad rzeką obfitującą w ryby.
Nad Błogosławionym znajduje się Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus, święci i aniołowie.

W Pustelni stoi drewniany kościół z 1788 r., wewnątrz którego mieści się kamienny sarkofag z 1890 r. z podobizną Błogosławionego. Na cmentarzu przykościelnym znajduje się wykopana przez Bogumiła studnia, z której czerpał wodę do picia.
Wierni przechowują w domach różne przedmioty, dotyczące postaci Błogosławionego, np. wizerunki, książki i broszury oraz opowiadają z pokolenia na pokolenie wydarzenia z jego życia, np. o cudach, które uczynił. Często też wzywają jego orędownictwa w osobistych modlitwach.
Mieszkańcy Dobrowa uważają, że bł. Bogumił był sprawcą cudu w latach II wojny światowej, kiedy w ostatniej chwili odwołany został rozkaz rozstrzelania przez Niemców grupy mężczyzn. Inny cud - to ocalenie z topieli człowieka, który nie umiał pływać, a będąc w opresji, gorąco modlił się do Błogosławionego. Nadzwyczajne wydarzenia, które świadczą o wierze w cudowne wstawiennictwo bł. Bogumiła, są opisane w kronice parafialnej.
U niektórych wiernych rodzi się potrzeba naśladowania Błogosławionego. Kiedy przeprowadzono ankietę na temat świętości bł. Bogumiła, jedna z osób napisała: "Powinnam naśladować bł. Bogumiła i bardziej troszczyć się o swoje życie duchowe. Starać się rezygnować z pogoni za karierą i zaszczytami na rzecz poświęcenia się dla innych".
Bł. Bogumił jest patronem miasta Koła. Arcybiskup Bogumił otoczył szczególna opieką klasztory cystersów w Sulejowie i Łeknie, dając tym samym pośrednio dowód na silne więzy łączące go z tym zakonem. W późniejszych latach dał się poznać jako utalentowany dyplomata, z powodzeniem łagodzący częste spory między wiecznie skłóconymi książętami z rodu Piastów.16 czerwca 1999 r. Błogosławiony Bogumił został oficjalnie uznany „patronum apud Deum civitatis v.d. Kolo” (patronem u Boga dla miasta Koła). Od tego czasu – wspomnienie liturgiczne (10 czerwca) obchodzone jest jako święto i tradycyjne zakończenie Dni Koła.

 

Od dawnych czasów jedna z ulic miejskich nosi nazwę „ulica Bogumiła”. Znajduje się na terenie osiedla Przedmieście Kaliskie i prowadzi w kierunku Dobrowa i Turku. Bogumił jest także uwieczniony na sztandarze miejskim oraz jego portret wisi w sali obrad Rady Miejskiej. Rzeźba z jego podobizną, wykonana na początku XX wieku z piaskowca, umieszczona jest w prezbiterium kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Jego portrety można spotkać także w wielu ulicznych kapliczkach. 5 października 2005 r., na osiedlu Płaszczyzna utworzona została parafia Świętego Bogumiła. Także dwa kolskie kościoły posiadają relikwie Błogosławionego Bogumiła – fara, a także od 2007 r. – kościół św. Bogumiła

 

W jednej z kaplic średniowiecznej kolegiaty pw. Wniebowzięcia NMP stojącej przy rynku w Uniejowie znajduje się sarkofag bł. Bogumiła.

Na tumbie wykonanej z czarnego marmuru spoczywa rzeźba z brązu - leżący bł. Bogumił wyciąga prawicę w geście błogosławieństwa. Sarkofag pochodzi z 1666 r. - w owym czasie trwał pierwszy proces beatyfikacyjny arcybiskupa gnieźnieńskiego Bogumiła

 

Zdrada” św. Stanisława

 

Dramat jaki wydarzył się w Krakowie w 1079 r. na długo zaważył na losach Polski. Stała się rzecz bezprecedensowa w historii naszego kraju. Z rozkazu króla Bolesława Szczodrego zginął hierarcha Kościoła, biskup krakowski Stanisław. Niedługo potem polski władca udał się na wygnanie, a jego kraj podupadł

Górka Klasztorna k. Łobżenicy to najstarsze w Polsce Sanktuarium Maryjne. Matka Boża objawiła się w tym miejscu w 1079  gdy w Krakowie zginoł  św Stanisław .

 

Dynamicznie szerzył się jego kult, źródła kościelne dokumentowały liczne przypadki cudów dokonanych za jego wstawiennictwem, w 1253 r. miała miejsce kanonizacja. Osobę i czyny męczennika opiewała sztuka, pod jego opiekę uciekało się polskie rycerstwo wyruszające do boju (prawdopodobnie jako pierwsi uczynili tak synowie Bolesława Krzywoustego w 1146 r. – ponad sto lat przed kanonizacją!).

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack