A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

12 kwietnia 1936 r u Felicjanek w Krakowie

Niedziela Bożego Miłosierdzia 12  kwietnia 2015

 79 rocznica mszy prymicyjnej śp Ks Stanisława Targosza  w Krakowie

12 kwietnia 1936 r u Felicjanek w Krakowie na ulicy Smoleńsk 10  odbyła się msza prymicyjna niezwykłego Kapłana Stanisława Targosza

Kapelana Polaków spod Monte Cassino .

Wsród gosci była mieszkająca tam 1913-1946 r Marianna Kolbe mama św Maxymiliana Kolbe .

Ks Stanisław Targosz (ur. 13 kwietnia 1911 w Krakowie na ulicy Kanoniczej gdzie obecnie znajduje się Muzeum św Jana Pawła II.

Był synem Franciszka i Karoliny z Wróblewskich,wnukiem  Marianny Wojtyło  urodził się na ul Kannonicznej

obecnie znajduje się tam Muzeum Karola Wojtyłły -św Jana Pawła II .Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”ul. Kanonicza 18, 31-002 Kraków

Po egzaminie dojrzałości, złożonym w III Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, kształcił się w krakowskim seminarium duchownym oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.Święcenia kapłańskie otrzymał 5 kwietnia 1936 ,mszę prymicyjnę odprawił 12 kwietnia 1936 r u Felicjanek w Krakowie

Jestem coś winien księdzu majorowi Posługę duszpasterską rozpoczął od funkcji wikariusza w Zebrzydowicach.

W 1938 został wikariuszem w parafii św. Józefa w Krakowie-Podgórzu, jednocześnie pracował jako katecheta w szkole dokształcającej

przy Szkole Powszechnej nr 1 w Krakowie oraz działał w stowarzyszeniach zrzeszających młodzież rzemieślniczą. 

Wybuch wojny zastał go w Waszyngtonie, dokąd wyjechał na kongres Międzynarodowej Federacji Studentów Pax Romana

Pozostał w USA, podejmując pracę w parafii św. Jacka w Detroit.

Od 1943 był kapelanem w wojskowym obozie szkoleniowym w kanadyjskim Owen Sound.

18 maja 1943 wyjechał z Ameryki do Włoch ..dołączył do Wojska Polskiego w Palestynie jako kapelan .

18 maja 1943  zaplanowano utworzenie filli obozu KZ w Landshut ( Kamiennej Górze

Jako kapelan 3 batalionu strzelców karpackich (w 3 Dywizji Strzelców Karpackich) wziął udział w kampanii włoskiej.

W czasie walk o Monte Cassino odprawił polową mszę 18 maja 1944 w tzw. Dużej Misce.

Obok duszpasterskiej pełnił też posługę sanitarną oraz pracował jako goniec.

Zginął wskutek wybuchu miny po bitwie na Elvienti, kiedy w ramach przygotowań pogrzebowych zbierał poległych.

Pochowany został w Monte San Giusto, po wojnie zwłoki przeniesiono na Cmentarz Polski w Loreto. 

Ks Stanisław Targosz napisał książkę Polonia katolicka w Stanach Zjednoczonych w przekroju;

w 1975 w "Tygodniku Powszechnym" ukazały się fragmenty jego Dziennika kapelana spod Monte Cassino.

Kapłan  Ks. kanonik  dr Andrzej Targosz podczas swojej pracy duszpasterskiej w Szczecinku

napisał pracę doktorską  o tym niezwykłym kapłanie z którym łączy gp nie tylko nazwisko

Ks. Andrzej Targosz  odkrył, że nie tylko nazwisko łączy go z ks. mjr. Targoszem. –

Kończyliśmy to samo seminarium w Krakowie, mój rektor był jego ojcem duchownym.

Biskup Ignacy Jeż często wspominał ks. Stanisława, bo był jego seminaryjnym kolegą, więc na wspólnym nazwisku zdarzało mi się korzystać.

Pomyślałem, że skoro ks. Stanisław tak mi pomaga z nieba, to jestem mu coś winien – przyznaje ze uśmiechem proboszcz szczecineckiej parafii.

W uroczystościach wzięła udział delegacja z Żywca, ubrana w odświętne ludowe stroje, żołnierze z jednostki wojskowej z Czarnego,

orkiestra Wojsk Lotniczych, a także Grupa Rekonstrukcyjna 3. Batalionu Strzelców Karpackich z Mikołowa.

Po apelu pamięci wszystkich żołnierzy poległych na frontach II wojny światowej i salwie honorowej

na szczecineckiej kalwarii został odsłonięty kamienny obelisk poświęcony ks. mjr. Stanisławowi Targoszowi

foto

Ks. Andrzej Targosz   urodził się 1 maja 1941 r ..

                                         tego dnia 1 maja 1941 r  urodził się Arcybiskup  Edward Ozorowski ,

6 lipca 1959 roku został przyjęty przez arcybiskupa Eugeniusza Baziaka

do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, które ukończył w 1965 roku

razem m.in. z ks. infułatem Władysławem Fidelusem – proboszczem parafii katedralnej w Żywcu.

Ks. dr Andrzej Targosz Metropolitarne Seminarium Duchowne w Krakowie ukończył w 1965 roku,

przyjmując święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Karola Wojtyły na Wawelu

w Niedzielę Palmową, 11 kwietnia 1965r .

15 lutego 2002 roku został odznaczony tytułem: Zasłużony dla miasta Szczecinka

18 czerwca 2010 roku na uroczystej sesji Rady Miasta został uhonorowany Medalem 700-lecia Szczecinka. 
Ks. Andrzej Targosz jest pomysłodawca i budowniczy trzyczęściowej kamiennej kalwarii, która powstała w miejscu dawnego miejskiego wysypiska śmieci. „Szczecinecki Świat Kamienia”.
Ks. Andrzej Targosz  wydaje  kronikarsko-historyczny periodyk ,,Posłaniec Świętej Rozalii".

Boża Opatrznosc Serca Jezusowego

Ojca Arcybiskupa   Edwarda  Ozorowskiego  urodzonego 1 maja 1941 r zamordowano w Obozie KZ Gross-Rosen ..

w dniu urodzin tych dwóch Kapłanów  1maja 1941 r obóz KZ Gross-Rosen uzyskał status samodzielnego obozu koncentracyjnego

Obóz KZ  Groß-Rosen został założony latem 1940 roku. Pierwszy transport więźniów dotarł 2 sierpnia 1940.

Do 1 maja 1941 obóz funkcjonował jako filia KL Sachsenhausen, następnie uzyskał status samodzielnego obozu koncentracyjnego.

Nasz ratunek w Miłosierdziu Boga Aby ułatwić całkowite powierzenie się Jego Miłosierdziu,

Jezus zostawił nam dwa obrazy:wstrząsające, pośmiertne odbicie, swojego zmasakrowanego ciała,

na Całunie Turyńskim,

oraz obraz Bożego Miłosierdzia, który jest ikoną Zmartwychwstałego.

( Obraz Wieński  Jezusa Miłosiernego )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack