A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

12 kwietnia Bł Papież Pius IX -,Papież Pius XII Boże Miłosierdzie Rzym i Polska

Rzym 12 kwietnia 1850 r Papież Pius IX wraca z wygnania ..

Rzym 8 maja 1853  Pius IX  ogłasza Dekretem Niedzielę Bożego Miłosierdzia,święto Miłosierdzia

było corocznie obchodzone w najstarszym z 1550 r Kosciele Bożego Miłosierdzia na ul Smoleńsk w Krakowie

Rzym 12 kwietnia 1864 r  uroczyste obchody powrotu Papieża Piusa IX do Rzymu

Rzym 12 kwietnia 1937 r Matka Boża wysyła 21 letnią Luiginę Sinapi do Watykanu  ma przekazać Kardynałowi Paccelemu

( Piusowi XII )  że zostanie Papieżem i że za 10 lat ukaże się w Grocie przy Tre Fontane

Rzym 12 kwietnia 1947 r Matka Boża ukazuje się przy Trzech Fontannach

31 letniemu Bruno Cornacchiola który chciał zabić Papieża Piusa XII

12 kwietnia 1947 r Wadowice  Rudolf  Höss ,,prosi Naród Polski o przebaczenie

12 kwiecień 1947 r Rzym -Wadowice Matka Boża i Rudolf Höss

Kto odrzuca Kościół, odrzuca Chrystusa

 

12 kwietnia 1937 r Rzym  Matka Boża zapowiada swoje Objawienie Luiginie Sinapi

12 kwietnia 1947 r Rzym

Maryja objawiła się w Tre Fontane Brunowi  Cornacchiola w pobliżu miejsca męczeństwa św. Pawła Apostoła,

który został ścięty na rozkaz cesarza Nerona w 67 r.

Z relacji świadków egzekucji wiemy, że głowa apostoła po tym, jak została odcięta jednym uderzeniem miecza,

trzy razy odbiła się od ziemi – i w tych właśnie miejscach wytrysnęły źródła wody.

Z tym zdarzeniem jest związana nazwa tego miejsca: Tre Fontane (trzy źródła).

Wybudowano tam kościół i opactwo trapistów, gdzie można oglądać marmurową kolumnę, przy której dokonano egzekucji św. Pawła.
To nie jest przypadek, że Matka Boża wybrała właśnie to miejsce,

aby przekazać swoje orędzie protestantowi, który nienawidził Kościoła i papieża....

Ks Karol Wojtyła z Wadowic  jest w tym czasie w Rzymie

12 kwietnia 1947 r Wadowice . trzy dni przed egzekucją,Rudolf  Höss napisał:

„ Oby mi Bóg wybaczył kiedyś moje czyny.

Naród polski proszę o przebaczenie.

.4 kwietnia 1947 roku w więzieniu w Wadowicach  Rudolf  Höss poprosił o spotkanie z katolickim księdzem.

10 kwietnia 1947 r. przyjechał do niego z Krakowa jezuita o. Władysław Lohn,

który był profesorem dogmatyki na uniwersytecie Gregorianum w Rzymie i biegle mówił po niemiecku.

Odbył on z Hössem wielogodzinną rozmowę.

Po jej zakończeniu Höss złożył katolickie wyznanie wiary i oficjalnie powrócił do Kościoła katolickiego.

Pełen skruchy i wielkiego żalu za popełnione zbrodnie wyznał wszystkie swoje grzechy w sakramencie pokuty.

Kiedy następnego dnia przyjmował Chrystusa w Komunii św., płakał, klęcząc na środku więziennej celi.

11 kwietnia 1947 roku w liście pożegnalnym do swojej żony prosił ją:

„Moje chybione życie nakłada na Ciebie, Najukochańsza, święty obowiązek wychowania naszych dzieci w duchu prawdziwego,

płynącego z serca człowieczeństwa”

Rudolf Höss stanął w prawdzie, zaufał Bożemu Miłosierdziu i uznał swoją odpowiedzialność za to wszystko, co działo się w Oświęcimiu.

W przeddzień egzekucji Rudolf Höss jeszcze raz wyspowiadał się u o. Lohna. Pojednany z Bogiem ze spokojem oczekiwał swojej śmierci.

Wyrok został wykonany 16 kwietnia 1947 na terenie obozu Auschwitz.

9 października 1949 r. Bruno Cornacchiola miał szczęście spotkać się na audiencji z papieżem Piusem XII.

Ze łzami w oczach opowiedział Ojcu Świętemu o swoim nawróceniu,-przekazał  Piusowi XII sztylet z napisem „śmierć papieżowi”,

mówił z płaczem:Proszę o przebaczenie, gdyż przy użyciu tego sztyletu planowałem zamach na Jego Świątobliwość”.

Ojciec Święty pobłogosławił  Brunona i z uśmiechem odpowiedział: „Drogi synu, w ten sposób dałbyś Kościołowi nowego męczennika,

a dla Chrystusa kolejne zwycięstwo miłości”.

Ojciec Święty Pius XII powiedział : „Kościół boi się tylko jednego nieprzyjaciela – ignorancji, braku znajomości wiary katolickiej”.
Do końca swoich dni Bruno Cornacchiola odważnie głosił Ewangelię słowem i przykładem chrześcijańskiego życia.
Zmarł w opinii świętości w 2001 r.
W 1956 r. opieka nad grotą została powierzona ojcom franciszkanom konwentualnym.
12 kwietnia 1987 r., z okazji 40. rocznicy objawień Matki Bożej, kard. Ugo Poletti przewodniczył tam uroczystej mszy świętej .
12 kwietnia 1997 r Ojciec Święty Jan Paweł II zatwierdził nazwę tego miejsca:
Święta Maryja Trzeciego Tysiąclecia przy Trzech Fontannach”.
12 kwietnia 1980 r., w rocznicę objawień, podczas Mszy św. odprawianej przy grocie w Tre Fontane zgromadzeni ludzie
byli świadkami spektakularnego cudu wirowania słońca, który trwał 30 minut.
Cud ten zapowiedziała Matka Boża pięć miesięcy wcześniej, objawiając się Brunonowi Cornacchioli
Świadkowie widzieli, jak słońce zawisło nad grotą objawień i zaczęło wirować w środku,
formując literę M otoczoną gwiazdami i aureolą światła, która zmieniała swoje kolory.
Po pewnym czasie litera M zmieniła się w Hostię z napisem „IHS”, a później pojawiły się postacie Jezusa i Maryi.
Objawiając się 23 lutego 1982 r., Matka Boża powiedziała Brunonowi o kolejnym planowanym zamachu na papieża Jana Pawła II.
Proroctwo to spełniło się 12 maja 1982 r. w Fatimie, kiedy to udaremniono próbę zamachu na Ojca Świętego.
Cud słońca w Tre Fontane powtarzał się wielokrotnie, między innymi 12 kwietnia 1982 r., a ostatni miał miejsce
12 kwietnia 2006 r. Tak go opisuje naoczny świadek Daria P.: „Po Mszy św. w sanktuarium przy Trzech Fontannach odebrałyśmy telefon z Genui z zawołaniem: »Widzicie słońce?«. Wyszłyśmy szybko na taras, skąd bez problemu mogłyśmy patrzeć w słońce. Wirowało ono, przybierając różne kolory,
a wśród nich zielony, biały i różowy. Chwilami stawało się podobne do białej Hostii. Pulsowało też jak serce.
Zjawisko to trwało około 20 minut i dostarczyło nam wielkiej duchowej radości i pokoju”.

Papież Pius IX Giovanni Maria Mastai-Ferretti urodził się 13 maja 1792 podczas rewolucji francuskiej .

Gdy miał 5 miesięcy 2 wrzesnia 1792 w Paryżu w opactwie .Saint-Germain-des-Prés

Polskiego Króla Jana Kazimierza rozpoczęto rzeź bezbronnego duchowieństwa .

Giovanni z powodu choroby epilepsji był wolny od służby wojskowej w armii Napoleona trzeba było aż osobistej interwencji Piusa VII,

by jako utalentowany 27-letni młodzieniec mógł otrzymać 10 kwietnia 1819 r r święcenia kapłańskie. Neoprezbiterowi powierzono prowadzenie sierocińca,

gdzie nazywany był "ojcem Janem". Zajaśniał talentem pedagogicznym i organizacyjnym, toteż papież polecił mu uczestniczyć w delikatnej misji pojednawczej w Chile jako asystent delegata Stolicy Apostolskiej, u boku biskupa Muzzi. Kolejne sukcesy sprawiły, że już w 1827 r. Leon XII powierzył mu biskupstwo w Spoleto, gdy miał zaledwie 35 lat. W 1840 r., Grzegorz XVI wyniósł go do godności kardynała. Wyróżniał się nie tylko zdolnościami dyplomatycznymi, ale też uduchowieniem, mistyczną pobożnością, pogodnym usposobieniem, elegancją, kulturą i wszechstronnym oczytaniem.

22 lutego 1846 r Kraków wybucha powstanie Krakowskie

,,od Tarnowa zaczyna się Rzeź Galicyjska zamordowano ponad 3.000 ziemian ,zniszczono ponad 500 dworów .

 22 lutego 1846 r Filadelfia pęka Dzwon Wolnosci który miał zadzwoniź z okazji urodzin masona -George Washingtona

. Ciekawe jest że przywódca powstania krakowskiego  Jan Józef Tyssowski urodzony  8 marca 1811 we Tarnowie,  po zakonczonej rzezi galicyjskiej ,jako bohater działał i zmarł 5 kwietnia 1857 w Waszyngtonie) −

16 czerwca 1846 r Giovanni Maria Mastai-Ferretti został wybrany na papieża już w czwartym głosowaniu. Konklawe trwało zaledwie 48 godzin. Powiadano, że udając się na konklawe, 54 letni  Giovani zabrał ze sobą dzieła literackie, by je ofiarować nowo wybranemu papieżowi.

 19 wrzesnia 1846 r Matka Boża płacze w La Salette przepowiada Rzym straci wiarę i stanie się siedzibą antychrysta."

Demony powietrza będą czynić wraz z antychrystem wielkie niezwykłe zjawiska na ziemi i w powietrzu, i ludzie się coraz bardziej zepsują.

Bóg będzie się troszczył o swoich wiernych sług i ludzi dobrej woli... 

Pontyfikat Piusa IX trwał aż 32 lata: 1846-78. Ten młody, piękny, odważny Papież zachwycał nie tylko Włochów.

Montalembert nazywał go "idolem Europy". Lacordaire pisał o nim: "Od Palermo aż po Turyn, od Bolonii do Paryża, a od Paryża aż po Nowy Jork wołano: ´Niech żyje Pius IX!´. Sułtan turecki wysłał do niego posła, by mu oznajmić, że w jego państwie chrześcijanie są pod ochroną". Ozanam, pisarz i działacz charytatywny, głosił, że ten Papież to "prawdziwie Boży posłaniec, scalający religię z wolnością". Podkreślał zarazem, że siłą tego reformatora jest lud. Nie bał się chodzić po ulicach Rzymu. Spotkawszy kapłana idącego ze świętym wiatykiem do chorego, dołączył do niego. Przy lada okazji grupy entuzjastów spieszyły pod okna Kwirynału, by manifestować swoją cześć dla niego. Przywódcy polityczni wykorzystywali tę jego popularność dla swoich celów. Tym zamiarom Papież się przeciwstawił. Królowi Ludwikowi Filipowi pisał, że nie zamierza - jak tego pragnął Mazzini przyjaciel Adama Mickiewicza - stawać na czele włoskiej republiki. Oświadczył zdecydowanie: " Papież nie może być utopistą". Nie był więc rad, gdy wraz z okrzykami " Niech żyje Pius IX!" albo: "Pio nono! Sei buono!" wołano: "Precz z Austriakami!". Oświadczył wtedy zdecydowanie: "Jako Włoch - życzę mojemu narodowi pomyślności przez zjednoczenie, ale jako odpowiedzialny za Kościół - nie mogę prowadzić wojny z krajem, który nie dał ku temu powodu". Kiedyś wołał jako uniwersalny duszpasterz: "Wierni powinnościom naczelnego naszego apostolatu, ogarniamy wszystkie kraje, wszystkie ludy, wszystkie narody jednakowym uczuciem ojcowskiej miłości!". Na tle wyzwoleńczych haseł Wiosny Ludów te słowa, te myśli i uczucia uraziły nacjonalistycznie uwrażliwionych Włochów.

Odtąd Mazzini skutecznie nawoływał swych ziomków i  Adama Mickiewicza  przeciwko Papieżowi Piusowi IX .

Pius IX był bezsilny. Rzymowi groziła anarchia. Musiał szukać pomocy u hrabiego Pellegrino Rossiego.

Był to energiczny polityk z burzliwą przeszłością, ongiś mason, który całkowicie zerwał z tą organizacją, wróg wszelkiej anarchii. Jemu powierzył Papież reorganizację Państwa KościelnegoRuch "Młodej Italii" skazał go na śmierć. Fanatyczny republikanin zasztyletował go 15 listopada 1848 r. To skłoniło Papieża do opuszczenia Rzymu. W przebraniu przedostał się do Gaety, do króla Ferdynanda II, który odnosił się do niego z wielką czcią. W tym czasie Mazzini jako dyktator zajął Rzym, ogłosił degradację Papieża i 8-9 lutego 1849 r. proklamował republikanizm. Papież miałby tylko władzę duchową. Pius IX po 17 miesiącach pobytu w Gaecie 12 kwietnia 1850 r. wraca do Rzymu. Wraca jako głowa Kościoła, jako namiestnik Tego, który powiedział: "Moje królestwo nie jest z tego świata". 28 lat od powrotu z Gaety do śmierci 7 lutego 1878 r tego świętego Papieża ( umiera na rękach Kardynała Włodzimierza Czackiego (to czas wstrząsających wydarzeń i decyzji, to czas wzrostu autorytetu Stolicy Apostolskiej, to czas reformy Kurii i Kolegium Kardynalskiego, to odnowa episkopatów, szarych duszpasterzy, seminariów duchownych w wielu krajach, to wciąż większa troska o działalność misyjną. Pod wodzą Piusa IX Kościół przeciwstawia się wywrotowym prądom, takim jak np.: gallikanizm, józefinizm, febronianizm. Przez cały długi pontyfikat tego Papieża trwają ataki antykościelne, prześladowania duchownych.  Na tym tle Papież, po naradzie z biskupami całego świata, 8 grudnia 1854 r. ogłasza uroczyście dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Stało się to przy udziale 54 kardynałów, 200 biskupów i mnóstwa wiernych. Na tym tle Ojciec Święty pouczał wiernych o niebezpieczeństwie modnego wtedy naturalizmu, relatywizmu wyznaniowego, fałszywie pojmowanego liberalizmu, socjalizmu. To wszystko zawiera się w encyklice Quanta cura oraz w adhortacji nazwanej Syllabus.

Rzym ..niezwykle uroczyście obchodzono 12 kwietnia 1864 r. rocznicę powrotu Piusa IX do Rzymu po upadku rewolucji 1848 r.

Cały Rzym był iluminowany i udekorowany malowidłami zawierającymi polityczne aluzje. Tak np. jeden z obrazów przedstawiał Piusa IX siedzącego na tronie w otoczeniu monarchów europejskich, stojących w kornej postawie, a w kącie diabły sieką rózgami Wiktora Emanuela ( praprawnuka Króla Polski Augusta III Sasa ) Garibaldiego.

1  sierpnia 1862 r. Garibaldi rzucił po raz pierwszy, hasło: Roma o morte, wezwał do broni uczestników rewolucji 1848 i 49 r. oraz wojny i walki wyzwoleńczej 1859-60 r. Oświadczył, że pójdzie z orężem na RzymPapież Pius IX   22 kwietnia 1863 r. wysyła list do cara w sprawie polskiej. Apeluje on do wspaniałomyślnego serca cara, do jego sprawiedliwości, o Polakach wyraża się istotnie w sposób wzniosły. Czytamy tam m.in.: „Niechaj, Najjaśniejszy Panie, jęki i boleści narodu tego, które się po całej Europie rozległy i poruszyły serca dotąd dla religii obojętne, dojdą do tronu i wtargną aż do wspaniałomyślnego serca Twojego. Jedno słowo Twoje może przywrócić szlachetnemu narodowi utracony spokój i bezpieczeństwo i zatamować nieustanne źródło zaburzeń i niezgod”. Lecz część pozytywna tego listu, to, co papież proponuje carowi, brzmi następująco: „Niechaj apostolska nasza władza odzyska wpływ swój zbawienny nad katolickimi poddanymi Waszej Cesarskiej Mości, niech powrócą biskupi do wolnego sprawowania władzy swojej według przepisów kanonów świętych; niech duchowieństwo otrzyma należny sobie udział w wychowaniu ludu; niech zakonnicy zależnymi się staną od swych przełożonych jenerałów; niech wiernym wolno będzie wyznawać wiarę, a wtedy przekona się Wasza Cesarska Mość, że głównym powodem ciągłych politycznych rozruchów w Polsce Jest ucisk religii”...W czerwcu trzy mocarstwa: Anglia, Francja i Austria wysyłają drugie interwencyjne noty w sprawie polskiej do Petersburga.We wrześniu 1863 r. interwencja trzech mocarstw w sprawie polskiej zakończyła się fiaskiem

24 kwietnia 1864 r protestuje papież przeciw prześladowaniu Polskiego Kościoła katolickiego przez Rosję. po aresztowaniu Romualda Traugutta, które nastąpiło w nocy z 10 na 11 kwietnia 1864 r. Było to w dniu poświęconym śmierci pierwszego męczennika-misjonarza - św. Fidelisa z Sigmaringen.Papież przybył w asyście 12 kardynałów, wielu biskupów i licznego duchowieństwa do Kolegium Rozkrzewiania Wiary. Odprawiwszy tam Mszę św., dokonał kanonizacji bł. Marii Franciszki od Pięciu Ran oraz beatyfikacji Marii Małgorzaty Alacoque. Wstrząśnięty represjami rosyjskimi w Polsce, Pius IX okolicznościową homilię poświęcił w całości sytuacji  w Polsce . Papież powstawszy z tronu, z ręką wzniesioną do góry, z twarzą pełną wzruszenia, powiedział:"Słuchajcie! Poczuwam się do obowiązku potępić tego potężnego panującego, którego imienia nie wymawiam w chwili obecnej tylko dlatego, by wyrzec je w innym przemówieniu, a którego niezmierzone imperium rozciąga się aż po biegun północny. Ten władca, który fałszywie mianuje się katolikiem Wschodu, a jest tylko schizmatykiem, wyrzuconym z łona prawdziwego Kościoła, ten władca prześladuje i morduje swych poddanych katolików, których pchnął sam do powstania przez swe dzikie okrucieństwa.Pod pozorem tłumienia powstania tępi katolicyzm, skazuje na wygnanie rzesze ludności do krain lodowatych, gdzie pozbawia się ich wszelkiej pomocy religijnej, a na ich miejsce nasyła schizmatyckich awanturników, odrywa kapłanów od ich owiec, wysyła ich na wygnanie lub skazuje na ciężkie roboty i inne hańbiące kary. Szczęśliwymi są ci, którzy zdołali uciec i teraz błąkają się bez dachu i schronienia na obcej ziemi.Ten władca, acz nieprawowierny i schizmatyk, przywłaszcza sobie władzę, jakiej nie posiada nawet Namiestnik Chrystusowy, a mianowicie władzę składania z urzędu biskupa przez nas legalnie ustanowionego.

Bezrozumny! Nie wie, iż biskup katolicki czy na swej stolicy, czy też w podziemiach więziennych jest zawsze biskupem i że jego święcenia nie mogą mu być odjęte! I nikt nie ma prawa Nam zarzucić, iż powstając przeciw zamachom podsycamy płomień rewolucji europejskiej. Umiemy bowiem odróżnić rewolucję socjalistyczną od walki o słuszne prawa narodu do niepodległości i wolności swej wiary".

16 października 1978, z balkonu Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie,

58 letni kardynał Karol Wojtyła, wówczas już jako Jan Paweł II, pozdrowił Mickiewicza,

świadka katolickiej ? wiary i wolności.

Frankista Adam Mickiewicz -co powiedział w 1848 r ..Polakom nie wolno wiedzieć

 Polski nie będzie 

Połączą się Czechy, Moskale i Polacy…

Narodowości zaginą, stopią się.

Zachodnia łacińska ogłada…przeklętą…rzymski język,

rzymska literatura…i kościół odrzuconym jest.

Szlachta Polska to najemcy!....musi się rozsypać, zaginąć, zniknąć….

Imię Polska skazane jest na śmierć i zgubę….

Gorzkie przecież ojczyźnie żydowskiej było chrześcijaństwo….

Szlachta….musi wykorzenioną być!

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack