A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

Były Papież Benedykt XVI -zmiana prawdy

Pierwszy biskup rzymski od XIII wieku, który dobrowolnie zrzekł się urzędu papieża

Papież Benedykt XVI, właśc. Joseph Ratzinger i (ur. 16 kwietnia 1927 w Marktl- w latach 1977–2005 kardynał, w latach 1981–2005 prefekt Kongregacji Nauki Wiary, w latach 2002–2005 dziekan Kolegium Kardynalskiego, 265. papież i 7. Suweren Państwa Miasto Watykan (19 kwietnia 2005 – 28 lutego 2013).

Od 28 lutego 2013 roku emerytowany papież.

Pierwszy biskup rzymski od XIII wieku, który dobrowolnie zrzekł się urzędu papieża

Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 r. o godz. 4.15, w Wielką Sobotę.

W 1937 r.  gdy Ojciec Józefa Ratingera -Josef ukończył sześćdziesiąty rok życia i zgodnie z prawem nabył uprawnienia emerytalne. Rodzina wówczas przeprowadziła się do Traunstein. Zamieszkali w domu, który został zakupiony przez ojca w 1933 r. Do 1937, kiedy przeprowadzili się do Traunstein, ojciec Joseph służył w Bawarskiej Policji Landowej.

W 1939 r. wstąpił do niższego seminarium w Traunstein .W wieku 14 lat (w 1941), został wcielony do Hitlerjugend, w której członkostwo było obowiązkowe od 25 marca 1939.

W wieku 16 lat (1943)z kolegami powołany został do programu Luftwaffenhelfer. Zostali przydzieleni do oddziału odpowiedzialnego za ochronę fabryki silników lotniczych BMW w Ludwigsfeld na północ od Monachium. Następnie zostali przeniesieni do Innsbrucka, by ochraniać bazę myśliwców niemieckich i atakować bombowce aliantów, które urządzały naloty na Monachium.10 września 1944 jego klasa została zwolniona z korpusu, Ratzinger otrzymał nowe powołanie do Reichsarbeitsdienst (Służby Pracy Rzeszy). 20 listopada 1944 jego oddział został zwolniony ze służby.Ratzinger znowu wrócił do domu, , w 3 tygodnie później dostał wezwanie do stawienia się w Monachium, gdzie otrzymał przydział do Wehrmachtu w mieście Traunstein. Nigdy nie został wysłany na front.Na przełomie kwietnia i maja Ratzinger zdezerterował. Kiedy do wsi przybyli Amerykanie: Zostałem rozpoznany jako niemiecki żołnierz przez krótki czas był internowany w obozie jenieckim niedaleko Ulm. Został wypuszczony 19 czerwca 1945 , podwieziony do Traunstein w ciężarówce wiozącej mleko. Rodzina ponownie była w komplecie, gdy brat Georg został wypuszczony z obozu jenieckiego we Włoszech.

W 1945 Ratzinger wraz z bratem wstąpili do katolickiego seminarium duchownego we Freising i na studia w Herzogliches Georgianum na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium.

29 czerwca 1951 on i jego brat zostali wyświęceni na kapłanów przez arcybiskupa Monachium Michaela von Faulhabera.

Dziwnie  wykasowano z Monachium i Freising prawdę

W 1953 zdobył stopień doktora pracą o św. Augustynie, zatytułowaną „Ludzie i Dom Boży w doktrynie kościelnej św. Augustyna.

Przez następne lata posługiwał jako pomocnik biskupa Fryzyngi (1957-1959).

W 1959, został profesorem na uniwersytecie w Bonn.

W 1963 zaczął wykładać na uniwersytecie w Münster.

Na II Soborze Watykańskim (1962-1965) był doradcą teologicznym niemieckiego arcybiskupa Kolonii Josepha Fringsa. Podczas soboru współpracował z takimi modernistami, jak Hans Küng i Edward Schillebeeckx. , był i pozostał wielbicielem Karla Rahnera. W 1966, Ratzinger został ustanowiony przewodniczącym wydziału teologii dogmatycznej na uniwersytecie w Tybindze, gdzie został ponownie współpracownikiem Hansa Künga. W swojej książce „Wprowadzenie do chrześcijaństwa” (1968), pisał, że papież ma obowiązek słuchania różnych głosów w Kościele podczas podejmowania decyzji. Pisał także, że Kościół od wieków jest zbyt scentralizowany, ograniczony i nadmiernie kontrolowany przez Rzym.

W tym czasie oddalił się od Tybingi, spowodowane to było atmosferą i marksistowskimi ruchami wśród studentów w latach 60.., Przez lata na II Soborze Watykańskim i na uniwersytecie w Tybindze, profesor Joseph Ratzinger publikował artykuły w reformatorskim, teologicznym czasopiśmie „Concilium”

W 1969 wrócił do Bawarii, na Uniwersytet w Ratyzbonie.W 1972 założył pismo teologiczne Communio, wraz z Hansem Ursem von Balthasarem, Henrim de Lubac, Walterem Kasprem i innymi. Communio, publikowane teraz w 17 wydaniach (niemieckim, angielskim, hiszpańskim, polskim i innych), stał się wybitnym dziennikiem współczesnej, katolickiej myśli teologicznej. Do czasu wyboru na papieża, Ratzinger pozostawał najbardziej aktywnym publicystą gazety.

25 marca 1977 ustanowiony przez Pawła VI arcybiskupem Monachium i Fryzyngi. S

akrę biskupią przyjął 28 maja 1977 z rąk biskupa Würzburga Josefa Stangla (zbieżność nazwisk z księdzem, który udzielił chrztu – są to jednak dwie różne osoby).

Za swoją biskupią dewizę przyjął Cooperatores Veritatis, co oznacza „współpracownicy prawdy”. Na konsystorzu 27 czerwca 1977 został kreowany kardynałem. W chwili konklawe w 2005 był jednym z trzynastu żyjących kardynałów mianowanych przez Pawła VI .25 listopada 1981 otrzymał nominację z rąk Jana Pawła II na prefekta Kongregacji Nauki Wiary.Tym samym na początku 1982 zrzekł się stanowiska w Monachium. Urzędowanie zakończył 2 kwietnia 2005 w związku z sediswakancją po papieżu Janie Pawle II.Z czasem objął wiele funkcji w Kurii Rzymskiej: przewodniczącego Papieskiej Komisji Biblijnej, przewodniczącego Międzynarodowej Komisji Teologicznej, radcy Drugiej Sekcji Sekretariatu Stanu, członka Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, członka Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, członka Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, członka Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, członka Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, członka Papieskiej Rady ds. Kultury oraz członka Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej.

8 kwietnia 2005 o godz. 10 jako dziekan Kolegium Kardynalskiego rozpoczął mszę żałobną w intencji zmarłego Jana Pawła II.

Był to jeden z największych pogrzebów w dziejach świata (do Rzymu przybyło 4 królów, 5 królowych, ponad 70 prezydentów i premierów oraz 2 miliony wiernych). Milion wiernych na pl. św. Piotra i w bocznych uliczkach żegnał Jana Pawła II.

2 stycznia 2005, magazyn „Time” cytował anonimowe, watykańskie źródło, które twierdziło, że Ratzinger jest pierwszy do zajęcia miejsca Jana Pawła II po jego śmierci

19 kwietnia 2005 w drugim dniu konklawe, po czterech głosowaniach został wybrany następcą Jana Pawła II, którego 6 lat później osobiście beatyfikował. Benedykt XVI stał się 265. papieżem W dniu wyboru miał 78 lat i był najstarszą osobą wybraną na papieża od czasów Klemensa XII oraz pierwszym papieżem-Niemcem na tym urzędzie od czasów Wiktora II (1055-57).24 kwietnia 2005 papież Benedykt XVI odprawił mszę świętą inaugurującą swój pontyfikat. 7 maja odbył ingres do swojej katedry – bazyliki laterańskiej.

Benedykt XVI użył imienia Benedykt (łac. błogosławiony) po raz pierwszy podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra. Podczas pierwszej audiencji generalnej 27 kwietnia 2005 r. papież uzasadnił wybór takiego imienia nawiązaniem do Benedykta XV za jego dążenie do pokoju w czasach I wojny światowej oraz do św. Benedykta za jego wkład w budowę chrześcijańskiej tożsamości Europy.12 września 2006 r. na Uniwersytecie ratyzbońskim w Niemczech, w którym Joseph Ratzinger był wcześniej profesorem teologii, wygłosił wykład, nazwany wykładem ratyzbońskim, na temat: Wiara, rozum i uniwersytet Papież mówił m.in. na temat stosunku chrześcijaństwa i islamu .Wystąpienie papieskie wywołało międzynarodowe reakcje i kontrowersje w świecie muzułmańskim.11 lutego 2013 Benedykt XVI wygłosił oświadczenie, w którym zadeklarował rezygnację z posługi biskupa Rzymu 28 lutego 2013 roku.28 lutego 2013 Benedykt XVI o godz. 11.00 w Sali Klementyńskiej spotkał się po raz ostatni z kardynałami, o godz. 17.00 odleciał helikopterem z Watykanu do Castel Gandolfo, gdzie tam po raz ostatni pozdrowił wiernych. O godz. 20:00 stracił tytuł ojca świętego i biskupa rzymskiego, stał się tym samym emerytowanym papieżem

23 marca 2013 papież senior Benedykt XVI spotkał się w Castel Gandolfo z urzędującym papieżem Franciszkiem.2 maja 2013 emerytowany papież, po dwóch miesiącach pobytu w Castel Gandolfo, powrócił do Watykanu. Zamieszkał tu w klasztorze Mater Ecclesiae. Benedykt XVI 5 lipca 2013 r. po raz pierwszy od momentu abdykacji wziął udział razem z papieżem Franciszkiem w ceremonii zorganizowanej na terenie Watykanu.

1 września 2013, po raz pierwszy od abdykacji, Benedykt XVI odprawił na terenie Watykanu publiczną mszę św. dla "Kręgu uczniów Ratzingera", stanowiącą ostatni etap ich spotkania w Castel Gandolfo.

22 lutego 2014 Benedykt XVI wziął udział w konsystorzu podczas, którego Franciszek kreował 19 nowych kardynałów. Emerytowany papież siedział wraz z kardynałami i został powitany na początku uroczystości przez obecnego papieża. To pierwsza uroczystość w bazylice w Watykanie z udziałem dwóch papieży – urzędującego i emerytowanego

Dwa miesiące później 27 kwietnia 2014 papież senior wziął udział w kanonizacji dwóch papieży Jana XXIII i Jana Pawła II, będąc w gronie koncelebransów uroczystości kanonizacyjnych

Była to pierwsza uroczystość na Placu Świętego Piotra w Watykanie z udziałem urzędującego i emerytowanego papieża na której kanonizowano dwóch ich poprzedników

Pół roku później 19 października 2014 papież senior, jako jeden z żyjących kardynałów kreowanych przez Pawła VI, wziął udział w jego beatyfikacji na placu świętego Piotra

14 lutego 2015 Benedykt XVI po raz drugi wziął udział w konsystorzu podczas, którego Franciszek kreował 20 nowych kardynałów

Jako Kardynał Prefekt Świętej Kongregacji Nauki Wiary przedłożył do zatwierdzenia papieżowi Janowi Pawłowi II na specjalnej audiencji 26 listopada 1983 dokument zatytułowany Deklaracja o stowarzyszeniach masońskich „Quaesitum est”. Oficjalnie zostało przypomniane, że przynależność do masonerii została zakazana i że wierni należący do niej pozostają w stanie grzechu ciężkiego, co uniemożliwia im przyjmowanie Komunii Świętej.

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack