A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

Wilk czyli Adolf Hitler zlikwidowany 30 kwietnia 1945 r

Adolf Hitler wnuk Samuela Rotszylda od  26 lutego 1932  obywatel Niemiec

Adolf Hitler urodził się 20 kwietnia 1889 w Braunau am Inn w 5 rocznicę wydania Encykliki Humanum genus Papieża Leona XIII -z opatrzności Bożej papieża (O masonerii)

zlikwidowany 30 kwietnia 1945 w Berlinie.Miał 56 lat .Kanclerz Rzeszy od 30 stycznia 1933, Wódz i kanclerz Rzeszy od 2 sierpnia 1934 (łącząc stanowiska prezydenta i kanclerza Rzeszy), przywódca (NSDAP), Człowiek Roku 1938.Mierzył 165 cm wzrostu.Na początku kariery, używał pseudonimu Wilk. W 1919 roku w Monachium, mając trzydzieści lat, wstąpił do Niemieckiej Partii Robotników .29 lipca 1921 został jej przewodniczącym z tytułem wodza (niem. Führer) i z dyktatorską władzą.Z partyjnego pisma Völkischer Beobachter uczynił ogólnokrajowy dziennik (od 8 lutego 1923), który przez 25 lat stanowił jeden z filarów propagandy nazistowskiej. Z powodu zakłócania porządku publicznego, od 27 czerwca do 27 lipca 1922 po raz pierwszy przebywał w więzieniu

.Po nieudanym puczu monachijskim 8 listopada 1923 został 1 kwietnia 1924 skazany na pięć lat więzienia, i osadzony w więzieniu w Landsbergu (1924).

Napisano mu tam książkę Mein Kampf (Moja walka), „biblię” narodowych socjalistów, do 1939 została przetłumaczona na 11 języków, a jej nakład osiągnął 5 mln egzemplarzy.

Po zwolnieniu z więzienia (10 grudnia 1924) reaktywował działalność partyjną NSDAP. W lutym 1925 kupił za 20 000 marek samochód mercedes.

7 kwietnia 1925 Hitler zrzekł się austriackiego obywatelstwa, ale dopiero 26 lutego 1932 uzyskał niemieckie.

Pomocny był jego partii kryzys gospodarczy w 1929. .. wyborcy zwrócili się w stronę– komunistów i narodowych socjalistów.Zwycięstwo wyborcze ułatwił mu w 1929 przemysłowiec Alfred Hugenberg który przez wiele następnych lat wspierał ich finansowo .W styczniu 1932 Hitler i inni działacze nazistowscy spotkali się w Düsseldorfie z grupą 300 przemysłowców niemieckich,którzy pomogli mu przygotować się do wyborów w marcu 1932 i zorganizować kampanię przedwyborczą. Hitlera wsparły w latach 1933–1934 koncern chemiczny IG Farben (oskarżony po wojnie w procesach norymberskich o zbrodnie wojenne), przekazał nazistom 84,2 mln reichsmarek, koncern stalowy Friedrich Krupp AG 12 mln do 1939. prezes koncernu stalowego Thyssen AG, 30 stycznia 1933– Paul von Hindenburg powierzył Hitlerowi tekę kanclerza (premiera) Rzeszy. Następnie Hitler, dzięki rozporządzeniu prezydenta Rzeszy wydanym po pożarze budynku Reichstagu, doprowadził do uchwalenia przez Ustawy w Celu Pomocy Narodowi i Państwu w Potrzebie .Zaowocowało to przejęciem pełnej władzy.Pierwowzorem wystąpień politycznych Hitlera stała się opera Ryszarda Wagnera, Parsifal,wrażenie wywarła na Hitlerze opera Rienzi. Bohaterem jej libretta jest średniowieczny trybun ludowy, który pragnie wskrzesić dawną świetność Rzymu..przypisując Wagnerowi „ojcostwo” swojej „misji dziejowej” W 1923 Hitler odwiedził Bayreuth i wkrótce stał się częstym gościem rodziny Wagnerów.Hitler uważał, iż muzyka nieodłącznie wiąże się z polityką i w połączeniu z innymi elementami tworzy skuteczną broń propagandową umożliwiającą pozyskanie poparcia mas społecznych.Hitler w 1897-1898 uczęszczał do szkoły przy zakonie benedyktynów.Został bierzmowany 22 maja 1904, śpiewał w chórze prowadzonym przez zakonników. Po opuszczeniu domu rodzinnego nigdy nie uczęszczał na msze, ani też nie przyjmował katolickich sakramentów,dla propagandy Hitler nie zerwał więzi z Kościołem katolickim (m.in. Hitler wychodzący z kościoła w Wilhelmshaven). W publicznych wystąpieniach, zwłaszcza w początkowym okresie działalności, Hitler często pozytywnie wypowiadał się o chrześcijańskiej kulturze Niemiec[, przez dalszą cześć życia odnosił się do religii z wrogością - wygłaszał publicznie „pogróżki pod adresem Kościołów” „bez opanowania dawał się ponosić nienawiści do Żydów, księży, socjaldemokratów, Habsburgów. Twierdził, że jeśli chodzi o Kościół katolicki, to pewnego dnia trzeba będzie „wytrzebić go siłą”. Traktował go jako konkurenta, ale jednocześnie realną siłę, z którą tymczasowo należy się liczyć – stały za nim bowiem znaczące warstwy niemieckiego społeczeństwa.Hitler twierdził : „Teraz my jesteśmy najsilniejsi i dlatego usuniemy jednych i drugich, zarówno Kościół, jak i masonerię”.Publicznie, kwestie religijne traktował w sposób instrumentalny, użyteczny dla swej polityki. Chwalił chrześcijańskie dziedzictwo, niemiecką kulturę chrześcijańską i wiarę w Jezusa Chrystusa.Jednocześnie w swoich przemówieniach i publikacjach podkreślał, że chrześcijaństwo jest jego główną motywacją do antysemityzmu. Oznajmił też, że: „Jako chrześcijanin nie mam powinności do bycia oszukiwanym, ale mam powinność do bycia wojownikiem o prawdę i sprawiedliwość”Na potrzeby nazizmu został stworzony specjalnie spreparowany system wierzeń, oparty na terminologii chrześcijańskiej – tzw. „pozytywne chrześcijaństwo”[ Jezus przedstawiany był w nim jako bojownik antyżydowski. W SS promowany był ideał Niemca wierzącego w Boga, ale oderwanego od konkretnego wyznania. Hitler często wyrażał się w duchu darwinizmu: „Wyższa rasa podporządkowuje sobie niższą rasę... prawo, które widzimy w naturze, i które możemy uważać za jedyne wyobrażalne prawo.” „Wyzwoliłem Niemcy od głupich i poniżających mitów sumienia i moralności... Wyszkolimy młodych ludzi, przed którymi świat będzie drżał. Chcę młodych ludzi zdolnych do przemocy – władczych, nieustępliwych i okrutnych.”Spośród wyznań chrześcijańskich Hitler faworyzował protestantyzm. Uważał że religia mahometańska pasowałaby do nas dużo bardziej niż chrześcijaństwo. 29 kwietnia 1945 roku, dyktator w obecności świadków i Waltera Wagnera, radnego dzielnicy Pankow i notariusza zawarł cywilny związek małżeński z Evą Braun i ślub kościelny w obecności księdza. 30 kwietnia 1945, podczas oblężenia Berlina, Hitler wraz z poślubioną dzień wcześniej Evą Braun został zlikwidowany . Miał wtedy 56 lat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rząd Hitlera istniał od zagarnięcia władzy 30 stycznia 1933 aż do jego śmierci 30 kwietnia 1945 (łącznie 12 lat i 3 miesiące).Dziadek Adolfa Hitlera- Salomon Mayer von Rothschild (9 września 1774 - 28 lipca 1855)bankier założyciel wiedeńskiego oddziału banku rodziny Rothschildów.

Nieznana -Kariera wnuka Samuela Rotszylda –Adolfa Hitlera(ur. 20 kwietnia 1889 w Braunau am Inn, zlikwidowany 30 kwietnia 1945 w Berlinie

.Jego amatorską pasją stało sIę malarstwo. Temat jaki najczęściej preferował to portrety ,szkice ,obrazy Matki Bożej , pejzaż górski lub miejski,w Monachium Odeonplatz ,Kosciół Teatinów ..Na Odeonplastz 2 sierpnia 1914 r powstało pierwsze słynne zdjęcie Adolfa Hitlera  ,gdzie 12 kwietnia 1922 wygłosił przemówienie ,gdzie 9 listopada 1923 brał udział w słynnym Puczu Monachijskim,uroczyscie obchodzonym corocznie 9 listopada .W roku 1907 i 1908 próbował dostać się do Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu,finansowany przez rodzinę Rotszyldów Po dwukrotnie niezdanym egzaminie na studia opuścił Wiedeń. Zaprojektował np. symbole NSDAP, w tym flagę. Jako kanclerz Rzeszy zmodyfikował projekt Volkswagena Garbusa.W czasie pobytu w Wiedniu nawiązał kontakty z antysemicką organizacją Pangermańskich Nacjonalistów, której przewodził Georg Ritter von Schönerer oraz stworzoną przez Karla Luegera rasistowską Partią Chrześcijańsko-Społeczną. W 1913 wyjechał do Monachium, gdzie bezpośrednio po wybuchu I wojny światowej w 1914 wstąpił jako ochotnik do 6 Bawarskiej Dywizji .W czasie wojny awansował do stopnia starszego szeregowego (Gefrajter). Został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Żelaznym , w wojskowym szpitalu w Pasewalku, przebywał około pół roku ,całymi dniami wygłaszał do grupek chorych płomienne przemówienia, w których oskarżał o przegraną Żydów i marksistów. Został wypisany ze szpitala 19 listopada 1918.Pojechał do objętego rewolucją Monachium, gdzie zamieszkał w schronisku dla bezdomnych przy Lothstrasse 29. W końcu listopada został skierowany do oddziału wartowniczego w obozie dla jeńców wojennych w Traunstein.

------------------------------

 

Papst Benedikt XVI. in Traunstein..„Mich und meinen Bruder freut es, unsere Vaterstadt so schön als Heimat erleben zu dürfen“ Joseph Kardinal Ratzinger beim Besuch Traunsteins anlässlich der Feier seines 50-jährigen Priesterjubiläums am 12. Mai 2002.Vaterstadt – so ordnet Papst Benedikt XVI. selbst die Bedeutung Traunsteins für sich ein. Doch das Licht der Welt erblickte er als Joseph Alois Ratzinger am 16. April 1927, es war der Karsamstag dieses Jahres, in Marktl am Inn als jüngstes von drei Kindern des „Gendarmeriemeisters“ Joseph Ratzinger und seiner Ehefrau Maria. Seine Schwester Maria und sein Bruder Georg waren 1921 bzw. 1924 in Pleiskirchen bei Altötting geboren worden.

Erstmals seit 482 Jahren wählte das Konklave damit nicht nur einen Deutschen, sondern einen bekennenden Bayern, der seine Wurzeln immer gerne betont hat.

Diese Wurzeln liegen zu einem großen Teil in Traunstein

--------------------------------------

Po rozwiązaniu obozu w Traunstein wrócił do Monachium, gdzie został przeniesiony do specjalnego oddziału Bayerische Reichswehr Gruppenkommando, utworzonego w maju 1919, którego zadaniem było zapobiec ponownemu wybuchowi komunizmu w Niemczech. Został informatorem (V-Männer), którego zadaniem było obserwowanie partii politycznych.Hitler dużo czytał, miał sporą prywatną bibliotekę. Często otrzymywał książki w prezencie od rodziny . Czytając książki robił notatki na ich marginesach.Hitler nosił duże wąsy gdy w USA stał się modny drobny wąs, w kontraście do standardowych, bardzo obfitych wąsów. Nowy styl spopularyzowali w Niemczech Amerykanie. Niemieccy mężczyźni nosili obfite wąsy w stylu „kajzerowskim”, na końcach podkręcone do góry. Hitler trwale zmniejszył swoje wąsy ok. 1918

Co powiedział Adolf Hitler

Austrię opuściłem w pierwszym rzędzie z powodów politycznych. Nie chciałem walczyć za habsburskie państwo.

 

Bądźcie bez litości, bądźcie brutalni… Dżyngis-Chan rzucił na śmierć miliony kobiet i dzieci świadomie i z lekkim sercem – historia widzi w nim tylko wielkiego założyciela państw. Obecnie tylko na wschodzie umieściłem oddziały SS Totenkopf, dając im rozkaz nieugiętego i bezlitosnego zabijania kobiet i dzieci polskiego pochodzenia i polskiej mowy, bo tylko tą drogą zdobyć możemy potrzebną nam przestrzeń życiową. ...na odprawie dowódców w Obersalzbergu, 22 sierpnia 1939.

Dobre kłamstwo jest jak magiczne zaklęcie

Jeśli dojdziemy kiedyś do władzy, to utrzymamy ją z pomocą Bożą. Nie damy już jej sobie odebrać. Opis: 17 października 1930.

Źródło: Hitler. Reden und Proklamationen 1932–1945, red. M. Domarus, Frankfurt 1962, s. 140.

Jeśli niemiecki naród nie potrafi zwyciężyć, to powinien zginąć. Opis: w kwietniu 1945.

Jeżeli naród planuje toczyć wojnę, nie morduje swoich oficerów. Opis: 11 sierpnia 1939 w Obersalzbergu podczas rozmowy z Carlem Burckhardtem o Armii Czerwonej.

Źródło: Carl J. Burckhardt, Meine Danziger Mission, Monachium 1960, s. 339–343.

  • Moje uczucia jako chrześcijanina wskazują mi mojego Pana i Zbawcę jako wojownika. Wskazują mi człowieka, który kiedyś w swej samotności, otoczony przez garstkę uczniów, rozpoznawał w Żydach, czym naprawdę są, i zebrał ludzi, by walczyć przeciwko nim, i który był największym nie jako męczennik, ale jako wojownik. W nieograniczonej miłości jako chrześcijanin i jako człowiek czytam ustępy, które mówią, jak Pan wystąpił w swej mocy i pochwycił bicz, by wypędzić ze świątyni ten ród węży i żmij. Jak wspaniała była jego walka w obronie świata przeciwko truciźnie żydowskiej. Dziś, po dwu tysiącach lat, z głębokim uczuciem rozpoznaję wyraźniej niż kiedykolwiek, że w tym właśnie celu rozlał On swoją krew na krzyżu. Jako chrześcijanin nie mam obowiązku, by przyzwalać na oszukiwanie mnie, lecz obowiązkiem moim jest być wojownikiem o prawdę i sprawiedliwość… I jeśli jest cokolwiek, co potwierdzałoby, że działamy właściwie, jest to ucisk, który codziennie wzrasta. Jako chrześcijanin mam też obowiązek wobec mojego własnego narodu. Kiedy wychodzę rano i widzę tych ludzi stojących w kolejkach i patrzę na ich ściśnięte twarze, wierzę, że byłbym nie chrześcijaninem, ale samym diabłem, gdybym nie odczuwał żalu, gdybym nie zwrócił się, jak nasz Pan dwa tysiące lat temu, przeciwko tym którzy do dziś wykorzystują i grabią tych biedaków.
    • Opis: 12 kwietnia 1922 w Monachium.
    • Źródło: The Speeches of Adolf Hitler. April 1922-August 1939, red. Norman H. Baynes, Oxford University Press, Londyn 1980

Nasza siła bierze się z naszej szybkości i brutalności. Dżyngis Chan prowadził miliony kobiet i dzieci na rzeź z premedytacją i lekkim sercem. Jednak historia pokazuje go jako wielkiego twórcę państwa (…). A zatem (…) wydałem rozkaz zabicia bez litości wszystkich mężczyzn, kobiet i dzieci polskiej rasy i języka. Tylko w ten sposób zyskamy przestrzeń życiową, której tak nam trzeba. Kto dziś mówi o eksterminacji Ormian? wypowiedz z 22 sierpnia 1939. ..fragment ten jest szeroko cytowany w literaturze na temat ludobójstwa Ormian w 1915.

Źródło: G. Lewy, The Armenian Massacres in Ottoman Turkey: A Disputed Genocide, University of Utah Press, Salt Lake City, 2005, s. 264, 265

Polacy są najbardziej inteligentnym narodem ze wszystkich, z którymi spotkali się Niemcy podczas tej wojny w Europie… Polacy, według mojej opinii oraz na podstawie obserwacji i meldunków z Generalnej Guberni, są jedynym narodem w Europie, który łączy w sobie wysoką inteligencję z niesłychanym sprytem. Jest to najzdolniejszy naród w Europie, ponieważ żyją ciągle w niesłychanie trudnych warunkach politycznych, wyrobił w sobie wielki rozsądek życiowy, nigdzie niespotykany. Na podstawie ostatnich badań, prowadzonych przez Reichsrassenamt uczeni niemieccy doszli do przekonania, że Polacy powinni być asymilowani do społeczności niemieckiej jako element wartościowy rasowo. Uczeni nasi doszli do wniosku, że połączenie niemieckiej systematyczności z polotem Polaków dałoby doskonałe wyniki.

Źródło:Tajny memoriał Hitlera do Himmlera 4 marca 1944, przedruk: „Głos Wielkopolski” nr 330, 1947.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack